Disclaimer

Zorgeloosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgeloosch kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Zorgeloosch stelt u op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Zorgeloosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Zorgeloosch, dan wel bij Zorgeloosch rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Zorgeloosch verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgeloosch. Toegang tot en gebruik van de website van Zorgeloosch (https://zorgelooschscheiden.nl/) is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Zorgeloosch.

De website van Zorgeloosch bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Zorgeloosch geen verantwoordelijkheid dragen.

Zorgeloosch kan niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van Zorgeloosch en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Zorgeloosch behoudt zich het recht voor om de website van Zorgeloosch te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

“Duidelijke informatie, hier werd ook de tijd voor genomen. processen gingen lekker vlot, voor ik het wist was het convenant en het ouderschapsplan al opgezet met duidelijke afspraken. ik heb het als zeer prettig ervaren.”
9
“Ze kwamen met oplossingen die wij nooit hadden kunnen bedenken. Zijn heel meelevend en zeker onpartijdig. Ze praten op een rustige manier zodat de onbekende wereld een stukje begrijpelijker wordt. Scheiden is echt rot maar ze maken het je wel een stuk fijner door je echt, zoals ze je beloven, de administratieve zorgen te ontnemen. Ik geef mijn leerlingen niet vaak een 10 maar die hebben jullie verdiend! Bedankt.”
10