Alles over partneralimentatie

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en ga je scheiden? Dan ben je verplicht om elkaar ook na de scheiding financieel te onderhouden. De bijdrage die je aan je ex-partner betaalt voor levensonderhoud heet partneralimentatie. Er bestaan veel vragen over dit onderwerp. Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Is partneralimentatie verplicht? En hoe lang moet ik mijn ex-partner blijven onderhouden? Om meer duidelijkheid te geven over dit complexe onderwerp vind je hieronder alles wat je wilt weten over partneralimentatie.

Partneralimentatie bij scheiden
mediator gesprek

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die na een scheiding betaald wordt om de ex-partner te voorzien in levensonderhoud. In de praktijk komt het erop neer dat de meestverdienende (ex)-partner alimentatie betaalt aan de (ex)-partner die het minst verdient.

Heb ik recht op partneralimentatie?

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je ook na een scheiding verplicht om financieel voor elkaar te zorgen.

In onderstaande gevallen heb je recht op partneralimentatie:

 1. Je was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap, bent inmiddels gescheiden en je ex-partner heeft een hoger inkomen dan jij.
 2. Je had een samenlevingscontract waarin jullie hebben opgenomen dat er bij het verbreken van de relatie een partneralimentatie moet worden betaald.

De laatste situatie is vrij uitzonderlijk. Er zijn maar weinig stellen die in een samenlevingscontract afspraken opnemen over een partneralimentatie. Toch komt het wel eens voor. Het is overigens bij een samenlevingscontract wél verplicht om alimentatie te betalen voor eventuele minderjarige kinderen.

Er zijn ook situaties waarin een alimentatieplicht komt te vervallen. Daarover lees hieronder meer onder het kopje ‘Is partneralimentatie verplicht?’ en ‘Vijf misstanden over partneralimentatie’.

Partner wilt niet scheiden

Is partneralimentatie verplicht?

In principe is partneralimentatie verplicht zodra er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Echter houdt een rechter altijd rekening met de zogeheten behoefte en draagkracht.

Behoefte – heb je de partneralimentatie echt nodig?
Draagkracht – is het inkomen hoog genoeg om partneralimentatie te kunnen betalen? Kortom: de rechter kijkt naar de financiële situatie van zowel de alimentatieontvanger als alimentatiebetaler.

Bij de behoefte wordt gekeken hoe de financiële situatie van jullie gezin was voor de scheiding. Wat was jullie netto inkomen? En wat gebeurt er met het inkomen van de minst-verdienende ex-partner? Als basisregel wordt ervan uitgegaan dat je na de scheiding ongeveer 60% van het gezinsinkomen nodig hebt om rond het hetzelfde welstandsniveau te blijven. Ga je na je scheiding ineens meer verdienen? Dan kan het zo zijn dat de partneralimentatieplicht vervalt.

Bij de draagkracht wordt gekeken of de partner die het meest verdient de draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. Kortom: houdt hij of zij genoeg geld over om zelf van te kunnen leven? Bovendien gaat kinderalimentatie altijd voor op partneralimentatie. Pas als er in het levensonderhoud van de kinderen is voorzien, wordt er gekeken of er ruimte is voor partneralimentatie. Deze regel is in het leven geroepen omdat kinderen écht niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Partneralimentatie berekenen

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Kan ik weigeren om alimentatie te betalen?

Als je volgens bovenstaande eisen verplicht bent tot het betalen van een partneralimentatie kun je dit niet weigeren. Tenzij je kunt aantonen dat je onvoldoende draagkracht hebt om de alimentatie te betalen, ben je strafbaar als je dit niet doet. In het ergste geval kun je door de rechter zware straffen opgelegd krijgen.

Kinderalimentatie na een scheiding
Zorgeloosch wat doet een mediator checklist

Partneralimentatie en de schuldvraag

Sinds 1970 speelt de schuldvraag geen rol meer bij het berekenen van de partneralimentatie. Stel: partner A gaat vreemd tijdens het huwelijk. Het hart van partner B is daardoor gebroken. Partner B heeft geen vertrouwen meer in de relatie en wil scheiden. Omdat partner A minder verdient dan partner B, moet partner B partneralimentatie betalen aan partner A.

