Scheiden en hypotheek

Wanneer je besloten hebt te gaan scheiden, heeft dit mogelijk gevolgen voor je hypotheek. Emoties lopen hoog op, waardoor het lastig is alles op een rijtje te zetten. Wie blijft er in het huis wonen? Kan ik mijn partner uitkopen en hoe gaat dit in zijn werk? Kan ik wel een nieuwe woning bekostigen? Het zijn vragen die waarschijnlijk meteen bij je opkomen en waar je het liefst zo snel mogelijk een antwoord op krijgt.

Op deze pagina besteden we uitgebreid aandacht aan de verschillende mogelijkheden omtrent scheiden en het verdelen of overnemen van een hypotheek. De volgende vragen worden beantwoord:

koophuis verdelen bij scheiding

Weet of jij de woning over kan nemen

Veel mensen weten niet dat er vaak veel meer mogelijk is met de woning als je uit elkaar gaat. Wist je bijvoorbeeld dat als je de woning wilt overnemen, je vaak een veelvoud kunt lenen van wat je normaal kunt lenen bij een hypotheekverstrekker?

Dagelijks spreken wij stellen die niet weten wat er allemaal mogelijk is met de hypotheek. Het is essentieel dat je je goed laat voorlichten over de mogelijkheden.

Doe de scan en weet

 1. Of je de woning kan overnemen
 2. Toegang tot een gratis consult van onze hypotheekspecialist
 3. Inzicht in jouw situatie

Scheiden met een koophuis; wat staat mij te wachten?

Als je gaat scheiden, komt daar een hoop bij kijken. Hebben jullie samen een huis gekocht? Dan is er nog meer wat jullie moeten regelen, zoals;

 • Besluit nemen wie de hypotheek overneemt of dat het huis verkocht wordt.
 • Waarde bepalen van het huis door bijvoorbeeld een taxateur (belangrijk voor de overwaarde en de verdeling daarvan).
 • Koopwoning verdelen en bepalen eventuele uitkoopsom.
 • Regelen van Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid.
 • Nieuwe woonsituatie regelen.

We begrijpen dat dit niet je alledaagse bezigheden zijn en dat het lastig is om hier zelf uit te komen. Zeker nu er krapte is ontstaan op de woningmarkt. Een mediator scheiding en financieel adviseur kunnen je helpen deze stappen inzichtelijk te maken en je ontzorgen in al het regelwerk dat moet gebeuren. Zij zijn onpartijdig en creëren een goede en eerlijke oplossing voor beiden.

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat en wat Zorgeloosch voor jouw situatie kan betekenen? Wij bieden een gratis kennismakingsgesprek aan waarin onze experts je helpen met je vragen.

Voor meer informatie over scheiden met een koophuis kun je ook ons uitgebreide artikel ‘scheiden koophuis‘ lezen. Daarin lichten we alles wat jij moet weten over het scheiden met een koophuis toe.

Hypotheek verdelen of overnemen; wat zijn de opties?

Wanneer er sprake is van een koophuis, is het belangrijk het financiële aspect in kaart te brengen. Hoe zorg je ervoor dat het goed geregeld is met de hypotheek en je nieuwe woonsituatie? Het verdelen van het huis kan op vier manieren.

De financieel adviseur rekent voor jou de opties door, onderzoekt de mogelijkheden, bespreekt de gevolgen voor je belastingaangifte en geeft ook aan wat er in het traject allemaal moet gebeuren. Bij mediation van Zorgeloosch zit er altijd een financieel adviseur aan tafel die een zo goed mogelijke situatie voor jou kan realiseren en meestal meer voor elkaar krijgt dan wanneer je het zelf probeert te regelen. Benieuwd wat Zorgeloosch voor jouw scheiding kan betekenen? Plan een gratis kennismakingsgesprek in met één van onze experts.

Sleutel van huis

Optie 1: Eén van de partners koopt de ander uit

Wanneer er sprake is van een koophuis, is het belangrijk het financiële aspect in kaart te brengen. Hoe zorg je ervoor dat het goed geregeld is met de hypotheek en je nieuwe woonsituatie? Het verdelen van het huis kan op vier manieren.

