Ouderschapsplan voorbeeld

Ga je scheiden van je partner en hebben jullie samen kinderen? Dan moeten jullie afspraken maken over de zorg voor de kinderen. En hoe jullie de kinderen gaan opvoeden na de scheiding. Deze afspraken leg je vast in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is alleen noodzakelijk als je minderjarige kinderen hebt. Op deze pagina vind je een ouderschapsplan voorbeeld. Wil je hem zelf eenvoudig invullen? Dan kun je ons voorbeeld ouderschapsplan onderaan de pagina downloaden.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een concept ouderschapsplan staan alle afspraken die je samen met je ex-partner maakt over jullie kinderen. Denk aan:

 • Hoe jullie samen de zorg- en opvoeding regelen.
 • Hoe jullie de omgang met de kinderen regelen.
 • Financiële zaken zoals de kinderalimentatie, het verdelen van de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen
 • Hoe jullie samen informatie uitwisselen over de ontwikkeling van de kinderen.
 • De afspraken die jullie samen maken omtrent de bedtijd, het zakgeld, de regels in huis etc.
 • Hoe jullie de vakanties en verjaardagen willen regelen.
 • Overige afspraken over bijvoorbeeld sport en hobby’s.

Hieronder gaan we verder in op de belangrijkste afspraken die je moet maken omtrent de zorg- of omgangsregeling en de financiële afspraken.

De zorgregeling of omgangsregeling

Eén van de eerste zaken die je opneemt in het ouderschapsplan is de zorgregeling of omgangsregeling die jullie hebben afgesproken. Hebben jullie beiden het gezag over de kinderen, of heeft één ouder het gezag? Hoe gaan jullie de zorg en opvoeding verdelen?

Er is geen wet die bepaalt hoe een omgangsregeling eruit moet zien. Jullie zijn vrij om hier zelf een invulling aan te geven. Het is in ieder geval slim om onderstaande punten mee te nemen in jullie afspraken:

 1. Bij welke ouder wordt het kind (of de kinderen) ingeschreven bij de gemeente?
 2. Wie zorgt wanneer voor de kinderen?
 3. Wie haalt en brengt de kinderen?
 4. Wat spreken jullie af als één van de ouders met de kinderen op reis gaat? Regel praktische zaken zoals het paspoort en of er toestemming moet worden gevraagd aan de andere ouder.

Financiële afspraken en kinderalimentatie

Kinderen opvoeden kost geld. Ook hierover dienen jullie afspraken vast te leggen. Wie betaalt kinderalimentatie aan wie? We hebben een uitgebreid artikel geschreven over kinderalimentatie die handvatten biedt bij het regelen van de alimentatie.

Ook kunnen aanvullende financiële afspraken nodig zijn. Zaken waar je misschien niet meteen aan denkt, maar die wel handig zijn om vast te leggen:

 1. Wie ontvangt de kinderbijslag en het kindgebonden budget?
 2. Wie betaalt het schoolgeld?
 3. Wie betaalt voor hobby’s, de sportclub of muziekles?
 4. Wat spreken jullie af bij ‘bijzondere’ uitgaven zoals een bril, beugel, verjaardagscadeau of nieuwe fiets?
 5. Wie koopt cadeautjes voor kinderfeestjes?
 6. Wie betaalt zakgeld en hoeveel?

Concreet ouderschapsplan voorbeeld

Al deze afspraken zijn alsnog erg vaag. Waar moet je allemaal aan denken bij hobby’s? Je moet het ouderschapsplan zien als een allesomvattend document dat rechtsgeldig is waar geen vrije invulling aan gegeven moet kunnen worden. De afspraken zijn specifiek waardoor het duidelijk is voor beide ouders en de kinderen wat ze van bepaalde momenten kunnen verwachten. We zetten de afspraken die jullie samen kunnen (en moeten) vastleggen in het ouderschapsplan hieronder in een concreet voorbeeld overzichtelijk op een rij.

Let wel op: dit is een voorbeeld van een ouderschapsplan voor een gezin met meerdere kinderen. De afspraken in dit document zijn een selectie van belangrijke afspraken die in de praktijk veel voorkomen. Dit is nogmaals een voorbeeld en we adviseren belangrijke zaken zoals de alimentatieberekening altijd door een mediator te laten doen. Bovendien is een plan maatwerk en bij Zorgeloosch zul je dan ook aanvullingen vinden voor dit plan.

