Alles over het uitkopen van je ex-partner

Blijf je na een scheiding in de gezamenlijke woning wonen? Dan moet je mogelijk je ex-partner uitkopen. De waarde van de woning is immers van jullie samen. Dat geldt zowel voor een overwaarde als restschuld. Het uitkopen van een partner roept veel vragen op. Is het uitkopen van je partner verplicht? En hoe wordt een uitkoopsom berekend? Op deze en veel andere vragen geven we hieronder uitgebreid antwoord.

De waarde van de woning

Een scheiding is niet alleen een emotionele periode. Het is ook een periode waarin er veel geregeld moet worden. Wanneer jullie samen eigenaar zijn van een koopwoning, moeten jullie beslissen wat er met de woning gebeurt. Blijft één van jullie in de woning wonen, of besluiten jullie het huis te verkopen? Afspraken hierover leg je vast in een echtscheidingsconvenant.

Als jullie de woning verkopen, wordt de overwaarde of restschuld tussen jullie verdeeld.

Blijft één van jullie beiden in de woning wonen? Dan zal allereerst berekend moeten worden of diegene de hypotheeklasten alleen kan dragen. Of dit haalbaar is wordt mede bepaald door de waarde van de woning. De waarde van de woning kan op meerdere manieren worden bepaald: door jullie zelf, op basis van de WOZ-waarde of middels een taxatie door de makelaar. Deze waarde wordt gebruikt om te berekenen of er sprake is van over- of onderwaarde.

Is jullie woning meer waard dan de hypotheek? Dan is er sprake van overwaarde. Deze overwaarde wordt tussen jullie beiden verdeeld. De precieze verdeling hangt af van de eigendomsverhouding, of er bijvoorbeeld schenkingen en/of aflossingen zijn geweest etc.

Als jullie woning minder waard is dan de hypotheek, dan is er sprake van onderwaarde. Ook wel een restschuld genoemd. Ook hierbij geldt dat de verdeling van deze restschuld afhankelijk is van de eigendomsverhouding, investeringen en/of aflossingen etc.

Waarde van de woning verdelen

Hoe wordt de waarde van jullie woning verdeeld? De verdeling is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm.

Huwelijkse voorwaarden

Het is afhankelijk van de voorwaarden die jullie hebben opgesteld hoe de waarde van de woning wordt verdeeld tussen jou en je ex-partner.

Gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan wordt over het algemeen de waarde van de woning 50/50 verdeeld. Dat betekent dat de overwaarde of restschuld voor jullie beiden is. Een uitzondering hierop kan zijn als er bijvoorbeeld is afgelost of geïnvesteerd vanuit een schenking of erfenis onder koude uitsluiting.

Beperkte gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd na 1 januari 2018? Dan ben je automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat als de woning al van jou was, deze over het algemeen van jou blijft. Dit is wel afhankelijk van eventuele aflossingen en/of investeringen gedurende de relatie.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Het regelen van de hypotheek

De partner die in de woning blijft wonen moet de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Mogelijk worden de lasten hoger, omdat de hypotheek moet worden gewijzigd of verhoogd. Samen met de financieel adviseur bepaal je of je in de nieuwe situatie de lasten kunt dragen. Vervolgens wordt de aanvraag ingediend bij de bank. Geeft jullie hypotheekverstrekker geen akkoord? Dan kan de woning niet op jouw naam gezet worden. Samen met de adviseur ga je dan kijken naar een andere oplossing. Mogelijk dat de woning verkocht moet worden, maar er zijn wellicht  ook andere opties zodat je wel in de woning kunt blijven wonen.

Geeft de hypotheekverstrekker akkoord? Dan worden zowel de woning als de hypotheek op jouw naam gezet. Je ex-partner is niet langer eigenaar van de woning en hoofdelijk aansprakelijk op de hypotheek. Dit wordt geregeld via een akte van verdeling en soms ook een nieuwe hypotheekakte. Daarover verderop in dit artikel meer.

Hypotheek verhogen voor uitkopen partner

Niet iedereen heeft een spaarpot waarmee de uitkoopsom kan worden betaald. In de praktijk komt het vaak voor dat degene die in de woning blijft zijn/haar hypotheek moet verhogen voor het uitkopen van de partner. Kan de hypotheek niet verhoogd worden? Dan kun je proberen om via een andere weg de uitkoop te financieren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hulp van familie.