Als één van jullie in het huis wil blijven wonen, moet de hypotheek op diens naam komen te staan. Die partner zal eventueel ook de ander moeten uitkopen. Vaak is daar een extra hypotheek of een andere lening voor nodig. De bank gaat daar alleen mee akkoord als je kunt aantonen de nieuwe financiële lasten in je eentje te kunnen dragen. De financieel adviseur van Zorgeloosch Scheiden kan dat al voor je berekenen nog voor het convenant getekend is. Je weet dus al vroeg in het traject waar je aan toe bent. Bij het overnemen van de huidige woning en hypotheek zijn er vaak meer mogelijkheden dan bij het afsluiten van een geheel nieuwe hypotheek. De bank werkt graag mee aan het mogelijk maken dat één van jullie beiden in de woning blijft wonen. Ook voor het verhogen van de hypotheek om de uitkoop te financieren zijn tegenwoordig meer mogelijkheden en verruimde normen.

Het overnemen van de hypotheek noemen we ook wel het ‘ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid’ (OHA). De partner die de woning niet overneemt kan een eventuele uitkoopsom gebruiken om de financiering van een nieuwe, eigen, woning mogelijk te maken.

Optie 2: Jullie verkopen het huis

Een tweede optie is het huis verkopen. Dat is de beste oplossing als geen van beiden in de woning kan of wil blijven, er geen mogelijkheid is de ander uit te kopen of als de achterblijver de hypotheeklast niet alleen kan dragen. Met de verkoop van het huis los je de hypotheekschuld af. Overwaarde of restschuld verdeel je. Indien je een deel van de overwaarde mee krijgt dan kun je dit gebruiken voor de financiering van een nieuwe woning. Een restschuld zul je moeten voldoen aan de bank, tenzij de hypotheek is afgesloten met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dan kan die onder voorwaarden kwijtgescholden worden. Je financieel adviseur bij Zorgeloosch Scheiden kan dat voor je nakijken.

Optie 3: Het huis wordt één van beiden economisch toebedeeld

Indien het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet (direct) geregeld kan worden dan is in bepaalde gevallen het economisch toebedelen van de woning een optie. Hierbij blijven jullie beiden eigenaar van de woning en schuldenaar op de hypotheek, maar wordt de woning in het convenant of de vaststellingsovereenkomst wel toebedeeld. Dit geeft de partner die niet in de woning wil blijven wonen meer mogelijkheden om eventueel zelf een woning te kopen. De blijvende partner is verantwoordelijk voor de woonlasten en het onderhoud van de woning.

Optie 4: Er verandert bijna niets, je houdt de woning ‘in onverdeeldheid’

Je kunt ervoor kiezen het huis pas later te verkopen en zolang ‘in onverdeeldheid te houden’. Die optie lijkt voor een deel op wat er gebeurt als de woning aan één van beiden economisch wordt toebedeeld. Ook hier blijft één van de partners in de woning wonen, en vindt er geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid of verdeling van de woning plaats.  Wat anders is, is dat je ook afspraken moet maken over de eigenaarslasten (hypotheekrente, aflossing, belastingen en opstalverzekering) en de gebruikslasten (gas, water en licht, rioolrecht, internet en dergelijke). Want je blijft beiden hoofdelijk aansprakelijk. Ook over het onderhoud en wie daar wat van betaalt, moet je goede afspraken maken. Want uiteindelijk is de onder- of overwaarde op het moment van verkoop ook voor jullie beiden.

Wie krijgt wat?

Er zijn verschillende opties om de waarde van de woning te verdelen bij economisch toedelen. Wat in jullie situatie de beste optie is bespreken jullie samen met de mediator en de financieel adviseur. De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in het convenant of de vaststellingsovereenkomst.

De kleine lettertjes

Economisch toebedelen is een constructie die toegepast kan worden als OHA niet (direct) mogelijk is. Er zitten echter ook nadelen en risico’s aan deze constructie. Zo blijft de woning bijvoorbeeld juridisch van jullie beiden, en vindt er dus geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid plaats. Dit betekent dat de vertrekkende partner mede-aansprakelijk blijft voor de hypotheek. Indien de blijvende partner onverhoopt de hypotheeklasten niet meer kan betalen, is de partner die niet meer in de woning woont dus alsnog verantwoordelijk voor het betalen van de hypotheeklasten. Ook zul je goed vast moeten leggen wat er gebeurt met de woning indien de blijvende partner bijvoorbeeld komt te overlijden.  Zorgeloosch is dé partij om een dergelijke constructie mee te bespreken. Onze ervaren mediator en financieel adviseur kunnen je precies vertellen wat in jullie situatie de beste optie is.