Vader

Naam:

Geboortedatum:

Moeder

Naam:

Geboortedatum:

Kind 1

Naam:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Kind 2

Naam:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Etc…

1. Uitgangspunten voor het ouderschap na de scheiding

Gezag:

De ouders hebben beiden het ouderlijk gezag over hun kinderen.

Inschrijving

……… heeft het hoofdverblijf bij de moeder/vader en zal op haar/zijn adres in de Basisregistratie Personen ingeschreven staan. Aan de moeder/vader komt daarom het recht toe om de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor dit kind te innen.

………. heeft het hoofdverblijf bij de moeder/vader en zal op haar/zijn adres in de Basisregistratie Personen ingeschreven staan. Aan de moeder/vader komt daarom het recht toe om de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor dit kind te innen.

………. heeft het hoofdverblijf bij de moeder/vader en zal op haar/zijn adres in de Basisregistratie Personen ingeschreven staan. Aan de moeder/vader komt daarom het recht toe om de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor dit kind te innen.

Identiteitsbewijzen

Optie 1 ID bewijs in beheer bij één van de ouders

De identiteitsbewijzen van de kinderen zijn in beheer bij de moeder/vader. De moeder/vader zal de identiteitsbewijzen voor een buitenlandse vakantie aan de andere ouder meegeven.

Optie 2 ID bewijs in beheer bij de kinderen zelf

De identiteitsbewijzen van de kinderen hebben de kinderen zelf in beheer.

Zowel bij optie 1 als optie 2 opnemen

Voor vakanties naar het buitenland is een formulier van de overheid vereist namelijk het document “toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland”. De ouders zullen het toestemmingsformulier ondertekenen als één van de ouders naar het buitenland wil reizen met de kinderen.

2. Intenties voor het ouderschap

 • Na de scheiding blijven de ouders die gezamenlijk gezag hebben, dit gezag op gelijkwaardige wijze gezamenlijk uitoefenen.
 • Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na de scheiding recht op de verzorging en de opvoeding door beide ouders.
 • Iedere ouder heeft de plicht om de ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder te bevorderen.

Optie: Ouders streven ernaar om de communicatie tussen hen optimaal te houden en hun relatie als ouders zo in te vullen, dat de kinderen hier zo min mogelijk spanning van hebben en door ervaren. Door als partners in het ouderschap hun kinderen gezamenlijk op te voeden, zullen zij er alles aan doen om de kinderen centraal te stellen in de omgang met de andere ouder.

Week/dag M​a​ Di Woe Do Vrij Za Zo
1 ​M ​M ​M ​M ​V ​V ​V
2

(In dit schema wordt aangegeven bij welke ouder de kinderen overnachten.)

Keuze 2: uitgebreid overzicht (voorkeursoptie)

Oneven/dag M​a​ Di Woe Do Vrij Za Zo
Ochtend ​M ​M ​M ​M ​V ​V ​V
Middag M BSO V
Avond M M Opa
Nacht M M Opa

 

Even/dag M​a​ Di Woe Do Vrij Za Zo
Ochtend ​M ​M ​M ​M ​V ​V ​V
Middag M BSO V
Avond M M Opa
Nacht M M Opa

4. Onderhouden van contact

Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder contact met de andere ouder niet in de weg staan, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze.

5. Vakanties

Keuze 1: Vakanties worden in onderling overleg met elkaar gepland en zoveel mogelijk op basis van 50/50 verdeeld. De ouders zullen hierover jaarlijks afspraken maken. Dit doen zij tijdens de evaluatie van het ouderschapsplan, waarover verderop in het ouderschapsplan afspraken worden gemaakt.

Keuze 2 (voorkeursoptie):

Vakanties/jaren Even Oneven
​Zomervakantie Bijvoorbeeld: de kinderen verblijven de eerste drie weken bij de vader en de laatste drie weken bij de moeder. Of de ouders volgen de zorgverdeling tijdens de zomervakantie maar zullen beiden in twee aaneengesloten weken omgang met de kinderen hebben. In de even jaren heeft de moeder de eerste keuze en in de oneven jaren heeft de vader de eerste keuze.​
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie

Van het schema kan worden afgeweken indien beide ouders het daarover eens zijn. ​

6. Feestdagen

Keuze 1: Feestdagen worden in onderling overleg met elkaar gepland en zoveel mogelijk op basis van 50/50 verdeeld. De ouders zullen hierover jaarlijks afspraken maken. Dit doen zij tijdens de evaluatie van het ouderschapsplan, waarover verderop in het ouderschapsplan afspraken worden gemaakt.

