Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed: een hele andere manier van scheiden met weer andere gevolgen dan een ‘gewone’ echtscheiding. Maar wat zijn de voordelen, (financiële) gevolgen en de kosten van deze manier van scheiden? Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over scheiden van tafel en bed.

Jurist aan de telefoon

Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed betekent dat je volgens de wet getrouwd blijft, maar dat jij en je partner gescheiden van elkaar willen leven. Je bent dan letterlijk van tafel en bed gescheiden, vandaar de naam: scheiding van tafel en bed. Goed om te weten: een scheiding van tafel en bed is niet mogelijk bij een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Je kunt dus alleen scheiden van tafel en bed bij een huwelijk.

Wat is het verschil tussen een echtscheiding en scheiding van tafel en bed?

Een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed zijn beide juridische procedures waarmee een huwelijk kan worden beëindigd, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

Echtscheiding

Een echtscheiding, ook wel bekend als een ontbinding van het huwelijk, is de definitieve beëindiging van het huwelijk. Na een echtscheiding zijn beide partners wettelijk niet meer met elkaar getrouwd en hebben ze het recht om opnieuw te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. bij een echtscheiding worden zaken als vermogensverdeling, alimentatie, voogdij en omgang met kinderen geregeld.

Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed is een formele scheiding waarbij partners gescheiden leven, maar nog steeds wettelijk getrouwd blijven. Het huwelijk wordt niet ontbonden, maar er ontstaat een scheidingssituatie waarin de partners apart van elkaar leven. Dit kan worden overwogen wanneer er religieuze, financiële of persoonlijke redenen zijn om niet definitief te scheiden.

Een scheiding van tafel en bed regelt zaken als alimentatie, vermogensverdeling en de verdeling van bezittingen, maar de partners behouden de juridische status van gehuwd zijn.

Rechten en plichten

Bij een echtscheiding worden de huwelijksbanden volledig verbroken en hebben beide partners geen wettelijke verplichtingen meer naar elkaar toe, behalve de afspraken die zijn vastgelegd in de echtscheidingsregeling, zoals alimentatie- en omgangsregelingen voor kinderen.

Bij een scheiding van tafel en bed blijven de partners echter nog steeds wettelijke verplichtingen en rechten naar elkaar behouden, zoals het recht op partneralimentatie en het recht om elkaars erfgenaam te zijn.

Verschil echtscheiding en scheiden van tafel en bed

Bij een echtscheiding ontbinden jullie dus het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je gaat dan niet alleen afzonderlijk van elkaar wonen en leven, je bent volgens de wet ook niet meer bij elkaar. Dat is bij scheiden van tafel en bed anders. Daar gaat ieder zijn eigen weg, maar volgens de wet zijn jullie nog wel aan elkaar verbonden.

Waarom kies je voor een scheiding van tafel en bed

Vroeger was je verplicht om tijdens je huwelijk samen te wonen. Dat staat nu niet meer in de wet, waardoor het aantal scheidingen van tafel en bed afneemt. Toch zijn er nog genoeg mensen die er bewust voor een scheiding van tafel en bed kiezen. Bijvoorbeeld voor het geloof. Ook zijn er stellen die niet de financiële middelen hebben voor een echtscheiding. Scheiden van tafel en bed is dan toegankelijker. Daarnaast kan een scheiding van tafel en bed ook gezien worden als een ‘proefscheiding’, waarna je ook weer bij elkaar kunt komen.

Wat zijn de voordelen van een scheiding van tafel en bed?

 • Voor de wet blijf je getrouwd.
 • Het kan dienen als een pauze in je huwelijk of als proefscheiding.
 • Je kunt het weer ongedaan maken.
 • De financiële gevolgen zijn minder ingrijpend.
 • Je kunt getrouwd blijven voor je geloof.

Nadelen van scheiden van tafel en bed

Het nadeel van deze vorm van scheiden is dat je drie jaar moet wachten om een gewone scheiding aan te vragen. Dit kan vervelend zijn als je bijvoorbeeld wil trouwen met een nieuwe partner. Wil je eerder toch een echtscheiding aanvragen? Dan kan dat alleen wanneer je partner dat ook wil.

Gevolgen bij scheiden van tafel en bed

Ondanks dat je op juridisch vlak getrouwd blijft, moet je rekening houden met een aantal financiële gevolgen. Zoals het pensioen, de hypotheek en uitkeringen of toeslagen. Wanneer je niet meer samenwoont, ben je immers geen fiscaal partners of toeslagpartners meer. Zo hoef je niet meer samen belastingaangifte te doen en telt je ex-partner niet meer mee voor je zorgtoeslag.

