Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je een hoop vragen hebt. Bekijk hieronder een aantal van de meest gestelde vragen die we over de laatste paar jaar hebben verzameld.

Huis & Hypotheek

Wat gebeurt er met onze hypotheek als één van ons het huis overneemt?

Als jullie beiden (deels) eigenaar zijn van jullie koophuis en één van jullie blijft er wonen, dan kun jij de hypotheek overnemen van je partner. Jij bent dan alleen aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Hiervoor moeten jullie voor de vertrekkende partner een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid regelen.

Bij overwaarde van de woning, moet je je vertrekkende partner uitkopen. Is er sprake van onderwaarde, dan betaalt jouw partner een deel aan jou. Hiervoor moet een erkend taxateur of makelaar eerst de waarde van jullie huis bepalen.

Vervolgens wordt de hypotheekschuld overgeschreven op naam van degene die na de scheiding het koophuis overneemt. Dit klinkt makkelijk, maar is redelijk complex. Een goede voorbereiding kan de doorlooptijd aanzienlijk versnellen. Ook moet de financiering van het resterende schuldbedrag worden geregeld.

Tot slot vindt, na de overname van de hypotheek, de overname van de woning plaats. Dit regelt een notaris. Het OHA is hiermee een feit. De hypotheek staat nu op één naam.

Wat gebeurt er met onze koopwoning als we ons samenlevingscontract beëindigen?

Wat er gebeurt met de koopwoning, is afhankelijk van de gemaakte afspraken die in het samenlevingscontract staan. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Een van de partners koopt de ander uiten wordt de eigenaar van de woning.
 2. Jullie verkopen de woning en de opbrengst (of de schuld) wordt verdeeld volgens de afspraken in het samenlevingscontract.

Naast deze twee veelvoorkomende scenario’s zijn er nog een aantal mogelijkheden. Wil je hier meer informatie over? Schakel dan een financieel adviseur in.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de beslissing van je ex-partner over het koophuis?

Komen jullie er niet samen uit, dan kunnen jullie ervoor kiezen om een mediator in te schakelen. Een mediator scheiding is een professionele en onpartijdige derde die bemiddelt tussen jou en je partner. Hierdoor worden conflicten voorkomen.

Wat gebeurt er als mijn inkomen verandert nadat ik in een sociale huurwoning ben gaan wonen?

Wanneer je als huurder meer gaat verdienen – te veel voor een sociale huurwoning – kan een verhuurder de huurder niet zomaar uitzetten. Je kan dus in de sociale huurwoning blijven wonen. Dit noemen we scheefwonen.

Scheefwoners bewonen een sociale huurwoning terwijl ze in feite te veel verdienen om erin te mogen wonen. Vaak zorgen zij ervoor dat er een wachtlijst ontstaat.

Kan ik urgentie krijgen vanwege mijn scheiding?

Ja, dat is mogelijk. Als je voor of na het scheiden snel in aanmerking wil komen voor een huurwoning, kan een urgentieverklaring uitkomst bieden. Deze verklaring geeft je met name voorrang bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Let op: niet in iedere gemeente geldt een scheiding als geldig voor urgentie.

De urgentieverklaring vraag je aan bij een woningbouwvereniging in jouw gemeente. In sommige gemeenten heet dit een voorrangsverklaring.

Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning?

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is afhankelijk van de gemeente waar je op de wachtlijst staat. In sommige gemeenten, bijvoorbeeld in Friesland, is de wachttijd gemiddeld drie jaar. Terwijl bij gemeentes in de Randstad dit oploopt tot wel elf tot dertien jaar.

Wat zijn de financiële moeilijkheden als ik mijn partner uit de woning wil zetten?

Als je je partner uit de woning wil zetten en de woning behoudt, moet je je partner uitkopen. Dit houdt in dat je hem of haar de helft van de overwaarde van de woning moet betalen. Dit kan een aanzienlijke financiële verplichting zijn, en je moet ervoor zorgen dat je over voldoende financiële middelen beschikt om dit te kunnen doen.

Na het uitsluiten van je partner uit de woning, ben je volledig verantwoordelijk voor de hypotheeklasten en andere woonkosten, zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud. Je moet er zeker van zijn dat je in staat bent deze kosten in je eentje te dragen.

Als de hypotheek op beide namen staat en je partner wordt uitgesloten, moet je de hypotheekverstrekker overtuigen om de hypotheek op jouw naam te zetten. Dit kan leiden tot extra kosten en vereisten, zoals herfinanciering.

Veranderingen in eigendom van onroerend goed kunnen belastingimplicaties met zich meebrengen. Het is belangrijk om de fiscale gevolgen van de eigendomsoverdracht te begrijpen en mogelijk advies van een belastingadviseur in te winnen.

Als de uitsluiting van je partner leidt tot de verkoop van de woning, kunnen er verkoopkosten zoals makelaarskosten en overdrachtsbelasting ontstaan.

Het veranderen van de eigendomsstructuur van de woning kan leiden tot financiële onzekerheid en instabiliteit, vooral als je niet goed bent voorbereid op de veranderingen in de financiële situatie.

Welke documenten zijn nodig om het eigendom van de woning op mijn naam te zetten?
 • Huidige hypotheek (inclusief eventuele polissen)
 • Financiële positie: spaargeld, leningen, schenkingen, schulden
 • Taxatierapport, indien van toepassing
 • Onderbouwing betaalbaarheid hypotheek: onderbouwing adviseur, NIBUD formulier, budgetformulier
 • Aangiftes, jaarcijfers, organogram, prognoses (als je ondernemer bent)

Wat er precies nodig is, hangt af van jouw specifieke situatie.

Wat gebeurt er met de gezamenlijke hypotheek als ik mijn partner uit de woning wil zetten?

Wat er na het scheiden met de hypotheek gebeurt, is afhankelijk van jullie situatie.

Hypotheek op één naam en die persoon blijft in het huis

Afhankelijk van hoe jullie alles onderling geregeld hebben. Neem contact op met een juridisch adviseur om te bekijken wat dit voor jullie betekent.

Hypotheek op beide namen en één van jullie blijft in het huis

Je kunt een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen om de vertrekkende partner te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als dit is goedgekeurd, blijft alleen de blijvende partner hoofdelijk aansprakelijk. Het verzoek tot ontslag regel je via een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Ook verdeel je de waarde van het huis. De vertrekkende partner krijgt de helft van de waarde van het huis (min de helft van de restschuld van de hypotheek). Dat betekent dat de blijvende partner de vertrekkende uit zal moeten kopen. Hiervoor kun je mogelijk de hypotheek verhogen of een tweede hypotheek nemen.

Hypotheek op beide namen en niemand blijft wonen

Als jullie beiden niet in het huis blijven, en daarom besluiten het te verkopen, betaal je met de verkoopopbrengst de hypotheek vergoedingsvrij terug. Als de verkoopopbrengst groter is dan de openstaande hypotheekschuld, dan is er sprake van overwaarde. Als de opbrengst lager is, is er sprake van een restschuld.

Overwaarde: bij overwaarde krijg je te maken met een bijleenregeling. Ook als je naar een huurwoning verhuist. De bijleenregeling houdt in dat je de overwaarde gebruikt voor de hypotheek op een nieuw huis.

Restschuld: jullie hebben het huis met verlies verkocht en kunnen niet de gehele hypotheek terugbetalen. Er is een restschuld. Wat nu? Een eenduidig antwoord is er niet. Iedere situatie is namelijk anders. Check bij je hypotheekadviseur wat de mogelijkheden zijn. Als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning, staat je huis onder water.

Is goedkoop scheiden met Zorgeloosch geschikt voor alle soorten scheidingen, inclusief die met kinderen, complexe financiële situaties of grote bezittingen?

Met een koopwoning raden we dit goedkoop scheiden pakket af. Tenzij je dit samen met financieel advies afsluit. Het ZELF REGELEN pakket is voornamelijk bedoeld voor samenwoners met of zonder samenlevingscontract of voor mensen die getrouwd zijn in gemeenschap of een geregistreerd partnerschap hebben zonder koopwoning.

Ik heb nog geen huis na scheiding, hoe kom ik in aanmerking voor een huis?

Schrijf je in bij een woningcorporatie als je kans wil maken op een sociale huurwoning. Met een eventuele urgentieverklaring krijg je zelfs voorrang. Elke woningcorporatie hanteert voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de hoogte van je inkomen. Neem contact op met de woningcorporatie om te bepalen of je in aanmerking komt.

Ik wil scheiden maar kan nergens heen. Hoe krijg ik met spoed een nieuwe woning?

Om sneller een sociale huurwoning toegekend te krijgen, kun je een urgentieverklaring aanvragen. Deze voorrangsverklaring vraag je aan bij de gemeente of woningcorporatie.

Wat zijn de juridische stappen die ik moet nemen als ik geen woning heb en ik wil scheiden?

Het is belangrijk om je financiële situatie in kaart te brengen. Daarnaast kun je een urgentieverklaring of voorlopige voorziening aanvragen. Het is ook raadzaam om juridisch advies in te winnen om je rechten en plichten te begrijpen.

Zijn er sociale voorzieningen of subsidies waarvoor ik in aanmerking kom om mijn huisvestingskosten te dekken?

Ja, afhankelijk van je financiële situatie kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Wat gebeurt er met de gezamenlijke schulden, inclusief de hypotheek, na de overdracht van het huis op mijn naam?

Als je besluit het huis en de hypotheek over te nemen, zijn er verschillende scenario’s voor de gezamenlijke schulden, inclusief de hypotheek:

 1. Verkoop van het huis: Als het huis wordt verkocht, wordt de hypotheek terugbetaald. Als er winst is gemaakt bij de verkoop van het huis, wordt deze winst verdeeld tussen jou en je ex-partner. Als het huis echter voor minder wordt verkocht dan de hypotheekschuld, moet de resterende schuld tussen jullie beiden worden verdeeld.Als je een huis met restschuld moet verkopen en je hypotheek is beschermd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), kan de resterende schuld mogelijk worden kwijtgescholden.
 2. Overname van het huis en de hypotheek: Als je voldoende inkomen hebt, kun je ervoor kiezen om het huis en de hypotheek over te nemen. Je moet dan je ex-partner uitkopen. De hypotheekakte is vaak op naam van jou en je ex-partner. Daarom ben je beide verantwoordelijk (hoofdelijk aansprakelijk) voor de betaling van rente en de hoofdschuld.De partij die niet de eigenaar van het huis blijft, moet er daarom voor zorgen dat deze aansprakelijkheid ophoudt (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid).
 3. Mede-eigenaarschap van het huis: In sommige gevallen kun je ervoor kiezen om mede-eigenaar van het huis te blijven en bijvoorbeeld samen de hypotheek te betalen.
Wat gebeurt er als ik de hypotheeklasten niet kan dragen na de scheiding?

Als je na de scheiding de hypotheeklasten niet kunt dragen, zijn er verschillende opties en gevolgen:

 • Verkoop van het huis;
 • Mede-eigenaarschap van het huis;
 • Veilig van het huis bij achterstand in betalingen (besluit door de bank).
Hoelang duurt het proces om het huis en de hypotheek op mijn naam te zetten?

Het proces om het huis en de hypotheek op 1 naam te zetten, kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de medewerking van je ex-partner, de bank en de notaris. Over het algemeen kan dit proces enkele weken tot enkele maanden duren.

Wat zijn de belastingimplicaties van het op mijn naam zetten van het huis?

Er zijn verschillende belastingimplicaties bij het overdragen van een huis:

 1. Overdrachtsbelasting: Normaal gesproken betaal je overdrachtsbelasting wanneer je eigenaar wordt van onroerend goed, zoals een huis. Echter, als je na een scheiding zelf volledig eigenaar wordt van een woning die eerder al van jou, van je ex-partner of van jullie samen was, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. (Dit geldt alleen als de onroerende zaak behoorde tot een algehele of beperkte gemeenschap van goederen).
 2. Hypotheekrenteaftrek: Als je de hypotheek overneemt, blijft de hypotheekrenteaftrek van toepassing. De rente op een eventuele verhoging van de hypotheek voor de uitkoop van je ex-partner is fiscaal aftrekbaar.
 3. Geen vermogenswinstbelasting: Waardestijgingen van het huis zijn belastingvrij zolang het wordt gebruikt als de hoofdverblijfplaats (geen vermogenswinstbelasting).
Welke documenten zijn nodig om het huis en de hypotheek op mijn naam te zetten?
 • Taxatierapport: Waarin de waardebepaling van het huis staat.
 • Akte van verdeling: Dit is een document opgesteld door een notaris waarin staat wie de eigenaar van het huis wordt.
 • Overname hypotheek of nieuwe hypotheek: Als je de hypotheek overneemt, moet je aan de bank kunnen aantonen dat je de maandelijkse hypotheeklasten kunt dragen. Dit kan met bewijs van inkomen, zoals loonstroken of een werkgeversverklaring. Als je een nieuwe hypotheek afsluit, zijn er mogelijk aanvullende documenten nodig, zoals bankafschriften, een taxatierapport van het huis, en informatie over eventuele schulden.
 • Echtscheidingsconvenant: Dit is de overeenkomt die je met je ex-partner hebt gemaakt tijdens de scheiding. Hierin staan afspraken over de verdeling van bezittingen, zoals het huis. De bank zal willen zien dat je ex-partner akkoord gaat met de overdracht van het huis.
Kan ik het huis op mijn naam zetten zonder de medewerking van mijn ex-partner?

In veel gevallen, als het huis gezamenlijk eigendom is (beide namen staan op de eigendomsakte), dan kan je niet eenzijdig het huis op jouw naam zetten zonder medewerking van jouw ex-partner. Dit zou meestal vereisen dat je ex-partner ermee instemt om zijn of haar deel van het eigendom aan jou over te dragen, vaak via een proces dat bekend staat als ‘’overdracht van eigendom’’. Dit proces kan ook de betaling van overdrachtsbelasting en andere kosten met zich meebrengen.

Als er een hypotheek op het huis zit, kan het nog gecompliceerder zijn. De hypotheekverstrekker moet ermee instemmen om de hypotheek op één naam te zetten, en dit hangt meestal af van jouw financiële situatie en of je in staat bent om de hypotheek alleen te betalen.

Eigenwoningforfait

Als je een koopwoning bezit, krijg je te maken met het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat bovenop je belastbare inkomen wordt geteld. De Belastingdienst ziet een woning namelijk als een vorm van inkomen. Als jullie gescheiden zijn, maar de woning nog niet verkocht, dan dienen jullie het eigenwoningforfait de delen. Het percentage dat je opgeeft, is gelijk aan het percentage dat je recht hebt op de woning.

De vertrekkende partner heeft een ander huis gekocht

De partner die de gezamenlijke woning verlaat moet natuurlijk een nieuw onderkomen zoeken. Je zou kunnen huren, maar misschien kom je wel je nieuwe droomhuis tegen! Stel dat je een nieuw huis koopt terwijl jullie gezamenlijke woning nog niet verkocht is, dan mag je voor maximaal 2 jaar voor beide huizen de hypotheekrente aftrekken. Houd er overigens wel rekening mee dat je (als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt in gemeenschap van goederen) je pas zelfstandig een koopcontract kunt tekenen als het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Pas op dat moment komt jullie gemeenschap van goederen te vervallen. Teken je voor die tijd een koopcontract? Dan tekent je (ex)partner automatisch mee! De bank zal pas de aanvraag voor de hypotheek goedkeuren als de scheiding is afgewikkeld. Het is dus niet aan te raden om al heel vroeg in het traject van de scheiding een koopcontract te tekenen. Wil je weten wat er in jouw situatie kan? Overleg dan goed met je financieel adviseur.

Hypotheekrenteaftrek

De partner die de woning verlaat kan niet langer zeggen dat jullie gezamenlijke huis zijn/haar hoofdverblijf is. Op papier heeft deze partner dus geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Dankzij de scheidingsregeling van de Belastingdienst wordt dit probleem opgelost. Nog maximaal twee jaar na het vertrek uit de woning mag je jouw deel van de hypotheekrente aftrekken. Een harde eis is wel dat je ook daadwerkelijk nog steeds meebetaalt aan de hypotheeklasten.

Inboedel en vermogen verdelen

Al jullie bezittingen moeten verdeeld worden. Hoe jullie dit verdelen is afhankelijk van of jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Of jullie een geregistreerd partnerschap hebben of alleen samenwonen. En natuurlijk van hoe jullie afspraken hebben gemaakt. Bij het verdelen van een inboedel wordt vaak alleen gedacht aan het bankstel en servies. Maar ook spaargeld, (kapitaal)verzekeringen, eigen ondernemingen en pensioenen moeten worden verdeeld. 

Huisvesting

Na de scheiding zullen jullie beiden een eigen woonoplossing moeten hebben. Misschien wordt de gezamenlijke woning verkocht of moet één van jullie verhuizen naar een huurhuis. Wellicht koop je je partner uit, met alle financiële gevolgen van dien. En kun je eigenlijk wel een nieuwe hypotheek aanvragen als je officieel nog mede-eigenaar bent van jullie gezamenlijke woning? Jezelf hierin laten adviseren is aan te raden.

Scheiden koophuis: als je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden

Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen? Dan verandert dat de zaak nogal. In dit geval is de koopwoning namelijk niet per se voor een gelijk deel eigendom van beide partners. Vaak staat dan het huis op één naam. Bij scheiden met koophuis behoudt degene op wiens naam het huis staat de woning. Hij of zij heeft dus het volledige recht er te blijven wonen. De ander kan er dan ook geen aanspraak op maken. Let op: dit is wel volledig afhankelijk van de afspraken die jullie hierover maken. De eigenaar van het huis kan ervoor kiezen de ander in het huis te laten wonen. Een reden hiervoor kan zijn dat dit degene is die voor het grootste deel voor de kinderen gaat zorgen. In principe kun je dit dus samen met je (ex-)partner afspreken.

Scheiden koophuis: jij en je partner blijven allebei niet meer in het koophuis

Scheiden en koophuis: kunnen jullie geen van beiden de woonlasten alleen opbrengen? Of misschien willen jullie, nadat jullie uit elkaar gaan, gewoon allebei niet meer in jullie oude huis wonen. Dan zullen jullie de woning moeten verkopen. De opbrengst hiervan gebruik je eerst om de hypotheek af te lossen. Het bedrag dat vervolgens overblijft, wordt gelijkmatig verdeeld over jullie beiden. Het kan gebeuren dat de hypotheek nog niet volledig is afgelost na het verkopen van het huis. In dit geval zijn jij en je partner allebei nog aansprakelijk voor de restschuld van de hypotheek.

Scheiden koophuis: je blijft zelf in het koophuis wonen

Hebben jullie samen besloten dat jij in het huis blijft wonen na de scheiding? Dan moet jij je partner uitkopen. Je partner is namelijk nog voor de helft eigenaar van jullie koophuis. Dit wil zeggen dat je de helft van de waarde van het huis zult moeten betalen aan je partner. Deze waarde kom je te weten door het huis te laten taxeren. Ook de schulden worden bij de scheiding verdeeld en daar valt ook de hypotheek onder. Deze hypotheekschuld kun je aftrekken van de getaxeerde waarde. De helft van wat er van de waarde overblijft is het bedrag dat je vervolgens aan je partner verschuldigd bent om hem of haar uit te kopen.

Scheiden koophuis: je partner blijft in het koophuis wonen

Vertrek je na het scheiden uit het koophuis? Wanneer jij de woning verlaat, heb je recht op de helft van de waarde van het huis. Je blijft ook aansprakelijk voor de hypotheeklasten, maar hier kun je wel afspraken over maken met je (ex)partner. Bijvoorbeeld dat degene die het huis houdt ook meer betaalt aan hypotheek. Wanneer je niet meer in het huis woont, moet je namelijk ook kosten maken voor een nieuwe woning. De verstrekker van de hypotheek staat buiten de scheiding. Voor de hypotheekverstrekker zijn zowel jij als je partner allebei nog aansprakelijk voor de hypotheek.

