Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Voor kinderen verandert er veel na een scheiding: hun thuis zal nooit meer hetzelfde zijn als daarvoor.

Reden genoeg om het tijdens en na de scheiding zo goed mogelijk voor de kinderen te regelen. Zodat ze, ondanks de scheiding, kunnen terugkijken op een fijne en veilige jeugd waar beide ouders bij betrokken waren.

Eén van de moeilijkste momenten tijdens een scheiding is het moment dat jullie de kinderen moeten vertellen dat jullie uit elkaar gaan. Hierbij speelt de leeftijd van de kinderen een grote rol. Het is logisch dat jullie het vertellen in woorden die passen bij de leeftijd van je kind. Belangrijk is ook dat jullie elkaar niet de schuld geven van de scheiding. Huilen mag best maar houd voor ogen dat het nu gaat om de kinderen en niet om jou. Hoe verdrietig je ook bent.

Scheiden en kinderen

Sta niet raar te kijken als je kind de mededeling voor kennisgeving aanneemt en verder gaat met spelen. Elk kind reageert anders en een kleuter reageert anders dan een puber. Geef de ruimte om het nieuws te verwerken of te delen met vrienden en sta klaar als je kind wil praten over de scheiding. Voor jonge kinderen zijn er veel boeken verkrijgbaar die over scheiden gaan. Voor pubers zijn er ook websites. Villa Pinedo is bijvoorbeeld een website speciaal voor oudere kinderen.

Het ouderschapsplan

Sinds 2009 is een ouderschapsplan verplicht voor gehuwden en geregistreerd partners als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Het doel is dat ouders actief nadenken over de (directe) toekomst van hun kinderen en welke rol zij daar in hebben. De in het ouderschapsplan gemaakte afspraken bieden duidelijkheid en rust voor de kinderen en voor jullie.

Samenwonen en ouderschapsplan

Ook als jullie samenwonen en uit elkaar gaan, is een ouderschapsplan verplicht. Het ouderschapsplan hoeft niet aan de rechter worden voorgelegd. De afspraken kunnen bij de notaris worden bekrachtigd. Meer over samenwonen, ouderlijk gezag en omgang, vind je hier.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In principe mogen jullie in een ouderschapsplan alle afspraken opnemen die betrekking hebben op de kinderen. Als de hond meegaat in de zorgverdeling van de kinderen, mag dat worden opgenomen in het ouderschapsplan. Een aantal onderwerpen is verplicht:

  • De verdeling van de zorg en opvoeding
  • De wijze waarop de omgang is geregeld (jullie kind heeft recht op omgang met beide ouders)
  • De verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding
  • Hoe informatieoverdracht over de ontwikkeling van jullie kind
  • Hoe overleg over de belangrijke zaken plaatsvindt

Hulp nodig bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Maak een afspraak

De verdeling van de zorg en opvoeding

Na de scheiding wonen jullie in afzonderlijke huizen en zullen jullie niet meer tegelijkertijd de zorg over de kinderen dragen. Hoe wil je daarmee omgaan? Met andere woorden: hoe verdelen jullie de zorg na de scheiding? Ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, spreken een zorgverdeling af. Als één ouder het gezag heeft (meestal is dit de moeder) dan maken jullie afspraken over een omgangsregeling.

Co-ouderschap of omgangsregeling?

Scheiden en kinderen is vaak een moeilijke periode voor de kinderen. Co-ouderschap is geen wettelijke term, maar een aanduiding voor een (bijna) gelijke verdeling van de zorgen opvoedingstaken. In een regeling waar de kinderen om het weekend bij de andere ouder zijn, is er geen sprake van co-ouderschap.

Een (uitgebreide) omgangsverdeling houdt meestal in dat één ouder de zorg- en opvoedingstaken op zich neemt. De kinderen staan bij deze ouder ingeschreven. Dit is de verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder heeft nog steeds zeggenschap over de kinderen en moet betrokken worden bij belangrijke beslissingen.

