Ouderschapsplan voorbeeld

Ga je scheiden van je partner en hebben jullie samen kinderen? Dan moet je in de meeste gevallen een ouderschapsplan opstellen, zeker wanneer jullie kinderen minderjarig zijn. Maar wat staat er allemaal in zo’n plan en wat is er precies verplicht? Op deze pagina vind je een ouderschapsplan voorbeeld. Wil je hem zelf eenvoudig invullen? Dan kun je ons voorbeeld ouderschapsplan onderaan de pagina downloaden.

Mediation met partner bij scheiding

Wat is een ouderschapsplan?

Tijdens een scheiding moeten afspraken worden gemaakt over de zorg voor de kinderen. En hoe beide ouders de kinderen gaan opvoeden na de scheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is alleen noodzakelijk als je minderjarige kinderen hebt.

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Je bent verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract met minderjarige kinderen sinds 2009. Daarnaast is het verplicht om je kinderen bij het opstellen van dit document te betrekken. In ieder geval wanneer je kinderen jonger dan 12 jaar zijn. Wanneer je kinderen ouder zijn dan 12 moet je ze niet alleen betrekken, ze hebben ook een geldende stem bij het opstellen van het plan. Je moet dan ook in het ouderschapsplan opnemen hoe jij en je partner de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Wat kost een ouderschapsplan?

Wanneer jullie samen een ouderschapsplan maken en er jullie handtekening onder zetten, is deze rechtsgeldig. Een ouderschapsplan kost jullie in dat geval niets. Zorg dat jullie beiden een kopie hebben van het ouderschapsplan.

Wanneer jullie er samen niet uitkomen, of in een vechtscheiding liggen, is de hulp van een mediator of advocaat nodig. Zij kunnen je helpen om een ouderschapsplan op te stellen. De exacte kosten hiervan verschillen per mediator of advocaat.

Wat staat er in een ouderschapsplan voorbeeld?

In een concept ouderschapsplan staan alle afspraken die je samen met je ex-partner maakt over jullie kinderen. Van afspraken over wanneer jullie kinderen bij jou of je partner zijn tot aan hele praktische zaken zoals waar liggen de paspoorten en wie brengt de kinderen naar school. Ook staan hier afspraken over kinderalimentatie in. In ons ouderschapsplan voorbeeld kun je heel eenvoudig de afspraken invullen die voor jullie unieke situatie gelden.

De zorgregeling of omgangsregeling

Eén van de eerste zaken die je opneemt in het ouderschapsplan is de zorgregeling of omgangsregeling die jullie hebben afgesproken. Hebben jullie beiden het gezag over de kinderen, of heeft één ouder het gezag? Hoe gaan jullie de zorg en opvoeding verdelen?

Er is geen wet die bepaalt hoe een omgangsregeling eruit moet zien. Jullie zijn vrij om hier zelf een invulling aan te geven. Het is in ieder geval slim om onderstaande punten mee te nemen in jullie afspraken:

 1. Bij welke ouder wordt het kind (of de kinderen) ingeschreven bij de gemeente?
 2. Wie zorgt wanneer voor de kinderen?
 3. Wie haalt en brengt de kinderen?
 4. Wat spreken jullie af als één van de ouders met de kinderen op reis gaat? Regel praktische zaken zoals het paspoort en of er toestemming moet worden gevraagd aan de andere ouder.

Financiële afspraken en kinderalimentatie

Kinderen opvoeden kost geld. Ook hierover dienen jullie afspraken vast te leggen. Wie betaalt kinderalimentatie aan wie? We hebben een uitgebreid artikel geschreven over kinderalimentatie die handvatten biedt bij het regelen van de alimentatie.

Ook kunnen aanvullende financiële afspraken nodig zijn. Zaken waar je misschien niet meteen aan denkt, maar die wel handig zijn om vast te leggen:

 1. Wie ontvangt de kinderbijslag en het kindgebonden budget?
 2. Wie betaalt het schoolgeld?
 3. Wie betaalt voor hobby’s, de sportclub of muziekles?
 4. Wat spreken jullie af bij ‘bijzondere’ uitgaven zoals een bril, beugel, verjaardagscadeau of nieuwe fiets?
 5. Wie koopt cadeautjes voor kinderfeestjes?
 6. Wie betaalt zakgeld en hoeveel?

Hoe je kind betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan?