Wie betaalt de notariskosten?

Jij en je ex-partner bepalen onderling wie de notariskosten betaalt. Het meest gebruikelijke is dat de kosten gedeeld worden, echter is het aan jullie om dit te bepalen. De verdeling van de kosten wordt over het algemeen vastgelegd in het convenant of de vaststellingsovereenkomst.

Notariskosten bij uitkopen partner

De notaris rekent kosten voor het opmaken en het laten passeren van de akte van verdeling. De hoogte van deze kosten is afhankelijk de notaris (dit zijn geen vaste tarieven) en of er ook een hypotheekakte moet worden opgemaakt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om met de notaris aanvullende afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld over je testament.

Afhankelijk van jullie situatie bedragen notariskosten gemiddeld tussen de € 700,- en € 2250,-.

Beperkte gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd na 1 januari 2018? Dan ben je automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat als de woning al van jou was, deze over het algemeen van jou blijft. Dit is wel afhankelijk van eventuele aflossingen en/of investeringen gedurende de relatie.

Gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan wordt over het algemeen de waarde van de woning 50/50 verdeeld. Dat betekent dat de overwaarde of restschuld voor jullie beiden is. Een uitzondering hierop kan zijn als er bijvoorbeeld is afgelost of geïnvesteerd vanuit een schenking of erfenis onder koude uitsluiting.

Huwelijkse voorwaarden

Het is afhankelijk van de voorwaarden die jullie hebben opgesteld hoe de waarde van de woning wordt verdeeld tussen jou en je ex-partner.

Wat als mijn partner zich niet aan het convenant houd?

Probeer altijd eerst het gesprek aan te gaan. Geeft je ex-partner hier geen gehoor aan of houdt hij/ zij zich alsnog niet aan de afspraken, dan zijn er meerdere opties.

Gaat het om alimentatie? Dan kun je dit kosteloos laten afdwingen via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Gaat het om een ouderschapsplan, dan wordt het een stuk lastiger en zul je een advocaat in moeten schakelen en het via de rechter spelen.

Inkomen & Financiën

Hoe kunnen we ons fiscaal partnerschap beëindigen?

Bij een scheiding of het beëindiging van het samenlevingscontract wordt het fiscaal partnerschap automatisch beëindigd.

Wat zijn de gevolgen van fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting?

Fiscaal partnerschap kan leiden tot belastingvoordeel door het optimaliseren van inkomsten en aftrekposten.

Kan de status van een toeslagpartner wijzigen door verandering in woonsituatie?

Ja, als je niet meer samenwoont, eindigt het toeslagpartnerschap.

Wat gebeurt er met ons fiscale partnerschap bij een scheiding?

Het fiscale partnerschap eindigt in het jaar van de scheiding, wat invloed heeft op de belastingaangifte van dat jaar.

Heeft de status van een toeslagpartner invloed op mijn toeslagen?

Ja, als toeslagpartners wordt jullie inkomen bij elkaar opgeteld, wat kan resulteren in lagere toeslagen.

Welke belastingvoordelen zijn er voor fiscale partners?

Fiscale partners kunnen bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen en gebruikmaken van elkaars heffingskortingen.

Kunnen we kiezen om geen fiscaal partners te zijn?

In sommige gevallen, zoals bij samenwonenden zonder kinderen of een samenlevingscontract, kun je kiezen om geen fiscaal partners te zijn.

Wat zijn de criteria om als fiscaal partners te worden beschouwd?

De criteria omvatten onder meer: samenwonen, een notarieel samenlevingscontract, een gezamenlijk huishouden, en het hebben van een kind samen.

Wat zijn de kosten van het ontbinden van een geregistreerd partnerschap met een koophuis?

De kosten voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap met een koophuis zijn hetzelfde als ‘normaal’. De kosten voor jouw situatie kun je bespreken met een van onze financieel adviseurs tijdens een gratis gesprek.

Wat zijn de financiële moeilijkheden als ik mijn partner uit de woning wil zetten?

Als je je partner uit de woning wil zetten en de woning behoudt, moet je je partner uitkopen. Dit houdt in dat je hem of haar de helft van de overwaarde van de woning moet betalen. Dit kan een aanzienlijke financiële verplichting zijn, en je moet ervoor zorgen dat je over voldoende financiële middelen beschikt om dit te kunnen doen.

Na het uitsluiten van je partner uit de woning, ben je volledig verantwoordelijk voor de hypotheeklasten en andere woonkosten, zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud. Je moet er zeker van zijn dat je in staat bent deze kosten in je eentje te dragen.

Als de hypotheek op beide namen staat en je partner wordt uitgesloten, moet je de hypotheekverstrekker overtuigen om de hypotheek op jouw naam te zetten. Dit kan leiden tot extra kosten en vereisten, zoals herfinanciering.

Veranderingen in eigendom van onroerend goed kunnen belastingimplicaties met zich meebrengen. Het is belangrijk om de fiscale gevolgen van de eigendomsoverdracht te begrijpen en mogelijk advies van een belastingadviseur in te winnen.

Als de uitsluiting van je partner leidt tot de verkoop van de woning, kunnen er verkoopkosten zoals makelaarskosten en overdrachtsbelasting ontstaan.

Het veranderen van de eigendomsstructuur van de woning kan leiden tot financiële onzekerheid en instabiliteit, vooral als je niet goed bent voorbereid op de veranderingen in de financiële situatie.

Kunnen financieel adviseurs mij ook helpen bij het opstellen van een budget en financiële planning na de scheiding?

Ja, zeker. Een scheiding kan een grote impact hebben op je financiële situatie. Je kunt te maken krijgen met veranderingen in inkomen, verhoogde kosten voor zaken als huisvesting en kinderopvang, en de noodzaak om je eigen financiële doelen en strategieën te herzien. Een financieel adviseur geeft jou inzicht in de in- en uitkomsten op basis van de nieuwe situatie.

 

 

Zal een financieel adviseur onpartijdig blijven als mijn partner en ik verschillende financiële belangen hebben tijdens de scheiding?

Ja, daarom sluit er ook een mediator aan die naar jullie belangen luistert en tot een zo goed mogelijke oplossing voor jullie beiden wil komen.

Zal een financieel adviseur rekening houden met mijn emotionele behoeften tijdens de scheiding, naast de financiële aspecten?

Ja, er sluit ook een mediator aan bij de gesprekken om jullie belangen met elkaar te bespreken en te wegen, zodat de hypotheekadviseur een plan kan maken en jullie goed kan adviseren over de gevolgen en mogelijkheden van bepaalde keuzes.

Werken financieel adviseurs samen met advocaten tijdens een scheiding, en waarom is dit belangrijk?

Ja, financieel adviseurs werken vaak samen met advocaten tijdens een scheiding. Dit is belangrijk om verschillende redenen:

 • Complexe financiële kwesties: Scheidingen kunnen complexe financiële kwesties met zich meebrengen, zoals de verdeling van bezittingen, pensioenrechten, belastingimplicaties en meer. Een financieel adviseur kan de financiële aspecten van de scheiding in kaart brengen en strategieën voorstellen, terwijl een advocaat kan helpen om deze strategieën juridisch uit te voeren.
 • Juridische en financiële expertise: Advocaten en financieel adviseurs hebben elk hun eigen expertisegebied. Door samen te werken, kunnen ze ervoor zorgen dat zowel de juridische als de financiële aspecten van de scheiding op de best mogelijke manier worden aangepakt.
 • Gecoördineerde aanpak: Door samen te werken, kunnen de financieel adviseur en de advocaat een gecoördineerde aanpak bieden. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de scheiding op elkaar zijn afgestemd en dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.
Wat zijn de kosten van een financieel adviseur?

De kosten van een financieel adviseur variëren, afhankelijk van het pakket dat je kiest. Bij Zorgeloosch kun je kiezen uit vier verschillende pakketten:

 1. Zelf regelen
 2. Basic
 3. Woning
 4. Woning+

Bekijk hier de prijzen die bij deze pakketten horen

BV

Een BV bestaat uit aandelen. Officieel gezien moeten deze aandelen eerlijk verdeeld worden. In de praktijk zien we echter vaak dat de andere partner helemaal niet zit te wachten op (de helft van) aandelen. In dat geval zal de partner die eigenaar is van de aandelen de andere partner moeten uitkopen. Hij/zij zal dus de helft van de waarde van de aandelen moeten betalen aan zijn/haar ex-partner.

VOF (met andere compagnons)

Alleen het deel van de VOF dat van één van jullie is, of van jullie samen valt onder de gemeenschap van goederen.

VOF (van beide partners)

Hadden jullie samen een VOF, dan valt deze volledig onder de gemeenschap van goederen. De totale waarde van de VOF wordt verdeeld. Daarna kan eventueel de beslissing worden gemaakt om de VOF om te zetten naar een eenmanszaak wanneer één van jullie in het bedrijf wil blijven werken.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak valt in z’n geheel onder de gemeenschap van goederen en moet dus eerlijk worden verdeeld.

Kinderen & Ouderschap

Wat doen met de omgangsregeling bij verhuizing van een ouder?

Bij verhuizing van een ouder moet de omgangsregeling mogelijk worden aangepast. Het is belangrijk om dit in goed overleg te doen of, indien nodig, via de rechtbank.

Hoe kan een vader een omgangsregeling aanvragen of wijzigen?

Een vader kan via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om een omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen. Dit proces vereist juridische onderbouwing en bewijs van het belang van de omgang voor het kind.

Kinderen

Als jullie kinderen hebben samen, komt er een extra complexe factor bij de scheiding. Je wilt immers het beste voor je kinderen en niet dat zij de dupe worden van de scheiding. Ook voor de kinderen moet er veel geregeld worden en is de impact groot. Bij wie gaan ze wonen? Moeten ze naar een andere school als ze verhuizen? Bij wie wonen de kinderen? Welke zorgregeling spreken jullie af? En hoe begeleiden jullie de kinderen tijdens en na de scheiding? 

Effect scheiden op kind 12-18 jaar

Pubers en adolescenten van 12 tot 18 jaar zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Ze nemen vaker afstand van hun ouders, worden zelfstandiger en ontdekken seksuele gevoelens. Omdat kinderen in deze leeftijdscategorie wat zelfstandiger worden, zijn ze bij een scheiding vaak geneigd om hun heil buiten het gezin te zoeken. Bij vrienden bijvoorbeeld of op straat. Ook is er vaak grote weerstand tegen nieuwe partners van hun ouders en zetten ze zich ook af tegen hun eigen ouders. Dat vraagt dus om een groot incasseringsvermogen van de ouders. Sommige pubers lopen een verhoogd risico op leer- of gedragsproblemen door de scheiding van hun ouders. Andere kinderen zijn daarentegen geneigd om alle problemen die spelen in het gezinsleven weg te wuiven of weg te bluffen. Dat is meestal uiterlijke schijn, want van binnen kampen pubers vaak met negatieve gevoelens door de scheiding.

Effect scheiden op kind 8-12 jaar

Schoolgaande kinderen van 8 tot 12 jaar maken zich voorzichtig los van hun ouders. Ze focussen zich meer op het maken van vriendjes en het opbouwen van hun zelfvertrouwen. Vooral de praktische gevolgen van een scheiding (verhuizen, veranderen van school en omgeving) kunnen voor veel weerstand zorgen in deze leeftijdscategorie. Denk aan driftbuien of het gevoel van afwijzing. Ook kunnen de schoolprestaties hierdoor achteruit gaan. Deze leeftijdscategorie is bij een scheiding vaak ook heel bezorgd om de ouders. Kinderen proberen dan hun ouders overdreven te ‘pleasen’.

Effect scheiden op kind 4-8 jaar

Kleuters en jonge basisschoolkinderen begrijpen nog niet de reden achter de scheiding. Deze leeftijdscategorie is daarom geneigd de schuld bij zichzelf te leggen. Op deze leeftijd zijn kinderen bezig met hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. De ouders dienen hierbij als rolmodel. Als er door de scheiding veel stress en conflicten zijn, kan dit problemen opleveren bij jonge kinderen. Hierbij kun je denken aan terugvallen in een fantasiewereld en het krijgen van loyaliteitsproblemen.

Effect scheiden op kind 0-2 jaar

Zeer jonge kinderen hebben natuurlijk geen idee wat een scheiding inhoudt. Toch heeft een scheiding wel degelijk effect op hun ritme en stabiliteit. Baby’s hebben namelijk een grote behoefte aan emotionele en fysieke veiligheid en ritme. Wordt dit verstoord, dan kan dat zich uiten in slecht eten en slapen en veel huilen. Ook snappen kinderen van deze leeftijd nog niet dat pappa of mamma weer terugkomt als ze weggaan. Door hier extra aandacht aan te besteden kun je hechtingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Kinderpsycholoog of kindertherapeut

Merk je dat je kind last heeft van psychische problemen door de scheiding? Of heeft je kind (door bijvoorbeeld emotionele of gedragsproblemen) behoefte aan een individuele begeleiding? Dan biedt een kinderpsycholoog of kindertherapeut hulp voor jouw kind bij de scheiding. Een psycholoog of therapeut is er voor kinderen tot 18 jaar en helpt om emotionele en fysieke problemen te onderzoeken en behandelen. Het is belangrijk om een kinderpsycholoog of -therapeut te kiezen die goed bij jouw kind past. Vaak is een eerste kennismakingsgesprek gratis. Maak hier dus zeker gebruik van om te ontdekken of er een klik is tussen de psycholoog of therapeut en jouw kind. 

Preventieve training van !JES

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar is er de preventieve training van !JES. Dit zijn 7 bijeenkomsten waarin kinderen leren om te gaan met de gevolgen van een scheiding. Ook ouders worden actief betrokken bij deze training met zo’n 3 bijeenkomsten. Ouders leren bijvoorbeeld hoe zij hun kinderen zelf kunnen begeleiden tijdens en na de scheiding. 

Hulpprogramma van Dappere Dino’s

Dappere Dino’s is ook een 12-wekelijks hulpprogramma. Dit keer voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Kinderen komen in kleine groepjes van maximaal 7 kinderen bij elkaar, na of tijdens schooltijd. In een sessie van 45 minuten leren kinderen op een speelse manier omgaan met de scheiding van hun ouders. Dit gebeurt door middel van poppenspel, spelletjes en creatieve bezigheden. Als ouder wordt je op de hoogte gehouden, ontvang je nieuwsbrieven en is er een eindgesprek. 

Hulpprogramma van Stoere Schildpadden

Voor jonge kinderen tussen de 4 en 6 jaar is er het Stoere Schildpadden programma. Dit programma biedt 12-wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. De groepjes zijn klein (max. 6 kinderen), gezellig en informeel. Trainers leren de kinderen door middel van psycho-educatie en cognitief gedragstherapeutische technieken op een speelse manier omgaan met scheiding van hun ouders. Denk daarbij aan schuldgevoelens, misvattingen of onrealistische gedachten. Ook wordt het beeld dat de kinderen hebben over het gezin op een positieve manier versterkt. Bijvoorbeeld door middel van spelletjes, een handpop of creatieve materialen. Ook zijn er ouderavonden en een individuele eindevaluatie. 

Coaching van KIES

KIES is een instantie die coaching biedt op individueel niveau, maar ook in een spel- en praatgroep bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het coachingsprogramma van KIES bestaat uit 8 bijeenkomsten die steeds met een klein clubje kinderen gehouden worden. Deze bijeenkomsten worden gehouden op school, bij de GGD of maatschappelijk werk. Onder begeleiding van professionele coaches gaan de kinderen in gesprek met elkaar waardoor ze op een informele manier om leren gaan met de scheiding van hun ouders. Kinderen kunnen hier open met elkaar praten, zonder een loyaliteitsconflict te hebben naar (één van) de ouders. Heeft jouw kind de mogelijkheid of behoefte niet aan een groep, is dus ook individuele begeleiding mogelijk. 

Buddy van Villa Pinedo

Kinderen vinden het soms moeilijk om met ouders of volwassenen te praten over de scheiding. Praten met een jongvolwassene of buddy (ervaringsdeskundige) kan dan de uitkomst zijn. Villa Pinedo is een stichting waarbij jouw kind gekoppeld wordt aan een buddy die ook gescheiden ouders heeft. Een buddy is een jongvolwassene tussen de 18 en 25 jaar waar jouw kind op terug kan vallen. Jouw kind appt met een buddy, wat een laagdrempelige manier is om vragen te stellen of om steun te vragen. Villa Pinedo heeft ruim 450 buddy’s die bovendien een training hebben gevolgd om buddy te worden. 

8. Mijn ex komt afspraken niet na. Ik stop daarom met het betalen van de alimentatie.

Dit kan niet. Je bent verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen. Ongeacht de gedragingen van je ex-partner.

7. Ik heb het recht om te weten waar de kinderalimentatie aan uitgegeven wordt.

Nee, je ex-partner hoeft geen verantwoording af te leggen over de uitgaven die worden gedaan van de kinderalimentatie. Ook hoeft je ex-partner geen toestemming te vragen voor bepaalde uitgaven.

6. Ik heb geen contact met mijn kind, dus ik hoef geen kinderalimentatie te betalen.

Dit is niet waar. Wat de omgangsregeling ook is, je bent verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen. Ook wanneer je je kinderen niet of nauwelijks ziet, moet je dus kinderalimentatie afdragen.

5. De alimentatie wordt 1x vastgesteld en kan niet meer gewijzigd worden.

Dit kan wel. Zodra je persoonlijke of financiële situatie verandert, verandert vaak ook je draagkracht. Het kan dan nodig zijn om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen.

4. Ik hoef pas alimentatie te betalen als de scheiding rond is.

Ook dit is een misverstand. Zodra de ouders niet meer bij elkaar wonen, moet er alimentatie worden betaald. Hadden jullie een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap? Ook dan moet er alimentatie worden betaald zodra jullie niet meer samenwonen.

3. Ik heb een co-ouderschap, dus ik hoef geen kinderalimentatie te betalen.

Dit is niet waar. Ook al is de zorg voor jullie kinderen 50/50 verdeeld, kan het nog steeds voorkomen dat je alimentatie moet betalen. Zodra de ene ouder meer draagkracht heeft voor de kosten dan de andere ouder, moet deze ouder kinderalimentatie betalen aan de minst-verdienende ouder.

2. Als ik extra kosten maak, zoals een nieuwe fiets, moet mijn ex daaraan meebetalen.

Dit ligt helemaal aan de afspraken die jij en je ex-partner hebben gemaakt. Alleen wanneer je specifieke afspraken hebt gemaakt over extra bijdragen naast de alimentatie heb je hier recht op. Standaard geldt namelijk dat alle kosten (dus ook ‘extra’ of ‘bijzondere’ kosten) van de kinderalimentatie moeten worden betaald.

1. Ik moet alimentatie betalen tot mijn kind 18 is.

Dit is niet waar. Je moet alimentatie betalen tot je kind 21 jaar oud is, ongeacht of je kind nog thuis woont of niet. Je hebt als ouder namelijk een onderhoudsplicht. De enige uitzondering is wanneer je kind 18 is, niet meer studeert en voldoende verdient om financieel voor zichzelf te kunnen zorgen. Heb je afwijkende afspraken gemaakt ten tijde van je scheiding? Dan kan het zelfs voorkomen dat je na de 21e verjaardag van je kind nog alimentatie betaalt. Bijvoorbeeld zolang je kind studeert.

Kinderalimentatie herberekenen

Er kunnen altijd veranderingen optreden in het leven die van invloed zijn op de kinderalimentatie. Denk aan financiële redenen zoals het verliezen van een baan, maar ook persoonlijke redenen zoals hertrouwen met een andere partner. In deze gevallen kun je alimentatie laten herberekenen.

