Scheiding aanvragen

De alles-in-één scheidenoplossing

 • Mediation mét financieel advies
 • Oplossing voor jullie hypotheek
 • Al het regelwerk uitbesteed

Of bel direct naar 088 1661 553

Scheiding aanvragen

Scheiding aanvragen?

Wil je een scheiding aanvragen of ga je uit elkaar? Dan vraag jij je vast af waar je moet beginnen. Welke stappen doorloop je bij het aanvragen van een scheiding?

 • Hebben jullie besloten te scheiden, dan maken jullie afspraken over de kinderen en het verdelen van woning en eigendommen.
 • Deze afspraken zet je in een echtscheidingsconvenant met behulp van een mediator.
 • Een mediator of advocaat vraagt de scheiding voor jullie aan bij de rechtbank.
 • Zijn jullie het overal over eens geworden, dan maakt de rechter de scheiding officieel.
 • De mediator zorgt dat de uitspraak wordt ingeschreven bij de gemeente, waarna jullie officieel gescheiden zijn.
Gratis kennismakingsgesprek

Scheiden via een mediator of via een advocaat?

Scheiden via een mediator heeft de volgende voordelen:

 • jullie relatie als ex-partners is na de scheiding beter omdat je samen tot afspraken komt
 • de mediator behartigt de belangen van jullie allebei in plaats van één van jullie
 • je komt sneller tot afspraken, wat scheelt in de kosten

De alles-in-één scheiden oplossing

We helpen ieder jaar duizenden stellen om in goed overleg uit elkaar te gaan. Dat doen we op een manier die uniek is in Nederland, want je hebt de beschikking over een mediator én een financieel adviseur. Zo kunnen jullie alles sneller en vooral beter regelen.

Wij zijn Zorgeloosch, de alles-in-één oplossing voor jullie scheiding.

Gratis kennismakingsgesprek
 • Mediation mét financieel advies

  Onze 40 mediators en financieel adviseurs helpen je in goed overleg te scheiden. Je krijgt duidelijk overzicht in hoe en wat we gaan regelen.

 • Hypotheek en huis oplossing

  Wie blijft er wonen in het huis en wat is er financieel mogelijk? Je krijgt meteen antwoord via onze SnelwonenScan van onze financieel adviseur in het gratis kennismakingsgesprek.

 • Alles goed geregeld

  Scheiden is veel dingen regelen. Met de bank, notaris en bijvoorbeeld belastingdienst. Jij levert ons de stukken, wij doen de rest.

Een scheiding aanvragen: Hoe werkt dat nu precies?

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, maken we een verschil tussen:

 • een huwelijk met of zonder kinderen
 • een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen
 • een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen.

Voor samenwoners gelden weer andere regels. Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap (en minderjarige kinderen)? Dan moet een scheiding aanvragen via de rechtbank plaatsvinden. Zijn jullie geregistreerde partners zonder (minderjarige) kinderen? Dan mogen jullie de scheiding aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Gratis kennismakingsgesprek

Scheiding aanvragen als je getrouwd of geregistreerd partners met minderjarige kinderen bent

In beide gevallen moet het huwelijk of partnerschap door de rechter ontbonden worden. Een scheiding aanvragen bij de rechtbank gebeurt altijd via een advocaat. De advocaat dient het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding voor jullie in bij de rechtbank. Een scheiding aanvragen zonder advocaat is niet mogelijk.

Dat wil niet zeggen dat je de hele scheiding door een advocaat moet laten regelen. De afspraken over de kinderen (het ouderschapsplan) en de afwikkeling van de gezamenlijke financiële huishouding (convenant) mogen jullie ook in onderling overleg of met hulp van een mediator maken. Zorgeloosch Scheiden zorgt voor de gehele afwikkeling inclusief het juridische aspect.

Gratis kennismakingsgesprek

Waarom kiezen voor Zorgeloosch?

 • Mediation + financieel advies + juridische afhandeling + nazorg.

 • Afspraak aan huis of op locatie, door heel Nederland.

 • All-in -tarief: geen verrassingen achteraf.

