Partner uitkopen

Je ex uitkopen hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Is het zo ingewikkeld als het klinkt en met welke wet- en regelgeving moet je allemaal rekening houden? Zorgeloosch Scheiden vertelt je op deze pagina alles wat je moet weten over je partner uitkopen.

Hoe werkt het uitkopen van je partner?

Wanneer jullie samen een koophuis hebben, moet de knoop worden doorgehakt wie er in het huis mag blijven wonen – én of dit überhaupt haalbaar is met de vaste lasten. Wanneer jij in jullie gezamenlijke woning wil blijven wonen moet je je partner uitkopen. Voordat je dit kunt doen wordt er gekeken of jij in dat geval de hypotheeklasten ook in je eentje kan blijven dragen.

Vraag stellen over partner uitkopen?

Je kunt eenvoudig online een gratis terugbel afspraak plannen met onze hypotheekadviseur.

Je partner uitkopen? Zoveel moet je gaan betalen

Hoeveel jij moet betalen voor je ex uitkopen, wordt berekend aan de hand van de waarde van de woning – deze wordt vastgesteld door een nieuwe taxatie of een eerdere WOZ-waarde wordt aangehouden. Wanneer de waarde van de woning méér is dan de hypotheekschuld, is er sprake van overwaarde. Is de woning juist minder waard dan de hypotheekschuld? Dan heb je te maken met onderwaarde.

Waarde van de woning verdelen

Hoeveel je uiteindelijk moet betalen om je ex-partner uit te kopen, is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm. We maken onderscheid in je partner uitkopen op trouwen op huwelijkse voorwaarden, in gemeenschap van goederen en in beperkte gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Het is afhankelijk van de voorwaarden die jullie hebben opgesteld hoe de waarde van de woning wordt verdeeld tussen jou en je ex-partner.

Gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan wordt over het algemeen de waarde van de woning 50/50 verdeeld. Dat betekent dat de overwaarde of restschuld voor jullie beiden is. Een uitzondering hierop kan zijn als er bijvoorbeeld is afgelost of geïnvesteerd vanuit een schenking of erfenis onder koude uitsluiting.

Beperkte gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd na 1 januari 2018? Dan ben je automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat als de woning al van jou was, deze over het algemeen van jou blijft. Dit is wel afhankelijk van eventuele aflossingen en/of investeringen gedurende de relatie.

Hoe wordt uitkoopsom bepaald?

Wij krijgen regelmatig de vraag: hoeveel kost het om iemand uit te kopen?

Hoeveel het kost om je partner uit te kopen berekenen we dus aan de hand van de waarde van de woning. De waarde kun je samen bepalen, kun je afleiden uit de WOZ-waarde of je kunt de woning laten taxeren. Wanneer je ex-partner en jij samen eigenaar zijn van de woning (bijvoorbeeld omdat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd) wordt de uitkoopsom bepaald door de waarde van de woning, de openstaande hypotheek en eventuele aflossingen dan wel investeringen ten tijde van jullie relatie.

Een voorbeeld van de kosten voor je partner uitkopen:

Taxatiewaarde woning € 375.000
Openstaande hypotheek € 280.000
Overwaarde € 95.000
Je partner uitkopen kost: € 47.500

Kun je geld lenen voor uitkopen partner?

Iemand uitkopen kost vaak veel geld, het is dan ook logisch dat jij je afvraagt of je hier geld voor kunt lenen. Sinds februari 2020 zijn de regels door de stijgende huizenprijzen versoepeld door de NHG (Nationale Hypotheekgarantie). Nu kun je extra lenen onder NHG-voorwaarden om je ex partner te kunnen uitkopen.

Hoeveel belasting over uitkoopbedrag?

Hoeveel belasting moet je betalen over een partner uitkopen huis? Goede vraag! De uitkoopsom is een eenmalig groot bedrag dat van de vertrekkende partner zelf is, dat betekent dat het geen inkomstenbron is. Daardoor hoef je hier geen belasting over te betalen.

Soms moet dat wél, wanneer je samen met je partner afspreekt dat je niet de hele uitkoopsom in rekening brengt bijvoorbeeld. Dan kan de Belastingdienst dit zien als een schenking, waar ook schenkbelasting over betaald moet worden.

Lees hier verder over scheiden en de Belastingdienst.

