Boedelscheiding

Als je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap ontbindt, is er vrijwel altijd sprake van een boedelscheiding. Oftewel: het verdelen van spullen, vermogen, schulden en meer. Een boedelscheiding kan behoorlijk complex zijn en ook conflicten opleveren. Daarom gaan wij in dit artikel uitvoerig in op veel vragen rond dit thema.

woning verdeling

Verdeling boedel bij echtscheiding

Toen jullie trouwden of een geregistreerd partnerschap aangingen, hebben jullie de beslissing gemaakt om te trouwen in (beperkte) gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden.

 • Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen of hebben jullie een geregistreerd partnerschap met een gemeenschap van goederen? Dan wordt de boedel bij een echtscheiding eerlijk over jullie beiden verdeeld. Alle bezittingen, maar ook schulden zijn van jullie samen.
 • Ben je getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan na 1 januari 2018? Dan ben je automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Alleen bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jullie samen waren, en/of de bezittingen en schulden die jullie tijdens het huwelijk hebben verkregen worden verdeeld.
 • Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of hadden jullie een samenlevingscontract? Dan zijn de afspraken in die huwelijkse voorwaarden leidend voor de verdeling van de boedel bij een echtscheiding.

Verschil tussen verdelen van inboedel en boedelscheiding

De termen inboedel en boedelscheiding worden nogal eens door elkaar gehaald. Toch zijn het twee verschillende zaken. Een inboedel zijn alle materiële spullen in en rondom een woning. Bij een echtscheiding moeten deze verdeeld worden over beide partners. Een boedelscheiding omvat niet alleen spullen, maar bijvoorbeeld ook het huis, de auto, (spaar)geld en schulden. Hier (anchor link) vind je daar meer informatie over.

Juridische stappen wanneer moeder de omgang weigert

Scheiding inboedel verdelen

Het verdelen van de inboedel is een tijdrovende klus en ontzettend belangrijk. Alle spullen in en rondom het huis moeten immers eerlijk verdeeld worden naar waarde. Hoe pak je het verdelen van een inboedel bij een scheiding aan? Het Nibud maakte er een handig stappenplan voor:

Stap 1: Maak een lijst van de gehele inboedel

Maak een lijst van de volledige inboedel. Van het bankstel tot schilderijen en van boeken tot kleding. Omdat dit een grote lijst wordt, kun je dit het beste digitaal doen in bijvoorbeeld Excel.

Stap 2: Noteer beiden wat je graag zou willen hebben

Noteer allebei afzonderlijk wat jullie graag zouden willen hebben. Soms is dat erg duidelijk. Bijvoorbeeld spullen die iemand voor zijn/haar verjaardag heeft gekregen of spullen die horen bij een hobby. Ook verzamelobjecten gaan vaak naar de oorspronkelijke eigenaar. Over bezittingen die jullie beiden willen hebben, zullen jullie moeten onderhandelen.

Stap 3: Bepaal de waarde van de inboedel

Los van de emotionele waarde, zal ook de daadwerkelijke waarde van de inboedel bepaald moeten worden. Dit is best een uitdaging. Het bankstel van 3 jaar oud is misschien niet zoveel meer waard, maar wanneer je een nieuw bankstel moet aanschaffen ben je zo een paar honderd tot duizenden euro kwijt. Het helpt door te kijken naar tweedehandsprijzen van bepaalde spullen. Noteer zo secuur mogelijk de waarde van de inboedel. Dit moet na verdeling voor beide partners ongeveer even hoog zijn. Is de waarde ongelijk? Dan kun je verder onderhandelen of de ander bijvoorbeeld betalen wanneer jij meer spullen meeneemt.

Stap 4: Verdelen

De verdeling van de inboedel leg je bij voorkeur vast in een echtscheidingsconvenant. Dit is een document dat je samen met je (ex-)partner opstelt. Wanneer de rechter jullie convenant goedkeurt, kun je de spullen daadwerkelijk verdelen.

Wat als je er samen niet uitkomt?

Komen jullie samen niet uit het verdelen van de inboedel? Mediation helpt bij het eerlijk verdelen van de boedel en de vermogensverdeling. Mocht ook dat niet baten? Dan stelt een taxateur de waarde van alle spullen vast. De rechter verdeelt vervolgens de inboedel.

