Partneralimentatie

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en ga je scheiden? Dan ben je verplicht om elkaar ook na de scheiding financieel te onderhouden. De bijdrage die je aan je ex-partner betaalt voor levensonderhoud heet partneralimentatie. Maar wat zijn de regels voor partneralimentatie?

Er bestaan veel vragen over dit onderwerp. Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Is partneralimentatie verplicht? En hoe lang moet ik mijn ex-partner blijven onderhouden? Om meer duidelijkheid te geven over dit complexe onderwerp vind je hieronder alles wat je wil weten over partneralimentatie. Navigeer eenvoudig naar de vraag waar jij direct het antwoord op wil weten.

Partneralimentatie bij scheiden
mediator gesprek

Wat is partneralimentatie?

Wat is partner alimentatie precies? Partneralimentatie is het bedrag dat je maandelijks aan je ex-partner betaalt om hem/haar financieel te onderhouden. Dat ben je namelijk wettelijk verplicht wanneer je getrouwd bent geweest of hebt gekozen voor een geregistreerd partnerschap.

Wanneer moet je partneralimentatie betalen?

Wanneer is partneralimentatie verplicht? Goede vraag! Dat is namelijk bij elke situatie verschillend. Wanneer moet je partneralimentatie dan betalen? Je moet partneralimentatie betalen wanneer je ex-partner niet of nauwelijks inkomen heeft en jij wél. Bijvoorbeeld omdat hij/zij geen eigen baan heeft en al die tijd voor de kinderen heeft gezorgd. In de praktijk komt het erop neer dat de meestverdienende (ex)-partner alimentatie betaalt aan de (ex)-partner die het minst verdient.

Wanneer recht op partneralimentatie?

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je ook na een scheiding verplicht om financieel voor elkaar te zorgen.

In onderstaande gevallen heb je recht op partneralimentatie:

 • Je was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap, bent inmiddels gescheiden en je ex-partner heeft een hoger inkomen dan jij.
 • Je had een samenlevingscontract waarin jullie hebben opgenomen dat er bij het verbreken van de relatie een partneralimentatie moet worden betaald.

De laatste situatie is vrij uitzonderlijk. Er zijn maar weinig stellen die in een samenlevingscontract afspraken opnemen over een partneralimentatie. Toch komt het wel eens voor. Het is overigens bij een samenlevingscontract wél verplicht om alimentatie te betalen voor eventuele minderjarige kinderen.

In principe is partneralimentatie verplicht zodra er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Echter houdt een rechter altijd rekening met de zogeheten behoefte en draagkracht.

Behoefte – heb je de partneralimentatie echt nodig?
Draagkracht – is het inkomen hoog genoeg om partneralimentatie te kunnen betalen?

Heb je altijd recht op partneralimentatie?

Er gevallen waar beide partners genoeg verdienen om zichzelf te onderhouden waardoor partneralimentatie niet nodig is. Je hebt dus niet altijd recht op partneralimentatie, zeker wanneer je de kostwinner bent op dit moment.

Hoe werkt het met de schuldvraag?

Sinds 1970 speelt de schuldvraag geen rol meer bij het berekenen van de partneralimentatie. Stel: partner A gaat vreemd tijdens het huwelijk. Het hart van partner B is daardoor gebroken. Partner B heeft geen vertrouwen meer in de relatie en wil scheiden. Omdat partner A minder verdient dan partner B, moet partner B partneralimentatie betalen aan partner A.

Uitzonderingen
In extreme gevallen kan het voorkomen dat de schuldvraag wél meetelt in de verdeling van de partneralimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de ene partner de andere partner jarenlang (mentaal) mishandeld heeft.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen?

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen, dat is een vraag waar je vast mee rondloopt. Verdien jij minder dan je ex-partner? Dan wil je ook antwoord weten op de vraag: hoeveel alimentatie moet mijn ex betalen?

Partneralimentatie berekenen

Het berekenen van de partneralimentatie is een complex vraagstuk. Want hoe bereken je hoe groot iemands behoefte of draagkracht precies is? Het is daarom verstandig om een mediator scheiding in te schakelen om jullie te helpen bij het berekenen van de partneralimentatie. Jullie kunnen er dan op rekenen dat een onpartijdige derde partij goed kijkt naar jullie financiële situaties en zorgt voor een eerlijke verdeling van de alimentatie. Lees hier meer over alimentatie berekenen.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Hoeveel partneralimentatie jij moet betalen, is afhankelijk van inkomensgegevens ten tijde van de scheiding. Het te betalen of te ontvangen bedrag kan dan ook worden herzien wanneer er veranderingen plaatsvinden zoals wanneer de jij of je ex-partner:

 • werkloos wordt;
 • arbeidsongeschikt raakt;
 • kinderen krijgt;
 • opnieuw gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat;
 • of zijn/haar inkomen stijgt.