Keuze 2 (voorkeursoptie):

De feestdagen worden op de volgende wijze verdeeld:

Feestdagen/jaren Even Oneven
​Kerstavond
1e kerstdag
2e kerstdag
Oudjaarsavond
Nieuwjaarsdag
1e paasdag
etc

Keuze 3 (dit is een voorbeeld regeling als per vakantie andere afspraken worden gemaakt

De feestdagen worden op de volgende wijze verdeeld:

Feestdagen/jaren Even Oneven
​Kerstavond ​Vader Moeder
1e kerstdag
2e kerstdag
Oudjaarsavond
Nieuwjaarsdag
1e paasdag Comform zorgverdeling
etc

Van het schema kan worden afgeweken indien beide ouders het daarover eens zijn. ​

7. Verjaardagen

De verjaardagen van de kinderen (in dit artikel keuze maken uit de verschillende opties)

 • De dag zelf wordt gevierd bij de vader/de moeder waar het kind conform de zorgverdeling verblijven.
 • De ouders regelen één feest voor het kind waarbij vrienden en familie van beide ouders welkom zijn/De ouders zullen beiden een feest geven voor de eigen familie en vrienden.
 • De ouders verzorgen samen het kinderfeestje/De………. verzorgt het kinderfeestje.
 • De ouders geven samen een cadeau/De ouders regelen allebei een eigen cadeau.

De verjaardagen van de ouders

 • De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om de ouder waar zij dan niet verblijven te feliciteren als deze jarig is.
 • De kinderen mogen aanwezig zijn op het verjaardagsfeest.
 • De andere ouder regelt het cadeau met de kinderen.

Overige familie en vrienden

Bezoek aan verjaardagen van overige familie en vrienden wordt in onderling overleg besloten.

8. Financiën

In het ouderschapsplan voorbeeld kunnen we geen exacte berekening zetten van de eventuele partneralimentatie of kinderalimentatie die je moet betalen aan je ex-partner. Dit verschilt namelijk per situatie. Op deze pagina kun je zelf de alimentatie berekenen. Wil je toch graag ondersteuning bij het vaststellen van de alimentatie? Zorgeloosch helpt je hier graag bij!

12. Ondertekening

Dit ouderschapsplan is opgemaakt en ondertekend op………. te………. in drie gelijke exemplaren, waarvan er één bestemd is voor de advocaat van de ouders en één voor elke ouder.

Vader:            Moeder:

…………………… ……………………​

Het ouderschapsplan voorbeeld downloaden

Met dit ouderschapsplan voorbeeld weet je precies welke afspraken gemaakt kunnen (en moeten) worden wanneer je samen kinderen hebt. Wil je liever een document dat je direct samen kunt invullen? Download dan hier het ouderschapsplan voorbeeld pdf van Zorgeloosch. Een ouderschapsplan downloaden gaat heel eenvoudig.


Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Je bent verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract met minderjarige kinderen sinds 2009. Daarnaast is het verplicht om je kinderen bij het opstellen van dit document te betrekken. In ieder geval wanneer je kinderen jonger dan 12 jaar zijn. Wanneer je kinderen ouder zijn dan 12 moet je ze niet alleen betrekken, ze hebben ook een geldende stem bij het opstellen van het plan. Je moet dan ook in het ouderschapsplan opnemen hoe jij en je partner de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Lees ons artikel ‘ouderschapsplan opstellen‘ voor meer informatie over hoe je exact een ouderschapsplan opstelt.

Wat kost een ouderschapsplan?

Wanneer jullie samen een ouderschapsplan maken en er jullie handtekening onder zetten, is deze rechtsgeldig. Een ouderschapsplan kost jullie in dat geval niets. Zorg dat jullie beiden een kopie hebben van het ouderschapsplan.

Wanneer jullie er samen niet uitkomen, of in een vechtscheiding liggen, is de hulp van een mediator of advocaat nodig. Zij kunnen je helpen om een ouderschapsplan op te stellen. De exacte kosten hiervan verschillen per mediator of advocaat.

Hoe je kind betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan?