Daarnaast heb je geen financiële verantwoordelijkheid meer naar elkaar. Je kunt dus niet voor de schuld van de ander aansprakelijk worden gesteld. Ook de schulden die al bestaan, worden verdeeld samen met het vermogen en de inboedel.

Scheiden van tafel en bed én de hypotheek

Net als bij een normale echtscheiding moet je afspraken maken over de huurwoning of koopwoning. De volgende scenario’s kunnen voorkomen:

 • Eén van jullie is eigenaar van het huis en jullie zijn niét getrouwd in gemeenschap van goederen. Er hoeven geen afspraken worden gemaakt.
 • Getrouwd in huwelijkse voorwaarden? Dan gelden de afspraken die destijds zijn gemaakt.
 • Zijn jullie allebei eigenaar van het huis? Dan moet de hypotheek worden overgedragen naar één persoon óf er moet een nieuwe hypotheek worden aangevraagd.

Lees hier meer over scheiden en hypotheek.

Scheiden van tafel en bed en uitkering

Je krijgt na de scheiding van tafel en bed een uitkering voor een alleenstaande. Let wel: wanneer je samen een partneralimentatie afspreekt kan dit invloed hebben op de hoogte van die uitkering. Daarnaast kan je alleen aanspraak maken op de uitkering wanneer je niet meer samenwoont en de scheiding van tafel en bed is aangevraagd.

Scheiden van tafel en bed en pensioen

Wanneer je gaat scheiden van tafel en bed verdeel je jouw ouderdomspensioen. Dat doe je niet voor het nabestaandenpensioen, je blijft immers nog getrouwd.

De procedure bij het aanvragen van een scheiding van tafel en bed

Je kunt alleen een scheiding aanvragen als je getrouwd bent. Als geregistreerde partners kan het dus niet. In principe is het proces verder hetzelfde als bij een ‘normale scheiding’. Het grote verschil is dat je de scheiding niet inschrijft bij de gemeente en daardoor volgens de wet getrouwd blijft. De scheiding komt wél in het huwelijksgoederenregister te staan. Hieronder gaan we kort in op de stappen die je moet doorlopen om de scheiding van tafel en bed aan te vragen.

Stap 1: dien een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Voor deze stap heb je de hulp van een scheidingsadvocaat nodig.

Stap 2: dien een verzoekschrift in bij de rechtbank (dit kan gemeenschappelijk of eenzijdig).

Stap 3: de rechter keurt het verzoek toe wanneer er genoeg bewijs is dat het huwelijk duurzaam ontwricht is – wat betekent dat de verhoudingen binnen jullie huwelijk zo misgaan, dat samenwonen geen optie meer is.

Stap 4: stel een ouderschapsplan op wanneer jullie samen minderjarige kinderen hebben (dat kan eenvoudig met dit ouderschapsplan voorbeeld van Zorgeloosch). Daarnaast moet er ook een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.

Stap 5: jullie scheiding van tafel en bed staat in het huwelijksgoederenregister. Nu zijn jullie echt gescheiden van tafel en bed.

Bekijk onze pagina ‘scheiding aanvragen‘ voor een gedetailleerdere uitleg over wat je moet weten wanneer je een scheiding gaat aanvragen.

Hoe kun je een scheiding van tafel en bed omzetten naar een ‘gewone’ scheiding?

Sommige stellen kiezen ervoor om hun hele leven gescheiden van tafel en bed te blijven. Het is natuurlijk mogelijk dat je na verloop van tijd met iemand anders wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. In dat geval moet je eerst officieel scheiden. De scheiding van tafel en bed moet dan worden ontbonden. Dit kan alleen door een rechter. Lees ons artikel ‘scheiding van tafel en bed omzetten naar scheiding procedure‘ voor meer informatie over hoe je dit stap voor stap kunt doen.

Toen jullie kozen voor een scheiding van tafel en bed, hebben jullie diverse afspraken vastgelegd. Daardoor gingen jullie over naar een scheiding onder huwelijkse voorwaarden. Jullie bezittingen en schulden zijn destijds eerlijk verdeeld. Hieronder gaan we op een aantal dingen in waar je verder rekening mee moet houden wanneer je je huwelijk officieel wil ontbinden.

