Effect scheiding op kind

Een scheiding kan grote impact hebben op kinderen. De exacte gevolgen van een echtscheiding voor een kind zijn afhankelijk van o.a. de leeftijd, maar worden ook bepaald door karaktertrekken. Het ene kind zal gevoeliger reageren op een scheiding dan het andere kind. Voor ouders is het belangrijk om je kind goed te begeleiden tijdens en na de scheiding. Hieronder gaan we uitgebreid in op de vraag: wat zijn de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen?

Rechten ouders bij echtscheiding

Welke gevolgen kan een scheiding voor een kind hebben?

Ook voor kinderen heeft een scheiding veel gevolgen. Enkele voorbeelden:

 • Een mogelijke verhuizing en dus een verandering van leefomgeving.
 • In dat geval vaak ook een andere school, leerkrachten en een andere sportclub etc..
 • Nieuwe vriendjes maken.
 • Ineens zijn er twee huizen en verblijven kinderen om en om bij de ouders.
 • Gevoel van spanning, stress en verstoord ritme.
 • Een gevoel dat te vergelijken is met een rouwproces.
 • Het missen van de andere ouder.
 • Gevoel te moeten kiezen tussen beide ouders.
 • Verdriet, woede of angst.
 • Financiële achteruitgang (rond een scheiding hebben ouders vaak minder te besteden).
 • Wennen aan een mogelijk stiefgezin.
 • Feestdagen zien er ineens anders uit.
 • Onzekerheid over de toekomst.

De gevolgen van een scheiding voor kinderen kun je opsplitsen in praktische gevolgen en emotionele gevolgen. Kinderen goed begeleiden tijdens en na de scheiding zorgt ervoor dat kinderen soepeler door de scheiding komen. Ook voorkomt het mogelijke emotionele gevolgen .

Uit onderzoek is bovendien gebleken dat een vechtscheiding grote impact heeft op kinderen. Kinderen van ouders die een vechtscheiding hadden blijken vaker te kampen met emotionele problemen, psychische problemen en een negatief zelfbeeld.

Gedrag kind tijdens en na scheiding

Omdat kinderen een scheiding van hun ouders op hun eigen manier verwerken, kun je een verandering in gedrag waarnemen bij je kind. Zo zijn kinderen geneigd om een kant te kiezen van één van de ouders, of ze ‘hangen’ juist aan beide ouders. Ze gaan zich dan in extreme mate aanpassen aan de situatie. Sommige kinderen reageren verdrietig, andere kinderen juist heel boos. Het komt ook voor dat een kind zich hevig afzet tegen beide ouders, of een nieuw (stief)gezin. In dat geval gaan kinderen vaak op zoek naar steun buiten het gezin.

Het Nederlands Jeugdinstituut maakt onderscheid in leeftijd van kinderen en de mogelijke gevolgen van een scheiding op deze verschillende leeftijdsgroepen. Hier de indeling:

Gevolgen scheiding kind 0-2 jaar

Kinderen van 0 tot 2 jaar kunnen niet of nauwelijks praten. Ze begrijpen daarom niet wat er aan de hand is, maar voelen vaak wel de spanning en stress die een scheiding met zich meebrengt. Dat uit zich in huilen en slecht slapen. Ook voelen zeer jonge kinderen dat de verzorging van één van de ouders mist. Hierdoor kan het hechtingsproces in gevaar komen. Ook wordt het ritme van een jong kind vaak verstoord door een scheiding. Dit houdt vaak nog lang aan, ook na de scheiding.

Gevolgen scheiding kind 4 jaar

Kinderen van 2-4 jaar zijn geneigd om de stress en onzekerheden die komen kijken bij een scheiding over te nemen. Ook kan een peuter denken dat de scheiding door hem of haar komt. Omdat de ouders emotioneel (en soms ook fysiek) afwezig zijn, kan het kind zich minder goed identificeren met beide ouders.

Een kleuter van 4 tot 6 jaar begrijpt enigszins wat er aan de hand is bij een scheiding. Kinderen van deze leeftijd zijn wel geneigd te denken dat de scheiding door hun komt of zien het als een persoonlijke afwijzing. Sommige kleuters worden boos en uiten dit thuis of ergens anders. Ook kan een scheiding leiden tot veel vragen en angst om de ouders kwijt te raken. Er zijn ook kleuters die zich terugtrekken in hun eigen wereld. Om de realiteit te ontvluchten vallen ze dan terug in een fantasiewereld.

Gevolgen scheiding kind 6-9 jaar

Jonge kinderen van 6 tot 9 jaar zitten op school en moeten wellicht van school wisselen door de scheiding. Dit betekent dus ook andere vriendjes, leerkrachten en een andere leefomgeving. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties en moeite met concentreren. Omdat ouders na een scheiding soms minder te besteden hebben, kan dit ervoor zorgen dat het kind moet stoppen met sporten of hun hobby. Kinderen van deze leeftijdscategorie zijn bovendien geneigd om hun ouders tevreden te stellen omdat ze zich zorgen maken om hun ouders.

Gevolgen scheiding kind 12 jaar

Ook kinderen in de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar moeten soms verhuizen wanneer hun ouders gaan scheiden. Dat betekent dat zij soms van school moeten wisselen en dus nieuwe vriendjes moeten maken. Omdat ouders vaak minder te besteden hebben tijdens en na de scheiding, kan het gebeuren dat het kind moet stoppen met sporten of hun vereniging. Kinderen van 9 tot 12 jaar reageren vaak erg emotioneel op een scheiding. Ze voelen zich in de steek gelaten en zien dat vriendjes wel een ‘normaal’ gezin hebben. Zij gaan dan ook vaak op zoek naar steun buitenshuis. Kinderen van deze leeftijden kunnen het begrip ‘scheiding’ wel begrijpen, maar emotioneel vaak niet verwerken. Hierin ligt dus een grote verantwoordelijkheid voor de ouders.