In de wet is vastgelegd dat jullie de kinderen moeten betrekken bij afspraken die over hen gaan. Dit is belangrijk om de kinderen het gevoel te geven dat er naar hen geluisterd wordt. Het schept duidelijkheid en voorkomt dat kinderen het gevoel hebben dat ze klem zitten tussen ruziënde ouders.

Vergeet niet dat er bij een scheiding veel afkomt op kinderen. Hun vertrouwde thuisbasis valt uiteen of verandert in ieder geval drastisch. Dat heeft impact op een kind. Jullie kunnen het voor hen iets draaglijker maken door op een volwassen manier afspraken te maken. Bij een ouderschapsplan moet het belang van de kinderen altijd voorop staan. Door goede afspraken te maken kunnen jullie ervoor zorgen dat de impact van de scheiding voor hen zo laag mogelijk is. Lees hieronder meer over belangrijke afspraken die je met je kinderen moet maken.

Afspraken over schoolkeuze

Gaat je kind naar school? Maak dan afspraken over de praktische zaken die hierbij komen kijken. Gaat jullie kind nog niet naar school? Leg dan alvast afspraken vast voor de toekomst. Dan kan hier nooit verwarring of onenigheid over ontstaan.

 1. Wat spreken jullie af over de schoolkeuze?
 2. Overleggen jullie wanneer jullie kind thuiskomt met een rapport?
 3. Wie gaat er naar ouderavonden?
 4. Welke regels hanteren jullie omtrent huiswerk?
 5. Welke ouder wordt opgegeven als noodcontact op school?
 6. Wie betaalt studiekosten en schoolbenodigdheden?

Hoe gaan jullie om met alledaagse zaken en bijzondere gelegenheden?

In het leven van jullie kind speelt meer dan alleen geldzaken en school. Bespreek daarom ook hoe jullie alledaagse dingen regelen. Maar ook bij bijzondere gelegenheden. Het zal je verbazen over welke onderwerpen achteraf onenigheid ontstaat tussen ouders. Simpelweg omdat ze niet zijn vastgelegd. Denk aan afspraken over:

 1. Wie brengt kinderen naar grootouders, familieleden en vriendjes?
 2. Wat zijn jullie opvoedregels? Het is wel zo duidelijk voor de kinderen als jullie beiden dezelfde regels hanteren.
 3. Welke straffen hanteren jullie?
 4. Wie koopt kleding en welke kleding mogen ze dragen?
 5. Afspraken over lichamelijke verzorging.
 6. Hoe onderhoudt jullie kind contact met de ene ouder wanneer hij/zij bij de andere ouder is?
 7. Wie bewaart het paspoort van jullie kind?
 8. Wie brengt jullie kind naar verjaardagsfeestjes, buitenschoolse activiteiten of de sportclub?
 9. Wie sluit verzekeringen af voor jullie kind?
 10. Hoe vaak spreken jullie af om te overleggen over de kinderen? Hoe geven jullie elkaar deze informatie?

Afspraken met kinderen van 18+

Als jullie kind of kinderen ouder zijn dan 18 jaar hoeven jullie geen ouderschapsplan op te stellen. Het is wel handig om afspraken vast te leggen over het financieel onderhouden van jullie kind(eren). Dit moeten jullie immers doen tot jullie kind(eren) 21 jaar oud zijn. Studeren jullie kinderen nog? Dan is het tevens slim om afspraken te maken over bijvoorbeeld studiekosten.

Tips voor communicatie met kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan:

 • Geef kinderen het gevoel dat ze nog steeds bij beide ouders terecht kunnen.
 • Laat de kinderen weten dat je van ze houdt.
 • Geef kinderen de ruimte om hun mening te geven of hun gevoel te uiten.
 • Geef kinderen nooit het gevoel dat ze tussen hun ouders moeten kiezen.
 • Stel de kinderen centraal bij de afspraken rondom het ouderschapsplan.
 • Laat zien aan de kinderen dat je ook de gevoelens van de andere ouder respecteert. Iedereen verwerkt de scheiding immers op zijn eigen manier.

Verschillende soorten ouderschapsplannen

Het ouderschapsplan kan op verschillende manieren ingestoken worden. Zo heb je bijvoorbeeld het co ouderschapsplan en het parallel ouderschapsplan. Meer over deze plannen lees je hieronder.

