Scheiding aanvragen

Een van de meest gestelde vragen zijn: waar moet je beginnen met een scheidingsaanvraag en hoe vraag ik een scheiding aan? We zetten het overzichtelijk voor je op een rij. Liever eerst de voorbereidende stappen lezen, bekijk dan scheiden en dan, waarin je leest welke stappen je allemaal moet zetten om je echtscheiding op een fijne manier af te ronden voor jou, je (ex-)partner en kinderen die erbij betrokken zijn.

De verschillen tussen een fiscaal partner en toeslagpartner

Zo vraag je een scheiding aan

Hoe het aanvraagproces van een scheiding er precies uitziet is afhankelijk van jouw situatie. Zo verschilt het proces bijvoorbeeld als je kinderen hebt of als een eenzijdige scheiding wil aanvragen. Hoe het aanvraagproces er per situatie uitziet hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

1. Een scheiding aanvragen: geen kinderen en een gezamenlijk verzoekschrift

Je advocaat dient het ‘gezamenlijk verzoek tot echtscheiding’ in bij de rechtbank. Dat verzoek is voorzien van de volgende bijlagen die maximaal drie maanden voor de indiening van het verzoekschrift zijn afgegeven:

 • De echtscheidingsovereenkomst
 • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel)
 • Een afschrift van de huwelijksakte

2. Een scheiding aanvragen met kind en een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift

Als jij en je partner het met elkaar eens zijn, dient je advocaat het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank, voorzien van de volgende bijlagen (gedateerd en gewaarmerkt):

 • Afschrift van de huwelijksakte
 • BRP-uittreksel van jou en je partner
 • Afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind
 • Echtscheidingsovereenkomst (niet verplicht)
 • Ouderschapsplan (verplicht als je minderjarige kinderen hebt) of afspraken over de verdeling van onderhoud en studie (verplicht als je kinderen van 18 tot 21 jaar hebt)

Eenzijdig verzoekschrift

Is je partner het niet eens met de echtscheiding of de financiële of praktische gevolgen ervan? Dan kun je toch een echtscheiding aanvragen door een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor je doen.

Je partner ontvangt dan een kopie van het eenzijdig verzoekschrift en kan een verweerschrift indienen. Daar heeft je partner ook een advocaat voor nodig.

3. Een eenzijdige scheiding aanvragen zonder kinderen

Is je partner het niet eens met de echtscheiding of de financiële of praktische gevolgen ervan? Dan kun je toch een echtscheiding aanvragen door een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor je doen.

Je partner ontvangt dan een kopie van het eenzijdig verzoekschrift en kan een verweerschrift indienen. Daar heeft je partner ook een advocaat voor nodig.

Waar je scheiding aanvragen?

In Nederland moet een echtscheiding worden aangevraagd bij de rechtbank. Meer specifiek moet je de scheiding aanvragen bij de rechtbank in het arrondissement waarin jij of je partner woont. In Nederland zijn er in totaal elf rechtbanken verspreid over het land, elk met een specifiek rechtsgebied.

Om de echtscheiding aan te vragen, dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank. Dit kan worden gedaan door jezelf of door een advocaat namens jou. Wat er precies in dit verzoek moet staan, lees je hierboven.

Wat kost het aanvragen van een scheiding?

De kosten voor het aanvragen van een scheiding kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. We bespreken drie kostenposten waar je sowieso rekening mee moet houden:

1. Griffierechten

Dit zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank voor het behandelen van je echtscheidingsverzoek. De hoogte van de griffierechten hangt af van de aard van de zaak en of je een eenzijdig verzoek indient of samen met je partner.

2. Advocatenkosten

Als je ervoor kiest om een advocaat in te schakelen (let op, in sommige gevallen is dit verplicht), zul je de advocatenkosten ook moeten betalen. Deze tarieven kunnen variëren, afhankelijk van de ervaring en het uurtarief van de advocaat die je kiest.

3. Overige kosten

Naast de griffierechten en advocatenkosten kunnen er nog andere kostenposten zijn, zoals kosten voor het opstellen van een ouderschapsplan, het inschakelen van een mediator scheiding of notaris, eventuele taxatiekosten voor de verdeling van bezittingen, enzovoort. Deze kosten zijn afhankelijk van je specifieke situatie en de gekozen aanpak.

Het is belangrijk om te weten dat de kosten van een scheiding sterk kunnen variëren. Daarom is het verstandig om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de kosten en financiële afspraken te maken met je advocaat en mediator.

Daarnaast is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel bekend als een toevoeging), waarbij de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt, afhankelijk van je inkomen en vermogen.

Weten wat je betaalt voor een scheiding? Lees hier alles over de kosten van een scheiding of vul het onderstaande formulier in om meer inzicht te krijgen in de kosten van een scheiding voor jou.

Weten wat jouw scheiding kost?