Inboedel taxatie bij scheiding

De waarde bepalen van de inboedel kun je grotendeels zelf doen. Weet je de aanschafprijs niet meer? Zoek dan op internet naar vergelijkbare spullen in dezelfde staat en uit hetzelfde jaar en kijk wat deze ongeveer kosten. Let ook op dat je voor veel spullen niet zozeer de aanschafprijs hoeft te weten, maar wel de vervangingswaarde.

Bij bijzondere objecten, zoals verzamelingen, waardevolle spullen of kunst kan het nodig zijn om de inboedel te laten taxeren. Een expert bepaalt de waarde van de spullen. Een taxateur inschakelen kost overigens wel geld, dus lees je vooraf goed in welke taxateur betaalbaar is.

Er is natuurlijk een verschil in letterlijke waarde en emotionele waarde. Een erfstuk van een familielid is lastig in waarde uit te drukken, maar kan wel een grote emotionele waarde hebben voor jou of je partner. Nu is het bij een erfstuk meestal vrij duidelijk wie het krijgt. Maar wat doe je bijvoorbeeld bij gezamenlijke spullen die voor jullie beiden emotionele waarde hebben? Zoals foto’s of een gezamenlijk geschenk? Dit vraagt vaak om creatieve oplossingen. Maak daarom geen overhaaste beslissingen als het gaat om de verdeling van de inboedel.

Boedelscheiding SnelWonenScan

Boedelscheiding: wat valt er wel en niet onder?

Zoals hierboven al genoemd is er een verschil tussen inboedel en een boedelscheiding. Wanneer je gezamenlijk eigenaar bent van bepaalde zaken, moeten beide geregeld worden. Een boedelscheiding gaat heel wat verder dan het verdelen van alleen de inboedel.

Wat valt er wel onder?

 1. De woning
 2. De inboedel en andere bezittingen
 3. Geld (contant en op rekeningen)
 4. Verzekeringen
 5. Pensioenregelingen
 6. Schulden
 7. Eventuele bedrijven

Wat valt er niet onder?

 • Verknochte goederen en schulden
 • Bepaalde uitkeringen, zoals een letselschade uitkering
 • Schenkingen of erfenissen die door een uitsluitingsclausule verkregen zijn

De boedel omvat alle gezamenlijke bezittingen die tijdens of voor jullie huwelijk zijn verzameld (bij een beperkte gemeenschap van goederen) of al jullie bezittingen (bij een gemeenschap van goederen). Dit zijn dus fysieke spullen, maar ook geld en schulden.

Zodra je een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank, wordt de gemeenschap ontbonden. Dat betekent dat bezittingen en geld die je vanaf dat moment verzamelt, uitsluitend van jou zijn. Je (ex-)partner kan hier geen aanspraak meer op maken.

Verknochte goederen

Er is nog een uitzondering op een boedelscheiding. Zogeheten verknochte goederen. Dit zijn spullen waaraan één partner verknocht is. Denk hierbij aan kleding, sieraden of een erfstuk dat met een uitsluitingsclausule verkregen is.

Deze verknochte goederen vallen niet onder de gemeenschap van goederen. Dit kan natuurlijk een grijs gebied opleveren. Daarom is de stelregel dat iets verknocht mag heten wanneer de maatschappelijke opvattingen dat toelaten.

Hoe regel je een boedelscheiding?

Een boedelscheiding regelen is een complexe klus. Wanneer je hier samen niet aan uitkomt, is het verstandig een expert in te schakelen. Globaal kun je een boedelscheiding regelen via onderstaand stappenplan:

stap 1 Maak een lijst van alle bezittingen
stap 2 Laat alle bezittingen taxeren of bepaal onderling de waarde.
stap 3 Verdeel de goederen.
stap 4 Verdeel contant geld, rekeningsaldo’s etc.
stap 5 Verdeel of verkoop het huis.
stap 6 Verdeel pensioen, kapitaalverzekeringen etc.
stap 7 Bepaal wie de schulden* op zich neemt.

*Schulden kunnen soms gesplitst worden, maar niet altijd. Jullie moeten samen beslissen en/of een regeling treffen over wie de schulden op zich neemt. Ben je getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan in gemeenschap van goederen? Dan zijn jullie allebei aansprakelijk voor deze schulden. Dat houdt in dat een schuldeiser bij jullie allebei kan aankloppen om de schuld te verhalen. Ook al is de schuld niet door jou toedoen ontstaan.