Indexeren kinderalimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd door de minister van Justitie en Veiligheid. Dit is nodig omdat kosten van levenshouden stijgen. Net als de lonen. Dit alles wordt bepaald in de hierboven genoemde Trema-normen.

Hoeveel kinderalimentatie per kind?

Volgens het NIBUD liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen de € 100 en € 500 per kind per maand. Zij gaan daarbij uit van een gemiddeld gezin met een modaal inkomen.

Omgangsregeling

Zoals eerder genoemd telt ook de omgangsregeling mee in de berekening van de kinderalimentatie. Ben je de alimentatieplichtige ouder? Dan geldt: hoe vaker de kinderen bij jou zijn, hoe hoger je korting op de alimentatie. Zorgkorting heet dat. Want ook jij maakt kosten als de kinderen bij jou zijn. Zorgkorting varieert van zo’n 5 tot 35%

Draagkracht

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt altijd gekeken naar de draagkracht van de betalende ouder. Je moet de alimentatie immers wel kunnen betalen zonder zelf in de financiële problemen te raken.

Wat gebeurt er als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt?

Ga je scheiden van je partner, of beëindigen jullie het geregistreerd partnerschap? Dan ben je niet langer een stiefouder. Je hoeft geen kinderalimentatie te betalen. Het betekent anderzijds ook dat je alleen recht hebt om een omgangsregeling met het kind wanneer je aan de rechter kunt aantonen dat er een nauwe band tussen jou en je stiefkind is ontstaan.

Stiefkind adopteren

Je kunt als stiefouder ook het kind van je partner adopteren. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Partneradoptie mag alleen wanneer jij en je partner al minimaal 3 jaar samenleven, jullie minstens 1 jaar samen voor het kind hebben gezorgd, je partner als enige ouder (of samen met jou) het gezag over het kind heeft en het kind dus niets meer kan verwachten van zijn/haar andere ouder.

Stiefkind erkennen

Wanneer alleen je partner het ouderlijk gezag heeft over je stiefkind, kun je ervoor kiezen je stiefkind te erkennen. Je bent dan niet langer stiefouder, maar ouder voor het kind. Heeft alleen je partner het ouderlijk gezag over het kind? Dan kun je samen met je partner een verzoek indienen bij de rechter om jullie samen het ouderlijk gezag te geven over het kind. Hier zijn vanzelfsprekend wel een aantal eisen aan verbonden.

Geen erfgenaam

Wanneer jij overlijdt, of je stiefkind komt te overlijden, zijn jullie geen erfgenamen van elkaar. Je kunt er natuurlijk wel voor kiezen om je stiefkind op te nemen in je testament bij een notaris.

Belastingvrij schenken

Als stiefouder mag je belastingvrij schenken aan je stiefkind.

Ouderschapsverlof

Als stiefouder heb je recht op ouderschapsverlof.

Onderhoudsplicht als stiefouder

Als stiefouder moet je bijdragen aan de kosten voor de opvoeding van je stiefkind. Dit is naar draagkracht. Dit ben je verplicht tot het kind 18 jaar is. Als het kind tussen de 18 en 21 jaar oud is, moet je ook meebetalen aan de kosten voor studie en levensonderhoud.

Gevolgen scheiding adolescenten 17-20 jaar

Omdat adolescenten iets ouders zijn, begrijpen zij beter wat er gaande is tijdens en na de scheiding. Bij 17-20 jarigen merk je somsdat zij zich overdreven gaan aanpassen of compensatiegedrag vertonen. Sommige adolescenten ontkennen of verdringen de scheiding juist.

Gevolgen scheiding puber 14-17 jaar

Oudere pubers tussen de 14 en 17 jaar ondervinden grote gevolgen van een scheiding van hun ouders. Zo lopen ze eerder het risico om af te glijden omdat de sociale controle op het kind minder is. Ook merk je in deze leeftijdsgroep vaak grote woede over de scheiding. Ze verlaten het gezin vroegtijdig en verliezen soms het respect voor hun ouders. Hoewel pubers van buiten vaak erg boos zijn over een scheiding, worstelen ze van binnen vaak met grote onzekerheid in deze periode. Ze schamen zich naar de buitenwereld en kunnen zich vaak moeilijk aanpassen.

Gevolgen scheiding puber 12-14 jaar

Jonge pubers in de leeftijd van 12 tot 14 jaar reageren vaak heftig op een scheiding. De sociale controle op een puber wordt vaak minder, waardoor zij eerder het risico lopen op afglijden. Ook kan er een verandering merkbaar zijn in hun seksualiteit. Ze stellen zich bijvoorbeeld afhoudend op of juist het tegenovergestelde. Een ander typisch gevolg van een scheiding voor jonge pubers is dat ze zich erg gaan afzetten tegen hun ouders. Vaak kiezen ze één partij of verlaten zelfs vroegtijdig het gezin. Steun zoeken ze buitenshuis en wanneer (één van) de ouders een nieuwe relatie beginnen, zetten zij zich in de meeste gevallen af tegen eventuele stiefouders.

Gevolgen scheiding kind 9-12 jaar

Ook kinderen in de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar moeten soms verhuizen wanneer hun ouders gaan scheiden. Dat betekent dat zij soms van school moeten wisselen en dus nieuwe vriendjes moeten maken. Omdat ouders vaak minder te besteden hebben tijdens en na de scheiding, kan het gebeuren dat het kind moet stoppen met sporten of hun vereniging. Kinderen van 9 tot 12 jaar reageren vaak erg emotioneel op een scheiding. Ze voelen zich in de steek gelaten en zien dat vriendjes wel een ‘normaal’ gezin hebben. Zij gaan dan ook vaak op zoek naar steun buitenshuis. Kinderen van deze leeftijden kunnen het begrip ‘scheiding’ wel begrijpen, maar emotioneel vaak niet verwerken. Hierin ligt dus een grote verantwoordelijkheid voor de ouders.

Gevolgen scheiding kind 6-9 jaar

Jonge kinderen van 6 tot 9 jaar zitten op school en moeten wellicht van school wisselen door de scheiding. Dit betekent dus ook andere vriendjes, leerkrachten en een andere leefomgeving. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties en moeite met concentreren. Omdat ouders na een scheiding soms minder te besteden hebben, kan dit ervoor zorgen dat het kind moet stoppen met sporten of hun hobby. Kinderen van deze leeftijdscategorie zijn bovendien geneigd om hun ouders tevreden te stellen omdat ze zich zorgen maken om hun ouders.

Gevolgen scheiding kind 4-6 jaar

Een kleuter van 4 tot 6 jaar begrijpt enigszins wat er aan de hand is bij een scheiding. Kinderen van deze leeftijd zijn wel geneigd te denken dat de scheiding door hun komt of zien het als een persoonlijke afwijzing. Sommige kleuters worden boos en uiten dit thuis of ergens anders. Ook kan een scheiding leiden tot veel vragen en angst om de ouders kwijt te raken. Er zijn ook kleuters die zich terugtrekken in hun eigen wereld. Om de realiteit te ontvluchten vallen ze dan terug in een fantasiewereld.

Gevolgen scheiding kind 2-4 jaar

Kinderen van 2-4 jaar zijn geneigd om de stress en onzekerheden die komen kijken bij een scheiding over te nemen. Ook kan een peuter denken dat de scheiding door hem of haar komt. Omdat de ouders emotioneel (en soms ook fysiek) afwezig zijn, kan het kind zich minder goed identificeren met beide ouders.

Gevolgen scheiding kind 0-2 jaar

Kinderen van 0 tot 2 jaar kunnen niet of nauwelijks praten. Ze begrijpen daarom niet wat er aan de hand is, maar voelen vaak wel de spanning en stress die een scheiding met zich meebrengt. Dat uit zich in huilen en slecht slapen. Ook voelen zeer jonge kinderen dat de verzorging van één van de ouders mist. Hierdoor kan het hechtingsproces in gevaar komen. Ook wordt het ritme van een jong kind vaak verstoord door een scheiding. Dit houdt vaak nog lang aan, ook na de scheiding.

Gevolgen scheiding adolescenten 17-20 jaar

Omdat adolescenten iets ouders zijn, begrijpen zij beter wat er gaande is tijdens en na de scheiding. Bij 17-20 jarigen merk je somsdat zij zich overdreven gaan aanpassen of compensatiegedrag vertonen. Sommige adolescenten ontkennen of verdringen de scheiding juist.

Gevolgen scheiding puber 14-17 jaar

Oudere pubers tussen de 14 en 17 jaar ondervinden grote gevolgen van een scheiding van hun ouders. Zo lopen ze eerder het risico om af te glijden omdat de sociale controle op het kind minder is. Ook merk je in deze leeftijdsgroep vaak grote woede over de scheiding. Ze verlaten het gezin vroegtijdig en verliezen soms het respect voor hun ouders. Hoewel pubers van buiten vaak erg boos zijn over een scheiding, worstelen ze van binnen vaak met grote onzekerheid in deze periode. Ze schamen zich naar de buitenwereld en kunnen zich vaak moeilijk aanpassen.

Gevolgen scheiding puber 12-14 jaar

Jonge pubers in de leeftijd van 12 tot 14 jaar reageren vaak heftig op een scheiding. De sociale controle op een puber wordt vaak minder, waardoor zij eerder het risico lopen op afglijden. Ook kan er een verandering merkbaar zijn in hun seksualiteit. Ze stellen zich bijvoorbeeld afhoudend op of juist het tegenovergestelde. Een ander typisch gevolg van een scheiding voor jonge pubers is dat ze zich erg gaan afzetten tegen hun ouders. Vaak kiezen ze één partij of verlaten zelfs vroegtijdig het gezin. Steun zoeken ze buitenshuis en wanneer (één van) de ouders een nieuwe relatie beginnen, zetten zij zich in de meeste gevallen af tegen eventuele stiefouders.

Gevolgen scheiding kind 9-12 jaar

Ook kinderen in de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar moeten soms verhuizen wanneer hun ouders gaan scheiden. Dat betekent dat zij soms van school moeten wisselen en dus nieuwe vriendjes moeten maken. Omdat ouders vaak minder te besteden hebben tijdens en na de scheiding, kan het gebeuren dat het kind moet stoppen met sporten of hun vereniging. Kinderen van 9 tot 12 jaar reageren vaak erg emotioneel op een scheiding. Ze voelen zich in de steek gelaten en zien dat vriendjes wel een ‘normaal’ gezin hebben. Zij gaan dan ook vaak op zoek naar steun buitenshuis. Kinderen van deze leeftijden kunnen het begrip ‘scheiding’ wel begrijpen, maar emotioneel vaak niet verwerken. Hierin ligt dus een grote verantwoordelijkheid voor de ouders.

Gevolgen scheiding kind 6-9 jaar

Jonge kinderen van 6 tot 9 jaar zitten op school en moeten wellicht van school wisselen door de scheiding. Dit betekent dus ook andere vriendjes, leerkrachten en een andere leefomgeving. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties en moeite met concentreren. Omdat ouders na een scheiding soms minder te besteden hebben, kan dit ervoor zorgen dat het kind moet stoppen met sporten of hun hobby. Kinderen van deze leeftijdscategorie zijn bovendien geneigd om hun ouders tevreden te stellen omdat ze zich zorgen maken om hun ouders.

Gevolgen scheiding kind 4-6 jaar

Een kleuter van 4 tot 6 jaar begrijpt enigszins wat er aan de hand is bij een scheiding. Kinderen van deze leeftijd zijn wel geneigd te denken dat de scheiding door hun komt of zien het als een persoonlijke afwijzing. Sommige kleuters worden boos en uiten dit thuis of ergens anders. Ook kan een scheiding leiden tot veel vragen en angst om de ouders kwijt te raken. Er zijn ook kleuters die zich terugtrekken in hun eigen wereld. Om de realiteit te ontvluchten vallen ze dan terug in een fantasiewereld.

Gevolgen scheiding kind 2-4 jaar

Kinderen van 2-4 jaar zijn geneigd om de stress en onzekerheden die komen kijken bij een scheiding over te nemen. Ook kan een peuter denken dat de scheiding door hem of haar komt. Omdat de ouders emotioneel (en soms ook fysiek) afwezig zijn, kan het kind zich minder goed identificeren met beide ouders.

Gevolgen scheiding kind 0-2 jaar

Kinderen van 0 tot 2 jaar kunnen niet of nauwelijks praten. Ze begrijpen daarom niet wat er aan de hand is, maar voelen vaak wel de spanning en stress die een scheiding met zich meebrengt. Dat uit zich in huilen en slecht slapen. Ook voelen zeer jonge kinderen dat de verzorging van één van de ouders mist. Hierdoor kan het hechtingsproces in gevaar komen. Ook wordt het ritme van een jong kind vaak verstoord door een scheiding. Dit houdt vaak nog lang aan, ook na de scheiding.

Huurtoeslag

Jullie kunnen beiden jullie kind laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Wellicht heb je dan allebei recht op een hogere toeslag. Wel moet hierbij aangegeven worden welke dagen van de week jullie kind bij jou woont en welke dagen bij je ex-partner.

Heffingskorting

Van de belastingdienst krijg je een heffingskorting wanneer je werkt en kinderen hebt. Dit is de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting is bedoeld voor het huishouden waar de kinderen meer dan 6 maanden per jaar staan ingeschreven. Hebben jij en je ex-partner de zorg  50/50 verdeeld? Dan kunnen jullie wellicht beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting* aanvragen wanneer jullie allebei een baan hebben.

*Soms stelt de Belastingdienst aanvullende voorwaarden.

Bijstandsuitkering

Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan ligt het bedrag dat je krijgt bij een co-ouderschap tussen een alleenstaande en eenoudergezin in. Dat komt omdat je bepaalde kosten voor je kind(eren) kunt delen met je ex-partner. Een co-ouderschap heeft dus invloed op de hoogte van je uitkering.

Kindgebonden budget

De belastingdienst keert een kindgebonden budget uit. Zij kunnen dat bedrag verdelen tussen beide ouders. De eis is wel dat er minimaal twee kinderen zijn en dat er sprake is van een co-ouderschap.

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt in Nederland de kinderbijslag. Zij gaan er bij een co-ouderschap vanuit dat een kind in twee huizen woont. In de basis gaan zij er dus ook vanuit dat de ouders de kinderbijslag eerlijk verdelen. In de praktijk storten zij de bijdrage daarom op één rekening. Je kunt de SVB vragen om het bedrag voor je te verdelen tussen jou en je ex-partner, maar hier zijn ze vaak niet happig op vanwege de extra administratieve handelingen.

Verdeling van tegemoetkomingen, uitkeringen en toeslagen

Als ouders hebben jullie recht op verschillende tegemoetkomingen, zoals kinderbijslag en een eventueel kindgebonden budget. Maar welke ouder heeft recht op deze tegemoetkomingen als jullie alles verdelen? Dat werken we hieronder overzichtelijk uit.

Manieren om de kosten te delen

Er bestaan verschillende manieren om de kosten tussen beide ouders te verdelen.

 • De kosten worden 50/50 gesplit. Hoewel deze regeling de meest overzichtelijk is, voelt het voor de minst-verdiende ouder vaak wat oneerlijk.
 • Verdeling naar draagkracht. Oftewel: verdeling naar rato. De partner die het meest verdient betaalt procentueel het meest. Belangrijk is hierbij wel dat beide ex-partners elkaar eerlijk op de hoogte houden van veranderingen in het inkomen. Spreek bij voorkeur een vast moment af om het over de financiën te hebben, bijvoorbeeld eens per 6 maanden.
 • Verdeling naar periode dat het kind bij die ouder verblijft. Vaak worden deze kosten per half jaar of jaar verdeeld.
Verschil tussen ‘eigen kosten’ en ‘te verdelen kosten’

Er is een groot verschil tussen ‘eigen kosten’ en ‘te verdelen kosten’. Eigen kosten zijn bijvoorbeeld huur, internetkosten en boodschappen. Deze kosten maken beide ouders en hoeven in de basis dus niet verdeeld te worden.

Te verdelen kosten zijn kosten die niet locatiegebonden zijn. Denk hierbij aan kleding, schoenen, zakgeld, de ouderbijdrage op school, lidmaatschapskosten van de sportclub en abonnementen van je kinderen. Bij deze zaken is het logisch om de kosten te verdelen.

Ouderschapsplan

Waren jullie getrouwd, hadden jullie een geregistreerd partnerschap of woonden jullie samen en gaan jullie uit elkaar? Dan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan is een officieel document dat wordt opgesteld door een mediator of advocaat. Jullie moeten beiden jullie handtekening onder het ouderschapsplan zetten.

Lees alles over het ouderschapsplan

Hoe maak je afspraken?

Bij een co-ouderschap is veel overleg nodig. Over grote opvoedthema’s, maar ook over alledaagse zaken. Welke regels hanteren jullie? Hoe is het geregeld met opa’s en oma’s? Hoe vaak mogen ze spelen bij vriendjes? Wie gaat er naar de ouderavond op school? Wie haalt en brengt de kinderen naar de sportclub? Wie koopt het cadeautje voor dat ene kinderfeestje? Bespreek deze zaken met elkaar en geef zelf je voorkeur aan als ouder.

Waar staat jullie kind ingeschreven?

Een kind kan ingeschreven staan op het adres van beide ouders. Wel blijft het zo dat één adres het hoofdverblijf is. Hoe jullie dat verdelen, is geheel aan jullie. Het is wel belangrijk om dit in goed overleg te doen, omdat de inschrijving van een kind op jouw adres financiële gevolgen kan hebben. Sommige regelingen zoals kinderbijslag en het kindgebonden budget kunnen tegenwoordig verdeeld worden tussen beide ouders. Een mediator kan jullie helpen om hiervoor een berekening te maken, zodat de kosten maar ook de toeslagen eerlijk verdeeld worden.

Hoe verdelen jullie de kosten?

Co-ouderschap betekent in de basis dat jullie de zorg – en dus ook de daarbij horende kosten – samen delen. Dit is vaak wel naar rato. Verdient je ex-partner meer dan jij? Dan zal hij/zij procentueel ook meer betalen. De draagkracht van je ex-partner is immers groter.

Wanneer en hoe vaak wisselt jullie kind van woning?

Kies je er voor om jullie kind(eren) de ene helft van de week bij je ex-partner te laten verblijven en de andere helft van de week bij jou? Of wisselen jullie om de week? De voorkeur van jullie kind(eren) is hierbij van groot belang. Maar het moet natuurlijk wel haalbaar voor jullie zijn ivm werk en andere verplichtingen..

Kan ik alleen komen bij een mediator?

Nee. Een mediator is een onpartijdige derde. Hij/zij bemiddelt tussen jullie, zorgt ervoor dat alle onderwerpen aan bod komen en helpt jullie bij het maken van afspraken. Het is dus niet mogelijk om een mediation traject alleen in te gaan. Het is daarnaast ook niet mogelijk om eerst zelf een gesprek te hebben met een mediator, voordat jullie samen het traject ingaan. De onpartijdigheid van de mediator komt dan namelijk in gevaar.

Is co-ouderschap verplicht?

Nee, co-ouderschap ik niet verplicht. Jullie maken samen afspraken over de zorgverdeling. Het kan dus zijn dat jullie kiezen voor co-ouderschap, maar jullie kunnen ook kiezen voor een omgangsregeling. Misschien willen jullie de verdeling niet 50/50, maar 80/20. Of wonen de kinderen juist helemaal bij één van jullie.

Locaties

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Almelo?

De duur van een scheidingsprocedure verschilt per situatie. De duur hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.

Wat regelen bij een scheiding in Almelo?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Almelo?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Almelo?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van een mediator scheiding in Almelo?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Almelo?