 • Garantie dat de rechtbank en de bank jullie afspraken in 1 keer goedkeuren.

 • Eén aanspreekpunt, alles in één keer goed geregeld.

 • Gratis kennismakingsgesprek.

Een scheiding aanvragen op 1 voorwaarde

Om een scheiding te kunnen aanvragen moeten jullie aan één voorwaarde voldoen: het huwelijk (of partnerschap) moet duurzaam zijn ontwricht. Dit moet in het verzoekschrift staan. Een motivatie waarom het huwelijk duurzaam is ontwricht, is niet nodig. “Het huwelijk is duurzaam ontwricht”, betekent dat er geen uitzicht is op herstel en het voortzetten ‘onhoudbaar’ is.

Een scheiding aanvragen: de te volgen stappen

Scheiding aanvragen

Willen jullie een scheiding aanvragen? Dan zal een rechter pas uitspraak doen over de aanvraag voor een echtscheiding wanneer jullie (goede) afspraken hebben gemaakt over de kinderen en de verdeling van jullie gemeenschappelijke financiële huishouding. Kortom: als een convenant en ouderschapsplan onderdeel zijn van de scheidingsaanvraag. Zowel het convenant als het ouderschapsplan bevatten verplichte onderwerpen.

Hoe jullie de scheiding regelen en afspraken in het convenant en ouderschapsplan willen maken, is aan jullie. In onderling overleg afspraken op papier zetten mag. Eén voorwaarde is wel dat jullie heel goed op de hoogte zijn van de wettelijke regels en mogelijke financiële en fiscale gevolgen van de afspraken. Voor je het weet heeft een financiële gift richting de ander, onvoorziene nadelige gevolgen in de toekomst.

Jullie kunnen ook een gezamenlijke advocaat of mediator inschakelen bij het opstellen van het convenant of ouderschapsplan. Als jullie niet meer ‘on speaking terms’ zijn dan rest nog de mogelijkheid om ieder een eigen advocaat in te schakelen.

Gratis kennismakingsgesprek

Scheiding aanvragen: waarom moeten geregistreerd partners met minderjarige kinderen dit bij de rechtbank aanvragen?

Samenwoners en geregistreerde partners zonder kinderen hoeven dit inderdaad niet.

Sinds 2014 is het geregistreerd partnerschap gelijkgesteld aan het huwelijk. Omdat sinds die datum vaders automatisch het gezag krijgen over de in het partnerschap geboren kinderen, is een ouderschapsplan verplicht en moeten zij de scheiding bij de rechtbank aanvragen. Voor geregistreerde partners gelden bij beëindiging van het partnerschap dus dezelfde eisen als voor gehuwden. Belangrijk om rekening mee te houden bij een scheiding aanvragen.

Meer lezen over scheiden?

Download nu onze gratis scheidengids.

Download gratis gids

Eenzijdig een scheiding aanvragen

Eenzijdig scheiding aanvragenSoms wil één van beiden scheiden. Eén partner vindt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht en de ander niet. Wil je dan een scheiding aanvragen? Dan kun je, via een advocaat, een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank. De advocaat zorgt ervoor de andere partner binnen veertien dagen via een deurwaarder een kopie van het echtscheidingsverzoek ontvangt. Het is niet zo dat de scheiding bij deze geregeld is. De ander kan en mag bezwaar maken.

Eenzijdig een scheiding aanvragen

Een eenzijdige aanvraag voor een echtscheiding omvat niet alleen het verzoek om et huwelijk te ontbinden maar heeft ook een voorlopig convenant en, als er kinderen in het spel zijn, een ouderschapsplan. De partner die niet wil scheiden, kan dus bezwaar maken op de drie onderdelen: de aanvraag om te scheiden, de inhoud van het convenant en de inhoud van het ouderschapsplan.

Om bezwaar te kunnen maken, zal er bij de rechtbank een zitting worden gepland. Het is niet verplicht om bij deze zitting aanwezig te zijn. Verstandig is het wel. Dit is het moment dat je je standpunten kunt laten horen en invloed kunt uitoefenen. Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd in de beschikking.