Uitzonderingen
In extreme gevallen kan het voorkomen dat de schuldvraag wél meetelt in de verdeling van de partneralimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de ene partner de andere partner jarenlang (mentaal) mishandeld heeft.

Partneralimentatie berekenen

Het berekenen van de partneralimentatie is een complex vraagstuk. Want hoe bereken je hoe groot iemands behoefte of draagkracht precies is?Het is daarom verstandig om een mediator in te schakelen om jullie te helpen bij het berekenen van de partneralimentatie. Jullie kunnen er dan op rekenen dat een onpartijdige derde partij goed kijkt naar jullie financiële situaties en zorgt voor een eerlijke verdeling van de alimentatie.

Hulp nodig bij het verdelen van de partneralimentatie? 
Wij luisteren graag naar jullie verhaal en geven advies op maat. Het eerste gesprek is telefonisch en volledig op onze kosten.

scheiden gesprek mediator Zorgeloosch

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen of ontvang ik?

De hoogte van partneralimentatie is in de basis afhankelijk van de inkomensgegevens ten tijde van de scheiding. Het bedrag kan echter worden herzien zodra er wijzigingen in het inkomen of de draagkracht optreedt.

Voor de alimentatiebetaler kan er een verandering optreden in de hoogte van de partneralimentatie als:

 1. Hij/zij werkloos wordt.
 2. Hij/zij arbeidsongeschikt raakt.
 3. Hij/zij een kind of kinderen krijgt.
 4. Zijn/haar inkomen stijgt of daalt.

Voor de alimentatieontvanger kan er een verandering optreden in de hoogte van de partneralimentatie als:

 1. Zijn/haar inkomen stijgt.
 2. Hij/zij opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.
 3. De betalende ex-partner komt te overlijden.

Bovendien wordt de partneralimentatie ieder jaar met een percentage verhoogd. Dit percentage is gekoppeld aan de gemiddelde jaarlijkse stijging van lonen. Je kunt met je ex-partner afspreken dat je deze verhoging niet hoeft te betalen. Dit moet dan echter wel zijn vastgelegd ten tijde dat de afspraken over de partneralimentatie werden gemaakt.

Partneralimentatie en belastingen

Betaal je partneralimentatie, of ontvang je alimentatie? Dan is het goed om te weten dat dit gevolgen heeft voor je belastingzaken.

De betaler van de alimentatie kan de hoogte van de alimentatie aftrekken van de belasting. Vergelijk het een beetje met een hypotheekrenteaftrek. Je krijgt dus een gedeelte van de betaalde partneralimentatie terug. Deze aftrek wordt momenteel afgebouwd naar 37,05% in 2023.

De ontvanger moet juist belasting betalen over de ontvangen alimentatie. De belastingdienst ziet dit immers als inkomen en dus moet er inkomstenbelasting en premie ZVW over betaald worden. Omdat de alimentatie meetelt voor het inkomen, kan dit gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget.

Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Dan kan het slim zijn om een voorlopige aangifte te doen. Als betaler van de alimentatie krijg je maandelijks alvast een belastingteruggave en als ontvanger betaal je maandelijks de belasting zodat je niet in één keer een groot bedrag moet betalen.

Financiën scheiding

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

De regels over hoe lang je partneralimentatie moet betalen zijn recent veranderd. Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels.

Alimentatie is bepaald of afgesproken na 1 januari 2020

 • De partneralimentatie duurt maximaal 5 jaar.
 • Duurde de huwelijk minder dan 10 jaar? Dan betaal je helft van de tijd dat je huwelijk duurde. Was je bijvoorbeeld 6 jaar getrouwd, dan betaal je 3 jaar lang partneralimentatie.

