Kinderalimentatie

Na een scheiding gaan de kinderen meestal bij één ouder wonen. Met de andere ouder wordt een omgangregeling getroffen. Toch blijven beide ouders na een scheiding verplicht om financieel voor hun kinderen te zorgen. Daarom moet de niet-verzorgende ouder een bijdrage betalen aan de ouder die voor de kinderen zorgt. De bijdrage die je aan je ex-partner betaalt voor het levensonderhoud van je kinderen heet kinderalimentatie. Er bestaan veel vragen over dit onderwerp. Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Is kinderalimentatie verplicht? En hoe lang moet ik mijn kinderen blijven onderhouden? Om meer duidelijkheid te geven over dit complexe onderwerp, beantwoorden wij hieronder al je vragen over kinderalimentatie.

voogdij kinderen na scheiding

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bedrag dat betaald moet worden voor het levensonderhoud van de kinderen wanneer ouders niet meer bij elkaar wonen. Na een scheiding gaan de kinderen meestal bij één van de ouders wonen. Dit is de verzorgende ouder. Met de niet-verzorgende ouder wordt een omgangsregeling getroffen. Deze ouder moet bovendien alimentatie betalen aan de verzorgende ouder. Als ouder ben je namelijk verplicht om financieel te blijven zorgen voor je kinderen. Dit heet onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Je hoeft dus niet perse getrouwd (en gescheiden) te zijn om kinderalimentatie te moeten betalen. Als je als ouders niet (meer) bij elkaar woont, ben je al verplicht om kinderalimentatie te betalen.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Als er eenmaal een alimentatiebedrag is afgesproken worden daar alle kosten voor de kinderen van betaald. In de basis geldt dat er geen extra bijdragen te hoeven worden betaald. Deze afspraken maken jullie echter onderling, dus jullie kunnen hiervan afwijken. Hieronder gaan we iets gedetailleerder in op de kosten die onder kinderalimentatie vallen.

Verblijfskosten

Dit zijn de kosten die je maakt wanneer de kinderen bij jou verblijven. In de meeste gevallen hebben beide ouders die kosten. Voor deze kosten wordt een alimentatieberekening gemaakt. Als jij de niet-verzorgende ouder bent, krijg je zorgkorting (en hoef je dus minder alimentatie te betalen) voor de dagen dat de kinderen bij jou zijn.

Kosten die onder verblijfskosten vallen zijn: eten en drinken, huisvesting zoals huur, gas, water en licht, inrichting voor de kinderkamer, lichaamsverzorging en speelgoed.

Overige kosten

Overige kosten zijn de kosten die niet onder bovenstaande kosten vallen. Deze kosten zijn doorgaans voor rekening van de verzorgende ouder. Hij/zij ontvangt immers alimentatie voor de kinderen.

Kosten die onder overige kosten vallen zijn: kleding, abonnementen, sportclub, ov kosten, kapper, schoolgeld en kosten voor schoolreisjes en medische kosten.

Let op: maak altijd goede afspraken met je ex-partner over de kinderalimentatie en welke kosten hieronder vallen. Leg dat op papier vast in bijvoorbeeld het ouderschapsplan. Spreek ook af wanneer er eventueel een aanvullende bijdrage wordt betaald. Bijvoorbeeld voor kosten die niet dagelijks zijn. Denk aan een bril, rijlessen of studiekosten. Wanneer hier geen aanvullende afspraken over worden gemaakt, zijn ook deze kosten volledig voor de verzorgende ouder die alimentatie ontvangt.

Wanneer heb ik recht op kinderalimentatie?

Wanneer jij en je ex-partner uit elkaar gaan, is het slim om afspraken te maken over kinderalimentatie. Je hebt immers een onderhoudsplicht en het is aan jullie hoe je dit vormgeeft.

Waren jullie getrouwd? Dan zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin kun je dus ook afspraken maken over de kinderalimentatie. Je kunt gebruik maken van dit ouderschapsplan voorbeeld van Zorgeloosch.

Hadden jullie een geregistreerd partnerschap of woonden jullie samen? Dan is een ouderschapsplan niet verplicht, maar is het wel slim om afspraken te maken. Zet deze afspraken op papier en laat ze bekrachtigen door een rechter of notaris. Alleen dan kun je rechten ontlenen aan de afspraken. Stel dat je ex-partner de alimentatie niet betaalt, kun je pas vorderen als deze afspraken op papier staan.