Pas als de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zijn jullie officieel gescheiden of is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

Scheiding aanvragen bij geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen

Zonder kinderen is het een scheiding aanvragen een stuk eenvoudiger omdat jullie niet naar de rechtbank hoeven. Wel hebben jullie een advocaat of notaris nodig. Deze advocaat of notaris stelt een overeenkomst op waarin staat dat jullie het partnerschap willen ontbinden. In deze overeenkomst staan ook de afspraken die jullie maken over de verdeling van jullie gemeenschappelijke inboedel, pensioenen en partneralimentatie. De afspraken mogen jullie zelf maken, met hulp van een mediator of bij de notaris of advocaat. De notaris of de advocaat stuurt de door jullie ondertekende overeenkomst naar de ambtenaar van de burgerlijke stand die de beëindiging van jullie geregistreerd partnerschap inschrijft in de registers van de burgerlijke stand.

Gratis kennismakingsgesprek

Eenzijdig ontbinding aanvragen?

Als één van jullie beiden het partnerschap niet wil ontbinden, zal er alsnog een eenzijdig verzoek bij de rechtbank moeten worden ingediend. De advocaat dient dit eenzijdig verzoek in en stuurt de ander een kopie van het verzoek via een deurwaarder . Je partner heeft zes weken de tijd om via een advocaat te reageren. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het verzoek, wordt er een zitting op de rechtbank gepland. Jullie mogen allebei, via je advocaat, je standpunten verwoorden. Vier weken na de zitting zal de rechter uitspraak doen tenzij jullie alsnog voor mediation kiezen. In dat geval volgt er nog geen uitspraak.

De uitspraak wordt opgenomen in een beschikking die naar de advocaat van beide partijen gaat. Pas wanneer de beschikking is ingeschreven bij de burgerlijke stand is jullie partnerschap ontbonden.

Zorgeloosch Scheiden in 90 seconden

Wat is een voorlopige voorziening?

Jullie willen een aanvraag voor een echtscheiding indienen, maar worden het voorlopig niet eens over de afspraken die in het ouderschapsplan en convenant moeten worden staan. Het leven loopt intussen door en moeten jullie toch het een en ander praktisch regelen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: wie er in het huis mag blijven wonen, de kosten van het levensonderhoud van de ander, waar de kinderen wonen en het gebruik van de auto.

Hier komt de voorlopige voorziening in beeld. Een advocaat kan bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat er een zitting op de rechtbank volgt waarbij jullie beider advocaat jullie zaak bepleiten. De rechter doet op basis van de zitting, heel snel uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Een voorlopige voorziening is beperkt houdbaar

Binnen vier weken na het indienen van het verzoek tot voorlopige voorziening, moeten jullie de scheiding aanvragen bij de rechtbank. Of beter gezegd: moeten de advocaten de aanvraag tot echtscheiding indienen. De houdbaarheid van de voorlopige voorziening wordt dan verlengd tot het moment dat de rechter uitspraak doet.

Voorlopige voorziening is niet bepalend voor de uitspraak van de rechter

De uitspraak van de rechter kan anders zijn dan in de voorlopige voorziening was opgenomen. Als dit in het voordeel is van degene die er bij de voorlopige voorziening “bekaaid” af kwam, kan dit de aanzet geven tot een lange strijd.

Je kunt je voorstellen dat als degene die in de voorlopige voorziening veel kreeg toegewezen, door de uitspraak weer rechten moet inleveren, hij of zij het gevoel heeft dat er rechten zijn afgepakt. En dat kan reden zijn om in hoger beroep te gaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Meer lezen over scheiden en kinderen?

Download nu onze gratis gids over scheiden en kinderen.

Download gratis gids

De kosten van een scheiding aanvragen

Eenzijdige of samengestelde verzoeken, burgerlijke stand, advocaten, voorlopige voorzieningen, notarissen en rechtbank: er kan nogal wat op je pad komen wanneer je een scheiding wilt aanvragen. Alles kost geld. Hoeveel een scheiding kost is dus van veel factoren afhankelijk.

