Disclaimer

Zorgeloosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgeloosch kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Zorgeloosch stelt u op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Zorgeloosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Zorgeloosch, dan wel bij Zorgeloosch rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Zorgeloosch verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgeloosch. Toegang tot en gebruik van de website van Zorgeloosch (https://zorgelooschscheiden.nl/) is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Zorgeloosch.

De website van Zorgeloosch bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Zorgeloosch geen verantwoordelijkheid dragen.

Zorgeloosch kan niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van Zorgeloosch en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Zorgeloosch behoudt zich het recht voor om de website van Zorgeloosch te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

“Shabnam heeft ons waanzinnig goed begeleid. Zij wist ons op de juiste momenten te helpen door te wijzen op datgene wat je soms snel uit het oog verliest. Onze kinderen heeft ze op zeer vakkundige en liefdevolle manier door het proces geholpen. Door haar vakkundige hulp en tomeloze inzet is onze scheiding zonder 1 onvertogen woord afgewikkeld en kunnen wij met een traan en een lach terugkijken op een bijzondere ervaring.”
10
“Goed ervaringen mee gehad, alles tot in de puntjes geregeld echt ontzorgd!”
8