Een mediator bij scheiding in Almelo heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Almelo?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Emmen?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Emmen?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Emmen?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Emmen?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie: Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning: Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding: Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen: Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Emmen?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Emmen?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Emmen te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Den Bosch?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Den Bosch?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Den Bosch?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Den Bosch?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Den Bosch?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Den Bosch?

Een mediator bij scheiding in Den Bosch heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Den Bosch?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden. Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken. Download de gratis scheiden checklist hier.

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Spijkenisse?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Spijkenisse?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Spijkenisse?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie: Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning: Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding: Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen: Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stelen in Spijkenisse?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Spijkenisse?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Spijkenisse te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Eindhoven?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Eindhoven?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Eindhoven?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Eindhoven?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Eindhoven?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Eindhoven?

Een mediator bij scheiding in Eindhoven heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Eindhoven?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Venlo?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Venlo?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Venlo?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Venlo?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie: Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning: Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding: Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen: Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Venlo?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Venlo?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Venlo te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Dordrecht?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Dordrecht?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Dordrecht?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Dordrecht?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Dordrecht?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Dordrecht?

Een mediator bij scheiding in Dordrecht heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Dordrecht?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Zoetermeer?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Zoetermeer?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Zoetermeer?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie: Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning: Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding: Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen: Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Zoetermeer?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Zoetermeer?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Zoetermeer te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Harderwijk?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Harderwijk?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Harderwijk?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Harderwijk?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Harderwijk?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Harderwijk?

Een mediator bij scheiding in Harderwijk heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Harderwijk?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Den Haag?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Den Haag?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Den Haag?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie: Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens: Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning: Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact: Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend): Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten: Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Den Haag?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie: Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning: Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding: Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen: Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Den Haag?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Den Haag?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan alle regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Den Haag te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Haarlem?

De duur van een scheidingsprocedure verschilt per situatie. De duur hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.

Wat regelen bij een scheiding in Haarlem?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Haarlem?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Haarlem?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van een mediator scheiding in Haarlem?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Haarlem?

Een mediator bij scheiding in Haarlem heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Haarlem?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Drachten?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Drachten?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Drachten?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Drachten?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie:Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning:Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding:Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen:Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Drachten?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Drachten?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Drachten te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Alphen aan den Rijn?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Alphen aan den Rijn?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Alphen aan den Rijn?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Alphen aan den Rijn?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Alphen aan den Rijn?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Alphen aan den Rijn?

Een mediator bij scheiding in Alphen aan den Rijn heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Alphen aan den Rijn?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Arnhem?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Arnhem?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Arnhem?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Arnhem?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie:Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning:Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding:Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen:Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stelen in Arnhem?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Arnhem?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Arnhem te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Apeldoorn?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

 

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Apeldoorn?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Apeldoorn?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Apeldoorn?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Apeldoorn?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Apeldoorn?

Een mediator bij scheiding in Apeldoorn heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Apeldoorn?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Alkmaar?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Alkmaar?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Alkmaar?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Alkmaar?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie:Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning:Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding:Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen:Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Alkmaar?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Alkmaar?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Alkmaar te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat regelen bij een scheiding in Leeuwarden?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Leeuwarden?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Leeuwarden?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Leeuwarden?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Leeuwarden?

Een mediator bij scheiding in Leeuwarden heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Leeuwarden?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Tilburg?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Tilburg?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Tilburg?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Tilburg?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie:Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning:Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding:Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen:Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Tilburg?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Tilburg?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Tilburg te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Deventer?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Deventer?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Deventer?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Deventer?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Deventer?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Deventer?

Een mediator bij scheiding in Deventer heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan de regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Deventer?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Wat is de verwachte tijdsduur voor het afronden van een scheiding in Enschede?

De tijdsduur van het afronden van jullie echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Bij Zorgeloosch Scheiden hebben we de optie snel scheiden. Daarmee kun je je scheiding binnen 3 weken zelf regelen.

Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet ondernemen bij een scheiding in Enschede?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste betrekken bij het scheiden in Enschede?

Het betrekken van kinderen bij een scheiding is een gevoelige kwestie. Het is daarom belangrijk dit zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. We delen enkele tips om je kinderen op een positieve en ondersteunende manier bij jullie scheiding te betrekken:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.
Blijft mijn woning beschikbaar voor mij na een echtscheiding in Enschede?

Of je woning beschikbaar blijft voor jou na een echtscheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de eigendomsverhoudingen, afspraken die gemaakt worden tijdens de echtscheidingsprocedure, en of er sprake is van huur of koop.

 1. Eigendomssituatie:Als de woning eigendom is van jou alleen, is de kans groter dat je in de woning kunt blijven wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moeten er afspraken worden gemaakt over wie er in de woning blijft wonen of dat de woning verkocht wordt.
 2. Huurwoning:Bij een huurwoning hangt het af van wie er op het huurcontract staat. Als je alleen op het huurcontract staat, kun je in de woning blijven wonen. Staan jullie beiden op het contract, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wie er in de woning kan blijven.
 3. Afspraken tijdens de echtscheiding:Tijdens de echtscheidingsprocedure worden er afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen, waaronder de woning. Dit kan onderling geregeld worden, maar bij geschillen kan een rechter beslissen.
 4. Financiële overwegingen:Zelfs als je het recht hebt om in de woning te blijven, moet je overwegen of je de kosten voor de hypotheek of huur alleen kunt dragen. Soms is het financieel niet haalbaar om alleen in de woning te blijven wonen.

Onze financieel adviseurs helpen je graag met je huis en hypotheek bij de scheiding.

Welke voordelen biedt mediation voor scheidende stellen in Enschede?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Kun je uitleggen wat de functie van mediation is bij het scheiden in Enschede?

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlot blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan alle regels en wetgeving voldoet.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

Wat moet ik doen om een scheiding in Enschede te starten?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Hoelang duurt een scheidingsprocedure in Utrecht?

De duur van een echtscheidingsprocedure verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van verschillende factoren.

Zo speelt de complexiteit van de zaak een belangrijke rol, maar ook als er kinderen in het spel zijn, kan dit de procedure verlengen wanneer er discussie is over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

 

Ook is de mate van communicatie en samenwerking tussen jullie als (ex-)partners van grote invloed. Maken jullie goede afspraken waar jullie beiden achter staan? Dan kan dit de doorlooptijd verkorten. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat wanneer er veel onenigheid en conflicten tussen jullie zijn, dit de procedure aanzienlijk langer kan maken.

Gemiddeld duren scheidingen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 3 tot 4 maanden. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is de gemiddelde doorlooptijd 9 tot 12 maanden, wat kan oplopen tot 18 maanden of langer.

Wat regelen bij een scheiding in Utrecht?

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Natuurlijk de emoties, maar ook op praktisch vlak moet er veel geregeld worden.

Wanneer vertel je het aan je familie bijvoorbeeld? Welke papieren moet je verzamelen? En waar leg je afspraken vast? Omdat een scheiding al moeilijk genoeg is, hebben we de scheiden checklist voor je ontwikkeld. In deze checklist vind je alle to do’s die bij een scheiding komen kijken.

Download de gratis scheiden checklist hier.

Hoe betrek ik mijn kinderen bij scheiden in Utrecht?

Het betrekken van jullie kinderen bij de scheiding is belangrijk om hen te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Dit kan onder andere door:

 • Open communicatie:Praat open en eerlijk met je kinderen over de scheiding. Wees zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, rekening houdend met hun leeftijd en begripsniveau. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten.
 • Luister naar hun gevoelens:Neem de tijd om naar de gevoelens van je kinderen te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Moedig ze aan om hun emoties te uiten en bied een ondersteunend en luisterend oor zonder oordeel.
 • Verzeker ze van liefde en ondersteuning:Laat je kinderen weten dat de scheiding niets verandert aan jouw liefde voor hen. Benadruk dat jullie er altijd voor ze zullen zijn en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding.
 • Houd routines intact:Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse routines en activiteiten van je kinderen te behouden. Stabiliteit en consistentie kunnen hen helpen om zich veilig en zeker te voelen tijdens deze grote verandering.
 • Betrek ze bij beslissingen (indien passend):Als het gaat om beslissingen die van invloed zijn op je kinderen, zoals schoolkeuzes of verblijfsregelingen, betrek hen dan op een passende manier bij het proces. Laat ze weten dat hun mening gehoord en gewaardeerd wordt.
 • Vermijd conflicten:Probeer conflicten met je ex-partner te vermijden, vooral in het bijzijn van de kinderen. Houd gesprekken over de scheiding privé en vermijd negatieve opmerkingen over de andere ouder. Benadruk dat jullie altijd de ouders zullen blijven.

Een mediator kan jullie helpen en begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een echtscheiding in Utrecht?

Het verdelen van jullie gezamenlijke woning en hypotheek is een ingewikkeld vraagstuk. Het antwoord op de vraag of een van jullie in het huis kan blijven wonen na de echtscheiding is daarom compleet afhankelijk van jullie situatie.

Omdat jullie het eerste kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch altijd voeren met een scheidingsbemiddelaar én een financieel adviseur, kunnen jullie direct afspraken maken over het huis en de hypotheek. Zij kunnen jullie in het eerste gesprek vertellen of jullie woonwensenmogelijk zijn.

We hebben zelf ook een slimme scan voor je gemaakt. Je kunt zelf dan checken of je de woning over kunt nemen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding in Utrecht?
 • De scheiding is sneller rond, want met een mediator komen jullie sneller tot een gezamenlijke oplossing.
 • Door gezamenlijk afspraken te maken, blijft jullie relatie na de scheiding beter (en dus beter voor de kinderen).
 • Je bespaart geld: het is over het algemeen een stuk duurder wanneer je een scheiding uit de hand laat lopen en uiteindelijk een advocaat moet inschakelen.
 • Het gaat bij de gesprekken met de mediator niet alleen over juridische zaken, er is genoeg ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en al die praktische zaken eromheen.
 • De omgeving is vertrouwd, we kunnen eventueel thuis afspreken.
 • Jullie hebben allebei invloed op de uitkomst.
 • Je voorkomt een vechtscheiding.
 • Je hebt minder stress.
Wat is de rol van een mediator scheiding in Utrecht?

Een mediator bij scheiding in Utrecht heeft als taak om beide partners te begeleiden bij het maken van afspraken en het oplossen van conflicten tijdens het scheidingstraject. De mediator helpt jullie bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn en bevordert de communicatie.

Bij Zorgeloosch werken we als enige in Nederland met de slimme oplossing om mensen te helpen met een mediator en een financieel echtscheidingsadviseur die vanaf het eerste moment samen aan de scheiding werken.

De mediators van Zorgeloosch zorgen er allereerst voor dat het gesprek tussen beide partijen vlotjes blijft verlopen en dat er afspraken worden gemaakt waar jij en je ex beiden achter staan. In de meeste gevallen kan daarmee een vechtscheiding worden voorkomen. Daarnaast zorgt onze mediator ervoor dat er geen belangrijke (juridische) zaken worden overgeslagen en dat je aan alle regels en wetgeving voldoet.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen in Utrecht?

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet, is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als je een eenzijdige scheiding wil aanvragen.

Er zijn globaal gezien drie situaties die we onderscheiden:

 1. Geen kinderen en gezamenlijk verzoekschrift
 2. Kind(eren) en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift
 3. Eenzijdige scheiding zonder kinderen

Op deze pagina leggen we je alles uit over hoe een scheiding aanvragen werkt per situatie.

Online scheiden

Hoe werkt online scheiden?

Hoe online scheiden binnen 3 weken werkt

Stap 1: je stel jouw pakket samen in de configurator

Stap 2: je bestelt het pakket in de webshop

Stap 3: je krijgt een bevestiging van je bestelling, onze Zelf regel expert neemt contact met je op

Stap 4: je ontvangt alle sjablonen en documenten met handleiding

Stap 5: je uploadt alle stukken 

Stap 6: onze juristen checken jullie afspraken

Stap 7: jullie ondertekenen het convenant

Stap 8: de advocaat dient jullie convenant in bij de rechtbank

Stap 9: inschrijving scheiding bij gemeente, jullie zijn officieel gescheiden

Wat als we meer hulp nodig hebben?

Als je meer hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je toch een alimentatieberekening wilt of met een mediator wil sparren, dan kun je dat gewoon bij ons bij bestellen. Ook is het mogelijk, als je er bijvoorbeeld achter komt dat je meer hulp nodig hebt, om over te stappen naar een maatwerkpakket. Daarin kun je onder volledige begeleiding van professionals on- en offline jouw scheiding regelen.

Wat kost online scheiden?

Wij bieden een basispakket aan voor €350,- p.p. Dit is voldoende als je bijvoorbeeld:

 • geen minderjarige kinderen hebt
 • niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.
 • als je geen koopwoning hebt

Als één van  jullie de koopwoning overneemt, dan heb je te maken met een OHA (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid). Je moet hier rekening houden met advieskosten van de adviseur en kosten voor de hypotheekverstrekker. Wij kunnen jullie hier uiteraard ook (online) bij helpen

Hoe lang duurt online scheiden?

Als alles vlot verloopt, dan kun je al binnen 3 weken verwachten dat je uit elkaar bent. Hierbij geldt wel dat je zelf ook snel(binnen enkele dagen) alle documenten aanlevert, dat de juridische check in één keer goed is en dat de rechtbank een normale doorlooptijd kent. Dit laatste ligt buiten onze mach namelijk. Maar onze ervaring is dat binnen 12 dagen een vonnis terug krijgen.

Scheiden & Mediation

Kunnen we ons samenlevingscontract ook wijzigen in plaats van het te ontbinden?

Ja, het is mogelijk om een samenlevingscontract te wijzigen in plaats van het te ontbinden. Als jullie situatie verandert of als jullie wensen of behoeften veranderen, kunnen jullie ervoor kiezen om het contract aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Hoelang duurt het om een geregistreerd partnerschap te ontbinden met een koophuis?

De duur van een geregistreerd partnerschap ontbinden is hetzelfde als wanneer je getrouwd bent. Tenzij je uit elkaar gaat met een geregistreerd partnerschap zonder koopwoning. De woning regelen met de bank duurt altijd het langste.

Hoef je niet langs een rechter, dan scheelt het hele traject je de rechtbankprocedure van drie tot vier weken. De hypotheek regelen kan al snel vier maanden duren.
Gemiddeld kun je uitgaan van zes maanden.

Hoelang duurt het proces om mijn partner uit de woning te krijgen?

De duur van het proces om je partner uit de woning te krijgen, kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren: bereidheid om samen te werken, juridische procedures, hypotheekwijzigingen, overdracht van eigendomsdocumenten, belastingkwesties, mediation en onderhandeling, etc.

Zijn er extra kosten verbonden aan internationale scheidingen waarbij partners in verschillende landen wonen?

Voor een scheiding van een buitenlands huwelijk is vaak eerst nodig om vast te stellen welk recht van toepassing is. Wij werken hierin samen met het IJI (Internationaal Juridisch Instituut). De extra kosten voor dit onderzoek komen uit op €550,-.

Wat zijn de kosten als één van de partners het niet eens is met de scheiding?

De kosten van een eenzijdige scheiding zijn hoger dan van een scheiding met mediation. Een advocaat rekent namelijk een hoger uurtarief dan een mediator.

Daarnaast duurt het traject van eenzijdig scheiden doorgaans een stuk langer.

Zijn er verborgen kosten waar ik rekening mee moet houden?

Verborgen scheiding kosten zijn er niet direct. Wel zijn er kosten waar je misschien niet direct op rekent. Denk aan verhuiskosten als één van jullie naar een nieuwe woning vertrekt, of kosten voor een tijdelijke woning.

Bij Zorgeloosch Scheiden brengen we met jullie samen ook deze kosten in kaart.

Hoelang duurt een gemiddelde scheidingsprocedure en heeft de duur invloed op de kosten?

Een scheiding duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden. De duur heeft invloed op de kosten. Hoe langer het proces van scheiden duurt, des te meer kosten er kunnen ontstaan. Over het algemeen hebben we samen met jullie binnen twee maanden alle afspraken op papier en kan de advocaat het convenant en ouderschapsplan indienen. Tegelijkertijd start dan het traject van de hypotheek als iemand de woning wil overnemen. De lengte van dit traject is lastig in te schatten omdat we hier afhankelijk zijn van de geldverstrekker. Over het algemeen zijn we binnen 6 maanden klaar met het hele traject.

Hoe worden de kosten van een mediator berekend? Per uur of een vast tarief?

Bij Zorgeloosch Scheiden hanteren we een all-in tarief voor mediation en financieel (hypotheek-) advies. Hebben jullie meer afspraken nodig dan verwacht? Geen probleem. Er worden geen extra scheiding kosten in rekening gebracht. De kosten zijn wel afhankelijk van jullie situatie.

Hebben jullie bijvoorbeeld twee huizen, een eigen bedrijf en kinderen? Dan ligt het tarief hoger dan wanneer jullie geen kinderen hebben en een huurhuis. Het kost ons dan meer tijd om alles te regelen.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een echtscheidingsprocedure?

Bij een gemiddelde echtscheiding ben je ongeveer tussen de €2.000,- en €4.000,- kwijt. Hierbij geldt: hoe complexer de verhouding, hoe duurder de scheiding. Dit is zonder de kosten voor hypotheekadvies en de uitvoering van het advies.

De kosten hangen ook af van hoe ingewikkeld de situatie is en of er een eigen bedrijf, koopwoning en/of kinderen bij betrokken zijn. Regel je meer zelf, dan ben je goedkoper uit over het algemeen.

Moet ik een notaris inschakelen om het echtscheidingsconvenant te laten certificeren?

Nee, je hoeft meestal geen notaris in te schakelen om een echtscheidingsconvenant te laten certificeren. Het certificeren houdt meestal in dat beide partners hun handtekeningen voor de juistheid van de inhoud van het convenant plaatsen voordat ze het document indienen bij de rechtbank. Dit wordt vaak gedaan in het bijzijn van een advocaat of mediator.

De notaris kom je wel tegen tijdens je scheiding als je bijvoorbeeld het huis overneemt van jouw ex. Het eigendom moet officieel toegewezen worden aan jou met de afspraken die je samen met je financieel adviseur hebt gemaakt over een nieuwe hypotheek bij jouw bank.

Wat gebeurt er als ik later wil hertrouwen en er een echtscheidingsconvenant is?

Je zult dan eerst officieel moeten scheiden van jouw huidige partner. Als dit bekrachtigd is door een uitspraak van de rechter en de scheiding is bijgeschreven in de gemeente, kun je officieel opnieuw trouwen voor de wet.

Wat zijn de verschillen tussen een echtscheidingsconvenant en een echtscheidingsvonnis?

Het echtscheidingsconvenant is een privéovereenkomst tussen ex-partners waarin zij hun afspraken vastleggen, terwijl het echtscheidingsvonnis een gerechtelijke beslissing is die het huwelijk officieel beëindigt en wordt geregistreerd in de burgerlijke stand.

Hoelang is een convenant geldig?

Een echtscheidingsconvenant verjaart niet. Het antwoord op de vraag: hoelang is een convenant geldig? Is dan ook totdat jullie dit officieel ontbinden.

Wat moet ik doen als de pakketten die jullie aanbieden niet bij mij passen?

Neem contact met ons op! We helpen je graag met welke vraag of in welke situatie je ook zit.

Wat zijn de risico’s van goedkoop scheiden (en hoe kan ik deze vermijden)?

Goedkoop scheiden kan aantrekkelijk lijken, vooral als je financiële middelen beperkt zijn. Er zijn echter enkele risico’s verbonden aan het kiezen voor de goedkoopste optie.