Hier moet je rekening mee houden

Wanneer je het huwelijk officieel wilt ontbinden, houd dan rekening met de volgende zaken:

 • Jullie kunnen een gezamenlijk verzoek tot officiële scheiding indienen, wanneer jullie beiden het huwelijk willen beëindigen. Hiervoor geldt geen termijn. De rechter zal dan altijd akkoord gaan.
 • Je kunt een scheiding aanvraag voor een eenzijdige ontbinding van het huwelijk indienen. Dit kan als jullie minimaal drie jaar gescheiden zijn van tafel en bed. Ook dan zal de rechter akkoord gaan.
 • Je kunt ook binnen drie jaar een aanvraag indienen voor eenzijdige ontbinding. De rechter keurt de aanvraag goed onder bepaalde voorwaarden: namelijk als je minimaal een jaar gescheiden bent van tafel en bed en je partner zich misdraagt.

Als jullie weer officieel getrouwd willen zijn, kun je dit de rechtbank laten weten. De scheiding van tafel en bed wordt dan ongedaan gemaakt.

Veelgestelde vragen over scheiden van tafel en bed

Wat kost een scheiding van tafel en bed?

Ook wanneer je wil scheiden van tafel en bed ben je verplicht om een advocaat in te schakelen. Deze werken op basis van uurtarief. Hoeveel je uiteindelijk moet betalen is afhankelijk van hoelang de advocaat bezig is om jouw aanvraag voor de scheiding van tafel en bed te regelen. De advocaat in kwestie maakt van tevoren een schatting van de verwachte kosten. Wil je besparen op de kosten? Dan is het verstandig om samen met je partner één advocaat in arm te nemen. Verder komen ook de kosten van de rechter er nog bij.

Wanneer is de scheiding van tafel en bed definitief?

Jullie zijn definitief gescheiden van tafel en bed wanneer het dus in het huwelijksgoederenregister is opgenomen.

Wanneer eindigt de scheiding van tafel en bed?

Wanneer je bent gescheiden van tafel en bed, blijft dit in principe geldig tot wanneer jullie andere stappen willen zetten. Misschien wil je na de wachttijd van drie jaar het huwelijk helemaal ontbinden. Maar de scheiding van tafel en bed eindigt pas definitief wanneer jullie dat aangeven bij de rechter.

Zijn er termijnen bij de scheiding van tafel en bed?

Er zijn geen wettelijke termijnen voor hoelang jullie gescheiden van tafel en bed mogen leven. Wel is het zo dat je na pas na drie jaar vervolgstappen mag nemen.

Scheiden van tafel en bed ervaringen met Zorgeloosch

Wil je ondersteuning tijdens dit proces? De scheiding mediators van Zorgeloosch helpen je graag met al jouw vragen omtrent scheiden van tafel en bed. Wij kunnen zelfs het hele proces met alle bijbehorende documenten en administratie voor je uit handen nemen. Zo weet je zeker dat alles volgens de wet goed geregeld is en dat jij en je partner in goede harmonie uit elkaar gaan.

Neem gerust contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Veelgestelde vragen over scheiden

Hoe begin je aan een scheiding?

Het proces van een scheiding kan ingewikkeld en emotioneel zijn. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen voordat je een scheiding aanvraagt en om een advocaat te raadplegen om te begrijpen wat het proces inhoudt en wat je rechten en verplichtingen zijn.

De eerste stap om een scheiding te beginnen is om een ​​gesprek te hebben met je partner om te bespreken waarom je de relatie wilt beëindigen. Als jullie beiden overtuigd zijn dat een scheiding de beste optie is, kun je beginnen met het verzamelen van documenten en informatie over jullie financiën, bezittingen en schulden. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen.

Je kunt ook een advocaat of mediator zoeken en met hen bespreken wat het proces inhoudt en welke stappen je moet nemen om de scheiding aan te vragen. Een advocaat of mediator kan je ook helpen om een ​​overeenkomst met je partner te bereiken over de verdeling van bezittingen, alimentatie en eventuele voogdij over kinderen.

Als je eenmaal alles hebt geregeld en overeengekomen, kan je advocaat je helpen bij het indienen van de benodigde juridische documenten bij de rechtbank om de scheiding officieel te maken.

Wat zijn de kosten van een scheiding?

De kosten van een scheiding kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de zaak, de duur van het proces en de advocaatkosten.

Een eenvoudige, onbetwiste scheiding kan relatief goedkoop zijn, omdat er weinig juridische procedures nodig zijn en er weinig geschillen zijn om op te lossen. In dit geval kunnen de totale kosten inclusief advocaatkosten, gerechtelijke kosten en administratiekosten enkele duizenden euro’s bedragen.