Uitkopen partner notariskosten

Wanneer één van de partners in de woning blijft wonen, moeten de woning en de hypotheek op één naam worden gezet. Dit wordt vastgelegd middels de akte van verdeling. Deze wordt opgesteld door de notaris.  Zowel jij als je ex-partner ondertekenen deze akte. Het kan zijn dat de bank een nieuwe hypotheekakte op laat maken. Deze akte wordt alleen ondertekend door degene die de hypotheek overneemt.

Hebben jullie een echtscheidingsconvenant waarin het huis aan één van de partners is toegewezen? Dan hebben jullie alsnog een akte van verdeling nodig om het huis officieel op één naam te zetten.

Was het huis al eigendom van jou voordat je ging trouwen? Of ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en stond er in die voorwaarden dat het huis jouw eigendom blijft? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen akte van verdeling nodig.

Notariskosten bij partner uitkopen woning

De notaris rekent kosten voor het opmaken en het laten passeren van de akte van verdeling. De hoogte van deze kosten is afhankelijk de notaris (dit zijn geen vaste tarieven) en of er ook een hypotheekakte moet worden opgemaakt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om met de notaris aanvullende afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld over je testament.

Afhankelijk van jullie situatie bedragen notariskosten gemiddeld tussen de € 700,- en € 2250,-.

Wie betaalt notariskosten bij uitkoop?

Jij en je ex-partner bepalen onderling wie de notariskosten betaalt. Het meest gebruikelijke is dat de kosten gedeeld worden, echter is het aan jullie om dit te bepalen. De verdeling van de kosten wordt over het algemeen vastgelegd in het convenant of de vaststellingsovereenkomst.

Zorgeloosch papieren tekenen

Partner uitkopen in termijnen

Kun je de uitkoopsom niet in één keer betalen? Dan kun je met je (ex-)partner afspraken maken om de uitkoopsom later of in termijnen te betalen. Bij een betalingsregeling heb je uiteraard wel de medewerking nodig van je (ex-)partner. Ook kan het zijn dat dit de mogelijkheden van het overnemen van de hypotheek beïnvloedt.

Wat als je ex je niet kan uitkopen?

Je partner uitkopen bij scheiding kan van twee kanten komen. Soms willen beiden partners in het huis blijven wonen, en bepaalt de rechter uiteindelijk wie uiteindelijk de ander mag uitkopen. Een rechter kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan de ouder waar de kinderen het grootste van hun tijd bij verblijven. Je partner uitkopen kost nu eenmaal veel geld, dus het kan zijn dat jouw ex-partner niet genoeg spaargeld heeft om jou uit te kopen. In dat geval moet hij/zij extra geld lenen bij de bank of familie. Of jullie moeten gezamenlijk het huis verkopen.

Partner uitkopen bij scheiding

Partner uitkopen hypotheek: alle regels op een rij

De partner die in de woning blijft wonen moet de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Mogelijk worden de lasten hoger, omdat de hypotheek moet worden gewijzigd of verhoogd. Samen met de financieel adviseur bepaal je of je in de nieuwe situatie de lasten kunt dragen. Vervolgens wordt de aanvraag ingediend bij de bank. Geeft jullie hypotheekverstrekker geen akkoord? Dan kan de woning niet op jouw naam gezet worden. Samen met de adviseur ga je dan kijken naar een andere oplossing. Mogelijk dat de woning verkocht moet worden, maar er zijn wellicht ook andere opties zodat je wel in de woning kunt blijven wonen.

Geeft de hypotheekverstrekker akkoord? Dan worden zowel de woning als de hypotheek op jouw naam gezet. Je ex-partner is niet langer eigenaar van de woning en hoofdelijk aansprakelijk op de hypotheek. Dit wordt geregeld via een akte van verdeling en soms ook een nieuwe hypotheekakte. Hier lees je meer over de hypotheek bij een scheiding.

Hypotheek verhogen voor uitkopen partner

Niet iedereen heeft een spaarpot waarmee je je partner uitkopen kan. In de praktijk komt het vaak voor dat degene die in de woning blijft zijn/haar hypotheek moet verhogen voor je partner uitkopen. Kan de hypotheek niet verhoogd worden? Dan kun je proberen om via een andere weg de uitkoop te financieren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hulp van familie.