Daarnaast wordt de hoogte partneralimentatie elk jaar met een percentage verhoogd omdat dit gekoppeld is aan de gemiddelde jaarlijkse stijging van lonen. Je kunt met je ex-partner afspreken dat je deze verhoging niet hoeft te betalen. Dit moet dan echter wel zijn vastgelegd ten tijde dat de afspraken over de partneralimentatie werden gemaakt.

Wat is een redelijke partneralimentatie?

De hoogte van partner alimentatie wordt vastgesteld in overleg met beide partners. De hoogte van het bedrag is namelijk niet wettelijk vastgesteld. Dat maakt het voor veel mensen lastiger omdat je niet precies weet wat een redelijke partneralimentatie is. Wil jij weten hoeveel partneralimentatie je zou moeten betalen of ontvangen? Schakel samen de hulp in van Zorgeloosch. Samen met onze mediators maken jullie afspraken over de hoogte van de partneralimentatie waar jullie beiden achter staan.

Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie?

De rechter kijkt naar de financiële situatie van zowel de alimentatieontvanger als alimentatiebetaler.

Bij de behoefte wordt gekeken hoe de financiële situatie van jullie gezin was voor de scheiding. Wat was jullie netto inkomen? En wat gebeurt er met het inkomen van de minstverdienende ex-partner? Als basisregel wordt ervan uitgegaan dat je na de scheiding ongeveer 60% van het gezinsinkomen nodig hebt om rond het hetzelfde welstandsniveau te blijven. Ga je na je scheiding ineens meer verdienen? Dan kan het zo zijn dat de partneralimentatieplicht vervalt.

Bij de draagkracht wordt gekeken of de partner die het meest verdient de draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. Kortom: houdt hij of zij genoeg geld over om zelf van te kunnen leven? Bovendien gaat kinderalimentatie altijd voor op partneralimentatie. Pas als er in het levensonderhoud van de kinderen is voorzien, wordt er gekeken of er ruimte is voor partneralimentatie. Deze regel is in het leven geroepen omdat kinderen écht niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Waarom 60% partneralimentatie?

Bij het vaststellen van de behoefte wordt uitgegaan van de Hof-formule, deze zegt dat je ongeveer 60% van het netto inkomen nodig hebt om je in je financiële behoeften te voorzien. Wanneer jullie samen kinderen hebben worden de kosten voor de kinderen eerst van het netto inkomen afgehaald voordat je het percentage berekent.

De verschillen tussen een fiscaal partner en toeslagpartner

Gevolgen partneralimentatie belasting

Betaal je partneralimentatie, of ontvang je alimentatie? Dan is het goed om te weten dat dit gevolgen heeft voor je belastingzaken.

De betaler van de alimentatie kan de hoogte van de alimentatie aftrekken van de belasting. Vergelijk het een beetje met een hypotheekrenteaftrek. Je krijgt dus een gedeelte van de betaalde partneralimentatie terug. Deze aftrek wordt momenteel afgebouwd naar 37,05% in 2023.

De ontvanger moet juist belasting betalen over de ontvangen alimentatie. De belastingdienst ziet dit immers als inkomen en dus moet er inkomstenbelasting en premie ZVW over betaald worden. Omdat de alimentatie meetelt voor het inkomen, kan dit gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kind gebonden budget.

Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Dan kan het slim zijn om een voorlopige aangifte te doen. Als betaler van de alimentatie krijg je maandelijks alvast een belastingteruggave en als ontvanger betaal je maandelijks de belasting zodat je niet in één keer een groot bedrag moet betalen.

Hoe lang moet je partneralimentatie betalen?

Hoe lang betaal je partneralimentatie? Dat is iets wat je natuurlijk wil weten wanneer jij elke maand geld moet overmaken aan je ex-partner. Hoe lang je alimentatie moet betalen is per 1 januari 2020 veranderd. Dit zijn de afspraken in 2023.

Wanneer hoef ik geen partneralimentatie te betalen?

Je hoeft geen partneralimentatie te betalen wanneer je minder verdient dan je ex-partner. Maar wanneer je nu wel partneralimentatie moet betalen kan daar ooit een einde aan komen. Maar wanneer stopt partneralimentatie, precies?

 • De partneralimentatie duurt maximaal 5 jaar.
 • Duurde het huwelijk minder dan 10 jaar? Dan betaal je helft van de tijd dat je huwelijk duurde. Was je bijvoorbeeld 6 jaar getrouwd, dan betaal je 3 jaar lang partneralimentatie.