Worden de schulden aan je ex-partner toebedeeld, dan is hij/zij verantwoordelijk voor het aflossen. Doet hij/zij dat niet dan kan de geldverstrekker bij jou aankloppen. Jij kunt het dan op jouw beurt verhalen op je ex-partner. Hiervoor kun je een deurwaarder of advocaat inschakelen.

Belangrijk dus om dit bij de afwikkeling van de scheiding goed te regelen. Mediation kan jullie helpen om dit op een goede manier af te wikkelen. Bij Zorgeloosch proberen we bijvoorbeeld schulden af te lossen uit de overwaarde van de woning.

Meer over scheiden met een huis of hypotheek

Meer informatie lezen over wat er met je huis of hypotheek gebeurt na een scheiding? Onze experts hebben ook meer informatie geschreven over:

Huisdieren verdeling scheiding

Huisdieren verdelen bij een scheiding

Ook een huisdier moet toebedeeld worden aan één van de partners. Hoewel de officiële regel is dat een huisdier toebehoort aan degene op wiens naam hij/zij staat, geldt dat niet als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen.

Vaak wordt dan gekeken wie de meest hechte band heeft met het dier. Eventueel kun je een bezoekregeling treffen. Zo kan de partner die het dier niet meekrijgt, toch het dier blijven zien. Ook kinderen kunnen hierin een rol spelen. Wonen de kinderen bij hun moeder? Dan gaat ook het huisdier vaak naar de moeder. Ook wordt soms afgesproken dat het huisdier meeverhuist wanneer de kinderen om en om bij hun ouders verblijven. Dit moet echter wel in het belang zijn van het dier.

mediator gesprek

Pensioen verdelen bij scheiding

Bij een gemeenschap van goederen moet ook het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk worden verdeeld. In de praktijk komt dit erop neer dat beide partners recht hebben op de helft van het pensioen van de andere partner dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit dien je zelf binnen twee jaar door te geven aan de pensioenuitvoerder. Na jullie pensioen betaalt de pensioenuitvoerder jullie ieder de helft uit. Geef je de scheiding niet of niet binnen twee jaar door aan de uitvoerder? Dan zal het hele pensioen gestort worden op de rekening van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Het is aan hem/haar om de helft door te storten naar zijn/haar ex-partner. Omdat dit in de praktijk nogal eens misgaat, is het van groot belang dat jullie de scheiding op tijd doorgeven aan het pensioenfonds. Dan weet je zeker dat ook na jullie pensioen alles goed geregeld is.

Let op: naar verwachting verandert per 1 juli 2022 deze wijze van pensioen verdelen bij een scheiding. Nog steeds hebben beide partners recht op de helft van het pensioen van de andere partner. Alleen krijgt de partner die recht heeft op een deel van het pensioen een eigen pensioenrecht en kan dus zelf bepalen wat hij/zij met het pensioen doet. Kies je bijvoorbeeld voor een vast of variabel pensioen? Een hoog of laag pensioen? En heb je een pensioenregeling met een nabestaandenpensioen? Dan verandert dat per 1 juli 2022 in een bijzonder nabestaandenpensioen.

Juridische stappen wanneer moeder de omgang weigert

Verdelen van schadevrije jaren

Als je auto rijdt bouw je schadevrije jaren op. Tot nu toe kon alleen de polishouder schadevrije jaren opbouwen. In de praktijk leverde dit vervelende situaties op. Bij een scheiding kwam het nogal eens voor dat één van de twee partners opnieuw moest beginnen met het opbouwen van schadevrije jaren. Met dus een hoge premie tot gevolg.

Sinds 1 januari 2022 kun je schadevrije jaren bij een scheiding verdelen. De polishouder (degene met de schadevrije jaren) bepaalt wat de verdeelsleutel wordt en levert een zogeheten afstandsverklaring aan bij de verzekeraar. Ook kun je schadevrije jaren van een leaseauto overnemen d.m.v. een leaseverklaring bij de verzekeraar.

Bedrijf verdelen bij scheiding

Heb jij of je partner een eigen bedrijf? Of hebben jullie wellicht samen een bedrijf? Dan dient ook de waarde van het bedrijf verdeeld te worden bij een scheiding. Tenminste, als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Het maakt daarbij niet uit of het een eenmanszaak betreft, een VOF of B.V. Het verdelen van de waarde van een bedrijf is overigens een zeer specialistische klus, waarvoor het inschakelen van een accountant vaak nodig is. Vele factoren tellen immers mee voor het berekenen van de waarde van een bedrijf, waaronder accountantsrapporten, jaarcijfers en bedrijfsinventaris. Dit kan een gezamenlijke accountant zijn, of een onafhankelijke accountant.