3 uitzonderingen:

 • Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan betaal je partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.
 • Heeft jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd én krijgt de ontvanger van de alimentatie binnen 10 jaar AOW? Dan vervalt de partneralimentatie zodra je ex-partner AOW ontvangt.
 • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970, duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar én krijg je over meer dan 10 jaar AOW? Dan betaal je 10 jaar partneralimentatie.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Alimentatie is bepaald of afgesproken tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020

 • Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan betaal je maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Hebben jullie geen kinderen samen, maar duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Ook dan betaal je maximaal 12 jaar partneralimentatie.
 • Hebben jullie geen kinderen samen, maar duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar? Dan betaal je net zolang alimentatie als jullie huwelijk duurde.

Alimentatie is bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

De betalingsduur van de alimentatie is dan geheel afhankelijk van wat je met je ex-partner en de rechter hebt afgesproken. Als er niets is afgesproken, dan geldt er in principe geen uiterste termijn. Je kunt bij rechter vragen of de partneralimentatie beëindigd kan worden. Komt de minstverdienende partner daardoor in de financiële problemen? Dan kan hij of zij een verzoek indienen bij de rechter om de alimentatieperiode te verlengen. De afspraken hierover kun je opnemen in een echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Wil je iets laten wijzigen in de partneralimentatie? Dat begint met een verzoekschrift. Hiervoor heb je een advocaat nodig

gesprek met partner over scheiden

Partneralimentatie afkopen

Sommige ex-partners vinden het niet fijn om nog jarenlang financieel afhankelijk van elkaar te zijn. In onderling overleg kan er daarom gekozen worden voor het afkopen van de partneralimentatie. Dit houdt in dat kan worden afgezien van partneralimentatie in ruil voor een geldbedrag of voor een hoger vermogen bij de vermogensverdeling, bijvoorbeeld de overwaarde van de woning.

Het is slim om je goed te verdiepen in het afkopen van partneralimentatie omdat hier veel fiscale haken en ogen aan zitten. Laat je daarom altijd adviseren door een deskundige die meekijkt naar jullie situatie.

Voordelen afkopen partneralimentatie:

 • De betalende partner is in één klap van alle verplichtingen af.
 • Omdat de ontvangende partner in één keer een groot geldbedrag krijgt, gaat deze vaak akkoord met een lager bedrag dan dat de betalende partner kwijt zou zijn als hij/zij jarenlang zou betalen.
 • Wijzigingen in de alimentatie zijn niet meer mogelijk. De ontvangende partner kan dus ook nooit meer een verzoek indienen tot verhoging van de partneralimentatie.

Nadelen afkopen partneralimentatie: 

 • Als de ontvangende partner kort na de scheiding hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of komt te overlijden, komt normaliter de plicht tot het betalen van partneralimentatie te vervallen. Omdat je dit recht al hebt afgekocht, heb je in feite teveel betaald. 
 • Datzelfde geldt wanneer zijn/haar inkomen positief verandert. Zoals bij een goedbetaalde baan, het winnen van een loterij of het ontvangen van een grote erfenis. Normaal zou je mogen stoppen met het betalen van de alimentatie of zou het alimentatiebedrag lager worden. In feite heb je dus teveel betaald. 
 • Als de betalende partner kort na de scheiding komt te overlijden, heeft hij meer partneralimentatie betaald dan hij gedaan zou hebben als de alimentatie niet was afgekocht. Dat betekent dat hij/zij dus minder geld te verdelen heeft onder zijn/haar erfgenamen. 
Scheiden via mediation

Wat te doen als je ex-partner de partneralimentatie niet betaalt?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een ex-partner de partneralimentatie niet of niet op tijd betaalt. Het is altijd slim om je ex hier eerst persoonlijk van op de hoogte te brengen en hem/haar alsnog de gelegenheid te geven om te betalen.

Als je ex-partner weigert te betalen, kun je het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of een deurwaarder inschakelen om de alimentatiebedragen voor jou te incasseren. Het is dan wel noodzakelijk dat alle afspraken over de alimentatie schriftelijk zijn vastgelegd.