Wanneer is dit een optie en wat zijn de nadelen?

Onverdeeld laten is een optie als:

 • Je wilt wachten tot één van jullie de woning zelfstandig kan overnemen;
 • Je de kinderen ‘thuis’ wilt laten blijven wonen;
 • Je de verkoop wilt uitstellen tot jullie woning niet meer ‘onder water’ staat.

De nadelen zijn duidelijk: je blijft sterk aan elkaar verbonden. Je maakt het elkaar daarmee lastig om een nieuwe start te maken. Bovendien wordt het voor de vertrekkende partij moeilijker een hypotheek te krijgen voor een eigen woning.

Wettelijk gezien kan de woning 5 jaar lang onverdeeld blijven en er zijn mogelijkheden om dit te verlengen. Het is de vraag of je dit wilt: na 2 jaar verliest de uitwonende partner het recht op de hypotheekrenteaftrek. Ook deze optie betekent goed opletten! Als je voor deze constructie kiest, zul je extra goed moeten opletten dat je alles goed doordenkt en bespreekt en je zult zeker moeten weten dat alle afspraken helder én haalbaar zijn. De Zorgeloosch mediator kan daar samen met de financieel adviseur zorg voor dragen.

Boedelscheiding SnelWonenScan

Hypotheekrenteaftrek

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek na je scheiding? De hypotheekrente is de rente die betaald wordt over de hypotheek van de koopwoning. Echter heeft de overheid bepaald dat deze rente elk jaar als aftrek van de belasting kan worden opgegeven, om het kopen van een huis te stimuleren. Dit kan gedurende 30 jaar. Tijdens een scheiding wordt er bepaald of het huis verkocht wordt, één van de twee het huis overneemt of jullie samen eigenaar blijven van het huis. Dit heeft gevolgen voor je hypotheekrenteaftrek.

De opties op een rijtje

Wanneer de woning volledig overgenomen wordt door jou of je ex-partner, dan heeft diegene recht op de teruggave van de hypotheekrente. Dit klinkt vanzelfsprekend. Het wordt alleen lastiger wanneer jullie beiden eigenaar blijven. Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, echter zitten hier wel strenge voorwaarden aan verbonden. Laat je hierover dus goed informeren, voor je keuzes maakt over het wel of niet verdelen van de woning.

Het is dus verstandig hier tijdens de scheiding goede afspraken over de verdeling van de hypotheek en woning te maken. Zoals je hebt gelezen zijn er veel opties, maar hebben deze opties soms ook strenge voorwaarden en verstrekkende gevolgen. Mediation van Zorgeloosch kan je helpen om op basis van de juiste informatie eerlijke en heldere afspraken te maken. Het eerste gesprek is volledig op onze kosten en is te plannen wanneer het jou uitkomt.

Huis verdelen bij scheiding

Hoe regel ik een nieuwe woonsituatie?

Wanneer je (ex-)partner de hypotheek overneemt, moet je gaan nadenken over een nieuwe woonsituatie. Vaak is het lastig om hier zelf aan uit te komen, zeker nu er krapte heerst op de woningmarkt. Echter is er meer mogelijk dan je denkt en kan er ook voor jou een goede woonoplossing komen.

Bij mediation van Zorgeloosch is naast een mediator ook een financieel adviseur betrokken die meer voor elkaar krijgt dan je zelf zou kunnen of enkel een mediator je kan bieden. Zo wordt er gekeken naar een nieuwe passende woonsituatie. Daarnaast werkt Zorgeloosch samen met verschillende partners, zoals banken en verzekeraars, om de beste oplossing voor je hypotheek en scheiding te realiseren.

Om je direct met jouw vragen en situatie te helpen, staat een team experts voor je klaar die je kunnen helpen met jouw situatie. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek nemen we de tijd voor jou en de vragen die je hebt. De afspraak is volledig op onze kosten.