Co ouderschapsplan

In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de zorgregeling of omgangsregeling. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan is er sprake van een zorgregeling. Heeft één ouder het ouderlijk gezag? Dan spreek je van een omgangsregeling (met de andere ouder). De ouder zonder gezag mag het kind wel blijven zien, maar is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de opvoeding.

Sommige ouders kiezen ervoor om de zorg tussen de kinderen eerlijk te verdelen. Dit heet co-ouderschap. Bij een co ouderschapsplan is dus belangrijk om afspraken te maken over de invulling hiervan. Bij een co-ouderschap geldt in de basis dat de kinderen even vaak bij jou zijn als bij je ex-partner.

Parallel ouderschapsplan

Om het verschil tussen co-ouderschap en parallel ouderschap uit te leggen, moeten we eigenlijk beginnen met de overeenkomst. De overeenkomst tussen deze twee zorgregelingen is namelijk dat de zorg voor de kinderen gelijk verdeeld is tussen jou en je ex-partner.

Waar bij co-ouderschap alles in goed overleg plaatsvindt, is er bij parallel ouderschap geen prettig overleg mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval na een vechtscheiding. Het overleg tussen de ouders vindt dan meestal plaats via appjes, e-mail of via een derde persoon.

Ouderschapsplan opstellen

Het ouderschapsplan kun je zelf opstellen, maar je kunt dit ook laten doen. Is de relatie tussen jou en je (ex)-partner verslechterd door de scheiding? Dan kan het slimmer zijn om de hulp in te schakelen van een mediator of advocaat. Zij helpen je om alle afspraken duidelijk op papier te krijgen. Een mediator houdt daarbij rekening met de belangen van beide ouders. Daarover verderop in dit artikel meer.

Een ouderschapsplan is rechtsgeldig zodra jullie allebei jullie handtekening hebben gezet onder het document. Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan zijn jullie verplicht het ouderschapsplan samen met jullie echtscheidingsverzoek mee te sturen naar de rechtbank.

Waren jullie niet getrouwd, of hadden jullie geen geregistreerd partnerschap? Dan hoeven jullie het ouderschapsplan nergens in te leveren. Mocht je het toch fijn vinden, kunnen jullie ervoor kiezen om het ouderschapsplan te laten tekenen door een notaris. Daarmee is het ouderschapsplan afdwingbaar.

Jullie kunnen een ouderschapsplan zelf opstellen. Zeker als jullie nog prima met elkaar omgaan. Zie hieronder een ouderschapsplan voorbeeld die je goed kunt aanhouden, mocht je het plan zelf willen opstellen.

Een handig ouderschapsplan voorbeeld

Waar moet je beginnen met zo’n ouderschapsplan en over welke zaken moet je allemaal afspraken maken? Er moeten namelijk overeenkomsten worden gesloten over zaken die nu vanzelfsprekend zijn. Hoe je de verjaardag van jullie kinderen viert bijvoorbeeld of wat er gebeurt wanneer de feestdagen in het weekend van de ander valt. Met dit handige ouderschapsplan voorbeeld (die je overigens onderaan de pagina kunt downloaden om zelf in te vullen) regel je het samenspraak met je ex-partner.

Kom je er ondanks dit voorbeeld ouderschapsplan niet uit samen – bijvoorbeeld omdat de communicatie stroef is of jullie in een vechtscheiding liggen – dan kunnen jullie met de hulp van een mediator een ouderschapsplan opstellen. Vooral bij het berekenen van de kinderalimentatie is de hulp van een mediator scheiding geen overbodige luxe.

Deze afspraken staan in het ouderschapsplan voorbeeld:

 • Hoe jullie samen de zorg- en opvoeding regelen.
 • Hoe jullie de omgang met de kinderen regelen.
 • Financiële zaken zoals de kinderalimentatie, het verdelen van de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Andere afspraken die in het ouderschapsplan kunnen staan:

 • Hoe jullie samen informatie uitwisselen over de ontwikkeling van de kinderen.
 • De afspraken die jullie samen maken omtrent de bedtijd, het zakgeld, de regels in huis etc.
 • Hoe jullie de vakanties en verjaardagen willen regelen.
 • Overige afspraken over bijvoorbeeld sport en hobby’s.