 1. Onvolledige of onjuiste documentatie, omdat je het zelf aanlevert. Dit kan leiden tot problemen in te toekomst, zoals geschillen over de verdeling van eigendommen of de voogdij over kinderen. Om dit te vermijden, is het belangrijk om alle documenten zorgvuldig te controleren voordat je ze ondertekent.
 2. Gebrek aan gepersonaliseerd advies, dat je misschien wel hard nodig hebt. Dit kan namelijk betekenen dat je niet volledig op de hoogte bent van je rechten en opties. Om dit te vermijden, kun je zelf onderzoek doen of een mediator als Zorgeloosch inschakelen.
 3. Gebrek aan ondersteuning tijdens een emotioneel proces. Het kan nuttig zijn om emotionele ondersteuning te hebben. Goedkope scheidingsdiensten bieden dit vaak niet. Om dit te vermijden, kun je overwegen om ondersteuning te zoeken bij vrienden, familie of een professionele therapeut.
Hoelang duurt het proces van scheiden met een goedkoop scheiden pakket van Zorgeloosch?

Je kan met het ZELF REGELEN pakket van Zorgeloosch binnen drie weken gescheiden zijn. Hierbij geldt wel dat je zelf ook snel (binnen enkele dagen) alle documenten aanlevert, dat de juridische check in één keer goed is en dat de rechtbank een normale doorlooptijd kent.

Dat laatste ligt buiten onze macht, maar onze ervaring is dat binnen 12 dagen een vonnis terugkomt.

Hoe werkt online scheiden?

Hoe online scheiden binnen 3 weken werkt

Stap 1: je stel jouw pakket samen in de configurator

Stap 2: je bestelt het pakket in de webshop

Stap 3: je krijgt een bevestiging van je bestelling, onze Zelf regel expert neemt contact met je op

Stap 4: je ontvangt alle sjablonen en documenten met handleiding

Stap 5: je uploadt alle stukken 

Stap 6: onze juristen checken jullie afspraken

Stap 7: jullie ondertekenen het convenant

Stap 8: de advocaat dient jullie convenant in bij de rechtbank

Stap 9: inschrijving scheiding bij gemeente, jullie zijn officieel gescheiden

Wat als we meer hulp nodig hebben?

Als je meer hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je toch een alimentatieberekening wilt of met een mediator wil sparren, dan kun je dat gewoon bij ons bij bestellen. Ook is het mogelijk, als je er bijvoorbeeld achter komt dat je meer hulp nodig hebt, om over te stappen naar een maatwerkpakket. Daarin kun je onder volledige begeleiding van professionals on- en offline jouw scheiding regelen.

Wat kost online scheiden?

Wij bieden een basispakket aan voor €350,- p.p. Dit is voldoende als je bijvoorbeeld:

 • geen minderjarige kinderen hebt
 • niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.
 • als je geen koopwoning hebt

Als één van  jullie de koopwoning overneemt, dan heb je te maken met een OHA (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid). Je moet hier rekening houden met advieskosten van de adviseur en kosten voor de hypotheekverstrekker. Wij kunnen jullie hier uiteraard ook (online) bij helpen

Hoe lang duurt online scheiden?

Als alles vlot verloopt, dan kun je al binnen 3 weken verwachten dat je uit elkaar bent. Hierbij geldt wel dat je zelf ook snel(binnen enkele dagen) alle documenten aanlevert, dat de juridische check in één keer goed is en dat de rechtbank een normale doorlooptijd kent. Dit laatste ligt buiten onze mach namelijk. Maar onze ervaring is dat binnen 12 dagen een vonnis terug krijgen.

Wat als je de kosten van een scheiding niet kunt betalen?

Is je inkomen te laag om de scheiding te kunnen betalen? Dan kun je in sommige gevallen aanspraak doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. De kosten voor een mediator of advocaat worden in dat geval vergoed door de overheid. Er zijn ook dan kosten die je zelf zult moeten betalen, zoals de griffiekosten. Tip: voor gratis juridisch advies kun je altijd terecht bij het Juridisch Loket.

Wat is de goedkoopste manier van scheiden?

Is een scheiding aanvragen gratis? Nee, helaas niet. Er komen zelfs bij de goedkoopste manier van scheiden kosten bij kijken. De goedkoopste manier van scheiden is wanneer jullie een geregistreerd partnerschap hebben zonder minderjarige kinderen. Je hebt dan immers geen advocaat nodig. Je bent dan vaak alleen notariskosten kwijt of kosten voor een mediator. En natuurlijk de administratiekosten om de scheiding in te schrijven in de burgerlijke stand van de gemeente.

Kunnen jij en je partner niet meer samen door één deur? Dan kunnen er langslepende rechtszaken volgen. Hoe langer de scheidingsprocedure duurt, hoe duurder deze wordt. Een mediator biedt uitkomst. Hoewel mediation natuurlijk geld kost, is het altijd nog goedkoper dan vele rechtszaken en juridisch getouwtrek. Ook is een mediator goedkoper dan wanneer jullie beiden een eigen advocaat in de arm moeten nemen. Wanneer je je scheiding uitbesteedt aan Zorgeloosch, regelen wij ook mediation bij jou in de buurt.

Kun je een scheiding aanvragen zonder advocaat?

Een scheiding aanvragen zonder advocaat kan alleen als je een geregistreerd partnerschap hebt zonder minderjarige kinderen. Het aanvragen van een scheiding bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen moet altijd gebeuren door een advocaat.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een scheiding aanvragen kan lang duren, zeker wanneer jullie het niet eens lijken worden over afspraken. Hoewel jullie in scheiding liggen, zal er toch een en ander geregeld moeten worden. Een advocaat kan daarom een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Een voorlopige voorziening kan getroffen worden over bijvoorbeeld de gezamenlijke woning, de zorg voor de kinderen of het gebruik van de auto. Er volgt een zitting waarna de rechter snel uitspraak doet. Deze uitspraak is op dat moment bindend, maar is niet bepalend voor de uiteindelijke scheidingsaanvraag.

Hebben jullie gebruik gemaakt van een voorlopige voorziening? Dan moet je binnen vier weken een scheiding aanvragen. De voorlopige voorziening blijft net zo lang in stand tot de rechter uitspraak heeft gedaan over jullie scheiding.

Hoelang duurt een scheiding aanvragen?

Hoelang een scheiding aanvragen duurt is afhankelijk van veel factoren. Zijn jullie het eens over het feit dat jullie willen scheiden en over de afspraken die jullie onderling maken? Dan kan de scheiding al binnen vier tot zes weken rond zijn. Dit is overigens het meest optimistische scenario, want als jullie scheiden met ieder een advocaat in de arm duurt een scheiding vele malen langer. Komen jullie samen niet uit de afspraken, of wordt er een eenzijdig scheidingsverzoek ingediend? Dan kan een scheiding al snel enkele maanden duren.

Wat mag je verwachten van een mediator?

Een mediator is een professionele, onpartijdige derde partij die je kan helpen bij het oplossen van conflicterende situaties. Een mediator is geschoold in conflictbemiddeling en heeft een diepgaande kennis van de wet en de regels die gelden in conflicten. Ze zullen hun kennis en ervaring gebruiken om ervoor te zorgen dat er een oplossing wordt gevonden waar iedereen mee akkoord kan gaan.

Wie kiest de mediator?

Wanneer beide partijen hebben ingestemd met mediation, zullen zij over en weer een voorstel doen voor een mediator. In de ideale situatie zullen de betrokken partijen samen een mediator kiezen. Als dit niet het geval is, leidt dit vaak tot een geschil op zich.

Wat bespreek je bij een mediator?

Mediators stellen u in staat om gesprekken te voeren over uw situatie en om een oplossing te vinden waarmee alle partijen tevreden zijn. U kunt alles bespreken wat u maar wilt. Een goede mediator luistert naar alle partijen en geeft geen vooroordelen of advies. In plaats daarvan biedt de mediator een neutraal perspectief en helpt partijen om hun meningen of oplossingen te verhelderen.

Welke vragen stelt een mediator?

Een mediator stelt vragen over wat de partijen willen bereiken met het gesprek, wat de belangrijkste problemen zijn die de partijen hebben, welke stappen al zijn ondernomen om de kwestie op te lossen en hoe de partijen hun relatie kunnen verbeteren. Door deze vragen te stellen kunnen de mediators het conflict op een effectieve manier oplossen.

Hoe kies ik een goede mediator?

Het is belangrijk om de juiste mediator te kiezen. Denk bij het maken van een keuze aan de volgende punten: 

 • Kies altijd een mediator die erkend is door de overheid zodat de kennis en ervaring gegarandeerd is. Dit register wordt ook wel het Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • De keuze van een mediator is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Elke mediator heeft namelijk eigen specialisaties. Verkrijg daarom informatie over de opleiding en achtergrond van de mediator.
 • Kies een mediator die een kennismakingsgesprek aanbiedt. Op deze manier kunt u beoordelen of u er een goed gevoel bij heeft en of er vertrouwen is.
Hoelang duurt een scheiding met een mediator?

Gemiddeld duurt een scheiding met een mediator ongeveer 2 tot 3 maanden. In sommige gevallen kan het proces echter korter zijn of langer duren. Hoelang een scheiding met een mediator precies duurt, hangt namelijk af van de complexiteit van de situatie. Het belangrijk om te weten dat de mediator alleen kan helpen als beide partijen bereid zijn om samen te werken.

Wat heb je nodig om een scheiding aan te vragen?

Om een scheiding aan te vragen, heb je veel documenten en informatie nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Het huwelijksbewijs: Je moet een huwelijksbewijs overleggen om te bewijzen dat je getrouwd bent.
 2. Identiteitsbewijs: Om je identiteit te bevestigen, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort of identiteitskaart.
 3. Financiële informatie: Je moet informatie verstrekken over jullie gezamenlijke en individuele financiën, inclusief inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen. Dit kan omvatten bankafschriften, loonstrookjes, belastingaangiften en andere financiële documenten.
 4. Een verzoekschrift tot echtscheiding: Dit is het officiële document waarmee je de scheiding aanvraagt. Hierin staan de redenen voor de scheiding en de gewenste uitkomst van de scheiding.
 5. Adresgegevens: Je moet het adres van jezelf en je partner verstrekken, zodat de rechtbank weet waar ze de scheidingspapieren naartoe moet sturen.
 6. Eventuele afspraken over kinderen: Als er kinderen bij betrokken zijn, moet je informatie verstrekken over waar ze wonen, hun school en eventuele overeenkomsten over de voogdij en het ouderschapsplan.

Wat je nog meer nodig hebt, is sterk afhankelijk van de situatie. Het is daarom aan te raden om advies te vragen aan een professionele partij die gespecialiseerd is in echtscheidingszaken. Zo zorg je ervoor dat je de juiste documenten hebt en dat je aan alle vereisten voldoet.

Wat is de eerste stap bij een scheiding?

De eerste stap bij een scheiding is om na te denken en te beslissen of dit echt is wat je wilt. Een scheiding kan emotioneel en financieel uitdagend zijn, en het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen van een scheiding zijn voordat je deze beslissing neemt.

Als je hebt besloten dat een scheiding de beste optie is, is de volgende stap om te praten met je partner en te proberen om samen tot een overeenkomst te komen over belangrijke kwesties zoals de verdeling van eigendommen, partneralimentatie en eventuele voogdij over kinderen.

De volgende stap is het verzamelen van documenten en informatie over jullie financiën, eigendommen en schulden. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen.

Uiteindelijk moet je een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift bevat informatie over de reden voor de scheiding en de gewenste uitkomst van de scheiding.

Kun je scheiden zonder toestemming van je partner?

Ja, het is mogelijk om te scheiden zonder toestemming van je partner. In sommige gevallen kan je zelfs een scheiding aanvragen zonder dat je partner hiervan op de hoogte is.

In de meeste landen moet je een reden hebben om een scheiding aan te vragen, zoals onverzoenlijke meningsverschillen, ontrouw, wreedheid of verlating. Als je voldoet aan de criteria die vereist zijn voor een scheiding en als je in staat bent om aan te tonen dat je relatie onherstelbaar is verbroken, kun je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

In een eenzijdige echtscheidingsprocedure zal de rechtbank je partner op de hoogte stellen van het verzoek en hen in de gelegenheid stellen om te reageren. Als je partner niet reageert, kan de scheiding worden uitgesproken bij verstek.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat een eenzijdige echtscheidingsprocedure vaak complex en tijdrovend kan zijn, en dat je mogelijk advies en bijstand van een advocaat nodig hebt. Daarnaast kan het aanvragen van een scheiding zonder de instemming van je partner leiden tot meer conflicten en moeilijkheden in de toekomst, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Daarom is het altijd aanbevolen om eerst te proberen een oplossing te vinden via mediation of andere alternatieve methoden voordat je een eenzijdige echtscheidingsprocedure overweegt.

Wat zijn de kosten van een scheiding?

De kosten van een scheiding kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de zaak, de duur van het proces en de advocaatkosten.

Een eenvoudige, onbetwiste scheiding kan relatief goedkoop zijn, omdat er weinig juridische procedures nodig zijn en er weinig geschillen zijn om op te lossen. In dit geval kunnen de totale kosten inclusief advocaatkosten, gerechtelijke kosten en administratiekosten enkele duizenden euro’s bedragen.

Maar als de scheiding gecompliceerder is, bijvoorbeeld vanwege onenigheid over eigendommen, alimentatie of voogdij over kinderen, kunnen de kosten snel oplopen. Advocatenkosten zijn vaak de grootste kostenpost, en kunnen variëren afhankelijk van de ervaring en locatie van de advocaat.

Er kunnen ook andere kosten zijn, zoals kosten voor een mediator of een taxateur om de waarde van eigendommen te bepalen. De gerechtelijke kosten kunnen ook aanzienlijk zijn, afhankelijk van de juridische procedures die nodig zijn.

Het is belangrijk om een ​​realistisch beeld te hebben van de kosten van een scheiding en om een budget op te stellen om deze kosten te beheren.

Hoe begin je aan een scheiding?

Het proces van een scheiding kan ingewikkeld en emotioneel zijn. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen voordat je een scheiding aanvraagt en om een advocaat te raadplegen om te begrijpen wat het proces inhoudt en wat je rechten en verplichtingen zijn.

De eerste stap om een scheiding te beginnen is om een ​​gesprek te hebben met je partner om te bespreken waarom je de relatie wilt beëindigen. Als jullie beiden overtuigd zijn dat een scheiding de beste optie is, kun je beginnen met het verzamelen van documenten en informatie over jullie financiën, bezittingen en schulden. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen.

Je kunt ook een advocaat of mediator zoeken en met hen bespreken wat het proces inhoudt en welke stappen je moet nemen om de scheiding aan te vragen. Een advocaat of mediator kan je ook helpen om een ​​overeenkomst met je partner te bereiken over de verdeling van bezittingen, alimentatie en eventuele voogdij over kinderen.

Als je eenmaal alles hebt geregeld en overeengekomen, kan je advocaat je helpen bij het indienen van de benodigde juridische documenten bij de rechtbank om de scheiding officieel te maken.

Kan ik zelf subsidie aanvragen voor mijn scheiding?

Alleen een gecertificeerde mediator of advocaat kan de subsidie aanvragen, dit kun je niet zelf doen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als wij de check hebben gedaan of jullie in aanmerking komen voor subsidie, dient de mediator de aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als we goedkeuring hebben kan jullie scheiding beginnen.

Kan ik gratis scheiden met een mediator?

Bij Zorgeloosch Scheiden begeleidt een mediator jullie gratis scheiding. De mediator zorgt ervoor dat jullie een convenant opstellen en als jullie minderjarige kinderen hebben ook een ouderschapsplan. De mediator doet ook de alimentatieberekening.

Hoe kun je echt 100% gratis scheiden?

In Nederland krijg je subsidie als je niet voldoende geld hebt om te scheiden. Hier kom je al snel voor in aanmerking: ongeveer 50% van onze klanten gaat uit elkaar met financiële hulp van de overheid. Wij helpen je om de subsidie te verkrijgen voor €50, omdat we hier tijd in moeten steken. Als jullie allebei in aanmerking komen voor subsidie en je wilt online zelf je scheiding regelen, dan krijg je de €50 terug.

Scheiden? Blijf bij je standpunt

De keuze om te scheiden gaat niet over één nacht ijs. Daaraan liggen verschillende gebeurtenissen of een heel sterk gevoel aan ten grondslag. Als je voor jezelf écht de keuze hebt gemaakt dat je wilt scheiden, blijf dan ook bij je standpunt. Niets is namelijk zo uitputtend dan een vicieuze cirkel. Ook is het erg verwarrend en frustrerend voor je partner en kinderen als je telkens van gedachten verandert. Natuurlijk doet de scheiding jou ook pijn. Maar als je echt achter je keuze staat, weet je dat je uiteindelijk de juiste beslissing maakt.

Heb je voldoende vrijheid?

Een mens heeft tijd voor zichzelf nodig. Tijd om dingen te doen die jij leuk vindt of die jij belangrijk vindt. Het is goed om naast je leven samen ook nog een gevoel van autonomie te hebben. Niets is zo funest als een huwelijk waarin je het gevoel hebt opgesloten te zitten. Is dat bij jou het geval? Praat over je gevoelens met je partner en neem de tijd om meer me-time in te plannen. Blijf je het gevoel houden dat je geen vrijheid hebt? Dan moet je je afvragen of het misschien beter is om je spullen te pakken.

Is er een ander?

Verliefdheid kan iedereen overkomen. Ook tijdens een huwelijk. De vraag is echter wat je hiermee doet. Natuurlijk is een nieuwe vlam spannender dan de partner naast wie je al 25 jaar slaapt. Maar is dat een reden om het leven dat jullie zo zorgvuldig hebben opgebouwd te laten varen? Ga ook bij jezelf te rade of je nieuwe vlam wellicht eigenschappen heeft die je mist bij je huidige partner. En hoe belangrijk is dat nu echt voor je?

Maak je nog genoeg tijd vrij voor elkaar?

In de sleur van alledag raken mensen elkaar wel eens kwijt. Je bent allebei druk met je baan, je sociale leven, de boodschappen en de kinderen van school halen. Maar maak je nog wel genoeg tijd voor elkaar vrij? Hebben jullie nog quality time samen? Of leven jullie compleet langs elkaar heen? Het is altijd mogelijk om meer tijd voor elkaar vrij te maken. Dat is namelijk een kwestie van prioriteiten stellen. Zijn jullie daar niet toe bereid? Dan moet je jezelf serieus achter de oren krabben.

Worden de huwelijksproblemen veroorzaakt door persoonlijke problemen?

Misschien een wat confronterende vraag. Maar kan het zo zijn dat jullie huwelijksproblemen veroorzaakt worden door persoonlijke problemen van jou of je partner?

Psychische problemen, een dip, depressie of verslaving kunnen zwaar drukken op een relatie. En maken dat je gaat twijfelen of jullie huwelijk nog wel stand houdt. Bij persoonlijke problemen ben je bovendien vaak zo met jezelf bezig dat je de partnerrol niet goed kunt vervullen. Als dit het geval is, kun je ervoor kiezen om hulp te zoeken en jullie relatie nog een kans te geven.

Voel je je nog aangetrokken tot je partner?

Ook dit is een hele essentiële vraag. Seks en intimiteit zijn namelijk uniek voor een liefdesrelatie. Als je je niet meer aangetrokken voelt tot je partner en jullie huwelijk meer lijkt op een broer-zus band, is dat geen goed teken.

Blijf je bij elkaar voor de kinderen?

‘We blijven bij elkaar voor de kinderen’ is een veelgehoorde reden om tóch maar niet te scheiden.

De vraag is alleen of dit wenselijk is. Vaak ligt er aan deze gedachte een andere reden ten grondslag. Namelijk de angst om alleen te zijn, angst voor de financiële situatie na de scheiding of angst om je kinderen minder te zien.