Scheiden via mediation

Een nieuw huis kopen tijdens je scheiding

Je hebt besloten te gaan scheiden, en je wilt het liefst zo snel mogelijk een nieuwe woning kopen. Maar kan dit eigenlijk wel? Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en je een nieuw huis koopt terwijl de echtscheiding nog niet ingediend is, zal de woning ook een gezamenlijk eigendom zijn. Zowel vóór als tijdens je huwelijk blijven bezittingen en schulden van jullie samen. Dit geldt dus ook voor het aankopen van een nieuw huis, ook al is dit bedoeld voor na de scheiding. Daarbij geldt dat er vanuit beide kanten, zowel jij als je partner, akkoord moeten gaan met het kopen van de nieuwe woning.

Let op! Zet je het kopen van een huis toch door zonder dat de echtscheiding is ingediend, omdat je wellicht de kans niet aan je voorbij wilt laten gaan, dan moet je er rekening mee houden dat je inmiddels ex-partner ook moet tekenen bij de notaris wanneer je het huis weer wilt verkopen. In het ergste geval kan er beslag gelegd worden op de helft van de woning wanneer je ex-partner schulden maakt. Het laatste wat je wilt is dat je ex-partner zich later nog kan bemoeien met jouw zaken. Dit kan erg lastige en vervelende situaties opleveren. Zet daarom de verschillende opties dus eerst voor jezelf op een rijtje voordat je een nieuwe woonsituatie regelt.

Is het verzoek tot echtscheiding al wel ingediend, dan wordt vanaf dat moment de gemeenschap bevroren. Kortom, dit betekent dat alle bezittingen die worden aangeschaft en schulden die worden aangegaan vanaf dit moment privé zijn. Op die manier is het mogelijk een nieuwe koopwoning te realiseren. Let wel, de bank zal mogelijk wel rekening houden met de al bestaande hypotheek op jullie gezamenlijke woning. Laat je dus goed informeren over de mogelijkheden voor je een koopcontract ondertekent.

Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Ook dan is het mogelijk om privé bezittingen te hebben, zoals een huis. Zo kun je dus tijdens de scheiding al een nieuwe woonsituatie regelen. Je hebt hierbij geen toestemming nodig van je partner. De woning zal vervolgens onder jouw privévermogen vallen.

Nieuwe woning; kan ik het wel in mijn eentje bekostigen?

Een nieuwe koopwoning regelen tijdens je scheiding is dus niet in ieder geval even makkelijk. Laat staan of je een nieuwe koop- of huurwoning wel kunt bekostigen. Een financieel adviseur helpt je, op basis van je inkomen, in kaart te brengen wat de verschillende opties zijn. Zo gaan we samen op zoek naar een geschikte nieuwe woonsituatie die bij jouw wensen past. Benieuwd wat Zorgeloosch in jouw situatie kan betekenen? Maak een gratis afspraak met één van onze experts.

Samen met onze ervaren adviseurs brengen we jullie mogelijkheden in kaart. Voor zowel de huidige woning als voor een nieuwe woning worden de opties doorgerekend. De adviseur gaat al voor jullie aan de slag tijdens het scheidingstraject, zodat je voor je je handtekening onder het convenant zet weet waar je aan toe bent. Door deze samenwerking tussen de mediator en de financieel adviseur halen we het maximale uit jullie situatie. Wees ook niet bang voor extra kosten, want deze service zit bij de prijs inbegrepen!

Hoe werkt een hypotheek na scheiding

Na een scheiding kan een hypotheek complex worden omdat het eigendom van de woning en de verantwoordelijkheid voor de hypotheeklasten opnieuw verdeeld moeten worden.

Meestal zijn er een paar opties: één van de partners kan de ander uitkopen en de hypotheek op zijn/haar naam laten overschrijven, de woning kan verkocht worden en de opbrengst verdeeld, of beide partners kunnen in de woning blijven en de lasten blijven delen, hoewel dit minder vaak voorkomt.

Het is essentieel om juridische en financiële advies in te winnen om een eerlijke en haalbare regeling te treffen bij een hypotheek na scheiding. Neem contact met ons op voor een gratis afspraak!