Als je uit elkaar gaat, dan wil je weten wat je moet regelen, hoe je dat doet en wat de kosten zijn. Begrijpen we.

Daarom hebben we een korte scan ontwikkeld (5 vragen) zodat je precies weet wat je moet regelen en welke kosten je kunt verwachten.

Specifiek voor jullie situatie.

Waarom jij je scheidingsaanvraag via Zorgeloosch wil laten verlopen

Een scheiding aanvragen is al vervelend genoeg, laat het regelwerk dan vooral aan de professionals over. Zo zie je niets over het hoofd, weet je zeker dat je altijd onderdak hebt en dat alles omtrent de kinderen goed en op een fijne manier wordt geregeld.

Zorgeloosch scheiden ziet er zo uit

 • Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding;
 • Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is;
 • Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af;
 • De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding;
 • Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek;
 • Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding;
 • Kennismakingsgesprek is gratis.

Zorgeloosch is de alles-in-één scheidenoplossing. Bij een scheiding aanvragen moet je namelijk drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Veelgestelde vragen over scheiden

Hoelang duurt een scheiding aanvragen?

Hoelang een scheiding aanvragen duurt is afhankelijk van veel factoren. Zijn jullie het eens over het feit dat jullie willen scheiden en over de afspraken die jullie onderling maken? Dan kan de scheiding al binnen vier tot zes weken rond zijn. Dit is overigens het meest optimistische scenario, want als jullie scheiden met ieder een advocaat in de arm duurt een scheiding vele malen langer. Komen jullie samen niet uit de afspraken, of wordt er een eenzijdig scheidingsverzoek ingediend? Dan kan een scheiding al snel enkele maanden duren.

Wat heb je nodig om een scheiding aan te vragen?

Om een scheiding aan te vragen, heb je veel documenten en informatie nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Het huwelijksbewijs: Je moet een huwelijksbewijs overleggen om te bewijzen dat je getrouwd bent.
 2. Identiteitsbewijs: Om je identiteit te bevestigen, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort of identiteitskaart.
 3. Financiële informatie: Je moet informatie verstrekken over jullie gezamenlijke en individuele financiën, inclusief inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen. Dit kan omvatten bankafschriften, loonstrookjes, belastingaangiften en andere financiële documenten.
 4. Een verzoekschrift tot echtscheiding: Dit is het officiële document waarmee je de scheiding aanvraagt. Hierin staan de redenen voor de scheiding en de gewenste uitkomst van de scheiding.
 5. Adresgegevens: Je moet het adres van jezelf en je partner verstrekken, zodat de rechtbank weet waar ze de scheidingspapieren naartoe moet sturen.
 6. Eventuele afspraken over kinderen: Als er kinderen bij betrokken zijn, moet je informatie verstrekken over waar ze wonen, hun school en eventuele overeenkomsten over de voogdij en het ouderschapsplan.

Wat je nog meer nodig hebt, is sterk afhankelijk van de situatie. Het is daarom aan te raden om advies te vragen aan een professionele partij die gespecialiseerd is in echtscheidingszaken. Zo zorg je ervoor dat je de juiste documenten hebt en dat je aan alle vereisten voldoet.

Kun je een scheiding aanvragen zonder advocaat?

Een scheiding aanvragen zonder advocaat kan alleen als je een geregistreerd partnerschap hebt zonder minderjarige kinderen. Het aanvragen van een scheiding bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen moet altijd gebeuren door een advocaat.

Kun je scheiden zonder toestemming van je partner?

Ja, het is mogelijk om te scheiden zonder toestemming van je partner. In sommige gevallen kan je zelfs een scheiding aanvragen zonder dat je partner hiervan op de hoogte is.

In de meeste landen moet je een reden hebben om een scheiding aan te vragen, zoals onverzoenlijke meningsverschillen, ontrouw, wreedheid of verlating. Als je voldoet aan de criteria die vereist zijn voor een scheiding en als je in staat bent om aan te tonen dat je relatie onherstelbaar is verbroken, kun je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

In een eenzijdige echtscheidingsprocedure zal de rechtbank je partner op de hoogte stellen van het verzoek en hen in de gelegenheid stellen om te reageren. Als je partner niet reageert, kan de scheiding worden uitgesproken bij verstek.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat een eenzijdige echtscheidingsprocedure vaak complex en tijdrovend kan zijn, en dat je mogelijk advies en bijstand van een advocaat nodig hebt. Daarnaast kan het aanvragen van een scheiding zonder de instemming van je partner leiden tot meer conflicten en moeilijkheden in de toekomst, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Daarom is het altijd aanbevolen om eerst te proberen een oplossing te vinden via mediation of andere alternatieve methoden voordat je een eenzijdige echtscheidingsprocedure overweegt.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een scheiding aanvragen kan lang duren, zeker wanneer jullie het niet eens lijken worden over afspraken. Hoewel jullie in scheiding liggen, zal er toch een en ander geregeld moeten worden. Een advocaat kan daarom een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Een voorlopige voorziening kan getroffen worden over bijvoorbeeld de gezamenlijke woning, de zorg voor de kinderen of het gebruik van de auto. Er volgt een zitting waarna de rechter snel uitspraak doet. Deze uitspraak is op dat moment bindend, maar is niet bepalend voor de uiteindelijke scheidingsaanvraag.

