Scheiding aanvragen

De kogel is door de kerk. Jullie gaan scheiden. Maar hoe vraag je een scheiding aan? Dat is waar veel stellen tegenaan lopen. Het aanvragen van een scheiding roept vragen op. Wat kost een scheiding aanvragen eigenlijk? Hoe lang duurt het aanvragen van een scheiding? En heb ik altijd een advocaat nodig? Op deze en nog veel meer vragen geven we in onderstaand artikel uitgebreid antwoord.

Scheiden met mediator persoonlijke situatie
scheidingsarrangement

Informatie over scheiding

Jullie gaan scheiden. Misschien is het een gezamenlijke beslissing. Wellicht kwam het voor één van jullie als een complete verrassing. Nadat jullie afspraken hebben gemaakt over de woning, eigendommen en een eventuele alimentatie in een echtscheidingsconvenant en over de kinderen in een ouderschapsplan, is het tijd om de scheiding aan te vragen.

Een scheiding aanvragen is een definitieve stap. Aan de ene kant erg emotioneel, aan de andere kant geeft het vaak rust na een lange tijd van onderlinge spanningen. Maar waar moet je beginnen bij het aanvragen van een scheiding? Veel stellen lopen tegen vragen aan als:

Hoe werkt een scheiding aanvragen?

 • Verschil scheiding aanvragen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Scheiding aanvragen van tafel en bed.
 • Wat kost een scheiding aanvragen?
 • Hoe lang duurt een scheiding aanvragen?
 • Kun je een scheiding aanvragen zonder advocaat?
 • Op welke manier kan een mediator helpen bij een scheiding aanvragen?

Hieronder nemen we deze vragen uitvoerig met je door.

Scheiding aanvragen: hoe werkt dat?

In grote lijnen gaat een scheiding aanvragen als volgt:

1. Jullie dienen een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op te stellen om mee te sturen met jullie echtscheidingsverzoek. Dat laatste geldt alleen als jullie minderjarige kinderen hebben samen. Verloopt het maken van afspraken moeizaam? Dan biedt mediation uitkomst. Een onpartijdige derde helpt jullie de scheiding van A tot Z te regelen.

2. Een advocaat dient namens jullie (of één van jullie) een verzoekschrift in bij de rechter. Dit is meestal een advocaat gespecialiseerd in familierecht.
3. Naast dat verzoekschrift dienen jullie ook een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan in.
4. De rechter beoordeelt jullie verzoek en doet uitspraak.
5. Een mediator of advocaat schrijft jullie scheiding in in de burgerlijke stand van de gemeente. Jullie scheiding is officieel.

Bij het aanvragen van een scheiding kun je onderscheid maken in 3 type relaties.

 • Huwelijk: met of zonder kinderen.
 • Geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen.
 • Geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen.

Een huwelijk (ongeacht of jullie kinderen hebben samen of niet) en een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen moet ontbonden worden via de rechtbank. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen? Dan hoeft het aanvragen van de scheiding niet te gebeuren via een rechter, maar kan dit ook meteen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

 

Scheiding convenant
Scheiden en kinderen met co-ouderschap

Scheiding aanvragen bij huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen samen? Dan zul je de scheiding moeten aanvragen via de rechtbank. Dit kun je gezamenlijk doen, maar ook alleen. Meer over een eenzijdige scheiding lees je verderop in dit artikel.

Een scheiding aanvragen doe je met een verzoekschrift. Hierin vragen jullie de rechter om jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden. Dit verzoekschrift moet aan één belangrijke eis voldoen. In het verzoekschrift moet staan dat het huwelijk ‘duurzaam ontwricht is’. Oftewel: de relatie is onherstelbaar beschadigd. Een verdere toelichting is in principe niet nodig.

Naast het verzoekschrift zullen jullie een echtscheidingsconvenant moeten indienen. Dit is een document waarin jullie afspraken maken over bijvoorbeeld de gezamenlijke woning, de inboedel en eventuele alimentatie. Hebben jullie minderjarige kinderen samen? Dan is een ouderschapsplan ook verplicht. Hierin leggen jullie alle afspraken vast over de opvoeding van de kinderen.

Voldoet jullie scheidingsaanvraag aan alle eisen? Dan zal de rechter jullie verzoek goedkeuren en een datum uitspreken per wanneer jullie officieel gescheiden zijn. De scheiding dient dan nog ingeschreven te worden in de gemeente en is daarna officieel.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Scheiding aanvragen bij geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen

Een geregistreerd partnerschap hoeft niet altijd ontbonden te worden door een rechter. Als jullie geen minderjarige kinderen hebben samen kun je dit rechtstreeks regelen bij de gemeente. Wel zullen jullie een document moeten laten opstellen waarin jullie aangeven dat jullie het geregistreerd partnerschap willen ontbinden. Ook worden in dit document alle afspraken vastgelegd over de verdeling van bijvoorbeeld de woning, inboedel en alimentatie. Dit document kun je laten opstellen door een mediator, advocaat of notaris. Bij Zorgeloosch zit deze overeenkomst overigens bij de all-in prijs inbegrepen, waardoor je geen extra kosten hebt.