Hoe regelen we de financiën omtrent het koophuis goed en eerlijk?

Een mediator is onpartijdig en heeft één doel: jullie samen zo goed mogelijk, zo snel mogelijk én zo goedkoop mogelijk op weg helpen bij jullie scheiding. Hij of zij is er dus voor jullie beiden, en zorgt ervoor dat alles goed op papier komt. Het gaat erom samen tot goede en eerlijke afspraken te komen.

Gesprek over willen scheiden

Praten met een financieel adviseur helpt

Er komt veel op je af en om dit alles goed in kaart te brengen kan een financieel adviseur helpen. Je weet meteen waar je aan toe bent en kunt met een gerust hart de volgende stap nemen. Wanneer je gaat scheiden en kiest voor mediation, gaat Zorgeloosch nog een stap verder. Zorgeloosch koppelt je aan een financieel adviseur die jou ontzorgt en meedenkt met de beste oplossingen voor jou.

Een financieel adviseur krijgt meer voor elkaar dan je zelf zou kunnen of enkel een mediator je kan bieden. Hierbij staat het belang van beide partners plus die van de kinderen voorop. Daarnaast werkt Zorgeloosch samen met verschillende partners, zoals banken en verzekeraars, om de beste oplossing voor je hypotheek en scheiding te realiseren. Kortom: alle expertise onder één dak voor jou geregeld. Benieuwd naar de opties? Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in met een van onze experts.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Laat het niet uit de hand lopen

Misschien lopen de spanningen hoog op, waardoor een verdeling van de hypotheek een getouwtrek wordt. Je wilt voor jezelf de best mogelijke situatie creëren en medewerking van je partner is ver te zoeken. Een mediator kan geen beslissingen afdwingen wanneer jullie het ergens niet over eens zijn, maar weet gelukkig wel hoe je dan toch een compromis bereikt. Het biedt je een helpende hand wanneer je er samen niet uitkomt. Zo krijgen jullie handvatten om het toch samen eens te worden en te blijven samenwerken. Mediation kan helpen een vechtscheiding te voorkomen door middel van een eerlijke en juiste oplossing voor beiden. Je legt de basis voor een goede en evenwichtige verstandhouding. Niet alleen financieel, maar ook juridisch en emotioneel. Jullie worden begeleid in het maken van de beste afspraken. Voor nu en voor in de toekomst.

Samen tot een eerlijke oplossing komen die bij jullie situatie past

Iedere scheiding is uniek, zo ook die van jou. De experts van Zorgeloosch gaan voor een persoonlijke benadering waarbij jullie behoeften op nummer 1 staan. Je eigen belangen staan voorop, maar dat neemt niet weg dat je dit traject samen moet doorlopen. Dat betekent dat je allebei bereid moet zijn om de scheiding tot een goed einde te brengen.

De aanpak van Zorgeloosch kan je hierbij helpen. Naast de mediator die voor jullie aan de slag gaat, staat een financieel adviseur die gespecialiseerd is in scheidingen. Deze dienst zit in de prijs inbegrepen. Zo weet je zeker dat jullie eerlijke én haalbare afspraken maken over (kinder)alimentatie, de woning, de hypotheek en het pensioen. Uiteindelijk moet de bank ook je hypotheekplannen goedkeuren. Zorgeloosch zorgt ervoor dat de afspraken die jullie maken ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

Om je te helpen met jouw situatie, bieden wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. We kijken samen met jou en je partner wat we kunnen doen om voor beiden een goede situatie te creëren tijdens en na het scheiden.

“Dagelijks help ik scheidende stellen die niet weten dat er ruimere regels bestaan bij banken als het gaat om scheiden en de aankoop van een woning. Wij kennen de banken én weten als specialist precies welke regels er zijn”
Mediator:
9
“Ze kwamen met oplossingen die wij nooit hadden kunnen bedenken. Zijn heel meelevend en zeker onpartijdig. Ze praten op een rustige manier zodat de onbekende wereld een stukje begrijpelijker wordt. Scheiden is echt rot maar ze maken het je wel een stuk fijner door je echt, zoals ze je beloven, de administratieve zorgen te ontnemen. Ik geef mijn leerlingen niet vaak een 10 maar die hebben jullie verdiend! Bedankt.”
10