In de wet is vastgelegd dat jullie de kinderen moeten betrekken bij afspraken die over hen gaan. Dit is belangrijk om de kinderen het gevoel te geven dat er naar hen geluisterd wordt. Het schept duidelijkheid en voorkomt dat kinderen het gevoel hebben dat ze klem zitten tussen ruziënde ouders.

Vergeet niet dat er bij een scheiding veel afkomt op kinderen. Hun vertrouwde thuisbasis valt uiteen of verandert in ieder geval drastisch. Dat heeft impact op een kind. Jullie kunnen het voor hen iets draaglijker maken door op een volwassen manier afspraken te maken. Bij een ouderschapsplan moet het belang van de kinderen altijd voorop staan. Door goede afspraken te maken kunnen jullie ervoor zorgen dat de impact van de scheiding voor hen zo laag mogelijk is. Lees hieronder meer over belangrijke afspraken die je met je kinderen moet maken.

Afspraken over schoolkeuze

Gaat je kind naar school? Maak dan afspraken over de praktische zaken die hierbij komen kijken. Gaat jullie kind nog niet naar school? Leg dan alvast afspraken vast voor de toekomst. Dan kan hier nooit verwarring of onenigheid over ontstaan.

 1. Wat spreken jullie af over de schoolkeuze?
 2. Overleggen jullie wanneer jullie kind thuiskomt met een rapport?
 3. Wie gaat er naar ouderavonden?
 4. Welke regels hanteren jullie omtrent huiswerk?
 5. Welke ouder wordt opgegeven als noodcontact op school?
 6. Wie betaalt studiekosten en schoolbenodigdheden?

Hoe gaan jullie om met alledaagse zaken en bijzondere gelegenheden?

In het leven van jullie kind speelt meer dan alleen geldzaken en school. Bespreek daarom ook hoe jullie alledaagse dingen regelen. Maar ook bij bijzondere gelegenheden. Het zal je verbazen over welke onderwerpen achteraf onenigheid ontstaat tussen ouders. Simpelweg omdat ze niet zijn vastgelegd. Denk aan afspraken over:

 1. Wie brengt kinderen naar grootouders, familieleden en vriendjes?
 2. Wat zijn jullie opvoedregels? Het is wel zo duidelijk voor de kinderen als jullie beiden dezelfde regels hanteren.
 3. Welke straffen hanteren jullie?
 4. Wie koopt kleding en welke kleding mogen ze dragen?
 5. Afspraken over lichamelijke verzorging.
 6. Hoe onderhoudt jullie kind contact met de ene ouder wanneer hij/zij bij de andere ouder is?
 7. Wie bewaart het paspoort van jullie kind?
 8. Wie brengt jullie kind naar verjaardagsfeestjes, buitenschoolse activiteiten of de sportclub?
 9. Wie sluit verzekeringen af voor jullie kind?
 10. Hoe vaak spreken jullie af om te overleggen over de kinderen? Hoe geven jullie elkaar deze informatie?

Afspraken met kinderen van 18+

Als jullie kind of kinderen ouder zijn dan 18 jaar hoeven jullie geen ouderschapsplan op te stellen. Het is wel handig om afspraken vast te leggen over het financieel onderhouden van jullie kind(eren). Dit moeten jullie immers doen tot jullie kind(eren) 21 jaar oud zijn. Studeren jullie kinderen nog? Dan is het tevens slim om afspraken te maken over bijvoorbeeld studiekosten.

Tips voor communicatie met kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan:

 • Geef kinderen het gevoel dat ze nog steeds bij beide ouders terecht kunnen.
 • Laat de kinderen weten dat je van ze houdt.
 • Geef kinderen de ruimte om hun mening te geven of hun gevoel te uiten.
 • Geef kinderen nooit het gevoel dat ze tussen hun ouders moeten kiezen.
 • Stel de kinderen centraal bij de afspraken rondom het ouderschapsplan.
 • Laat zien aan de kinderen dat je ook de gevoelens van de andere ouder respecteert. Iedereen verwerkt de scheiding immers op zijn eigen manier.

Verschillende soorten ouderschapsplannen

Het ouderschapsplan kan op verschillende manieren ingestoken worden. Zo heb je bijvoorbeeld het co ouderschapsplan en het parallel ouderschapsplan. Meer over deze plannen lees je hieronder.

Co ouderschapsplan

In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de zorgregeling of omgangsregeling. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan is er sprake van een zorgregeling. Heeft één ouder het ouderlijk gezag? Dan spreek je van een omgangsregeling (met de andere ouder). De ouder zonder gezag mag het kind wel blijven zien, maar is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de opvoeding.