Een nieuwe of hogere hypotheek moet je natuurlijk wel financieel kunnen dragen. Een hypotheekadviseur zal daarom altijd een berekening maken van de nieuwe hypotheeklasten, en toetsen of de nieuwe/hogere hypotheek past bij de normen van de geldverstrekker. Een mogelijkheid hierbij is de toets van Nationale Hypotheekgarantie, waarbij er wordt gekeken naar de maximale te dragen maandlast in plaats van het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Dit levert soms meer mogelijkheden op, waardoor de hypotheek op jouw naam gezet kan worden. Heb jij een hypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie? Dan kun je vaak alsnog gebruik maken van verruimde regels van de geldverstrekker, om zo het behoud van de woning en de hypotheek mogelijk te maken.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Uitkopen van ex-partner woning

Voordelen hypotheek overnemen

Waarom zou je ervoor kiezen om in de woning te blijven wonen, en dus de hypotheek over te nemen van je ex-partner?

 • Vooral voor gezinnen met kinderen is het fijn als zij in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen.
 • Je hebt geen verhuiskosten
 • Je hoeft niet allebei op zoek naar een nieuwe woning

Uitkopen partner verplicht?

Het uitkopen van je partner is niet verplicht. Wanneer je dit niet kunt of wilt doen, moet de woning mogelijk verkocht worden. Waren jullie samen eigenaar van de woning? Dan wordt de overwaarde tussen jullie verdeeld na de verkoop, of zijn jullie samen verantwoordelijk voor een eventuele restschuld bij onderwaarde. Ook hierbij geldt dat de verdeling afhankelijk is van eerder gemaakte afspraken, of eventuele aflossingen dan wel investeringen tijdens jullie relatie.

Uitkoopsom berekenen

Wij krijgen regelmatig de vraag: hoeveel kost het om iemand uit te kopen?

Om de uitkoopsom te berekenen, moet je weten wat de woning waard is. De waarde kun je samen  bepalen, kun je afleiden uit de WOZ-waarde of je kunt de woning laten taxeren. Wanneer je ex-partner en jij samen eigenaar zijn van de woning (bijvoorbeeld omdat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd) wordt de uitkoopsom bepaald door de waarde van de woning, de openstaande hypotheek en eventuele aflossingen dan wel investeringen ten tijde van jullie relatie.

Taxatiewaarde woning € 375.000
Openstaande hypotheek € 280.000
Overwaarde € 95.000
Je partner uitkopen kost: € 47.500

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Zorgeloosch papieren tekenen

Partner uitkopen in termijnen

Kun je de uitkoopsom niet in één keer betalen? Dan kun je met je (ex-)partner afspraken maken om de uitkoopsom later of in termijnen te betalen. Bij een betalingsregeling heb je uiteraard wel de medewerking nodig van je (ex-)partner. Ook kan het zijn dat dit de mogelijkheden van het overnemen van de hypotheek beïnvloedt.

Uitkopen partner notariskosten

Wanneer één van de partners in de woning blijft wonen, moeten de woning en de hypotheek op één naam worden gezet. Dit wordt vastgelegd middels de akte van verdeling. Deze wordt opgesteld door de notaris.  Zowel jij als je ex-partner ondertekenen deze akte. Het kan zijn dat de bank een nieuwe hypotheekakte op laat maken. Deze akte wordt alleen ondertekend door degene die de hypotheek overneemt.

Hebben jullie een echtscheidingsconvenant waarin het huis aan één van de partners is toegewezen? Dan hebben jullie alsnog een akte van verdeling nodig om het huis officieel op één naam te zetten.

Was het huis al eigendom van jou voordat je ging trouwen? Of ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en stond er in die voorwaarden dat het huis jouw eigendom blijft? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen akte van verdeling nodig.

Notariskosten bij uitkopen partner

De notaris rekent kosten voor het opmaken en het laten passeren van de akte van verdeling. De hoogte van deze kosten is afhankelijk de notaris (dit zijn geen vaste tarieven) en of er ook een hypotheekakte moet worden opgemaakt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om met de notaris aanvullende afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld over je testament.

Afhankelijk van jullie situatie bedragen notariskosten gemiddeld tussen de € 700,- en € 2250,-.

Wie betaalt de notariskosten?

Jij en je ex-partner bepalen onderling wie de notariskosten betaalt. Het meest gebruikelijke is dat de kosten gedeeld worden, echter is het aan jullie om dit te bepalen. De verdeling van de kosten wordt over het algemeen vastgelegd in het convenant of de vaststellingsovereenkomst.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Zorgeloosch op gesprek bij mediator

Fiscale gevolgen uitkopen partner

Het uitkopen van je ex-partner is een complex proces, waar soms grote bedragen mee zijn gemoeid. Om te voorkomen dat je te maken krijgt met onvoorziene fiscale gevolgen is het van groot belang dat de afspraken die jullie maken omtrent de verdeling van de woning en de eventuele overwaarde goed worden vastgelegd.