De keuze voor co-ouderschap of een zorgverdeling is afhankelijk van een aantal factoren. Het belang van de kinderen is hier misschien wel de belangrijkste factor.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen ze heel kort of juist wat langer zonder de andere ouder. Het is wetenschappelijk aangetoond dat baby’s en heel kleine kinderen niet langer dan 1 of 2 dagen zonder hun moeder kunnen. Een co-ouderschap waarin het heel jonge kind een week bij vader en een week bij moeder is, is schadelijk voor de veilige hechting. Kinderen zullen daar op latere leeftijd nog de gevolgen van ondervinden. Geen goede tijd dus om voor co-ouderschap te kiezen tenzij je om de dag voor de kinderen zorgt.

Een andere factor om rekening mee te houden is de periode tot scheiding. Als één van jullie fulltime werkte en de ander  veel thuis was om voor de kinderen te zorgen, is de overgang naar co-ouderschap best  groot. Dat zou bijvoorbeeld wel weer kunnen als jullie allebei ouders fulltime  gewerkt hebben.

Voor kinderen verandert er na een scheiding heel veel dus het is verstandig de veranderingen langzaam te laten plaatsvinden. Als dat mogelijk is.

Jullie zelf zijn ook bepalend voor de invulling van de zorg. De zorgverdeling die jullie kiezen moet financieel haalbaar zijn en praktisch uitvoerbaar.

Co-ouderschap na scheiding

Co-ouderschap na scheiding komt steeds vaker voor. Dit hoeft per se de bekende “week op-week af” regeling te zijn. Drie om vier dagen is ook een mogelijkheid en zo zijn er meer.

Het uitgangspunt is dat jullie samen voor de kinderen blijven zorgen. De huisarts, rapportavonden, kleding kopen en wat er nog meer bij een kinderleven komt kijken. Dit kan ook in een verhouding van 45%-55% zijn. Een enigszins goede verstandhouding met elkaar maakt co-ouderschap haalbaarder en prettiger voor alle partijen.

Kinderen vanaf 12 jaar hebben een stem in het ouderschapsplan

Kinderen hebben een stem in het ouderschapsplan. Tot 12 jaar wordt er van jullie verwacht dat jullie voor hen belangrijke zaken met ze bespreken. Bij wie ze wanneer zijn. Hoe verjaardagen, feestdagen gevierd worden. Wat er tijdens de vakanties gebeurt. Vanaf 12 jaar hebben kinderen een stem in het geheel. Ze mogen onder andere aangeven waar ze willen wonen en of ze het eens zijn met de zorgverdeling. Voordat het ouderschapsplan door de rechtbank wordt goedgekeurd, moet een kind van 12 jaar en ouder een “kindverklaring” ondertekenen. Hiermee geeft het aan dat het is betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan en het eens (of oneens)  is met de afspraken. Ook mag je kind aangeven of het door de kinderrechter gehoord wil worden.

Kinderverhoor

Je kind wordt hiervoor uitgenodigd op de rechtbank voor een gesprek met een kinderrechter. Dat gesprek vindt niet plaats in een imponerende rechtszaal maar gewoon onder vier ogen in een spreekkamer. Je mag je kind begeleiden maar bent niet het hele gesprek met de kinderrechter in dezelfde ruimte aanwezig. Je kind moet zich vrij voelen zijn of haar mening te geven. Zonder invloed van ouders.

‘Met welke zorgverdeling zijn kinderen na een scheiding het gelukkigste?’

Kinderalimentatie

Jullie zijn als ouders verplicht om tot jullie  kinderen 21 jaar zijn financieel voor hen te zorgen. Tot de 18e verjaardag van je kind, ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder kinderalimentatie. Daarna mag je kind kiezen of hij of zij zelf de alimentatie ontvangt. Kinderalimentatie wordt dan “bijdrage in het levensonderhoud van jong-meerderjarige(n)” genoemd.

Rapport alimentatienormen

In dit rapport, ook wel Tremanormen genoemd, zijn richtlijnen opgenomen die rechters hanteren bij de vaststelling van kinderalimentatie.

Hoe bereken je kinderalimentatie?