De rechtsvorm van een bedrijf bepaalt voor een belangrijk deel hoe de verdeling van het bedrijf plaatsvindt.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak valt in z’n geheel onder de gemeenschap van goederen en moet dus eerlijk worden verdeeld.

VOF (van beide partners)

Hadden jullie samen een VOF, dan valt deze volledig onder de gemeenschap van goederen. De totale waarde van de VOF wordt verdeeld. Daarna kan eventueel de beslissing worden gemaakt om de VOF om te zetten naar een eenmanszaak wanneer één van jullie in het bedrijf wil blijven werken.

VOF (met andere compagnons)

Alleen het deel van de VOF dat van één van jullie is, of van jullie samen valt onder de gemeenschap van goederen.

BV

Een BV bestaat uit aandelen. Officieel gezien moeten deze aandelen eerlijk verdeeld worden. In de praktijk zien we echter vaak dat de andere partner helemaal niet zit te wachten op (de helft van) aandelen. In dat geval zal de partner die eigenaar is van de aandelen de andere partner moeten uitkopen. Hij/zij zal dus de helft van de waarde van de aandelen moeten betalen aan zijn/haar ex-partner.

Boedelscheiding echtscheidingsconvenant

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, komt er ontzettend veel kijken bij een boedelscheiding. Het is bovendien verplicht om alle afspraken op papier te zetten door middel van een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. Dit convenant kunnen jullie samen opstellen, of met hulp van een mediator of advocaat. Een echtscheidingsconvenant wordt vervolgens beoordeeld door een rechter. Nadat de rechtbank jullie convenant heeft beoordeeld, ontvang je een echtscheidingsbeschikking. Een echtscheidingsconvenant is overigens niet verplicht, maar wel aan te raden.

Onderschat het belang van een echtscheidingsconvenant niet. Het convenant is hét document waarop jullie later kunnen terugvallen. Ook kun je met dit document bepaalde zaken afdwingen, mocht dat nodig zijn. Staat er niks op papier? Dan wordt het erg lastig om je gelijk te halen. Ook kan een echtscheidingsconvenant een houvast zijn voor bijvoorbeeld de belastingdienst, de bank of notaris.

Boedelscheiding regelen? Schakel mediation in

Een boedelscheiding vraagt om veel regelwerk, maar ook om zeer goede afspraken. Al met al gaat het vaak om behoorlijke sommen geld en natuurlijk om emotionele waarde van bezittingen. Omdat een boedelscheiding complex kan zijn of conflicten kan opleveren, is het slim om hulp in te schakelen. Mediation helpt jullie om alles rondom de boedelscheiding (ook wel vermogensverdeling genoemd) in goede banen te leiden. Dat geeft zekerheid en rust.

Een mediator is een onafhankelijke deskundige die jullie helpt de scheiding te regelen, op een onpartijdige manier. Ook verzorgt een mediator bemiddeling, waardoor afspraken gemaakt kunnen worden, de scheiding vlot rond komt en conflicten worden voorkomen.

Mediation biedt niet alleen hulp bij het persoonlijke aspect van de scheiding, maar ook juridisch en financieel advies. Met mediation voorkom je bovendien dat je dure advocaten moet inschakelen en de scheiding moet uitvechten via de rechtbank. Kortom: met het inschakelen van een mediator zorg je voor een professionele partij die jullie volledig begeleidt en ontzorgt in de scheidingsprocedure.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
Gesprek over willen scheiden

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld jullie woning en de hypotheek, de boedelscheiding, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, partneralimentatie, de kinderen en meer. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

“Shabnam heeft ons waanzinnig goed begeleid. Zij wist ons op de juiste momenten te helpen door te wijzen op datgene wat je soms snel uit het oog verliest. Onze kinderen heeft ze op zeer vakkundige en liefdevolle manier door het proces geholpen. Door haar vakkundige hulp en tomeloze inzet is onze scheiding zonder 1 onvertogen woord afgewikkeld en kunnen wij met een traan en een lach terugkijken op een bijzondere ervaring.”
10
“De contactmomenten waren prettig. De uitleg helder en afspraken concreet.”
8