Een nieuwe of hogere hypotheek moet je natuurlijk wel financieel kunnen dragen. Een hypotheekadviseur zal daarom altijd een berekening maken van de nieuwe hypotheeklasten, en toetsen of de nieuwe/hogere hypotheek past bij de normen van de geldverstrekker. Een mogelijkheid hierbij is de toets van Nationale Hypotheekgarantie, waarbij er wordt gekeken naar de maximale te dragen maandlast in plaats van het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Dit levert soms meer mogelijkheden op, waardoor de hypotheek op jouw naam gezet kan worden. Heb jij een hypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie? Dan kun je vaak alsnog gebruik maken van verruimde regels van de geldverstrekker, om zo het behoud van de woning en de hypotheek mogelijk te maken.

Voordelen hypotheek overnemen

Waarom zou je ervoor kiezen voor je partner uitkopen, en dus de hypotheek over te nemen van je ex-partner?

  • Vooral voor gezinnen met kinderen is het fijn als zij in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen.
  • Je hebt geen verhuiskosten
  • Je hoeft niet allebei op zoek naar een nieuwe woning

Kan je uitkopen weigeren?

Kun je het uitkopen huis weigeren? Zeker! Je kunt er voor kiezen om je te laten uitkopen door je ex-partner of gezamenlijk het koophuis te verkopen.

Is uitkopen partner verplicht?

Je partner uitkopen is dus niet verplicht. Wanneer je dit niet kunt of wilt doen, moet de woning mogelijk verkocht worden. Waren jullie samen eigenaar van de woning? Dan wordt de overwaarde tussen jullie verdeeld na de verkoop, of zijn jullie samen verantwoordelijk voor een eventuele restschuld bij onderwaarde. Ook hierbij geldt dat de verdeling afhankelijk is van eerder gemaakte afspraken, of eventuele aflossingen dan wel investeringen tijdens jullie relatie.

Fiscale gevolgen uitkopen partner

Je partner uitkopen is een complex proces, waar soms grote bedragen mee zijn gemoeid. Om te voorkomen dat je te maken krijgt met onvoorziene fiscale gevolgen is het van groot belang dat de afspraken die jullie maken omtrent de verdeling van de woning en de eventuele overwaarde goed worden vastgelegd.

Een mediator kan jullie informeren over de opties die er zijn, en de eventuele fiscale gevolgen. Het is dus van groot belang dat je je goed laat informeren over de opties, alvorens je beslissingen maakt over de verdeling van de woning.

Wil je je partner uitkopen goed regelen? Schakel mediation in

Het maken van afspraken over jullie scheiding, de woning en de verdeling daarvan is een complex en emotioneel proces. Ook kan het soms over hele grote bedragen gaan, of is er sprake van een ingewikkelde financiële situatie.

Het is daarom van groot belang om goed in gesprek te gaan over jullie scheiding, de woning en de financiële afspraken. Zo voorkom je dat je in een impasse komt over de woning, of dat er onenigheid komt over de uitkoop. Mediation kan hierbij helpen. Een mediator scheiding is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige die jullie helpt de scheiding te regelen en alle afspraken goed op papier te krijgen. De mediator stelt samen met jullie het scheidingsconvenant op, waarna de financieel adviseur de woonoplossing(en) kan gaan verzorgen. Zijn jullie het niet eens of komen jullie er niet uit? De mediator bemiddelt tussen jullie, waardoor jullie de afspraken kunnen maken, de scheiding rond komt en een vechtscheiding wordt voorkomen.

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt bij jullie scheiding zowel de mediation als het ondersteunen van je partner uitkopen. Wij ondersteunen jullie van A tot Z, en helpen je bij zaken waar je zelf wellicht nog niet aan had gedacht. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor de scheiding, het juridische traject bij de rechtbank, de berekeningen voor de hypotheek, het aanvragen van de hypotheek bij de bank en de afwikkeling van eventuele polissen die zijn gekoppeld zijn aan de hypotheek. Ook helpen we jullie bij het regelen van de verzekeringen en het doen van de Belastingaangifte. Door onze gecombineerde dienstverlening weet je snel waar je aan toe bent, en kun je je blik op de toekomst richten na je partner uitkopen.

Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

  1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
  2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
  3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
“Duidelijke informatie, hier werd ook de tijd voor genomen. processen gingen lekker vlot, voor ik het wist was het convenant en het ouderschapsplan al opgezet met duidelijke afspraken. ik heb het als zeer prettig ervaren.”
9
“Prettige en rustige benadering, waardoor een emotionele periode toch op een prettige manier wordt doorlopen.”