Concreet voorbeeld ouderschapsplan

Al deze afspraken zijn alsnog erg vaag. Waar moet je allemaal aan denken bij hobby’s? Je moet het ouderschapsplan zien als een allesomvattend document dat rechtsgeldig is waar geen vrije invulling aan gegeven moet kunnen worden. De afspraken zijn specifiek waardoor het duidelijk is voor beide ouders en de kinderen wat ze van bepaalde momenten kunnen verwachten.

We zetten de concrete afspraken die jullie samen kunnen (en moeten) vastleggen in het ouderschapsplan hier overzichtelijk op een rij. We gaan er in dit voorbeeld ouderschapsplan vanuit dat beide ouders het ouderlijk gezag over hun kinderen behouden.

1. Het ouderschap na de scheiding

 • Het bepalen bij welke partner de kinderen zijn ingeschreven.
 • Waar de ID-bewijzen van de kinderen zijn (bij één van de ouders of de kinderen zelf).

2. Intenties voor het ouderschap

Hier vul je in wat de regeling is omwille van het ouderschap. Je zet hier op papier wat de intentie is van beide ouders over het ouderschap.

 • Na de scheiding hebben beide ouders het gezamenlijk gezag, die dit gezag op gelijkwaardige wijze gezamenlijk zullen uitvoeren.
 • De kinderen behouden het recht op verzorging en opvoeding van beide ouders.
 • Beide ouders hebben de plicht om de ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder te bevorderen.
 • Voorbeeld intentie: beide ouders streven ernaar om de communicatie tussen hen optimaal te houden zodat de kinderen zo weinig mogelijk spanningen ervaren.
 • Voorbeeld intentie: de kinderen staan centraal bij de opvoeding.

3. Zorgverdeling in tijd en plaats

Hier zet je neer waar de kinderen verblijven gedurende week.

1. Een kort overzicht van waar de kinderen op welke dag van de week zijn.

Voorbeeld:

Ouderschapsplan-voorbeeld-week

2. Een uitgebreider overzicht waar de kinderen op welke plaats van de week zijn.

voorbeeld-ouderschapsplan

3. Halen en brengen. Bijvoorbeeld: na afloop van een contactmoment brengt deze ouder de kinderen naar de andere ouder.

4. Afwijkingen in het schema. Het komt natuurlijk voor dat het schema in de soep loopt. Afwijkingen van de regeling kan dan ook alleen met onderling verleg van de ouders. Afspraken die je hier kunt maken zijn bijvoorbeeld:

 • Indien de ouder waar de kinderen op dat moment verblijven niet aanwezig kan zijn, wordt altijd eerst de andere ouder ingeschakeld voordat derden worden ingeschakeld.,
 • Indien de ouder waar de kinderen verblijven niet aanwezig kan zijn, is deze zelf verantwoordelijk voor de opvang.

4. Onderhouden van contact

Je maakt hier afspraken hoe het contact verloopt tussen de kinderen en de ouder en de ouders onderling. Zo kun je de afspraak maken dat wanneer de kinderen bij de ene ouder zijn, deze ouder contact met de andere ouder niet in de weg zal staan.

5. Vakanties

Wanneer je samen kinderen hebt moet je ook de vakanties met elkaar delen. Dat vergt goede afspraken waar de kinderen zelf ook een stem in hebben. Er zijn een aantal manieren hoe je deze afspraken kunt vastleggen in het ouderschapsplan..

 1. Een jaarlijks overleg tussen beide ouders waar de vakanties zoveel mogelijk 50/50 worden verdeeld.
 2. De afgesproken zorgregeling blijft gelden, met uitzondering van de zomervakantie waar de kinderen voor twee opvolgende weken bij de ene ouder zijn voordat ze naar de andere gaan. De volgorde van de weken wordt bepaald door het jaartal. Is het een even jaartal? Dan heeft ouder 1 de keuze, bij een oneven aantal heeft ouder 2 de keuze.

6. Feestdagen

Net als de vakanties moeten de feestdagen op een eerlijke manier tussen beide ouders worden verdeeld. Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om deze afspraken goed vast te leggen in het ouderschapsplan voorbeeld. Zo weet je ruim voor de feestdagen op welke momenten de kinderen bij jou zijn en wanneer ze naar je ex-partner gaan. Ook hier heb je meerdere manieren om dit te bepalen.

