Het ouderschapsplan

Gaan jullie scheiden en zijn de kinderen jonger dan 18 jaar? Dan is het goed regelen van de zorg over jullie kinderen één van de belangrijkste dingen. De afspraken die jullie maken over de zorg en opvoeding, omgangsregeling en kinderalimentatie staan in het ouderschapsplan omschreven. Als ouders zijn jullie verplicht actief na te denken over de toekomst van jullie kinderen. Het ouderschapsplan geeft duidelijkheid en rust, zowel voor jullie als voor jullie kinderen. Iedereen weet waar hij aan toe is.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan staan alle afspraken die jullie met elkaar maken en die te maken hebben met de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Het is wettelijk verplicht om in het ouderschapsplan afspraken op te nemen over:

  • hoe jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak jullie elkaar informatie geven over jullie kind;
  • hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding, dus de kinderalimentatie (meer over kinderalimentatie).

Daarnaast kunnen jullie ook andere afspraken opnemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels zoals bedtijden en huiswerk of opvattingen over straffen en belonen. Over het contact met de beide families kunnen jullie ook afspraken vastleggen. Vaak geldt: hoe uitgebreider het plan is, hoe beter. Zo beperk je onduidelijkheden in de toekomst en dat voorkomt weer discussie.

Voor het opstellen van en ouderschapsplan is het verstandig om hulp van een mediator in te schakelen. Zo ben je er zeker van dat het ouderschapsplan goed wordt opgesteld.

Kind betrekken bij ouderschapsplan

De wet zegt ook dat je je kinderen moet betrekken bij het ouderschapsplan. De afspraken die in het plan staan, gaan tenslotte over het kind zelf. Het is voor kinderen belangrijk dat ze weten dat er naar hen geluisterd wordt. En dat de afspraken die jullie in het ouderschapsplan vastleggen ook voor hen goed voelen. Denk daarbij ook aan hun sport, vriendjes / vriendinnetjes, school en hobby’s.

Natuurlijk moet je ook rekening houden met wat wel en niet mogelijk is in combinatie met jullie baan, woonplaats en bijvoorbeeld gezondheid. De afspraken moeten wel praktisch uitvoerbaar zijn.

In hoeverre jullie je kind betrekken, is natuurlijk ook afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van jullie kind. Leg je kind uit dat je het belangrijk vindt om te weten hoe hij/zij over bepaalde dingen denkt. Wees ook duidelijk: jullie nemen de uiteindelijke beslissingen. Het gaat er vooral om dat jullie kinderen zich gehoord voelen en dat ze serieus worden genomen. Voorkom in elk geval dat ze het gevoel krijgen dat ze tussen jullie moeten kiezen. Dit alles helpt jullie kinderen de scheiding beter te verwerken. Blijf ook na de scheiding met jullie kinderen in gesprek. Verlopen de afspraken in de praktijk ook zoals jullie van te voren hadden bedacht?

Meer lezen over scheiden en kinderen?

Download nu onze gratis gids over scheiden en kinderen.

Download gratis gids

Tot welke leeftijd is het ouderschapsplan nodig?

Het ouderschapsplan stellen jullie verplicht op voor jullie kinderen onder de 18 jaar. Hierin maken jullie al afspraken over de verdeling van kosten voor studie en onderhoud, ook na het 18e jaar. Hier dragen jullie in elk geval aan bij tot jullie kind 21 jaar wordt. Maar je kunt ook afspreken dat jullie daarna financieel blijven bijdragen aan het levensonderhoud van jullie kinderen. Daarin zijn jullie vrij.

Is een ouderschapsplan bindend?

Als jullie beiden het ouderschapsplan voor akkoord hebben getekend, zijn de afspraken in het plan bindend. Bij scheiden of ontbinden van een geregistreerd partnerschap is het ouderschapsplan ook door de rechter bekrachtigd.

Toch komt het voor dat één van de ouders zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Wat kun je dan het beste doen? Probeer in elk geval altijd met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, schakel dan een mediator in. Komen jullie er alsnog niet uit? Dan kan een kort geding uitkomst bieden. De rechter kan naleving van de afspraken uit het ouderschapsplan afdwingen door het opleggen van een dwangsom aan de ouder die afspraken schendt. Vaak komt het zover niet en kiest de desbetreffende ouder eieren voor zijn geld.

Aanpassen ouderschapsplan

Kinderen worden ouder en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als jij of je ex-partner werkeloos wordt of gaat verhuizen. Of als jullie kind van de basisschool naar de middelbare school gaat. Dit kan gevolgen hebben, zoals voor de kinderalimentatie of de omgangsregeling. Het is daarom goed om het ouderschapsplan eens in de zoveel tijd nog eens onder de loep te nemen. Zijn alle afspraken nog wel van toepassing in de huidige situatie? Loopt alles in de praktijk hoe jullie het voor ogen hadden? Het is handig om vaste momenten af te spreken, waarbij je samen met je ex-partner kijkt of jullie bepaalde afspraken moeten aanpassen. Zo’n eerste moment kan bijvoorbeeld een jaar na de scheiding zijn. Zet de nieuwe afspraken op papier en teken deze beiden voor akkoord.

Kom je er samen niet uit? Een mediator kan helpen om tot elkaar te komen, zodat jullie uiteindelijk beiden achter de nieuwe afspraken kunnen staan.

Vrijblijvende kennismaking inplannen?

Tijdens een vrijblijvende kennismaking leggen we het volledige scheidentraject uit voor jullie situatie.

Gratis kennismaking inplannen