De mediator, notaris of advocaat stuurt jullie overeenkomst vervolgens naar een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Zodra de beëindiging van jullie partnerschap is ingeschreven in de registers, is de scheiding officieel.

Mediation met partner bij scheiding

Scheiding aanvragen bij samenwonen

Als je samenwoont hoef je een scheiding niet aan te vragen bij een rechtbank of de burgerlijke stand.

 • Heb je een samenlevingsovereenkomst? Dan kun je die met behulp van een mediator, advocaat of notaris ontbinden. Alle afspraken die jullie vastleggen over bijvoorbeeld de woning en inboedel, leg je vast in een vaststellingsovereenkomst.
 • Hebben jullie geen samenlevingscontract? Dan hebben jullie geen verplichtingen jegens elkaar en kun je direct uit elkaar.

Wonen jullie samen én hebben jullie minderjarige kinderen samen? Dan is een ouderschapsplan altijd verplicht. Je kunt dit document juridisch laten vastleggen door bijvoorbeeld een advocaat of notaris. Het is verstandig om dit juridisch te laten vastleggen omdat de afspraken dan altijd juridisch opeisbaar zijn. Stel dat je ex-partner zich later niet aan de afspraken houdt, kun je naar de rechter stappen om je gelijk te halen.

Gezamenlijk scheidingsverzoek vs. eenzijdige scheiding aanvragen

Zijn jij en je partner het eens over de scheiding? Dan vragen jullie samen een scheiding aan. Dit kan met één gezamenlijke advocaat. Als alle documenten in orde zijn en er goede afspraken op tafel liggen, is deze scheiding vaak snel rond. Een mediator kan jullie vanaf de eerste stap helpen om de scheiding vlot rond te krijgen.

Wil jij scheiden, maar je partner niet? Dan kun je ook een eenzijdige scheiding aanvragen. Dit eenzijdige echtscheidingsverzoek voorzie je van een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Je partner zal jouw verzoek binnen veertien dagen via een deurwaarder ontvangen. Hij of zij kan binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de scheiding, de inhoud van het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan.

Komen jullie er samen niet aan uit? Dan zal er een zitting gepland worden bij de rechtbank. Jullie kunnen beiden je standpunten uiten waarna de rechter uitspraak zal doen. Zodra de scheiding ingeschreven is in de burgerlijke stand van de gemeente is de scheiding officieel.

Het is overigens nooit te laat om mediation in te schakelen. De rechter zal in dat geval wachten met de uitspraak. Een mediator bemiddelt, zal alle afspraken met jullie afhandelen en alles tevens voor jullie op papier zetten. Hierbij is er oog voor de belangen van beide partners.

Mediation gesprek met koppel scheiding

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Scheiding aanvragen kosten

Hoeveel een scheiding aanvragen kost, is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals je hierboven hebt gelezen krijg je bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen altijd te maken met advocaatkosten. De scheiding moet immers verplicht worden ingediend door een advocaat. Ook zal een rechtbank griffiekosten in rekening brengen. Omdat een scheiding altijd ingeschreven moet worden bij de burgerlijke stand van de gemeente, zul je ook administratiekosten moeten betalen.

De goedkoopste manier van scheiden is wanneer jullie een geregistreerd partnerschap hebben zonder minderjarige kinderen. Je hebt dan immers geen advocaat nodig. Je bent dan vaak alleen notariskosten kwijt of kosten voor een mediator. En natuurlijk de administratiekosten om de scheiding in te schrijven in de burgerlijke stand van de gemeente.

Kunnen jij en je partner niet meer samen door één deur? Dan kunnen er langslepende rechtszaken volgen. Hoe langer de scheidingsprocedure duurt, hoe duurder deze wordt. Een mediator biedt uitkomst. Een mediator kun je zien als een alles-in-één oplossing die de hele scheiding met jullie regelt. Er wordt bemiddeld tussen jou en je partner en omdat er rekening wordt gehouden met de belangen van beide partners, kunnen afspraken gemaakt worden. Hierdoor is de scheiding sneller rond. Hoewel mediation natuurlijk geld kost, is het altijd nog goedkoper dan vele rechtszaken en juridisch getouwtrek. Ook is een mediator goedkoper dan wanneer jullie beiden een eigen advocaat in de arm moeten nemen.

Gemiddelde kosten scheiding

De gemiddelde kosten van een scheiding lopen enorm uiteen en zijn afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. Een scheiding waarbij je allebei een eigen advocaat in de arm moet nemen, is bijvoorbeeld vele malen duurder dan scheiden met hulp van een mediator.