3 uitzonderingen:

 1. Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan betaal je partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.
 2. Heeft jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd én krijgt de ontvanger van de alimentatie binnen 10 jaar AOW? Dan vervalt de partneralimentatie zodra je ex-partner AOW ontvangt.
 3. Ben je geboren op of voor 1 januari 1970, duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar én krijg je over meer dan 10 jaar AOW? Dan betaal je 10 jaar partneralimentatie.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Zo werkt alimentatie dat is bepaald of afgesproken tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020

 • Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan betaal je maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Hebben jullie geen kinderen samen, maar duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Ook dan betaal je maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Hebben jullie geen kinderen samen, maar duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar? Dan betaal je net zolang alimentatie als jullie huwelijk duurde.

Zo werkt alimentatie dat is bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

De betalingsduur van de alimentatie is dan geheel afhankelijk van wat je met je ex-partner en de rechter hebt afgesproken. Als er niets is afgesproken, dan geldt er in principe geen uiterste termijn. Je kunt bij rechter vragen of de partneralimentatie beëindigd kan worden. Komt de minstverdienende partner daardoor in de financiële problemen? Dan kan hij of zij een verzoek indienen bij de rechter om de alimentatieperiode te verlengen. De afspraken hierover kun je opnemen in een echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Wil je iets laten wijzigen in de partneralimentatie? Dat begint met een verzoekschrift. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

Wanneer vervalt recht op partneralimentatie?

Het recht op partneralimentatie kan vervallen wanneer je ineens meer gaat verdienen. Wanneer jij jezelf weer kunt onderhouden heb je immers niet meer het geld van je ex-partner nodig. Daarnaast vervalt de regeling wanneer je opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of wanneer je gaat samenwonen. De alimentatie stopt daarnaast ook wanneer de alimentatieontvanger overlijdt.

Partneralimentatie, maar niet getrouwd: hoe werkt dat?

Hoe werkt een partneralimentatie samenlevingscontract precies? Wanneer je een samenlevingscontract hebt ben je niet verplicht om partneralimentatie te betalen. Alleen wanneer je dit expliciet in het samenlevingscontract hebt staan, is dit voor jou belangrijk.

Hoe regel ik partneralimentatie na geregistreerd partnerschap, vraag je? Dat regel je net zoals bij een huwelijk. De rechter hanteert dezelfde regeling om te bepalen wie er partneralimentatie moet betalen en jullie spreken samen of met de ondersteuning van een mediator af hoeveel dat is per maand.

Partner wilt niet scheiden
Gesprek mediator en mensen die scheiden

Hoe voorkom je partneralimentatie?

Hoe kun je onder partneralimentatie uitkomen? Dat is een vraag die vaak wordt gesteld. Bij een scheiding zijn de financiën zoals (het huis, de hypotheek en de alimentatie) het grootste struikelblok. Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden en je wil het, het liefst allemaal goed doen. Maar je wil ook weer niet te veel betalen en je wil krijgen waar jij recht op hebt.

Goed om te weten: je kunt wanneer je verplicht bent om partneralimentatie te betalen er niet onderuit komen. Het antwoord op de vraag: is geen alimentatie betalen strafbaar, dan ook: wél wanneer je volgens bovenstaande eisen verplicht bent om het te betalen. Je kunt dan niet weigeren. Tenzij je kunt aantonen dat je onvoldoende draagkracht hebt om de alimentatie te betalen, ben je strafbaar als je dit niet doet. In het ergste geval kun je door de rechter zware straffen opgelegd krijgen.

Regel je partneralimentatie met Zorgeloosch

We begrijpen dat dit veel informatie is om in je op te nemen. Wil je hulp bij het vastleggen van het bedrag dat je maandelijks aan je ex-partner moet gaan overmaken of moet gaan ontvangen? Dan helpen we je graag bij dit hele proces. Je kunt bij ons eenvoudig online een berekening partneralimentatie aanvragen. Het is een online dienst. Een scheidenexpert maakt op basis van jullie aangeleverde gegevens een officiële berekening.

De alles-in-één scheiding oplossing

De kracht van Zorgeloosch is dat wij alles omtrent je scheiding voor je uit handen nemen. Je hoeft zo niet meer zelf te onderzoeken wat de regels zijn voor jouw unieke situatie. Je kunt zorgeloos varen op de expertise van onze mediators. Wij beantwoorden al jouw prangende vragen over onder andere partneralimentatie graag in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Scheiden is al lastig genoeg, laat ons je ontzorgen!

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
“Shabnam heeft ons waanzinnig goed begeleid. Zij wist ons op de juiste momenten te helpen door te wijzen op datgene wat je soms snel uit het oog verliest. Onze kinderen heeft ze op zeer vakkundige en liefdevolle manier door het proces geholpen. Door haar vakkundige hulp en tomeloze inzet is onze scheiding zonder 1 onvertogen woord afgewikkeld en kunnen wij met een traan en een lach terugkijken op een bijzondere ervaring.”
10
“Ze was heel vriendelijk erg betrokken heeft heel snel gewerkt. Ik zou haar ook aanbevelen aan iemand anders.”
10