Liggen je ex-partner en jij in een vechtscheiding? En is afspraken maken lastig? Dan kun je vragen of een rechter de hoogte van de kinderalimentatie wil bepalen. Hij of zij bepaalt ook wanneer de betaling plaatsvindt en onder welke voorwaarden. Laat je in dit geval altijd bijstaan door een juridisch of financieel adviseur. Een adviseur zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt, of dat je niet teveel alimentatie betaalt.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

  1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
  2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
  3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Is kinderalimentatie verplicht?

Ja, kinderalimentatie is verplicht. Het is immers verplicht om financieel te blijven zorgen voor je kinderen. Deze onderhoudsplicht voor ouders is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Betaal je geen alimentatie? Dan kun je straffen opgelegd krijgen door de rechter.

Vaak wordt onterecht gedacht dat kinderalimentatie niet verplicht is als jij en je ex-partner niet getrouwd waren. Dit is niet waar. De onderhoudsplicht geldt namelijk voor alle ouders. Dus ook als jullie een geregistreerd partnerschap hadden of alleen samenwoonden.

mediation zorgeloosch kosten

Kan ik weigeren om kinderalimentatie te betalen?

Kinderalimentatie is verplicht. Je mag dus niet weigeren om dit te betalen. Het kan wél voorkomen dat er redenen zijn om de hoogte van de alimentatie aan te passen. Je betaalt kinderalimentatie namelijk naar draagkracht. Wanneer je financiële situatie verandert (je verliest bijvoorbeeld je baan of raakt arbeidsongeschikt) kun je de alimentatie laten herberekenen.

Je betaalt kinderalimentatie tot je kind 21 jaar is. Tussen de 18 en 21 jaar geldt echter wel dat wanneer je kind financieel in staat is om voor zichzelf te zorgen, dat je de alimentatie voor je kind kunt stopzetten. Je kind moet dan minimaal bijstandsniveau verdienen en niet meer studeren. Overleg dit altijd wel eerst met je kinderen.

 

Scheiden via mediation

Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie

Er bestaan twee vormen van alimentatie. Kinderalimentatie (voor het onderhouden van de kinderen) en partneralimentatie (voor het levensonderhoud van je ex-partner).

Kinderalimentatie krijgt altijd voorrang op partneralimentatie wanneer de alimentatieplichtige een te laag inkomen heeft om beide alimentaties te betalen. Verdient je ex-partner minder dan € 25.000,- per jaar? Dan is de kans groot dat je alleen kinderalimentatie ontvangt. Bij inkomens boven de € 25.000,- is meestal wel ruimte voor partneralimentatie. Dit is echter een grove schatting. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die meewegen voor de draagkracht. Laat daarom altijd een berekening maken van de alimentatie door een financieel adviseur of rechter.

Kinderalimentatie berekenen

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de Trema-normen. Deze normen worden door rechtbanken gebruikt om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen. De Trema-normen bestaan sinds 1979 en bieden wettelijke maatstaven voor het berekenen van o.a. draagkracht van de ouder die moet betalen en de behoefte van de onderhoudsgerechtigde.

Het uitgangspunt bij het berekenen van kinderalimentatie is dat een kind er niet teveel op achteruit mag gaan na een scheiding. Nu is dit in de praktijk niet altijd te voorkomen, omdat er hoe dan ook een inkomen wegvalt.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de behoefte van het kind, het totale inkomen van het gezin, de hoogte van het eventuele kindgebonden budget, de draagkracht en de omgangsregeling.

Draagkracht

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt altijd gekeken naar de draagkracht van de betalende ouder. Je moet de alimentatie immers wel kunnen betalen zonder zelf in de financiële problemen te raken.

Omgangsregeling

Zoals eerder genoemd telt ook de omgangsregeling mee in de berekening van de kinderalimentatie. Ben je de alimentatieplichtige ouder? Dan geldt: hoe vaker de kinderen bij jou zijn, hoe hoger je korting op de alimentatie. Zorgkorting heet dat. Want ook jij maakt kosten als de kinderen bij jou zijn. Zorgkorting varieert van zo’n 5 tot 35%

Hoeveel kinderalimentatie per kind?

