Kinderalimentatie

Als jullie gaan scheiden en er zijn kinderen in het spel, is het van groot belang dat jullie goede afspraken maken voor de toekomst. In het ouderschapsplan dat je verplicht bent op te stellen, leg je het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie welk bedrag betaalt.

Wat is kinderalimentatie?

Meestal wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders, de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling, de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor zijn/haar kind te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald, heet kinderalimentatie. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling. Hoe meer omgang je hebt, hoe minder alimentatie je hoeft te betalen.

Wat valt onder de alimentatie?

Kinderalimentatie omvat de kosten die je normaal ook voor je kinderen zou betalen. Dus niet alleen eten en kleding, maar ook kosten voor kinderopvang, zwemles, andere sportverenigingen en bijvoorbeeld geld voor cadeautjes. Normaal gesproken hoeft er los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling andere afspraken maken, bijvoorbeeld over schoolkosten. Maak je geen aparte afspraken, dan moet de verzorgende ouder deze kosten betalen.

Hoe hoog is het bedrag van de kinderalimentatie?

Het uiteindelijke bedrag van de kinderalimentatie is de som van alle kosten voor de zorg en opvoeding van jullie kind(eren). Hoeveel jij en je partner ieder daarvan betalen, leg je vast in het ouderschapsplan, dat onderdeel is van het echtscheidingsconvenant. Bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van het bedrag.

De rechter oordeelt altijd in het belang van het kind. Hij kijkt naar de kosten van het kind zelf, de samenstelling en de hoogte van het gezinsinkomen en de draagkracht van de partners. Op basis daarvan komt het bedrag tot stand met de bedoeling dat het kind er zo min mogelijk op achteruit gaat. De scheiding alleen is al achteruitgang genoeg.

Hoe lang betaal je kinderalimentatie?

In principe betaal je kinderalimentatie totdat je kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. In de leeftijd van 18 tot 21 jaar spreekt de wet van jong meerderjarigen. Zodra jullie kind 18 jaar wordt ontvangt hij/zij de alimentatie zelf, tenzij het kind dat niet wil. Het is mogelijk dat de alimentatie naar beneden bijgesteld wordt als het gedrag van het kind daar aanleiding toe geeft. De financiële draagkracht van jullie als ouders en jullie kind kan hier ook meegewogen worden. Voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, gelden aangepaste regels.

Meer lezen over scheiden en kinderen?

Download nu onze gratis gids over scheiden en kinderen.

Download gratis gids