Het is goed om je te realiseren dat kinderen vaak feilloos aanvoelen dat het huwelijk van hun ouders geen rozengeur en maneschijn meer is. Ook al laten ze dat niet blijken. Een gezinssituatie waarin ruzies en conflicten de overhand nemen is zelfs schadelijk voor kinderen. Vraag jezelf dus af of het in jullie geval wel zo’n goed idee is om ‘voor de kinderen bij elkaar te blijven’.

Ben je gelukkig in je relatie?

Of ben je ongelukkig? Dat is eigenlijk de hamvraag waar het allemaal om draait. En dan hebben we het niet over die aantal keren dat je je ergert aan je partner omdat er vuile kleding rondslingert of hij/ zij de vuilniszak niet heeft weggegooid. Nee, echt de fundamentele vraag of je je nog gelukkig voelt als je partner naast je op de bank zit. Dit is overigens een vraag die alleen jij kunt beantwoorden. En het is goed om hier de tijd voor te nemen. Kom je tot de conclusie dat je niet meer gelukkig bent? Dan is het tijd om de scheidingspapieren erbij te pakken.

Zoek hulp tijdens de scheiding

Merk je dat jullie emoties telkens hoog oplopen tijdens de scheiding? En wil je voorkomen dat het uit de hand loopt? Schakel op tijd de hulp in van een mediator. Een mediator is een onpartijdige professional die bemiddelt tussen jou en je partner. Zo kun je erop vertrouwen dat er eerlijke afspraken worden gemaakt, en dat deze afspraken ook op de juiste manier worden vastgelegd.

Zoek hulp voor jezelf

Een scheiding is een intense en heftige periode. Ineens sta je er alleen voor. De relatie met je partner verandert van intiem en liefdevol, naar zakelijk en afstandelijk. Merk je dat je moeite hebt om je gevoelens te verwerken? Heb je een kort lontje of ben je juist heel verdrietig? Zoek op tijd hulp. Het is heel normaal om naar de huisarts te gaan als je in een scheiding ligt. Hij of zij zal je waar nodig doorverwijzen.

Onthoud dat je niet op één lijn hoeft te liggen

Hoewel het belangrijk is dat jullie duidelijke afspraken maken, hoef je niet over alles met elkaar op één lijn te liggen. Scheiden is compromissen sluiten. Ook na de scheiding is het logisch dat jullie een eigen interpretatie geven aan bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen. Als de gezamenlijke afspraken maar worden nageleefd, is het gezond dat iedere ouder zijn/ haar eigen manier van opvoeden hanteert.

Gebruik nooit de kinderen als pressiemiddel

Het komt helaas vaak voor: ouders die hun kinderen inzetten als chantagemiddel tegenover de andere ouder. Dat is zo ongeveer het ergste wat je kunt doen. Want hoewel jullie straks geen partners meer zijn, jullie blijven altijd samen ouders. Zet de kinderen of de omgang met de kinderen dus nooit in als chantagemiddel tegen je ex. Praat ook niet kwaad over de andere ouder tegen de kinderen. Zo voorkom je dat ze een loyaliteitsconflict krijgen en het idee dat ze moeten kiezen tussen pappa of mamma.

Maak duidelijke afspraken en leg deze vast

Bij een scheiding is niets zo belangrijk als duidelijke afspraken maken. Probeer dit zo eerlijk mogelijk te doen en leg de afspraken ook vast in een echtscheidingsconvenant en/ of ouderschapsplan. Zo voorkom je namelijk conflicten in de toekomst. En het belangrijkste: kom de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na.

Schrijf je punten van tevoren op

Merk je dat je het moeilijk vindt om je emoties onder controle te houden? Het helpt om de punten die je wilt bespreken van tevoren op te schrijven. Zo werk je gestructureerd je lijstje af en voorkom je dat je afgeleid raakt of dingen vergeet.

Houd je emoties onder controle

Hoewel we natuurlijk heel goed begrijpen dat dit niet altijd lukt, is het verstandig om je emoties zoveel mogelijk onder controle te houden als je met je partner in gesprek gaat. Er worden geen goede afspraken gemaakt terwijl jullie elkaar de huid vol schelden en iemand halverwege het gesprek van kwaadheid wegloopt. Probeer de gesprekken zo rustig mogelijk in te gaan. Uit je emoties liever bij familie of vrienden na afloop dan tegen je partner. Dit in aanvulling op tip 1.

Wees respectvol

Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ben wel respectvol. Strooi dus niet met verwijten en haal geen oude koeien uit de sloot. Laat elkaar uitpraten en luister naar elkaar. Herhaal ook af en toe de dingen die je partner zegt: ‘je wilt A en B. Heb ik het zo goed begrepen?’. Het zorgt ervoor dat de ander zich gehoord voelt en je zorgt ervoor dat de communicatie respectvol verloopt. En dat is natuurlijk stukken beter dan elkaar te pas en te onpas in de haren vliegen. Uiteraard is naar elkaar luisteren in een scheidingssituatie natuurlijk misschien nog lastiger, maar ook misschien wel belangrijker dan ooit.

Fase 5: Aanvaarding

Na verloop van tijd zul je merken dat je geen hoop meer hoeft te koesteren. Met andere woorden: langzaam maar zeker zul je het nieuws kunnen aanvaarden. Vaak volgt een periode waarin je moet bijkomen van de rouwfases, maar na een tijdje voel je weer de zin om dingen op te pakken en naar de toekomst te kijken.

Fase 4: Depressie

In de meeste gevallen heeft het onderhandelen geen zin. De andere partner heeft namelijk de beslissing weloverwogen gemaakt en staat meestal ook achter deze beslissing. Zodra de andere partner dat doorkrijgt, volgt een intens verdrietige periode. Ook wel de depressie genoemd. De waarheid slaat keihard in, wat meestal resulteert in terugtrekken in de schulp en geen communicatie willen. Het is overigens belangrijk om elkaar in deze fase goed in de gaten te houden, want het grijpen naar verdovende middelen komt in deze fase vaak voor.

Fase 3: Onderhandelen

Zodra de woede gezakt is, begint de onderhandelfase. In de praktijk komt dit erop neer dat de partner die eigenlijk nog niet wil scheiden er alles aan zal doen om de scheiding van tafel te vegen. Met andere woorden: er wordt geprobeerd om op allerlei manieren onder de werkelijkheid uit te komen.

Fase 2: Woede

Aan het einde van de ontkenningsfase gaan mensen op zoek naar feiten. Iets waar ze zich aan vast kunnen houden en die de slechte boodschap kunnen verklaren. Als we de boodschap niet langer kunnen ontkennen ontstaan er vaak gevoelens van woede, wrok en ergernis. Deze woede is meestal gekeerd tegen de buitenwereld, en dan met name de andere partner.

Fase 1: Ontkenning

De eerste fase, de ontkenningsfase, is een soort afweermechanisme van onze geest. Als je een slecht bericht te horen krijgt, reageer je in eerste instantie vol ongeloof. Door het bericht te ontkennen krijg je als het ware de kans om tot jezelf te komen. Langzaam maar zeker zul je bekomen van de shock. Het is in deze fase erg fijn – en ook belangrijk – om te kunnen praten met iemand die je vertrouwt.

Zaken over het hoofd zien

Een scheiding is complexer dan je denkt. Jullie moeten ontzettend veel regelen en nadenken over zelfs de kleinste dingen. Niet alleen de inboedel moet worden verdeeld, maar ook financiële zaken en verzekeringen. Spaargeld, pensioenen en wellicht een eigen bedrijf. Het is heel makkelijk om zaken over het hoofd te zien. Professionele begeleiding tijdens de scheiding van een mediator zorgt ervoor dat jullie niets over het hoofd zien. Dat geeft een stukje rust in een toch al hectische en emotionele periode.

Te snel willen scheiden

Ga je scheiden en kun je je partner niet meer luchten of zien? Dan trek je het liefst vandaag nog de deur achter je dicht en dien je morgen de scheiding in. Helaas gaat dat niet. Een scheiding is niet binnen een week geregeld. Hoe zwaar het misschien ook is om in gesprek te moeten met je partner: voordat jullie scheiden zullen er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.

Die afspraken maak je niet alleen mondeling. Alles moet ook worden vastgelegd. In een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan als jullie minderjarige kinderen hebben. Ook mogen onderlinge afspraken elkaar niet tegenspreken, moeten ze aan de wet voldoen en is het wel zo prettig als je ze niet op meerdere manieren kunt interpreteren. Goede afspraken maken en deze ook correct vastleggen kost nu eenmaal tijd. 

Oneerlijke afspraken

Jullie gaan niet voor niets scheiden. Beide partners willen uiteindelijk het beste voor zichzelf. Hierdoor worden nogal eens oneerlijke afspraken gemaakt. Of afspraken die op het eerste gezicht een fantastische deal lijken, maar die later toch negatief voor je uitvallen. Bij een scheiding verandert er veel voor je. Ook financieel en fiscaal. Zorg er daarom voor dat hier eerlijke afspraken over worden gemaakt. Door de scheiding nú goed te regelen, voorkom je veel problemen later.

Moeizame communicatie waardoor de scheiding eindeloos duurt

Als je nog enigszins met je partner door één deur kunt lukt het maken van afspraken vaak nog wel. Als de band met je partner verslechterd is, verloopt de communicatie vaak moeizaam. Afspraken maken is lastig en jullie komen er maar niet uit. Hierdoor kan de scheiding behoorlijk lang duren. Soms langer dan eigenlijk wenselijk is. De oplossing hiervoor is mediation. Een onpartijdige mediator bemiddelt dan tussen jou en je partner. Als je er alleen voor staat zonder een neutrale derde, dan kan het lastig worden er samen uit te komen.

Gevolgen voor je werk

Uit onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat mensen die in een scheiding liggen een veel hoger ziekteverzuim hebben dan gehuwde of ongehuwde werknemers. In het jaar van de scheiding stijgt het ziekteverzuim naar zo’n 7 procent. Ter vergelijking: ongehuwde werknemers hebben een gemiddeld ziekteverzuim van 4 procent, en gehuwde werknemers van 5 procent.

Financiële gevolgen

Een scheiding heeft altijd financiële gevolgen. Omdat jullie gescheiden gaan wonen, zijn extra spullen nodig. Een notaris moet jullie overeenkomsten, akten of testamenten wijzigen. Er moet een ouderschapsplan komen etc. Bij een vechtscheiding liggen de kosten vaak nog hoger, omdat de scheiding langer duurt en er meestal kosten zijn voor een advocaat die duurder is dan een mediator

Gevolgen voor je naasten

Bewust of onbewust heeft een vechtscheiding een grote invloed op de mensen om je heen. De grootste impact heeft het op kinderen. Maar ook op ouders, (gezamenlijke) kennissen, vrienden en collega’s is er grote impact. In het geval van een vechtscheiding hebben partners vaak geen goed woord over voor elkaar. De negatieve sfeer slaat daardoor al snel over. Ook activiteiten die voorheen gezamenlijk waren, zoals verjaardagen en etentjes worden ineens een logistiek geregel. Probeer echter de mensen om je heen te blijven koesteren. Zij vormen een rustpunt in een heftige scheiding. Tijdens en ook na de scheiding zul je deze mensen hard nodig hebben.

Emotionele gevolgen

Iedere scheiding brengt emotionele gevolgen met zich mee. Als je met ruzie uit elkaar gaat, heeft dat nog grotere gevolgen voor je emotionele welzijn. Je bent gestrest, boos, prikkelbaar, moe en verdrietig. Alle emoties lopen door elkaar, wat een uitputtend effect heeft. Een scheiding kun je vergelijken met een rouwproces. Daar komt nog eens bovenop dat je van alles ad hoc moet regelen. Een nieuw woonadres, extra spullen, een andere bankrekening etc..

Autonomie

Autonomie betekent de vrijheid om jezelf te zijn. In een goed huwelijk gunnen beide partners elkaar het beste en dus ook vrijheid. Vrijheid om dingen te doen waar jij gelukkig van wordt terwijl je partner je blijft steunen. Het gevoel hebben dat je niet meer vrij bent is de nummer 1 reden voor mensen om te scheiden. In dat geval voelt een scheiding vaak als een opluchting, een bevrijding.

Samenzijn ondanks verschillen

Ieder mens is verschillend. Jij verschilt dus ook van je partner. In een goed huwelijk is het essentieel dat jullie elkaar proberen te begrijpen, respecteren en praten over meningsverschillen. Of leveren jullie onderlinge verschillen alleen maar strijd en discussies op?

Verbondenheid

Verbondenheid maakt of breekt een relatie. Je bent een team samen, jullie zijn maatjes. Je kunt op elkaar bouwen, elkaar vertrouwen en je hebt lol samen. Als jullie gevoel van verbondenheid er niet meer is, moet je je afvragen wat jullie huwelijk nog inhoudt.

Tijd voor elkaar

Maken jullie nog wel genoeg tijd voor elkaar vrij? Zoals hierboven al even genoemd kan de sleur van alledag of kinderen jullie aandacht aardig opslokken. Maar in een relatie is het essentieel om ook tijd voor jullie tweeën te plannen. Een avondje film kijken, een goed gesprek, een romantische boswandeling of echt de tijd nemen voor een intieme avond.

Aantrekkingskracht

Voel ik me nog aangetrokken tot mijn partner? Seks en intimiteit zijn essentieel en uniek voor een liefdesrelatie. Als aantrekkingskracht ontbreekt en jullie huwelijk meer lijkt op een broer-zus band, is dat geen goed teken. Het hoeft niet het einde van de relatie te betekenen, maar het is helaas wel voor veel koppels een reden om te scheiden. Dat een spannende liefdesrelatie eindigt in een soort broer-zus band gebeurt heel geleidelijk. Je zit ’s avonds lekker in je huispak op de bank, je doet minder je best om je mooi te maken voor de ander en investeert minder in jullie seksleven. Jullie relatie lijkt steeds meer op een sleur. Waar kies je dan voor? Geven jullie de onderlinge aantrekkingskracht een boost?

Draagkracht

Degene die alimentatie moet betalen, moet die kosten natuurlijk wel kunnen dragen. Dit heet draagkracht. De rechter toetst deze draagkracht door te kijken naar het inkomen minus de kosten die de betaler zelf moet maken om rond te komen. Je hoeft nooit meer alimentatie te betalen dan je kunt missen, ook niet als je ex een hogere alimentatie eist. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat degene die alimentatie ontvangt zelf zo snel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien.

Wist je dat de hoogte van alimentatie in de loop der tijd kan veranderen (wanneer je zelf meer gaat verdienen) of zelfs helemaal wegvallen?

Behoefte

Je kunt niet zomaar zoveel alimentatie eisen als je zelf wilt. De hoogte van alimentatie kan worden berekend door een rechter (in het geval van kinderalimentatie), maar jullie kunnen dit ook in onderling overleg doen tijdens een mediationtraject. Bij partneralimentatie maakt de rechter nooit een berekening. De hoogte van partneralimentatie zullen jullie samen moeten regelen. Pas als jullie er echt niet uitkomen, kan er een rechter aan te pas komen. Dan wordt de hoogte van de te betalen alimentatie getoetst aan de hand van de zogeheten Tremanormen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is enerzijds voor partners die na de scheiding niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en anderzijds voor mensen die na de scheiding niet meer kunnen leven zoals ze dat tijdens het huwelijk gewend waren. Stel dat jullie tijdens jullie huwelijk een luxere levensstijl hadden, en één van de partners kan dat leven na de scheiding niet meer leiden, dan ontvangt die partner vaak partneralimentatie. Mits de andere partner dat kan bekostigen uiteraard. Wie aan wie betaalt en hoe hoog de alimentatie dan precies is, kun je laten berekenen door bijvoorbeeld een mediator of advocaat. De hoogte van de alimentatie heeft alles te maken met behoefte en draagkracht.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage voor de zorg voor jullie kinderen. Kinderalimentatie wordt betaald voor kinderen tot 21 jaar. Afhankelijk van jullie situatie betaalt meestal de niet-verzorgende ouder alimentatie aan de verzorgende ouder. Bij een co-ouderschap wordt vaak naar rato een verdeling gemaakt. Na de 18e verjaardag van je kind betaal je de alimentatie in de meeste gevallen rechtstreeks aan je kind. Wel kun je dan onderling afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer je kind zelf geld verdient met een bijbaan.

Testament

Jongere stellen zijn er misschien niet zo mee bezig, maar als vijftigplusser is dit wel erg belangrijk: het testament. Waarschijnlijk heb je die in het verleden ooit eens samen met je partner opgesteld. Nu je gescheiden bent, wil je waarschijnlijk wat punten in het testament veranderen. Belangrijk dus om dit aan te laten passen bij een notaris, anders is de kans groot dat jouw erfenis naar je ex-partner gaat.

Het klinkt nu misschien of scheiden als 50+’er alleen maar negatieve gevolgen heeft, maar dit is natuurlijk niet waar. De financiële en emotionele aspecten zijn lastig, maar je merkt dat je er meer vrijheid en uiteindelijk ook meer levensvreugde voor terugkrijgt. Vooral als de rek er al even uit was, voelt het vaak als trekken aan een dood paard. Wanneer je gescheiden bent, heb je ook alle tijd om de toekomst zelf in te gaan richten. De kinderen zijn uitgevlogen en ook een baan is (binnenkort) geen verplichting meer. Je kiest nu eindelijk voor jezelf en je bouwt je leven op zoals jij dit wil.

Alimentatie

Na een scheiding moet je misschien partneralimentatie betalen of kun je deze ontvangen. Je hebt namelijk de plicht om elkaar financieel te onderhouden als een van jullie niet het eigen levensonderhoud kan voorzien. Je moet ook rekening houden dat je pensioen en een eventuele lijfrente-uitkering ook meetellen als inkomen. Dit kan de hoogte van de partneralimentatie beïnvloeden.

Gevolgen voor de woning

Als je een nieuwe woning wilt kopen na je vijftigste en je bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, dan wordt niet alleen je huidige inkomen meegeteld voor de hypotheek, maar ook je toekomstige pensioen.

Wil je in de huidige woning blijven wonen? Dan moet je jouw partner uitkopen wanneer jullie de woning samen gekocht hebben. Omdat de kans groter is dat het huis is afbetaald, zit er meestal veel overwaarde op de woning. Het uitkopen van je partner loopt daardoor soms flink in de papieren.

Financiële gevolgen en je pensioen

Als 50+’er zijn de financiële gevolgen van een scheiding vaak een stuk groter. Dat zit ‘m vooral in het pensioen. Je bent op een leeftijd aangekomen waarbij je al met pensioen bent of binnenkort met pensioen gaat. Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, moeten jullie het pensioen verdelen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de hoogte van je pensioen. De jaren waarin je nog pensioen kunt opbouwen zijn al (bijna) gepasseerd. Ook het opgebouwde spaargeld moet verdeeld worden tussen jou en je ex-partner. Je moet dus kritisch gaan kijken hoe je alleen rond gaat komen.

Heel belangrijk: geef de scheiding binnen twee jaar door aan jullie pensioenfondsen. Dit is de wettelijke termijn waarop dit moet gebeuren. Doe je dit niet binnen twee jaar? Dan loop je het risico dat je pensioen volledig naar je ex-partner gaat en dat je zelf zult moeten rondkomen van je AOW.

Familiebanden

Of je nu jong uit elkaar gaat of op latere leeftijd: familiebanden blijven altijd een belangrijke factor om rekening mee te houden. Je sociale vangnet ziet er na je vijftigste wel anders uit dan op je dertigste. Vaak zijn er bijvoorbeeld geen ouders meer om op terug te vallen.

Ben je ook opa of oma? Dan moet je ook rekening houden met kinderen en kleinkinderen. Hoe verdeel je de tijd met de kleinkinderen tussen jou en je ex-partner? En wie past wanneer op? Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Je wilt voorkomen dat de kleinkinderen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen hun opa en oma.