Volgens het NIBUD liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen de € 100 en € 500 per kind per maand. Zij gaan daarbij uit van een gemiddeld gezin met een modaal inkomen.

Indexeren kinderalimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd door de minister van Justitie en Veiligheid. Dit is nodig omdat kosten van levenshouden stijgen. Net als de lonen. Dit alles wordt bepaald in de hierboven genoemde Trema-normen.

Kinderalimentatie herberekenen

Er kunnen altijd veranderingen optreden in het leven die van invloed zijn op de kinderalimentatie. Denk aan financiële redenen zoals het verliezen van een baan, maar ook persoonlijke redenen zoals hertrouwen met een andere partner. In deze gevallen kun je alimentatie laten herberekenen.

Hulp nodig bij het regelen van de kinderalimentatie? 

Wij luisteren graag naar jullie verhaal en geven advies op maat. Het eerste gesprek is telefonisch en volledig op onze kosten. 

Kinderalimentatie en belasting

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Wanneer je kinderalimentatie betaalt kun je dus geen belasting terugvragen. Ontvang je kinderalimentatie? Dan hoef je dit niet in te vullen op je belastingaangifte.

Gesprek over willen scheiden

Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen? 

Je bent als ouder onderhoudsplichtig tot je kind 21 jaar wordt. Tot die tijd betaal je dus alimentatie voor je kind.

Is je kind tussen de 18 en 21 jaar? Dan kan er een uitzondering zijn. Kan je kind financieel voor zichzelf zorgen? Verdient hij of zij dus minimaal bijstandsniveau én studeert hij of zij niet meer? Dan kun je er – in overleg – voor kiezen om de kinderalimentatie stop te zetten. Studeert je kind nog? Dan blijf je alimentatie betalen tot je kind 21 jaar oud is.

Wat te doen als je ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt?

In de praktijk komt het wel eens voor dat een ex-partner de kinderalimentatie niet of niet op tijd betaalt. Het is altijd slim om je ex hier eerst persoonlijk van op de hoogte te brengen. Zo geef je je ex de gelegenheid om alsnog te betalen.

Als je ex-partner weigert te betalen, kun je het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of een deurwaarder inschakelen om de alimentatiebedragen voor jou te incasseren. Bij het LBIO zijn daar wel wat voorwaarden aan verbonden:

  • De kinderalimentatie moet zijn vastgesteld door een rechter.
  • Je ex-partner weet op welk rekeningnummer hij/zij de alimentatie voor je kind kan overmaken.
  • Er is minimaal één maand achterstand.
  • Het minimale te innen bedrag is € 10,-.
  • De betalingsachterstand is niet ouder dan 6 maanden.

Het LBIO int de alimentatie bij je ex-partner, bijvoorbeeld door een beslaglegging op zijn/haar salaris. Vervolgens wordt het bedrag aan jou uitgekeerd. De kosten voor het innen door LBIO moeten door je ex-partner worden betaald. 

Mediation bij Zorgeloosch

8 misverstanden over kinderalimentatie

Over kinderalimentatie bestaan nogal wat misverstanden. Het is goed om op de hoogte te zijn van deze misverstanden zodat je weet waar je aan toe bent en waar je recht op hebt.

1. Ik moet alimentatie betalen tot mijn kind 18 is.

Dit is niet waar. Je moet alimentatie betalen tot je kind 21 jaar oud is, ongeacht of je kind nog thuis woont of niet. Je hebt als ouder namelijk een onderhoudsplicht. De enige uitzondering is wanneer je kind 18 is, niet meer studeert en voldoende verdient om financieel voor zichzelf te kunnen zorgen. Heb je afwijkende afspraken gemaakt ten tijde van je scheiding? Dan kan het zelfs voorkomen dat je na de 21e verjaardag van je kind nog alimentatie betaalt. Bijvoorbeeld zolang je kind studeert.

2. Als ik extra kosten maak, zoals een nieuwe fiets, moet mijn ex daaraan meebetalen.

Dit ligt helemaal aan de afspraken die jij en je ex-partner hebben gemaakt. Alleen wanneer je specifieke afspraken hebt gemaakt over extra bijdragen naast de alimentatie heb je hier recht op. Standaard geldt namelijk dat alle kosten (dus ook ‘extra’ of ‘bijzondere’ kosten) van de kinderalimentatie moeten worden betaald.