Jonge pubers in de leeftijd van 12 tot 14 jaar reageren vaak heftig op een scheiding. De sociale controle op een puber wordt vaak minder, waardoor zij eerder het risico lopen op afglijden. Ook kan er een verandering merkbaar zijn in hun seksualiteit. Ze stellen zich bijvoorbeeld afhoudend op of juist het tegenovergestelde. Een ander typisch gevolg van een scheiding voor jonge pubers is dat ze zich erg gaan afzetten tegen hun ouders. Vaak kiezen ze één partij of verlaten zelfs vroegtijdig het gezin. Steun zoeken ze buitenshuis en wanneer (één van) de ouders een nieuwe relatie beginnen, zetten zij zich in de meeste gevallen af tegen eventuele stiefouders.

Gevolgen scheiding kind op latere leeftijd

Een scheiding heeft ook diverse gevolgen bij kinderen op latere leeftijd. De mogelijke gevolgen van een scheiding voor een kind op latere leeftijd volgens Het Nederlands Jeugdinstituut lichten wij hieronder toe.

Oudere pubers

Oudere pubers tussen de 14 en 17 jaar ondervinden grote gevolgen van een scheiding van hun ouders. Zo lopen ze eerder het risico om af te glijden omdat de sociale controle op het kind minder is. Ook merk je in deze leeftijdsgroep vaak grote woede over de scheiding. Ze verlaten het gezin vroegtijdig en verliezen soms het respect voor hun ouders. Hoewel pubers van buiten vaak erg boos zijn over een scheiding, worstelen ze van binnen vaak met grote onzekerheid in deze periode. Ze schamen zich naar de buitenwereld en kunnen zich vaak moeilijk aanpassen.

Adolescenten

Omdat adolescenten iets ouders zijn, begrijpen zij beter wat er gaande is tijdens en na de scheiding. Bij 17-20 jarigen merk je somsdat zij zich overdreven gaan aanpassen of compensatiegedrag vertonen. Sommige adolescenten ontkennen of verdringen de scheiding juist.

Zorgeloosch spelende kinderen bij co-ouderschap

Gevolgen scheiding kind beperken door steun en aandacht

Ieder kind reageert anders op een scheiding. Zoals je hierboven hebt gelezen wordt dat grotendeels bepaald door de leeftijd, maar ook door karaktertrekken. Je kunt de gevolgen van een scheiding voor je kind beperken door steun en aandacht te geven. Laat kinderen weten dat je onvoorwaardelijk van ze houdt en dat ze altijd vragen mogen stellen. Geef kinderen en pubers ruimte om hun emoties te uiten en geef ze nooit het gevoel dat ze moeten kiezen tussen beide ouders. Laat ook blijken dat de scheiding niet hun schuld is en zorg voor een zo evenwichtig mogelijke situatie voor de kinderen, zowel tijdens als na de scheiding. En een belangrijke tip: spreek nooit kwaad over de andere ouder waar je kind bij is, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Je kweekt dan het gevoel dat een kind moet kiezen tussen jullie.

Merk je dat je kind meer begeleiding nodig heeft? Dan zijn er een aantal instanties en hulpprogramma’s die kinderen helpen om de scheiding van hun ouders beter te verwerken. Ook mediators bieden begeleiding. Soms gaan zij in gesprek met je kind om alle veranderingen te bespreken en hen de ruimte te geven daar iets van te vinden, als jullie dat fijn vinden.

Heeft jullie gezin hulp nodig? Schakel mediation in

Na de scheiding zijn jullie geen partners meer, maar jullie blijven wel samen ouders. In het belang van jullie kinderen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de zorg en opvoeding. Een evenwichtige situatie creëren voor de kinderen is daarbij het beste. Het is belangrijk om te onderstrepen dat het met de meeste kinderen goed gaat of goed komt. Net als alles heeft ook een scheiding tijd nodig. Dat lukt overigens niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vechtscheiding of conflicten binnen het gezin. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan mediation de oplossing bieden.

Een onafhankelijke en onpartijdige mediator scheiding gaat met jullie in gesprek. Alles omtrent de zorg voor de kinderen en het ouderschapsplan wordt besproken en geregeld. Jullie worden van A tot Z begeleid en ontzorgd. Mediation biedt dus bemiddeling en helpt je om alles goed te regelen. Voor jullie zelf, maar vooral ook voor jullie kinderen. Ook kan mediation begeleiding bieden aan de kinderen. Bijvoorbeeld door middel van een vertrouwelijk gesprek. Mediators hebben alle pedagogische kwalificaties om je kind hierin te begeleiden.

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor de kinderen en het ouderschapsplan. Maar ook voor jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, kinderalimentatie en meer. Bovendien helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
“Fijne rustige benadering, om je door dit proces heen te begeleiden.
Er komt zoveel bij kijken, ook dingen waar je helemaal niks vanaf weet.
Goede uitleg en geduld voor als je iets niet begrijpt.
Je zit al in een emotioneel moeilijke periode, en dan is het fijn als er mee gedacht wordt.”
Mediator:
Marco van Nus
8
“Duidelijke informatie, hier werd ook de tijd voor genomen. processen gingen lekker vlot, voor ik het wist was het convenant en het ouderschapsplan al opgezet met duidelijke afspraken. ik heb het als zeer prettig ervaren.”
9