Een mediator kan jullie informeren over de opties die er zijn, en de eventuele fiscale gevolgen. Het is dus van groot belang dat je je goed laat informeren over de opties, alvorens je beslissingen maakt over de verdeling van de woning.

Krapte op de woningmarkt

Naast het financiële en emotionele aspect van een scheiding is er sinds kort een derde factor die mee speelt in de overweging om te gaan scheiden. De zeer krappe woningmarkt schrikt mensen af, want waar moeten ze wonen na de scheiding? En kunnen ze de hoge prijzen wel betalen? Sommige stellen blijven daarom zelfs noodgedwongen bij elkaar. Met soms alle gevolgen van dien.

Zorgeloosch is al ruim 10 jaar dé partij voor echtscheidingen in combinatie met financieel advies. Ook zijn wij de enige scheidingsspecialist in Nederland die niet alleen jullie scheiding regelt, maar ook jullie adviseert over beide woonoplossingen. Het stopt immers niet bij het regelen van de hypotheek voor degene die in de woning blijft wonen. Daarnaast hebben we vaste samenwerkingen met Europarcs (voor een gereduceerd tarief bij een tijdelijke woonoplossing) en met banken zoals ING en Rabobank.

Samen met onze ervaren adviseurs brengen we jullie mogelijkheden in kaart. Voor zowel de huidige woning als voor een nieuwe woning worden de opties doorgerekend. De adviseur gaat al voor jullie aan de slag tijdens het scheidingstraject, zodat je voor je je handtekening onder het convenant zet weet waar je aan toe bent. Door deze samenwerking tussen de mediator en de financieel adviseur halen we het maximale uit jullie situatie. Wees ook niet bang voor extra kosten, want deze service zit bij de prijs inbegrepen!

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Uitkopen partner goed regelen? Schakel mediation in

Het maken van afspraken over jullie scheiding, de woning en de verdeling daarvan is een complex en emotioneel proces. Ook kan het soms over hele grote bedragen gaan, of is er sprake van een ingewikkelde financiële situatie.

Het is daarom van groot belang om goed in gesprek te gaan over jullie scheiding, de woning en de financiële afspraken. Zo voorkom je dat je in een impasse komt over de woning, of dat er onenigheid komt over de uitkoop. Mediation kan hierbij helpen. Een mediator is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige die jullie helpt de scheiding te regelen en alle afspraken goed op papier te krijgen. De mediator stelt samen met jullie het convenant op, waarna de financieel adviseur de woonoplossing(en) kan gaan verzorgen.  Zijn jullie het niet eens of komen jullie er niet uit? De mediator bemiddelt tussen jullie, waardoor jullie de afspraken kunnen maken, de scheiding rond komt en een vechtscheiding wordt voorkomen.

Mediation biedt niet alleen hulp bij het persoonlijke aspect van de scheiding, maar ook informeert de mediator jullie ook over de juridische en financiële aspecten. Met mediation voorkom je bovendien dat je allebei een (dure) advocaat moet inschakelen en de scheiding moet uitvechten via de rechtbank.

Kortom: met het inschakelen van een mediator zorg je voor een professionele partij die jullie volledig begeleidt en ontzorgt in de scheidingsprocedure.

Zorgeloosch moeder aan het spelen met kind

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt bij jullie scheiding zowel de mediation als het realiseren van de woonoplossing(en). Wij ondersteunen jullie van A tot Z, en helpen je bij zaken waar je zelf wellicht nog niet aan had gedacht. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor de scheiding, het juridische traject bij de rechtbank, de berekeningen voor de hypotheek, het aanvragen van de hypotheek bij de bank en de afwikkeling van eventuele polissen die zijn gekoppeld zijn aan de hypotheek. Ook helpen we jullie bij het regelen van de verzekeringen en het doen van de Belastingaangifte. Door onze gecombineerde dienstverlening weet je snel waar je aan toe bent, en kun je je blik op de toekomst richten.

Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

“Nina en haar team hebben ons goed ontzorgd in deze stress volle periode.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“Ze was heel vriendelijk erg betrokken heeft heel snel gewerkt. Ik zou haar ook aanbevelen aan iemand anders.”
10