Maar als de scheiding gecompliceerder is, bijvoorbeeld vanwege onenigheid over eigendommen, alimentatie of voogdij over kinderen, kunnen de kosten snel oplopen. Advocatenkosten zijn vaak de grootste kostenpost, en kunnen variëren afhankelijk van de ervaring en locatie van de advocaat.

Er kunnen ook andere kosten zijn, zoals kosten voor een mediator of een taxateur om de waarde van eigendommen te bepalen. De gerechtelijke kosten kunnen ook aanzienlijk zijn, afhankelijk van de juridische procedures die nodig zijn.

Het is belangrijk om een ​​realistisch beeld te hebben van de kosten van een scheiding en om een budget op te stellen om deze kosten te beheren.

Kun je scheiden zonder toestemming van je partner?

Ja, het is mogelijk om te scheiden zonder toestemming van je partner. In sommige gevallen kan je zelfs een scheiding aanvragen zonder dat je partner hiervan op de hoogte is.

In de meeste landen moet je een reden hebben om een scheiding aan te vragen, zoals onverzoenlijke meningsverschillen, ontrouw, wreedheid of verlating. Als je voldoet aan de criteria die vereist zijn voor een scheiding en als je in staat bent om aan te tonen dat je relatie onherstelbaar is verbroken, kun je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

In een eenzijdige echtscheidingsprocedure zal de rechtbank je partner op de hoogte stellen van het verzoek en hen in de gelegenheid stellen om te reageren. Als je partner niet reageert, kan de scheiding worden uitgesproken bij verstek.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat een eenzijdige echtscheidingsprocedure vaak complex en tijdrovend kan zijn, en dat je mogelijk advies en bijstand van een advocaat nodig hebt. Daarnaast kan het aanvragen van een scheiding zonder de instemming van je partner leiden tot meer conflicten en moeilijkheden in de toekomst, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Daarom is het altijd aanbevolen om eerst te proberen een oplossing te vinden via mediation of andere alternatieve methoden voordat je een eenzijdige echtscheidingsprocedure overweegt.

Wat is de eerste stap bij een scheiding?

De eerste stap bij een scheiding is om na te denken en te beslissen of dit echt is wat je wilt. Een scheiding kan emotioneel en financieel uitdagend zijn, en het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen van een scheiding zijn voordat je deze beslissing neemt.

Als je hebt besloten dat een scheiding de beste optie is, is de volgende stap om te praten met je partner en te proberen om samen tot een overeenkomst te komen over belangrijke kwesties zoals de verdeling van eigendommen, partneralimentatie en eventuele voogdij over kinderen.

De volgende stap is het verzamelen van documenten en informatie over jullie financiën, eigendommen en schulden. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen.

Uiteindelijk moet je een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift bevat informatie over de reden voor de scheiding en de gewenste uitkomst van de scheiding.

Wat heb je nodig om een scheiding aan te vragen?

Om een scheiding aan te vragen, heb je veel documenten en informatie nodig. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Het huwelijksbewijs: Je moet een huwelijksbewijs overleggen om te bewijzen dat je getrouwd bent.
 2. Identiteitsbewijs: Om je identiteit te bevestigen, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort of identiteitskaart.
 3. Financiële informatie: Je moet informatie verstrekken over jullie gezamenlijke en individuele financiën, inclusief inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen. Dit kan omvatten bankafschriften, loonstrookjes, belastingaangiften en andere financiële documenten.
 4. Een verzoekschrift tot echtscheiding: Dit is het officiële document waarmee je de scheiding aanvraagt. Hierin staan de redenen voor de scheiding en de gewenste uitkomst van de scheiding.
 5. Adresgegevens: Je moet het adres van jezelf en je partner verstrekken, zodat de rechtbank weet waar ze de scheidingspapieren naartoe moet sturen.
 6. Eventuele afspraken over kinderen: Als er kinderen bij betrokken zijn, moet je informatie verstrekken over waar ze wonen, hun school en eventuele overeenkomsten over de voogdij en het ouderschapsplan.

Wat je nog meer nodig hebt, is sterk afhankelijk van de situatie. Het is daarom aan te raden om advies te vragen aan een professionele partij die gespecialiseerd is in echtscheidingszaken. Zo zorg je ervoor dat je de juiste documenten hebt en dat je aan alle vereisten voldoet.

“Ik had er bij het eerste gesprek meteen een goed gevoel over dat de scheiding goed geregeld zou worden. Ik ben ook opgelucht dat ik niet alles tot in detail heb moeten uitzoeken en daar goede hulp bij had...”
Mediator:
Marco van Nus
9
“Nina en haar team hebben ons goed ontzorgd in deze stress volle periode.”
Mediator:
Nina Tillema
10