Sommige ouders kiezen ervoor om de zorg tussen de kinderen eerlijk te verdelen. Dit heet co-ouderschap. Bij een co ouderschapsplan is dus belangrijk om afspraken te maken over de invulling hiervan. Bij een co-ouderschap geldt in de basis dat de kinderen even vaak bij jou zijn als bij je ex-partner.

Parallel ouderschapsplan

Om het verschil tussen co-ouderschap en parallel ouderschap uit te leggen, moeten we eigenlijk beginnen met de overeenkomst. De overeenkomst tussen deze twee zorgregelingen is namelijk dat de zorg voor de kinderen gelijk verdeeld is tussen jou en je ex-partner.

Waar bij co-ouderschap alles in goed overleg plaatsvindt, is er bij parallel ouderschap geen prettig overleg mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval na een vechtscheiding. Het overleg tussen de ouders vindt dan meestal plaats via appjes, e-mail of via een derde persoon.

Zo kun je het ouderschapsplan wijzigen

Jullie leven en dat van jullie kinderen wijzigt voortdurend. Na verloop van tijd kan het daarom nodig zijn om het ouderschapsplan te wijzigen. Het is altijd slim om vooraf in het ouderschapsplan op te nemen wat jullie doen als één van jullie een wijziging wil doorvoeren in jullie afspraken. Hieronder lichten we uit hoe je een wijziging aanbrengt in het ouderschapsplan.

Redenen om het ouderschapsplan te wijzigen

Zodra er sprake is van gewijzigde omstandigheden, kun je het ouderschapsplan wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verandering in de gezinssituatie. Eén van de ouders gaat bijvoorbeeld hertrouwen.
 • Veranderingen in het inkomen. Eén van de ouders raakt bijvoorbeeld zijn/haar baan kwijt.
 • De kinderen willen een verandering in de omgangsregeling.

Hoe kun je een ouderschapsplan wijzigen?

De eerste stap bij het wijzigen van het ouderschapsplan is de wijziging overleggen met de andere ouder. Is je ex-partner het met de wijziging eens? Dan kun je samen het ouderschapsplan aanpassen en er opnieuw jullie handtekening onder zetten. Ook kun je de hulp inschakelen van een mediator of advocaat om jullie hierbij te helpen. Wil je het officieel doen? Dan kun je het aangepaste ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechtbank. Dan is het ouderschapsplan direct afdwingbaar.

Ouderschapsplan eenzijdig wijzigen

Het komt ook voor dat je ex-partner het niet eens is met de wijziging. Toch kun je het ouderschapsplan niet zomaar eenzijdig wijzigen. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, kun je naar een advocaat of mediator stappen. Zij zullen samen met je ex-partner proberen tot een overeenstemming te komen. Lukt dit niet? Dan zul een verzoek tot wijziging van het ouderschapsplan moeten indienen bij de rechtbank. Je ex-partner krijgt dan de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Door middel van een zitting zal vervolgens uitspraak worden gedaan over de wijzigingen. Lees ons artikel ‘ouderschapsplan wijzigen‘ voor meer informatie over het wijzigen van een ouderschapsplan.

Ouderschapsplan nakomen

Helaas komt het regelmatig voor dat één van de ouders de afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomt. Wat kun je doen in dat geval?

 1. Ga allereerst na of het een eenmalig incident was, of dat je ex-partner de afspraken structureel niet nakomt. Moest je ex incidenteel overwerken en kom hij/zij daarom de kinderen niet op tijd naar je toe brengen? Dan is dat wellicht een geldige reden om de afspraken zoals opgenomen in het ouderschapsplan een keer niet na te komen. Het is niet slim om na een eenmalig incident meteen juridische stappen te ondernemen.
 2. Maar wat doe je als je ex-partner de afspraken structureel niet nakomt? Ga eerst met elkaar in gesprek. Confronteer de ander met de niet nagekomen afspraken. Mocht dit niet baten, kun je overwegen naar een mediator of advocaat te stappen. Mediation is overigens vrijwillig. Je ex-partner is dus niet verplicht om op te komen dagen. Probeer je ex daarom te overtuigen van de voordelen van mediation.
 3. Wil je ex-partner geen mediation? Dan kun je een advocaat inschakelen. Op die manier wordt je partner via de rechtbank gewezen op het niet nakomen van de afspraken en wordt er al dan niet een sanctie opgelegd. Bedenk wel altijd van tevoren dat het nemen van juridische stappen niet bevorderlijk is voor jullie onderlinge relatie. Ook de kinderen ondervinden vaak gevolgen van de onderlinge spanningen tussen hun ouders. De kans is namelijk groot dat je ex-partner zich aangevallen voelt.