 1. Via een jaarlijks overleg tussen beide ouders waar de feestdagen zoveel mogelijk 50/50 worden verdeeld.
 2. Het verdelen van de feestdagen in oneven en even jaartallen waarin de oneven jaartallen ouder 1 het voordeel heeft en in even jaartallen ouder 2.

7. Verjaardagen

Je kunt voor de verjaardagen van de kinderen de volgende afspraken vastleggen in het ouderschapsplan voorbeeld.

 • De dag zelf wordt gevierd bij de ouder waar het kind volgens de zorgverdeling verblijft.
 • De ouders regelen één feest voor het kind waar vrienden en familie van beide ouders welkom zijn.
 • De beide ouders zullen beiden een feest geven voor de eigen familie en vrienden.
 • De ouders regelen samen het kinderfeestje.
 • Ouder … regelt het kinderfeestje.
 • De ouders geven samen een verjaardagscadeau.
 • De ouders regelen allebei een eigen verjaardagscadeau.

Afspraken over verjaardagen van de ouders die je in het plan kunt zetten zijn:

 • De kinderen kunnen de ouder waar ze op de verjaardag niet verblijven feliciteren.
 • De kinderen mogen aanwezig zijn op het verjaardagfeest van de ouder.
 • De andere ouder regelt het cadeau voor de jarige ouder met de kinderen.

8. Alimentatie

In het ouderschapsplan voorbeeld kunnen we geen exacte berekening zetten van de eventuele partneralimentatie of kinderalimentatie die je moet betalen aan je ex-partner. Dit verschilt namelijk per situatie. Op deze pagina kun je zelf de alimentatie berekenen. Wil je toch graag ondersteuning bij het vaststellen van de alimentatie? Zorgeloosch helpt je hier graag bij!

9. De uitwisseling van informatie

Als ouders moeten jullie blijven communiceren over zaken die betrekking hebben op de kinderen. Hoe laat je ze op komt halen bijvoorbeeld of wie er naar de ouderavonden gaat. Er moet in het ouderschapsplan worden vastgelegd hoe deze communicatie verloopt. Dit kan via:

 • Een schriftje
 • E-mail
 • Whatsapp
 • Telefoongesprek
 • Informatiemap

Waar moet je elkaar dan allemaal over informeren, vraag jij je misschien nu af? We zetten een aantal punten op een rij waar je de andere ouder voor in zou kunnen lichten.

 • Het geestelijk en lichamelijk welzijn van de kinderen;
 • De voortgang op school;
 • Vakanties of overnachtingen.

Het ouderschapsplan voorbeeld downloaden

Met dit ouderschapsplan voorbeeld weet je precies welke afspraken gemaakt kunnen (en moeten) worden wanneer je samen kinderen hebt. Wil je liever een document dat je direct samen kunt invullen? Download dan hier het ouderschapsplan voorbeeld pdf van Zorgeloosch. Een ouderschapsplan downloaden gaat heel eenvoudig.

Voorbeeld Ouderschapsplan

Toestemming

Ouderschapsplan wijzigen

Jullie leven en dat van jullie kinderen wijzigt voortdurend. Na verloop van tijd kan het daarom nodig zijn om het ouderschapsplan te wijzigen. Het is altijd slim om vooraf in het ouderschapsplan op te nemen wat jullie doen als één van jullie een wijziging wil doorvoeren in jullie afspraken. Hieronder lichten we uit hoe je een wijziging aanbrengt in het ouderschapsplan.

Redenen om het ouderschapsplan te wijzigen

Zodra er sprake is van gewijzigde omstandigheden, kun je het ouderschapsplan wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verandering in de gezinssituatie. Eén van de ouders gaat bijvoorbeeld hertrouwen.
 • Veranderingen in het inkomen. Eén van de ouders raakt bijvoorbeeld zijn/haar baan kwijt.
 • De kinderen willen een verandering in de omgangsregeling.

Hoe kun je een ouderschapsplan wijzigen?

De eerste stap bij het wijzigen van het ouderschapsplan is de wijziging overleggen met de andere ouder. Is je ex-partner het met de wijziging eens? Dan kun je samen het ouderschapsplan aanpassen en er opnieuw jullie handtekening onder zetten. Ook kun je de hulp inschakelen van een mediator of advocaat om jullie hierbij te helpen. Wil je het officieel doen? Dan kun je het aangepaste ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechtbank. Dan is het ouderschapsplan direct afdwingbaar.