Zijn jullie in staat om in goed overleg afspraken te maken en deze afspraken zo op papier te krijgen dat je er op langere termijn geen nadelige gevolgen van ondervindt? Dan maak je uiteraard de minste kosten. Zeker wanneer jullie geen kinderen hebben. Het blijft dan bij de kosten van een advocaat of notaris om de afspraken vast te leggen en wat administratiekosten bij de gemeente.

Dit is niet voor iedereen weggelegd. Op lange termijn kan het voor sommigen veel voordeliger en minder tijdrovend zijn om een gezamenlijke advocaat, notaris of een mediator in te schakelen die jullie begeleidt en adviseert. Zodat de afspraken die jullie maken, toekomstvast zijn en voldoen aan het wettelijk kader. Ieder een eigen advocaat kost meer tijd en geld en wanneer je ook nog een voorlopige voorziening bij de rechtbank moet aanvragen, wordt het nog duurder. Zeker wanneer er na de uitspraak hoger beroep wordt aangetekend.

Gehuwden en geregistreerd partners met kinderen die jonger zijn 18 jaar, krijgen altijd te maken met de kosten van een advocaat die de scheiding bij de rechtbank aanvraagt. De rechtbank brengt ook kosten in rekening; het griffierecht. De advocaat verwerkt deze kosten in de factuur die jullie ontvangen.

Gratis kennismakingsgesprek

Kun je alleen met een goed gevulde portemonnee een scheiding aanvragen?

kosten scheiding aanvragen

Gelukkig zijn er subsidies voor stellen die willen scheiden maar een laag inkomen hebben. Zij komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer weten?

Direct een scheiding aanvragen bij de gemeente

Dit is de snelste en goedkoopste manier van scheiden. Even langs de gemeente, een formulier invullen en gescheiden naar buiten lopen. Er is een wetsvoorstel ingediend om scheiden zonder rechter, bij de burgerlijke stand, mogelijk te maken voor gehuwden en geregistreerd partners zonder kinderen. Maar ook dan zal het niet zo snel gaan als hierboven omschreven staat. In het wetsvoorstel zal de ambtenaar eerst moeten nagaan of het scheidende stel voldoet aan de voorwaarden. Veertien dagen na het verzoek, wordt er een afspraak gemaakt bij de gemeente, zodat de ambtenaar de identiteit van beiden kan controleren. De ambtenaar maakt een akte op en de scheiding wordt ingeschreven. Alles bij elkaar hoeft dit traject niet langer dan een maand te duren. Hoe hoog de kosten zullen worden, is nog niet bekend.

Zodra er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, zal je ook in de toekomst de scheiding bij de rechtbank moeten aanvragen.

Samenwonen en een scheiding aanvragen

Als jullie samenwonen, is een scheiding aanvragen bij de rechtbank of burgerlijke stand niet nodig. Jullie kunnen, al dan niet met hulp van een mediator, notaris of advocaat, de samenlevingsovereenkomst ontbinden. De afspraken die jullie maken, komen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst kun jij bij de notaris laten bekrachtigen. Dit moet sowieso wanneer jullie samen een koopwoning hebben die verdeelt wordt. Hebben jullie kinderen? Dan ben je nog steeds verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wij raden je aan ook het ouderschapsplan notarieel te laten vastleggen. Dit geeft het plan juridische waarde en dat kan in de toekomst van belang zijn.

Geen samenlevingscontract en een scheiding aanvragen?

Zonder samenlevingscontract hebben jullie geen wettelijke verplichtingen tegenover elkaar. Je kunt je boeltje oppakken en de deur achter je dicht trekken. Behalve wanneer jullie samen kinderen hebben waarover jullie beiden het ouderlijk gezag hebben. Dan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ons advies is om altijd een samenlevingscontract af te sluiten. Zeker als jullie samen een woning willen kopen of kinderen hebben. Bovendien kun je in een samenlevingscontract opnemen hoe (gemeenschappelijke) zaken worden verdeeld als de relatie wordt beëindigd.

Gratis kennismakingsgesprek

Vrijblijvende kennismaking inplannen?

Tijdens een vrijblijvende kennismaking leggen we het volledige scheidentraject uit voor jullie situatie.

Gratis kennismaking inplannen