Hebben jullie gebruik gemaakt van een voorlopige voorziening? Dan moet je binnen vier weken een scheiding aanvragen. De voorlopige voorziening blijft net zo lang in stand tot de rechter uitspraak heeft gedaan over jullie scheiding.

Wat is de eerste stap bij een scheiding?

De eerste stap bij een scheiding is om na te denken en te beslissen of dit echt is wat je wilt. Een scheiding kan emotioneel en financieel uitdagend zijn, en het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen van een scheiding zijn voordat je deze beslissing neemt.

Als je hebt besloten dat een scheiding de beste optie is, is de volgende stap om te praten met je partner en te proberen om samen tot een overeenkomst te komen over belangrijke kwesties zoals de verdeling van eigendommen, partneralimentatie en eventuele voogdij over kinderen.

De volgende stap is het verzamelen van documenten en informatie over jullie financiën, eigendommen en schulden. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen.

Uiteindelijk moet je een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift bevat informatie over de reden voor de scheiding en de gewenste uitkomst van de scheiding.

Wat zijn de kosten van een scheiding?

De kosten van een scheiding kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de zaak, de duur van het proces en de advocaatkosten.

Een eenvoudige, onbetwiste scheiding kan relatief goedkoop zijn, omdat er weinig juridische procedures nodig zijn en er weinig geschillen zijn om op te lossen. In dit geval kunnen de totale kosten inclusief advocaatkosten, gerechtelijke kosten en administratiekosten enkele duizenden euro’s bedragen.

Maar als de scheiding gecompliceerder is, bijvoorbeeld vanwege onenigheid over eigendommen, alimentatie of voogdij over kinderen, kunnen de kosten snel oplopen. Advocatenkosten zijn vaak de grootste kostenpost, en kunnen variëren afhankelijk van de ervaring en locatie van de advocaat.

Er kunnen ook andere kosten zijn, zoals kosten voor een mediator of een taxateur om de waarde van eigendommen te bepalen. De gerechtelijke kosten kunnen ook aanzienlijk zijn, afhankelijk van de juridische procedures die nodig zijn.

Het is belangrijk om een ​​realistisch beeld te hebben van de kosten van een scheiding en om een budget op te stellen om deze kosten te beheren.

Wat is de goedkoopste manier van scheiden?

Is een scheiding aanvragen gratis? Nee, helaas niet. Er komen zelfs bij de goedkoopste manier van scheiden kosten bij kijken. De goedkoopste manier van scheiden is wanneer jullie een geregistreerd partnerschap hebben zonder minderjarige kinderen. Je hebt dan immers geen advocaat nodig. Je bent dan vaak alleen notariskosten kwijt of kosten voor een mediator. En natuurlijk de administratiekosten om de scheiding in te schrijven in de burgerlijke stand van de gemeente.

Kunnen jij en je partner niet meer samen door één deur? Dan kunnen er langslepende rechtszaken volgen. Hoe langer de scheidingsprocedure duurt, hoe duurder deze wordt. Een mediator biedt uitkomst. Hoewel mediation natuurlijk geld kost, is het altijd nog goedkoper dan vele rechtszaken en juridisch getouwtrek. Ook is een mediator goedkoper dan wanneer jullie beiden een eigen advocaat in de arm moeten nemen. Wanneer je je scheiding uitbesteedt aan Zorgeloosch, regelen wij ook mediation bij jou in de buurt.

De verschillen tussen een fiscaal partner en toeslagpartner

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt mediation, financieel en juridisch advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld de kinderen, jullie koopwoning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, partneralimentatie en meer. Alle afspraken leggen wij overzichtelijk voor jullie vast in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Jouw situatie is uniek

We snappen dat jouw situatie uniek is. Bij scheidingen zijn nu eenmaal geen kant-en-klare oplossingen. We nemen graag de tijd om naar je te luisteren en je dan te adviseren over wat in jouw situatie de beste aanpak is. Daar zijn we altijd eerlijk in; daar heb jij het meeste aan. Zo’n telefonisch adviesgesprek van een kwartier is op onze kosten, voor jou is het gratis.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
“Goed ervaringen mee gehad, alles tot in de puntjes geregeld echt ontzorgd!”
8
“Prima gesprekken gehad, zou het iedereen die in deze situatie terechtkomt aanbevelen.”
Mediator:
Marco van Nus
9