Kinderalimentatie wordt bepaald op basis van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders om in deze behoefte te voorzien. De behoefte van de kinderen hangt af van de hoogte van het gezinsinkomen voor de scheiding. Een kind van ouders met een hoog inkomen is een ander uitgavenpatroon gewend dan een kind van ouders met een minimuminkomen. Vervolgens wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Welk deel kunnen zij, op basis van hun netto-inkomen, bijdragen aan de kosten voor de kinderen? Bij de berekening van de draagkracht wordt er altijd rekening mee gehouden dat de ouder zelf ook moet kunnen leven.

De minimum kinderalimentatie is overigens € 25 per maand.

Tot slot wordt gekeken naar hoe lang de kinderen bij elke ouder verblijven (de zorgverdeling). De ouder waar de kinderen het meest wonen, heeft hogere kosten dan ouder waar de kinderen alleen om het weekend zijn.

Toeslagen zijn overigens ook van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie die je moet betalen.

Wist je dat je ook verplicht bent om kinderalimentatie te betalen als je je kind niet meer ziet?

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Dat bij co-ouderschap geen kinderalimentatie verschuldigd zou zijn, is een fabel. Ouders dragen beiden de kosten van de kinderen, dat klopt. Naar verhouding van inkomen en draagkracht. Het zou voor kinderen een vreemde situatie zijn als ze bij één ouder op bijstandsniveau leefden en bij de andere ouder in grote luxe. Ook als er sprake is van een niet geheel gelijke verdeling van de zorg, kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Hebben jullie een ongeveer gelijk inkomen en zorgen jullie allebei 50% van de tijd voor de kinderen, dan zal er niet snel kinderalimentatie van toepassing zijn.

Co-ouderschap en kinderrekening

Sportclubs, kleding, ouderbijdrage, zakgeld, studiereservering. Allemaal kosten die los staan van de dagelijkse kosten voor zorg en opvoeding. Uit praktisch oogpunt kan het gebruik van een kinderrekening heel handig zijn. Jullie storten maandelijks op basis van jullie draagkracht een vast bedrag op een en/of-rekening; de zogenaamde kinderrekening. Hiervan worden de vaste kosten betaald die bij het groot worden van kinderen nu eenmaal komen kijken. Bijkomend voordeel; jullie hoeven niet steeds onderling betalingen te verrekenen en bonnetjes te bewaren.

Laat ons jullie helpen.

Maak een afspraak

Kleine kinderen worden groot

Een ouderschapsplan kun je zien als een werkdocument. Wat jullie nu opnemen is over een jaar misschien niet meer passend. Daarom is het belangrijk dat het ouderschapsplan eens in de zoveel opnieuw bekeken wordt. Jullie privésituatie kan veranderen. De kinderen krijgen andere behoeften. Door een nieuwe belastingmaatregel moet de alimentatie opnieuw berekend worden.

Het is verstandig in het ouderschapsplan op te nemen dat jullie bijvoorbeeld één keer jaar in gesprek gaan over de afspraken. Dat hoeft niet bij een advocaat of mediator maar mag wel. Als jullie een redelijke verstandhouding hebben, is samen in gesprek goed mogelijk. De nieuwe afspraken bevestigen jullie schriftelijk aan elkaar en het ouderschapsplan kan weer een tijdje mee.

Wat doet een scheidingsmediator bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan kan zo uitgebreid zijn als jullie zelf willen. De verplichte onderwerpen moeten in elk geval worden benoemd. Een mediator begeleidt jullie niet alleen in het overleg over de afspraken maar kan ook tips en adviezen geven. Daarnaast berekenen onze mediators ook de hoogte van de kinderalimentatie voor jullie. De mediator legt de afspraken voor jullie vast in het ouderschapsplan. Zodat alles wat betrekking heeft op de kinderen besproken en inzichtelijk is.

Gratis intakegesprek

Bel of mail ons voor een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Jullie persoonlijke situatie
  • Eventuele vragen/wensen
  • SnelWonenScan©
  • Onze werkwijze
  • Voorstel voor een persoonlijk plan van aanpak

Het intakegesprek is gratis en verplicht jullie tot niets. Snel weten waar je aan toe bent? Bel 088 1661 553 of mail contact@zorgeloosch.nl ons gerust.

Zorgeloosch Scheiden?

Maak een afspraak