Vijf misstanden over partneralimentatie

Er zijn nogal wat misstanden en aannames over partneralimentatie. Dit komen wij vaak tegen wanneer wij met onze klanten in gesprek gaan. Hieronder sommen de meest voorkomende misstanden voor je op:

De man moet altijd betalen

Hoewel dit in de praktijk vaak voorkomt, wordt er bij de verdeling van de partneralimentatie niet gekeken naar geslacht. Wel wordt er gekeken wie het meest verdient. Omdat vrouwen vaak parttime werken en/of voor de kinderen zorgen, verdienen zij minder dan de man. Er zijn ook genoeg situaties waarin het juist voorkomt dat de vrouw meer verdient dan de man. In dat geval moet de vrouw partneralimentatie betalen aan de man. 

De partneralimentatie is hoger dan ik kan betalen

Bij de berekening van de partneralimentatie wordt gekeken naar de financiële situatie van beide partners. De draagkracht van de betalende partner wordt hierin meegenomen. Met andere woorden: de betalende partner moet genoeg verdienen om ook zelf nog in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Omdat partneralimentatie bruto wordt uitgekeerd, lijkt het bedrag bovendien hoger dan het daadwerkelijk is. Als betalende partner krijg je namelijk een teruggave van de belasting. 

De alimentatieontvanger kan thuis gaan zitten met de benen omhoog

Dit is absoluut niet zo! De hoogte van de alimentatie verandert namelijk wanneer de ontvangende partij zelf meer gaat verdienen. Het zou daarom wel heel makkelijk zijn om maar geen baan te zoeken om zo de alimentatie te kunnen blijven ontvangen. Als blijkt dat de ontvangende partner kán werken maar dat niet doet, wordt de partneralimentatie gekort met het bedrag dat hij/zij verdiend zou kunnen hebben met een baan. 

Zodra mijn ex een nieuwe relatie heeft, hoef ik geen alimentatie meer te betalen

Dit is niet waar. Alleen als je ex-partner opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, komt de alimentatieplicht te vervallen. 

De partneralimentatie eindigt bij de pensioenleeftijd

Ook dit is niet waar. Ook na het pensioen loopt de partneralimentatie gewoon door. Omdat inkomens vaak wijzigingen tijdens een pensioen, moet de hoogte van de alimentatie worden aangepast naar de nieuwe situatie. 

Partneralimentatie berekenen

Mediation en partneralimentatie

Partneralimentatie is één van de aspecten van een scheiding die de meeste conflicten oplevert. Beide partners willen er immers financieel warmpjes bijzitten na de scheiding. Vooral bij een vechtscheiding gunnen de (ex)-partners elkaar geen cent meer. Het kan dan ontzettend moeilijk zijn om afspraken te maken over alimentatie.

Als het om partneralimentatie gaat zijn er vaak zorgen bij beide partijen. De partner die alimentatie gaat betalen is vaak bezorgd dat de alimentatie zo hoog is, dat hij/zij zelf niet meer rond kan komen. De partner die de alimentatie ontvangt is bang om er financieel op achteruit te gaan na de scheiding. Mediation kan jullie helpen om alle afspraken omtrent scheiden helder te krijgen en dit ook op papier te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de komende jaren. Door hier op voorhand al afspraken over te maken, scheelt dat veel onrust in de toekomst.

Bij mediation wordt bovendien gekeken naar de (financiële) belangen van beide partners. Er worden dus op een eerlijke manier afspraken gemaakt. Kies je voor een advocaat in plaats van mediation? Dan krijg je een situatie waarin twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. Niet alleen duurt het dan langer voordat de scheiding rond is, het kost bovendien meer geld.

Alles rondom partneralimentatie goed regelen? Zorgeloosch helpt jullie verder.

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld de kinderen, jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, partneralimentatie en meer. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Wil je partner niet scheiden? Ontdek of mediation jullie kan helpen

Maak kennis met Zorgeloosch in een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

“Nina en haar team hebben ons goed ontzorgd in deze stress volle periode.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“Ik heb Marco ervaren als een prettige gesprekspartner, die doelgericht en systematisch de zaken bespreekt die aan de orde moeten komen tijdens de scheiding. Verduidelijkt waar nodig en focust op proces en overeenstemming.”
Mediator:
Marco van Nus
8