3. Ik heb een co-ouderschap, dus ik hoef geen kinderalimentatie te betalen.

Dit is niet waar. Ook al is de zorg voor jullie kinderen 50/50 verdeeld, kan het nog steeds voorkomen dat je alimentatie moet betalen. Zodra de ene ouder meer draagkracht heeft voor de kosten dan de andere ouder, moet deze ouder kinderalimentatie betalen aan de minst-verdienende ouder.

4. Ik hoef pas alimentatie te betalen als de scheiding rond is.

Ook dit is een misverstand. Zodra de ouders niet meer bij elkaar wonen, moet er alimentatie worden betaald. Hadden jullie een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap? Ook dan moet er alimentatie worden betaald zodra jullie niet meer samenwonen.

5. De alimentatie wordt 1x vastgesteld en kan niet meer gewijzigd worden.

Dit kan wel. Zodra je persoonlijke of financiële situatie verandert, verandert vaak ook je draagkracht. Het kan dan nodig zijn om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen.

6. Ik heb geen contact met mijn kind, dus ik hoef geen kinderalimentatie te betalen.

Dit is niet waar. Wat de omgangsregeling ook is, je bent verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen. Ook wanneer je je kinderen niet of nauwelijks ziet, moet je dus kinderalimentatie afdragen.

7. Ik heb het recht om te weten waar de kinderalimentatie aan uitgegeven wordt.

Nee, je ex-partner hoeft geen verantwoording af te leggen over de uitgaven die worden gedaan van de kinderalimentatie. Ook hoeft je ex-partner geen toestemming te vragen voor bepaalde uitgaven.

8. Mijn ex komt afspraken niet na. Ik stop daarom met het betalen van de alimentatie.

Dit kan niet. Je bent verplicht om financieel voor je kinderen te zorgen. Ongeacht de gedragingen van je ex-partner.

Kinderalimentatie regelen na scheiding

Mediator alimentatie

Kinderalimentatie is één van de aspecten van een scheiding die de meeste conflicten oplevert. Vooral de hoogte van de alimentatie en de voorwaarden kunnen discussies opleveren. Bevind je je in een vechtscheiding? Dan bestaat de kans dat (ex)-partners elkaar geen cent gunnen. Het kan dan ontzettend moeilijk zijn om afspraken te maken over kinderalimentatie en andere geldzaken.

Als het om alimentatie gaat zijn er vaak zorgen bij beide partners. De partner die kinderalimentatie gaat betalen is bezorgd dat de alimentatie zo hoog is, dat hij/zij zelf niet meer rond kan komen. De partner die de alimentatie ontvangt is bang om er financieel op achteruit te gaan na de scheiding.

Mediation helpt om alle afspraken omtrent kinderalimentatie en het ouderschapsplan helder te krijgen en dit op papier te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de komende jaren. Door hier op voorhand al afspraken over te maken, scheelt dat veel onrust in de toekomst. Mediation helpt je om alles goed te regelen. Voor jullie zelf, maar ook voor jullie kinderen. Dat geeft een stukje rust.

Bij mediation wordt bovendien gekeken naar de (financiële) belangen van beide partners. Er worden op een eerlijke manier afspraken gemaakt. Kies je voor een advocaat in plaats van mediation? Dan krijg je een situatie waarin twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. Niet alleen duurt het dan langer voordat de scheiding rond is, het kost bovendien meer geld.

Alles rondom kinderalimentatie goed regelen? Zorgeloosch helpt jullie verder.

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld de kinderen, jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, kinderalimentatie en meer. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Juridische stappen wanneer moeder de omgang weigert

Meer lezen over scheiden met kinderen

Meer informatie lezen over wat je moet doen als je gaat scheiden met kinderen? Onze experts hebben ook meer informatie geschreven over:

“Goed ervaringen mee gehad, alles tot in de puntjes geregeld echt ontzorgd!”
8
“In een tijd van onzekerheid, emoties en verandering kregen we professionele maar ook inlevende begeleiding en steun waar nodig en werd er gekeken naar de totale situatie maar zeker ook individueel. De kinderen waren goed in beeld en door adviezen en begeleiding goed betrokken bij het proces.”
10