Ouderschapsplan eenzijdig wijzigen

Het komt ook voor dat je ex-partner het niet eens is met de wijziging. Toch kun je het ouderschapsplan niet zomaar eenzijdig wijzigen. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, kun je naar een advocaat of mediator stappen. Zij zullen samen met je ex-partner proberen tot een overeenstemming te komen. Lukt dit niet? Dan zul een verzoek tot wijziging van het ouderschapsplan moeten indienen bij de rechtbank. Je ex-partner krijgt dan de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Door middel van een zitting zal vervolgens uitspraak worden gedaan over de wijzigingen.

Ouderschapsplan nakomen

Helaas komt het regelmatig voor dat één van de ouders de afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomt. Wat kun je doen in dat geval?

 1. Ga allereerst na of het een eenmalig incident was, of dat je ex-partner de afspraken structureel niet nakomt. Moest je ex incidenteel overwerken en kom hij/zij daarom de kinderen niet op tijd naar je toe brengen? Dan is dat wellicht een geldige reden om de afspraken zoals opgenomen in het ouderschapsplan een keer niet na te komen. Het is niet slim om na een eenmalig incident meteen juridische stappen te ondernemen.
 2. Maar wat doe je als je ex-partner de afspraken structureel niet nakomt? Ga eerst met elkaar in gesprek. Confronteer de ander met de niet nagekomen afspraken. Mocht dit niet baten, kun je overwegen naar een mediator of advocaat te stappen. Mediation is overigens vrijwillig. Je ex-partner is dus niet verplicht om op te komen dagen. Probeer je ex daarom te overtuigen van de voordelen van mediation.
 3. Wil je ex-partner geen mediation? Dan kun je een advocaat inschakelen. Op die manier wordt je partner via de rechtbank gewezen op het niet nakomen van de afspraken en wordt er al dan niet een sanctie opgelegd. Bedenk wel altijd van tevoren dat het nemen van juridische stappen niet bevorderlijk is voor jullie onderlinge relatie. Ook de kinderen ondervinden vaak gevolgen van de onderlinge spanningen tussen hun ouders. De kans is namelijk groot dat je ex-partner zich aangevallen voelt.

Rechtsgeldigheid

Let op: voordat je met het ouderschapsplan naar de rechtbank kunt stappen, moet deze natuurlijk wel rechtsgeldig zijn. Een ouderschapsplan is rechtsgeldig als jullie beiden jullie handtekening hebben gezet. Ook mogen de afspraken die zijn opgenomen in het ouderschapsplan niet in strijd zijn met de wet.

Andere voorwaarden om een ouderschapsplan rechtsgeldig te laten zijn, zijn: beide ouders moeten het ten tijde van het opstellen van het ouderschapsplan eens waren over de afspraken. Het klinkt misschien wat extreem, maar stel dat je onder dwang je handtekening moest zetten, is het ouderschapsplan niet rechtsgeldig. De afspraken die je wilt afdwingen moeten helder zijn en dus niet op meerdere manieren op te vatten zijn. Pas dus op met benamingen als ‘onder voorbehoud van’, ‘op voorwaarde dat’.

Sancties niet nakomen ouderschapsplan

Wanneer de rechter beslist dat je ex-partner zich inderdaad niet aan de regels houdt, kan hij/zij een dwangsom (boete) opgelegd krijgen. Iedere keer dat je ex-partner de afspraken niet nakomt, ontvangt hij/zij een boete.

Mocht je ex-partner ook nu geen gehoor geven aan de regels, en mag jij je kind bijvoorbeeld onterecht niet zien, dan kan de rechter zelfs beslissen om het hoofdadres van jullie kind naar dat van jou te veranderen.

Hulp nodig bij het ouderschapsplan? Zorgeloosch helpt jullie verder

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor de kinderen en het ouderschapsplan. Maar ook voor jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, kinderalimentatie en meer. Bovendien helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

“Er is zoveel wat er bij komt kijken waar wij geen weet van hadden! Dit wordt je gelukkig allemaal uit handen genomen.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“Ik heb Marco ervaren als een prettige gesprekspartner, die doelgericht en systematisch de zaken bespreekt die aan de orde moeten komen tijdens de scheiding. Verduidelijkt waar nodig en focust op proces en overeenstemming.”
Mediator:
Marco van Nus
8