Wat als je de kosten van een scheiding niet kunt betalen?

Is je inkomen te laag om de scheiding te kunnen betalen? Dan kun je in sommige gevallen aanspraak doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. De kosten voor een mediator of advocaat worden in dat geval vergoed door de overheid. Er zijn ook dan kosten die je zelf zult moeten betalen, zoals de griffiekosten. Tip: voor gratis juridisch advies kun je altijd terecht bij het Juridisch Loket.

Checklist scheiden

Scheiden van tafel en bed

Sommige stellen kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Dit betekent dat jullie uit elkaar zijn, maar voor de wet nog wel getrouwd zijn. Deze vorm van scheiden komt meestal voor bij stellen die vanwege hun geloofsovertuiging niet mogen scheiden, of mensen die vanwege financiële redenen geen officiële echtscheiding willen. Het aanvragen van een scheiding van tafel en bed is te vergelijken met een reguliere scheiding. Ook voor het aanvragen van deze scheiding heb je dus een advocaat nodig.

Voorlopige voorziening

Een scheidingsprocedure kan lang duren. Vooral wanneer jullie het niet eens worden over afspraken. Hoewel jullie in scheiding liggen, zal er toch een en ander geregeld moeten worden. Een advocaat kan daarom een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening kan getroffen worden over bijvoorbeeld de gezamenlijke woning, de zorg voor de kinderen of het gebruik van de auto. Er volgt een zitting waarna de rechter snel uitspraak doet. Deze uitspraak is op dat moment bindend, maar is niet bepalend voor de uiteindelijke scheidingsaanvraag.

Hebben jullie gebruik gemaakt van een voorlopige voorziening? Dan zal er binnen vier weken een scheidingsaanvraag moeten volgen. De voorlopige voorziening blijft net zo lang in stand tot de rechter uitspraak heeft gedaan over jullie scheiding.

Mediator met koppel over omgangsregeling

Hoe lang duurt een scheiding aanvragen?

Hoe lang een scheiding aanvragen duurt is afhankelijk van vele factoren. Met name natuurlijk hoe vlot jullie scheiding verloopt. Zijn jullie het eens over het feit dat jullie willen scheiden en ook over de afspraken die jullie onderling maken? Dan kan de scheiding al binnen 4 tot 6 weken rond zijn. Dit is overigens het meest optimistische scenario, want als jullie scheiden met ieder een advocaat in de arm duurt een scheiding vele malen langer. Komen jullie samen niet uit de afspraken, of wordt er een eenzijdig scheidingsverzoek ingediend? Dan kan een scheiding al snel enkele maanden duren.

Scheiding aanvragen zonder advocaat

Een scheiding aanvragen zonder advocaat kan alleen als je een geregistreerd partnerschap hebt zonder minderjarige kinderen. Het aanvragen van een scheiding bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen moet altijd gebeuren door een advocaat.

scheiden gesprek mediator Zorgeloosch

Hoe een mediator helpt bij scheiding aanvragen

Als je eenmaal de beslissing hebt genomen dat je wilt scheiden, wil je dit zo snel mogelijk (en zo goed mogelijk!) afronden. Niemand zit immers te wachten op een ellenlange scheidingsprocedure. Weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Mediation helpt jullie om de scheiding vlot rond te krijgen. Kies je voor mediation via Zorgeloosch, dan krijgen jullie een mediator én een financieel adviseur toegewezen. Voor een vast bedrag wordt jullie scheiding van A tot Z geregeld, ook het juridische aspect ervan.

Wanneer onderling afspraken maken moeizaam verloopt, biedt mediation uitkomst. Een mediator is een onpartijdige derde die bemiddelt en afspraken vastlegt. Dat gebeurt met oog voor de belangen van beide partners. Zo kun je erop vertrouwen dat er voor beide partijen een prettige en leefbare oplossing volgt. Een mediator helpt jullie bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant, een ouderschapsplan en het regelen van alle financiële zaken. Hoewel het aanvragen van de echtscheiding moet gebeuren door een advocaat, kunnen wij vervolgens wel de scheiding laten inschrijven in de burgerlijke stand van de gemeente.

Scheiding aanvragen? Zorgeloosch helpt!

Zorgeloosch verzorgt mediation, financieel en juridisch advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld de kinderen, jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, partneralimentatie en meer. Alle afspraken leggen wij overzichtelijk voor jullie vast in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

“Prima gesprekken gehad, zou het iedereen die in deze situatie terechtkomt aanbevelen.”
Mediator:
Marco van Nus
9
“Duidelijke informatie, hier werd ook de tijd voor genomen. processen gingen lekker vlot, voor ik het wist was het convenant en het ouderschapsplan al opgezet met duidelijke afspraken. ik heb het als zeer prettig ervaren.”
9