Rechtsgeldigheid

Let op: voordat je met het ouderschapsplan naar de rechtbank kunt stappen, moet deze natuurlijk wel rechtsgeldig zijn. Een ouderschapsplan is rechtsgeldig als jullie beiden jullie handtekening hebben gezet. Ook mogen de afspraken die zijn opgenomen in het ouderschapsplan niet in strijd zijn met de wet.

Andere voorwaarden om een ouderschapsplan rechtsgeldig te laten zijn, zijn: beide ouders moeten het ten tijde van het opstellen van het ouderschapsplan eens waren over de afspraken. Het klinkt misschien wat extreem, maar stel dat je onder dwang je handtekening moest zetten, is het ouderschapsplan niet rechtsgeldig. De afspraken die je wilt afdwingen moeten helder zijn en dus niet op meerdere manieren op te vatten zijn. Pas dus op met benamingen als ‘onder voorbehoud van’, ‘op voorwaarde dat’.

Sancties niet nakomen ouderschapsplan

Wanneer de rechter beslist dat je ex-partner zich inderdaad niet aan de regels houdt, kan hij/zij een dwangsom (boete) opgelegd krijgen. Iedere keer dat je ex-partner de afspraken niet nakomt, ontvangt hij/zij een boete.

Mocht je ex-partner ook nu geen gehoor geven aan de regels, en mag jij je kind bijvoorbeeld onterecht niet zien, dan kan de rechter zelfs beslissen om het hoofdadres van jullie kind naar dat van jou te veranderen. Meer informatie over hoe de rechter betrokken is bij het ouderschapsplan? Lees dan ons artikel ‘ouderschapsplan en de rechter’.

Ouderschapsplan zelf opstellen of laten doen?

Het ouderschapsplan kun je zelf opstellen, maar je kunt dit ook laten doen. Is de relatie tussen jou en je (ex)-partner verslechterd door de scheiding? Dan kan het slimmer zijn om de hulp in te schakelen van een mediator of advocaat. Zij helpen je om alle afspraken duidelijk op papier te krijgen. Een mediator houdt daarbij rekening met de belangen van beide ouders. Daarover verderop in dit artikel meer.

Een ouderschapsplan is rechtsgeldig zodra jullie allebei jullie handtekening hebben gezet onder het document. Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan zijn jullie verplicht het ouderschapsplan samen met jullie echtscheidingsverzoek mee te sturen naar de rechtbank.

Waren jullie niet getrouwd, of hadden jullie geen geregistreerd partnerschap? Dan hoeven jullie het ouderschapsplan nergens in te leveren. Mocht je het toch fijn vinden, kunnen jullie ervoor kiezen om het ouderschapsplan te laten tekenen door een notaris. Daarmee is het ouderschapsplan afdwingbaar.

Jullie kunnen een ouderschapsplan zelf opstellen. Zeker als jullie nog prima met elkaar omgaan. Zie hieronder een ouderschapsplan voorbeeld die je goed kunt aanhouden, mocht je het plan zelf willen opstellen.

Hulp nodig bij het ouderschapsplan? Zorgeloosch helpt jullie verder

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor de kinderen en het ouderschapsplan. Maar ook voor jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, kinderalimentatie en meer. Bovendien helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Bestel jouw ouderschapsplan

Als je minderjarige kinderen hebt en uit elkaar gaat, ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Met onze toolkit maak je zelf een juridisch getoetst ouderschapsplan.

 1. Toolkit ouderschapsplan met daarin een concept en informatie hoe je de verschillende onderdelen samen invult
 2. juridisch getoetst

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
“Het was een prettige samenwerking”
“Fijne rustige benadering, om je door dit proces heen te begeleiden.
Er komt zoveel bij kijken, ook dingen waar je helemaal niks vanaf weet.
Goede uitleg en geduld voor als je iets niet begrijpt.
Je zit al in een emotioneel moeilijke periode, en dan is het fijn als er mee gedacht wordt.”
Mediator:
Marco van Nus
8