Daarnaast is het sowieso belangrijk om te letten op voldoende sociale contacten. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die scheiden na hun vijftigste en daarna erg eenzaam worden. Probeer voor jezelf daarom een fijne kring mensen om je heen op te bouwen. Wellicht heb je die al, maar zo niet, dan is het fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Een club, nieuwe hobby of vereniging kan hierin een grote rol spelen.

Emotionele gevolgen

Een scheiding als vijftig plusser voelt niet per se anders dan een scheiding op een andere leeftijd. Het grote verdriet en het gevoel van leegte blijft aanwezig bij iedere scheiding. Als vijftig plusser heb je vaak wel een langere relatie gehad en heb je samen een leven opgebouwd. Jullie hadden waarschijnlijk ook al nagedacht over hoe jullie de rest van het leven wilden doorbrengen. Het is een harde klap als dit in duigen valt. Het is als vijftig plusser ook moeilijker om je leven opnieuw op te bouwen en de angst om alleen achter te blijven is vaak groter.

Tip 4: Doe het niet alleen voor je jezelf, maar ook voor je partner en kinderen

De kans is heel groot dat je een gevoel bekruipt dat je egoïstisch bezig bent. Bijna alle mensen die het initiatief namen voor de scheiding kampen hiermee. Je hebt het gevoel dat het jouw schuld is dat jullie relatie (of gezin) uiteen valt. De beslissing om te scheiden is echter niet zomaar. Je was waarschijnlijk al een hele tijd ongelukkig in jullie relatie. Scheiden doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner en kinderen. Je partner verdient iemand die wel gelukkig is in een relatie. Echt liefde, en niet een ongelukkige relatie. Ook je kinderen verdienen een gelukkige gezinssituatie. Als hun ouders een ongelukkige relatie hebben, pakken zij die negatieve emoties altijd op. 

Tip 3: Het komt goed

Een scheiding is zwaar. Je komt in een rollercoaster van emoties terecht en dan moet er ook nog van alles geregeld worden. Misschien hebben jullie kinderen samen, die het ook niet makkelijk hebben met de scheiding. Wat bij veel scheidende stellen overheerst is de angst om alleen achter te blijven. Weet echter (en vertel dat gerust tegen je partner) dat het goedkomt. Jullie zijn niet het eerste stel dat uit elkaar gaat. Het is door een hele zure appel heen bijten, maar na regen komt altijd zonneschijn. 

Tip 2: Geef niet toe aan schuldgevoel

Het is heel menselijk dat je jezelf schuldig voelt over de scheiding. Maar vergeet niet dat de beslissing om te scheiden niet uit de lucht is komen vallen. Waarschijnlijk was je al langer ongelukkig in jullie relatie of is er iets voorgevallen dat jullie huwelijk heeft ontwricht. Hoe moeilijk het ook is om je partner te moeten vertellen dat je wilt scheiden: je leeft voor jezelf en niet voor de ander. Blijf je uit schuldgevoel toch bij elkaar? Dan komt dat jullie relatie niet ten goede. Bovendien saboteer je jezelf ermee. 

Tip 1: Blijf bij je standpunt

Je partner wilt niet scheiden en zal zoeken naar manieren om je van gedachten te doen veranderen. En laten we eerlijk zijn: het is makkelijker om je te laten ompraten dan voet bij stuk te houden. De kans is groot dat je partner op je gevoel inpraat en je probeert te overtuigen dat jullie niet moeten gaan scheiden. Hij of zij zal op zoek gaan naar een kans of opening om je om te praten.

Onthoud dat consistentie ontzettend belangrijk is. Als je eenmaal hebt aangegeven te willen scheiden, uit dit dan op een duidelijke manier. Wanneer je twijfel laat blijken of telkens iets anders zegt, ontstaat er verwarring bij je partner en wellicht ook valse hoop. Wees dus zeker van je zaak voordat je tegen je partner zegt dat je wilt scheiden. Laat geen ruimte open voor vrije interpretatie. Toon je medeleven, maar laat telkens blijken dat je goed over je beslissing hebt nagedacht en dat je niet op andere gedachten te brengen bent. Kortom: blijf bij je standpunt. Hoe moeilijk dit soms ook is. 

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Alle afspraken die jullie onderling maken leggen jullie vast in een echtscheidingsconvenant. Een document die jullie afspraken bekrachtigt en die je meestuurt met je echtscheidingsverzoek naar de rechtbank. Hebben jullie ook minderjarige kinderen samen? Dan zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin leggen jullie alle afspraken vast over de zorg voor en opvoeding van de kinderen. De afspraken die jullie maken moeten vanzelfsprekend voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk gaat het nogal eens mis. Afspraken mogen niet in strijd zijn met elkaar of op meerdere manieren te interpreteren zijn. Omdat de afspraken uit een scheidingsconvenant en ouderschapsplan vaak nog jarenlang van toepassing zijn, is het belangrijk om deze taak niet te licht op te vatten.

Alimentatie

Ook als je gescheiden bent, heb je nog steeds de verplichting om elkaar financieel te onderhouden. Dit heet alimentatieplicht. Er bestaan twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie. Pas als er nog voldoende draagkracht overblijft, wordt er partneralimentatie betaald. Bij de berekening van de alimentatie wordt gekeken naar jullie inkomen en uitgaven en naar de draagkracht en behoefte. Het is overigens een misvatting dat de man altijd alimentatie betaalt aan de vrouw. Dit kan ook net zo goed andersom zijn.

Lichamelijke gezondheid na scheiding

Naast je emotionele gezondheid is het ook ontzettend belangrijk om goed voor je lichamelijke gezondheid te zorgen. Het is namelijk verleidelijk om op de bank te bank te ploffen en eindeloos te Netflixen. En hoewel dat zeker moet kunnen op z’n tijd (ontspannen is goed!) is voldoende bewegen ook heel belangrijk. 

Bij een scheiding eist je mentale gezondheid vaak de meeste aandacht op. Maar door gezond te eten, op tijd naar bed te gaan en voldoende te bewegen maakt je lichaam geluksstofjes aan. Jezelf fit houden heeft bovendien positieve invloeden op je mentale welzijn. Stel haalbare doelen om te zorgen dat je het volhoudt, en wees een beetje lief voor jezelf. 

Kruip niet weg in een isolement

Veel mensen voelen zich onzeker om ineens alleen naar feestjes en etentjes te gaan. Maar uitnodigingen massaal afslaan, leidt alleen maar tot een isolement. En dat je op den duur helemaal 

geen uitnodigingen meer ontvangt. Dus ga naar dat feestje en probeer te genieten! Gun het jezelf om leuke dingen te blijven doen. 

Zoek steun bij familie en vrienden

Zoek in deze periode veel steun bij familie en vrienden. Praat met ze over je gevoelens en ga vooral leuke dingen doen samen! Hoewel het goed is om te ‘rouwen’, moet je uitkijken voor zelfmedelijden. Je familie en vrienden kennen je het beste en helpen je om beide beentjes op de grond te houden. Ook bieden ze graag een luisterend oor om de scheiding een plekje te geven. Ze zien je namelijk liever gelukkig dan ongelukkig. Als je gescheiden bent, is het belangrijk om jezelf te omringen met de mensen waar je het meest van houdt. 

Ontmoet nieuwe mensen

Hadden jij en je ex-partner veel gezamenlijke vrienden en kennissen? Dan kan het zomaar zijn dat een deel van je vriendengroep of kennissenkring wegvalt na de scheiding. Dat kan rust geven, maar ook wat eenzaam voelen. Opkrabbelen na een scheiding doe je ook door nieuwe mensen te ontmoeten zodra je daar weer voor open staat. Dat kan een nieuwe vlam zijn, maar ook nieuwe vrienden en kennissen. Mensen die jou kennen als jezelf, niet als ‘de partner van’. 

Eenzaam na scheiding

Een ander gevoel dat heel normaal is na een scheiding is eenzaamheid. Veel pas gescheiden mensen kampen met deze gevoelens. Je bent ineens alleen, je vriendengroep is wellicht kleiner geworden en je ziet de kinderen minder vaak. Schaam je niet voor eenzame gevoelens en praat erover. Zoek vrienden en familie op en probeer dingen ook te relativeren. De andere kant is namelijk ook dat je minder ‘verplichtingen’ hebt en dus meer tijd voor jezelf! Merk je dat je sociale contacten mist? Breid je contacten dan vooral uit! 

Depressie na scheiding

Als je je mentale gezondheid niet serieus neemt, kan een scheiding leiden tot een depressie. Een depressie na een scheiding uit zich in lichamelijke klachten zoals misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn, maar ook in psychische klachten zoals slapeloosheid, paniekaanvallen, een verslechterde concentratie of somberheid. 

Je ziet het leven somber in, kunt je bed nauwelijks meer uitkomen om aan de dag te beginnen. Soms bekruipt je zelfs het gevoel of je zo wel verder wilt leven. Negeer deze signalen niet en schakel op tijd hulp in. Je gaat immers door één van de moeilijkste periodes van je leven. Neem contact op met je huisarts en praat over je gevoelens. Je huisarts kan je eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverleners die je helpen om met de scheiding en het verdriet om te gaan. Met als doel dat je de draad weer kunt oppakken na je scheiding en het leven weer wat zonniger inziet. 

Let op je mentale gezondheid

Alleen verder gaan na een scheiding gaat vaak gepaard met hevige emoties. Ons advies: krop ze vooral niet op en gun jezelf de tijd om de scheiding te verwerken. Veel mensen omschrijven een scheiding als een rouwproces. Niet zo gek natuurlijk, want je bent een belangrijk persoon in je leven kwijtgeraakt. Emoties zoals woede, wanhoop, depressie, verdriet en ontkenning kunnen allemaal de revue passeren. 

Er is geen handleiding hoe je een scheiding moet verwerken. Iedereen verwerkt een scheiding immers op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo. Waar de één meteen flierefluitend op reis gaat om de bloemetjes buiten te zetten, kampt de ander maandenlang met sombere gevoelens. 

Merk je dat het je zwaar valt? Schroom niet om professionele hulp in te schakelen. Een scheiding is niet niks. Je krijgt nogal wat voor je kiezen. Merk je dat je moeite hebt om de scheiding te verwerken? Haal je geen plezier meer uit alledaagse dingen of leuke uitstapjes? Of heb je last van depressieve gevoelens? Zorg voor voldoende afleiding en breng de kinderen ook gerust eens naar familie of vrienden. Tijd voor jezelf nemen en leuke dingen doen is essentieel in deze fase. Kortom: maak van je mentale gezondheid topprioriteit na de scheiding. Schakel ook op tijd professionele hulp in als je dat nodig hebt. Het is absoluut niets om je voor te schamen en je bent zeker de enige niet! Er bestaan verschillende soorten hulp, en het is helemaal aan jou om te bepalen waar jij je prettig bij voelt en wat bij je past. Zo kun je praten met een psycholoog, maar ook kiezen voor een coaching traject. 

Stap 9: Alimentatie

Bij een scheiding hoort ook een alimentatieplicht. Jullie hebben tot op een zekere hoogte de verplichting om elkaar te onderhouden. De twee vormen van alimentatie zijn kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Alleen als de financiën het toelaten, wordt er partneralimentatie betaald bovenop de kinderalimentatie.

Alimentatie berekenen is complexer dan het lijkt. Wie aan wie alimentatie moet betalen is dan ook van verschillende factoren afhankelijk. Het is daarom slim om een alimentatieberekening te laten maken door een expert en dit ook goed vast te laten leggen op papier. Meer weten? We schreven een uitgebreid artikel over kinderalimentatie en partneralimentatie.

Stap 8: De kinderen

Hebben jullie kinderen samen? Dan wordt de scheiding nog iets complexer. Er moet immers ook voor de kinderen veel geregeld worden. Daarnaast heeft een scheiding ook een grote impact op kinderen.

Op de eerste plaats is het jullie taak om het welzijn van jullie kinderen goed in de gaten te houden. Praat met hen over de scheiding en zorg voor een stabiele situatie. Hebben je kinderen extra hulp nodig? Er zijn verschillende instanties en hulpprogramma’s die kinderen helpen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders.

Jullie moeten ook alle praktische zaken rondom de kinderen regelen. Dit doen jullie in een ouderschapsplan. Dit document is verplicht als jullie kinderen minderjarig zijn. Dit document dien je tegelijk met je echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.

Een ouderschapsplan gaat over de opvoeding van en zorg voor de kinderen. In het ouderschapsplan maak je afspraken als: bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe nemen jullie onderling beslissingen? Wie betaalt kinderalimentatie aan wie? Wie brengt de kinderen naar school, etc. Benieuwd wat er allemaal in dit plan moet staan? We schreven er een uitgebreid artikel over.

Stap 7: Zorg voor huisvesting

Bij een scheiding moet één van jullie (of jullie allebei) waarschijnlijk een nieuwe woning zoeken. Misschien blijft één van jullie in de gezamenlijke woning wonen (met de kinderen bijvoorbeeld), of jullie verkopen de woning. Wellicht moet één partner op zoek naar een huurwoning of een tijdelijke woning. En vergeet ook niet dat er na het verdelen van de inboedel nieuwe spullen gekocht moeten worden om je huisraad weer compleet te maken. Hoe jullie het onderling ook regelen: zorg dat er voor jullie beiden een leefbare situatie ontstaat.

Stap 6: Regel gezamenlijke zaken

Jullie hebben onderling ook veel zaken te bespreken en te regelen. Je moet dit serieus aanpakken. Veel zaken hebben namelijk grote (financiële) gevolgen voor de toekomst. Denk aan het verdelen van jullie gezamenlijke woning, jullie bezittingen en geld. Vergeet ook niet jullie scheiding door te geven aan verzekeraars en je pensioenfonds.

Is het lastig om afspraken onderling te maken? Bijvoorbeeld omdat de verstandhouding erg verslechterd is? Dan is het een slimme keuze om mediation in te schakelen. Een mediator is een onpartijdige derde die niet alleen bemiddelt, maar ook de hele scheiding van A tot Z in goede banen leidt.

Stap 5: Stel je inkomen veilig

Op financieel vlak verandert er veel tijdens een scheiding. Waar je voorheen de kosten kon delen met je partner, sta je er nu alleen voor. Hoe ga je die kosten opvangen? Hoe zit het met de verdeling van jullie woning, de hypotheeklasten en spaargeld? Allemaal zaken die slim zijn om alvast in kaart te brengen.

Je begint met het noteren van al je inkomsten en uitgaven. Hoe ga je een eventueel tekort aan inkomsten compenseren? Welk vermogen heb je? En welke schulden? Maak voor jezelf dus een financieel plan voor de toekomst. Tip: Laat eventueel een alimentatieberekening maken en/of vraag toeslagen aan.

Stap 4: Documenten verzamelen

Tijdens de scheiding heb je soms het gevoel dat je omkomt in papierwerk. Om de scheiding zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het slim om deze papieren op tijd te verzamelen. Waar sommige documenten (zoals een loonstrookje) waarschijnlijk voor het oprapen liggen, moet je voor andere documenten (huwelijksakte) wat dieper graven. Onderstaand lijstje geeft een richtlijn welke papieren je zoal nodig hebt als je gaat scheiden:

 • Huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap (op te vragen bij de gemeente waar je getrouwd bent of het geregistreerd partnerschap bent aangegaan).
 • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
 • Bij een koopwoning: koopcontract, hypotheekakte en de akte van leveren.
 • Bij een huurwoning: huurcontract.
 • Verzekeringspapieren.
 • Meest recente belastingaangifte.
 • Testamenten.
 • Papieren over vermogen (bijv. banksaldo’s).
 • Eventuele papieren over erfenissen.
 • Eventuele papieren over schenkingen.
 • Eventuele papieren over schulden, aanmaningen of openstaande boetes.
 • In het geval van een eigen onderneming: alle papieren over je onderneming (bijv. jaarrekeningen).
 • Overige contracten of papieren die in jullie situatie relevant zijn.
Stap 3: Schakel hulp in

Scheiden kun je niet alleen. En dit hoeft ook niet. Je gaat een emotionele en ingrijpende periode tegemoet. Het is dan fijn om mensen om je heen te hebben die je helpen en steunen. Dit kan je moeder zijn die een middagje op de kinderen past, een vriend of vriendin waarbij je je verhaal kwijt kunt of een professional die praktische hulp biedt bij het regelen van de scheiding.

Er bestaan verschillende soorten hulp voor een scheiding. Psychologische hulp (voor de verwerking), maar ook juridische hulp en financiële hulp. Lees hier ons uitgebreide artikel over hulp bij een scheiding

Stap 2: Vertellen dat je gaat scheiden

Je ontkomt er helaas niet aan: je omgeving vertellen dat jullie gaan scheiden. Veel mensen hebben moeite met deze stap. Begrijpelijk! Je schaamt je misschien of je hebt het gevoel dat je huwelijk gefaald is. Daarom wachten veel mensen ook te lang met het inlichten van familie en vrienden. Probeer dit niet te doen. Je wilt immers niet dat je naaste omgeving het nieuws hoort van een ander persoon. Wanneer je precies klaar bent om het te vertellen aan je omgeving is natuurlijk helemaal aan jou.

De scheidingsboodschap vertel je altijd eerst aan je kinderen. Voor hen zal de scheiding een enorme impact hebben. Daarna licht je meestal je ouders en directe familieleden in. Vervolgens vertel je het vrienden en eventueel je collega’s. Of je het aan collega’s vertelt is overigens helemaal aan jou. Je baas moet je wel altijd inlichten over een scheiding. Hij/zij moet jouw gegevens immers aanpassen in de administratie. Dit is o.a. noodzakelijk voor de belastingen. Heb je kinderen? Dan is het slim om ook hun leerkracht in te lichten.

Stap 1: Voorbereiding

Er wordt niet voor niets gezegd: een goed begin is het halve werk. Een goede voorbereiding is dus erg belangrijk. Verzamel alvast alle belangrijke informatie en documenten die je nodig gaat hebben tijdens de scheiding. Denk aan je hypotheekpapieren, loonstroken, verzekeringspapieren en de huwelijkse voorwaarden.

Bespreek ook alvast de scheiding met elkaar, als jullie het tenminste nog goed met elkaar kunnen vinden. Wat is jullie plan van aanpak en hoe willen jullie compromissen gaan sluiten? Noteer ook alvast voor jezelf wat jij belangrijk vindt. Deze gesprekken verlopen soms moeizaam als jij en je partner niet op dezelfde golflengte zitten. Schakel in dat geval op tijd een mediator in!

De partneralimentatie eindigt bij de pensioenleeftijd

Ook dit is niet waar. Ook na het pensioen loopt de partneralimentatie gewoon door. Omdat inkomens vaak wijzigingen tijdens een pensioen, moet de hoogte van de alimentatie worden aangepast naar de nieuwe situatie. 

Zodra mijn ex een nieuwe relatie heeft, hoef ik geen alimentatie meer te betalen

Dit is niet waar. Alleen als je ex-partner opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, komt de alimentatieplicht te vervallen. 

De alimentatieontvanger kan thuis gaan zitten met de benen omhoog

Dit is absoluut niet zo! De hoogte van de alimentatie verandert namelijk wanneer de ontvangende partij zelf meer gaat verdienen. Het zou daarom wel heel makkelijk zijn om maar geen baan te zoeken om zo de alimentatie te kunnen blijven ontvangen. Als blijkt dat de ontvangende partner kán werken maar dat niet doet, wordt de partneralimentatie gekort met het bedrag dat hij/zij verdiend zou kunnen hebben met een baan. 

De partneralimentatie is hoger dan ik kan betalen

Bij de berekening van de partneralimentatie wordt gekeken naar de financiële situatie van beide partners. De draagkracht van de betalende partner wordt hierin meegenomen. Met andere woorden: de betalende partner moet genoeg verdienen om ook zelf nog in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Omdat partneralimentatie bruto wordt uitgekeerd, lijkt het bedrag bovendien hoger dan het daadwerkelijk is. Als betalende partner krijg je namelijk een teruggave van de belasting. 

De man moet altijd betalen

Hoewel dit in de praktijk vaak voorkomt, wordt er bij de verdeling van de partneralimentatie niet gekeken naar geslacht. Wel wordt er gekeken wie het meest verdient. Omdat vrouwen vaak parttime werken en/of voor de kinderen zorgen, verdienen zij minder dan de man. Er zijn ook genoeg situaties waarin het juist voorkomt dat de vrouw meer verdient dan de man. In dat geval moet de vrouw partneralimentatie betalen aan de man. 

Fase 5: Aanvaarding

Je partner zal zich erbij neerleggen dat jullie relatie toch echt over is en dat er een scheiding zal komen. Deze fase zorgt ervoor dat jullie allebei kunnen gaan bouwen aan een leven zonder elkaar. 

Fase 4: Verdriet

Je partner zal een periode van verdriet ervaren. Dit is de eerste stap naar aanvaarding. 

Fase 3: Onderhandelen

Je partner zal proberen om compromissen te sluiten. ‘Misschien kunnen we vrienden blijven?’ 

Fase 2: Boosheid

Je partner zal zichzelf, jou of een derde de schuld geven van de scheiding. 

Fase 1: Ontkenning

Je partner zal proberen de scheiding en het einde van de relatie te ontkennen en je misschien op andere gedachten proberen te brengen. 

Tip 6: Maak afspraken en houd elkaar op de hoogte.

Als je samen kinderen opvoedt en de kinderen om en om bij jullie zijn, zullen er nu eenmaal afspraken gemaakt moeten worden. Houd elkaar op de hoogte op vaste momenten en doe dat bij voorkeur wanneer de kinderen er niet bij zijn. Gebruik de kinderen in ieder geval nooit als doorgeefluik, maar praat altijd rechtstreeks met je ex. 

Tip 5: Concurreer niet met je ex.

Zoals hierboven al gezegd: je leidt nu allebei je eigen leven en het zijn de kinderen die jullie levens nog verbinden. Hoor je kinderen bijvoorbeeld niet uit over het leven van je ex. Mochten de kinderen klagen over bepaalde zaken, bespreek het dan eerst met je ex zonder dat de kinderen erbij zijn. Laat je kinderen duidelijk merken dat je het aanmoedigt dat ze een goede band behouden met beide ouders. 

Tip 4: Spreek niet kwaad over je ex in het bijzijn van de kinderen.

Dit kan voor de kinderen erg verwarrend zijn. Accepteer het ook niet van je omgeving. Je kinderen hebben het recht om loyaal te zijn naar beide ouders. 

Tip 3: Respecteer je ex-partner en accepteer dat hij/zij misschien andere regels hanteert dan jij.

Jullie zijn allebei je eigen weg gegaan en hebben het recht om de kinderen op te voeden op jullie eigen manier. Natuurlijk is het slim om regels zoveel mogelijk af te stemmen, maar besef dat dat nooit 100% kan. Als je kinderen klagen, reageer dan bij voorkeur neutraal. 

Tip 2: Zorg voor rust als het om de kinderen gaat.

Zorg dat de kinderen altijd netjes verzorgd naar je ex gaan en zorg desnoods dat ze al gegeten hebben. Het zorgt er namelijk voor dat het overdragen van de kinderen soepel en zonder ruzie verloopt. Probeer er voor je kinderen een ritueel van te maken zodat ze hieraan wennen. 

Tip 1: Blijf beleefd.

Niet alleen zorgt dat voor een prettige omgang. Het is absoluut in het belang van de kinderen. Zelfs een kleine woordenwisseling kan voor kinderen emotioneel belastend zijn. 

Scheiding inschrijven bij de burgerlijke stand

Jullie zijn pas officieel voor de wet gescheiden als de beschikking van de rechtbank ingeschreven is bij de gemeente waar jullie zijn getrouwd. Dit moet altijd binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter gebeuren. Als jullie kiezen voor mediation van Zorgeloosch, zit het inschrijven van jullie echtscheidingsbeschikking bij het traject inbegrepen. 

Rechten en plichten na een scheiding

Als je een huwelijk met elkaar aangaat, leg je verschillende beloftes af. Hierdoor heb je tijdens, maar ook na een huwelijk bepaalde rechten en plichten naar elkaar. Denk aan de alimentatieplicht (onderhoudsplicht) en je hebt beiden recht op de helft van elkaars pensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens het huwelijk. Zijn jullie niet onder huwelijkse voorwaarden of beperkte gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moeten jullie bovendien al jullie bezittingen, financiën en schulden eerlijk verdelen. 

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Hebben jij en je partner hele andere ideeën over de scheiding en wilt jouw partner bijvoorbeeld niet scheiden? Dan kun je een eenzijdig echtscheidingsverzoek indienen. Dit laat je indienen door je eigen advocaat. Je partner krijgt vervolgens een kopie van jouw verzoekschrift en heeft de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de scheiding. Afhankelijk van jouw partners reactie kan het langer dan een jaar duren voor de eenzijdige scheiding rond is. 

Gezamenlijk echtscheidingsverzoek

1 Wij spreken in dit artikel over vader en moeder, maar dat kunnen vanzelfsprekend ook twee ouders van hetzelfde geslacht zijn. Zitten jullie op dezelfde golflengte en staat jullie allebei achter de scheiding? Dan dien je een gezamenlijk scheidingsverzoek is bij de rechtbank. Dit kan door een gezamenlijke advocaat of door één van jullie eigen advocaten. Je hebt dan goede afspraken gemaakt over de scheiding en dit ook vastgelegd in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Hierin worden alle afspraken over de opvoeding van en zorg voor de kinderen vastgelegd. Om alle afspraken over de scheiding vast te leggen wordt er een scheidingsconvenant opgesteld. Hoe verdelen jullie bijvoorbeeld de woning en inboedel? En wat gebeurt er met de financiën en eventuele schulden? Met een gezamenlijk scheidingsverzoek kan de scheiding al binnen enkele maanden rond zijn. Dit is dus de snelste procedure!

Laat je niet teveel beïnvloeden door familie en vrienden

Het is logisch dat je tijdens je scheiding steun zoekt bij familie en vrienden. En natuurlijk voelt het fijn dat zij achter je staan. Bedenk echter wel dat die ene vriendin die een vreemdgaande ex had, misschien niet de juiste partij is om je te adviseren in je scheiding. Datzelfde geldt voor je moeder die toch al een hekel had aan je (ex)-partner. Zoek steun waar het nodig is, maar blijf voor jezelf nadenken.

Betrek kinderen maar tot een bepaald niveau bij de scheiding

Wanneer er kinderen betrokken zijn, moet je extra voorzichtig omgaan met de scheiding. Informeer je kinderen zodat ze zich niet buitengesloten voelen. Maar maak geen ruzie waar je kinderen bij zijn. Spreek ook geen kwaad over de andere ouder in bijzijn van je kinderen en gebruik je kinderen al helemaal niet als strijdmiddel tegen de andere ouder. Dit is namelijk zeer schadelijk voor het kind.

Wees redelijk

Hoe boos je ook bent, blijf redelijk in je afspraken. Stel ook geen onmogelijke eisen aan je partner. Je kunt nog zo’n hoge alimentatie willen, als het je partner financieel de kop kost, schieten jullie er beiden niks mee op.

Sluit compromissen

Bij een scheiding is het vertrouwen in elkaar vaak weg. Hierdoor ben je geneigd om bij het maken van afspraken vooral aan je eigen belang te denken. Punt is echter dat je hier geen steek mee verder komt. Een veelgehoord argument tijdens een scheiding waarbij kinderen in het spel zijn, is dat je de kinderen niet zo lang kunt missen. Bedenk echter dat dat voor je partner net zo goed geldt. Probeer dus begrip te tonen voor elkaars situatie, tot eerlijke afspraken te komen en waar nodig compromissen te sluiten.

Denk na voordat je iets zegt

In je woede roep je misschien dingen waar je achteraf spijt van krijgt. Tijdens een scheiding liggen alle emoties maar ook uitspraken enorm onder een vergrootglas. Je wilt voor jezelf geen ruiten ingooien met een boze uitroep, en hier later ook niet op teruggepakt worden. Probeer rustig te blijven en je woorden af te wegen.

Spreek af op een neutrale plek

Tijdens een scheiding zijn er veel dingen te regelen en bespreken. Wanneer je merkt dat jullie veel ruzie maken, kan het helpen om op een neutrale plek af te spreken. Wanneer er kinderen in het spel zijn, is het sowieso slim om hen geen getuige te laten zijn van ruzies of discussies.

Geef elkaar de tijd

Misschien ben jij al een stap verder dan je partner. Mentaal, of in praktische zaken. Heb begrip dat de ander misschien nog niet zo ver is. Praat met elkaar op goede momenten en heb geduld wanneer de ander niet direct staat te springen om jouw plannen of suggesties.

Neem op tijd afstand

Een scheiding is voor beide partijen een intense gebeurtenis, die jullie allebei een plek moeten geven. Je worstelt met emoties en ondertussen moet er ook nog eens van alles geregeld worden. Het is daarom niet verstandig om 24/7 bij elkaar te zijn. Neem op tijd afstand, vooral als je merkt dat de boel dreigt te escaleren.

3. Mediation is niet gratis

Mediation is altijd goedkoper dan een scheiding uitvechten via advocaten en de rechtbank, maar kost natuurlijk wel geld. Aan de andere kant kunnen jullie de kosten voor één mediator wel delen. Ook kun je mogelijk aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand als je een laag inkomen hebt. Kosten voor een mediator worden namelijk gedekt door gefinancierde rechtsbijstand.

2. Beide partners moeten meewerken

Mediation is vrijwillig. Dat betekent dat er twee partners voor nodig zijn die actief willen meewerken aan het mediation traject. Als één van jullie niet meewerkt heeft mediation eigenlijk geen zin.

1. Een mediator kan geen beslissing afdwingen

Een rechter kan een beslissing afdwingen waar jullie je allebei aan moeten houden. Een mediator kan dit niet en dit is ook niet hoe mediation werkt. Een mediator doet er alles aan om samen met jullie tot een oplossing te komen. Maar jullie zullen uiteindelijk zelf de knoop moeten doorhakken. Uiteraard worden gemaakte afspraken wel op papier vastgelegd. Bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Deze documenten worden vervolgens door een advocaat ingediend bij de rechtbank, tegelijk met jullie echtscheidingsverzoek.

8. Je hebt invloed op de uitkomst

Een rechter doet uitspraak en daar hebben jullie het mee te doen. Bij mediation hebben jullie allebei invloed op de uitkomst. Jullie gaan met elkaar en een mediator in gesprek waardoor er eerlijke oplossingen en aanvaardbare compromissen worden gesloten. Als beide partners bereid zijn om mee te werken, hebben jullie dus ook beiden invloed op de afspraken die jullie uiteindelijk maken.

7. Mediation is vertrouwelijk

Mediation vindt altijd plaats in een vertrouwelijke, persoonlijke sfeer en setting. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor iedereen die bij de mediation betrokken is. Ook is het zo dat als er al een rechtszaak liep voorafgaand aan de mediation, en er tijdens de gesprekken nieuwe informatie op tafel komt, dit achteraf nooit gebruikt mag worden zonder toestemming van de andere partner.

6. Informele sfeer

Een scheiding is al emotioneel genoeg. Vechten jullie de scheiding uit via de rechtbank, dan komt daar een hoop juridische vaktaal bovenop. Hoewel ook mediators natuurlijk kijken naar wet- en regelgeving vinden de gesprekken plaats in een prettige, informele sfeer. Jullie kunnen jezelf zijn en er is ruimte voor emoties en een goed gespr

5. Ruimte voor niet-juridische aspecten

In een rechtbank wordt een scheiding uitsluitend juridisch behandeld. Bij wie de kinderen hun verjaardag vieren en wie de fotoalbums meeneemt is van ondergeschikt belang. Bij mediation is er alle ruimte om ook de praktische en emotionele aspecten van een scheiding te behandelen. Er is juíst ruimte voor de menselijke kant van een scheiding en alle praktische zaken waarmee je bij een scheiding te maken krijgt. Want vaak zijn het juist deze aspecten die achteraf de grootste conflicten opleveren.

4. Mediation bespaart geld

Natuurlijk kost mediation geld. Maar het is nog veel duurder wanneer jullie allebei een eigen advocaat in de arm moeten nemen en de scheiding uitvechten via de rechtbank. Meestal zijn dit langdurige en slepende zaken. Naast advocaten moet je bovendien denken aan griffiekosten en proceskosten. Omdat een scheiding via mediation sneller rond is, bespaart het jullie geld. Bij Zorgeloosch Scheiden krijgen jullie voor een vast bedrag niet alleen een mediator, maar ook een financieel adviseur. Je hebt dus alle disciplines onder één dak. Tot slot deel je de kosten voor mediation met je partner.

3. Jullie kunnen elkaar recht aan blijven kijken

Een vechtscheiding kent alleen verliezers. Ook zijn het vaak de kinderen die er de dupe van zijn. Als vader en moeder elkaar niet kunnen luchten of zien en kwaadspreken over elkaar kan dat verregaande gevolgen hebben voor kinderen. Natuurlijk kan mediation er niet voor zorgen dat jullie als beste vrienden de deur uitlopen. En dat hoeft ook helemaal niet. Mediation zorgt er wél voor dat jullie ‘on speaking terms’ zijn en dat jullie ook na de scheiding in staat zijn om afspraken met elkaar te maken. Wel zo prettig als er kinderen in het spel zijn. Want ook al zijn jullie straks geen partners meer, jullie blijven altijd samen ouders.

2. Voor beide partijen een win-win situatie

Mediation heeft als doel om voor beide partners een prettig leefbare situatie te creëren. Hierdoor hebben beide partners het gevoel ‘gewonnen’ te hebben en kunnen jullie allebei verder met jullie leven.

1. De scheiding is snel rond

Wanneer emoties zoals woede, wanhoop of wantrouwen hoog oplopen, kan een scheiding ontzettend lang duren. In sommige gevallen zelfs maanden tot jaren. En dat terwijl niemand zit te wachten op een ellenlange scheiding. Je wilt immers zo snel mogelijk een leven voor jezelf opbouwen en de scheiding een plekje geven. Bij mediation wordt de scheiding van A tot Z en op een gestructureerde manier afgehandeld. Omdat de mediator onpartijdig is en kijkt of de afspraken haalbaar en realistisch zijn, kom je sneller tot een oplossing. Ook compromissen sluiten is makkelijker met een onpartijdige mediator. Als je mediation inschakelt, kan een scheiding al binnen enkele maanden rond zijn.

Wanneer je ook niet-juridische aspecten geregeld wilt hebben

Als je je scheiding regelt via advocaten en de rechter is er uitsluitend oog voor de juridische aspecten van een scheiding. Wie de kinderen ziet met Kerst en wie het fotoalbum meekrijgt is daaraan ondergeschikt. En dat terwijl juist deze niet-juridische afspraken zo belangrijk zijn in het dagelijks leven na jullie scheiding. Met mediation hebben jullie allebei de kans om alle zaken waarover jullie afspraken willen maken op tafel te leggen. Hoe onbenullig ze in eerste instantie misschien ook lijken. Er is juíst bij mediation oog voor de menselijke kant van de scheiding.

Wanneer je de scheiding wilt regelen zonder advocaten

Als een scheiding escaleert, zit er vaak niks anders op dan ieder een eigen advocaat in de arm te nemen en de scheiding uit te vechten via de rechtbank. Dit is vaak erg ingrijpend en kost ook ontzettend veel geld. Door op tijd mediation in te schakelen, voorkom je slepende rechtszaken en dat je allebei een eigen advocaat moet inhuren. Met mediation kom je sneller tot oplossingen en het is minder ingrijpend dan een scheiding via de rechtbank. Bij ons vind je bovendien alle disciplines die jullie nodig hebben onder één dak. Niet alleen mediators, maar ook financieel en juridisch adviseurs.

Wanneer je een prettige omgang met je ex-partner wilt

Als er kinderen in het spel zijn, is het wel zo prettig als je nog enigszins met je ex-partner door één deur kunt. Hoewel jullie binnenkort geen partners meer zijn, blijven jullie altijd samen ouders. Ook na de scheiding zullen jullie elkaar nog regelmatig zien en spreken over de kinderen. Mediation zorgt ervoor dat er afspraken komen waar jullie allebei mee kunnen leven, of dat er goede compromissen gesloten worden. Zo blijft een prettige omgang met elkaar behouden, ook in het belang van de kinderen.

Wanneer je wilt dat de scheiding wordt geregeld in een kleine kring

Een scheiding is iets wat je privé wilt houden. Het betreft immers jullie persoonlijke gezinsleven. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, loop je het risico dat familie en vrienden zich met jullie scheiding gaan bezighouden. En omdat familie en vrienden meestal geneigd zijn één partij te kiezen, komt je hier niet verder mee. Mediation biedt je de mogelijkheid om je scheiding in een kleine kring professioneel te regelen.

Wanneer je wilt dat de scheiding sneller rond is

Niemand zit te wachten op een lang en slepend scheidingstraject. Dat put emotioneel uit en kost ook erg veel geld. Door op tijd de hulp van mediation in te schakelen, is jullie scheiding snel en professioneel geregeld. Ter indicatie: doorgaans is een scheiding met mediation binnen maximaal 3 maanden volledig afgewikkeld.

Hoe lang duurt een mediation traject?

Vaak zijn er 4 tot 6 gesprekken nodig om te komen tot het convenant (en ouderschapsplan). Hierna moet het ingediend worden bij de rechtbank. De afhandeling bij de rechtbank duurt door onze goede samenwerking vaak maar 2 weken. Gemiddeld duurt dit gehele traject zo’n 3 tot 6 maanden.

Is alimentatie verplicht?

Partneralimentatie is niet verplicht. Jullie kunnen namelijk samen beslissen om af te wijken van de standaard berekeningen. Je kunt ook afstand doen van je recht op partneralimentatie. Let op! Dat kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen alsnog worden opgelegd door een rechter.

Kinderalimentatie is echter wel verplicht. Je kunt geen afstand doen van het recht op kinderalimentatie. Wel kan de verzorgende ouder afzien van de mogelijkheid om kinderalimentatie te vragen. Het recht blijft wel bestaan.

Wat is het verschil tussen een mediator en een advocaat?

Hieronder de grootste verschillen op een rijtje. Let op! Dit zijn de verschillen tussen een mediator en een gezamenlijk advocaat. Kiezen jullie allebei voor een eigen advocaat, dan ziet het er natuurlijk weer heel anders uit.

 • Een mediator begeleidt jullie overleg. Bij een advocaat communiceren jullie met elkaar zonder begeleiding.
 • Een mediator brengt het acceptatieproces op gang, een advocaat niet.
 • Mediation wordt door een aantal verzekeraars voor een deel vergoed.
 • Bij een mediator krijgen jullie emotionele ondersteuning, bij een advocaat niet.
 • Bij een mediator duurt het voortraject wat langer, maar is het juridische traject kort. Bij een advocaat is de duur van beiden onzeker.
 • Een mediator kan het convenant niet indienen bij de rechtbank, een advocaat wel. Let op! Bij Zorgeloosch Scheiden zit dit wel in het pakket.
“De contactmomenten waren prettig. De uitleg helder en afspraken concreet.”
8
“Fijne rustige benadering, om je door dit proces heen te begeleiden.
Er komt zoveel bij kijken, ook dingen waar je helemaal niks vanaf weet.
Goede uitleg en geduld voor als je iets niet begrijpt.
Je zit al in een emotioneel moeilijke periode, en dan is het fijn als er mee gedacht wordt.”
Mediator:
Marco van Nus
8