Financiële gevolgen scheiding

Naast alle emoties die komen kijken bij een scheiding, spelen ook financiën een grote rol. Vaak zijn de financiële gevolgen van een scheiding groot. Daar komt bovenop dat geld een beladen onderwerp is, waarover vaak discussies ontstaan tussen scheidende partners. Daarom hebben we in dit artikel de financiële gevolgen van een scheiding zo volledig mogelijk voor je op een rijtje gezet.

Financiële gevolgen scheiding

Een scheiding heeft grote gevolgen voor je financiën. Niet alleen kost een scheiding geld, ook na de scheiding veranderen je financiën vaak drastisch. Je gaat van twee inkomens ineens naar één inkomen waardoor alle financiële lasten voor jouw rekening komen. Ook kun je misschien minder uren werken omdat je vaker voor de kinderen moet zorgen en wellicht moet je alimentatie betalen. Daarnaast kan het zo zijn dat je door de scheiding moet verhuizen en een nieuwe woning moet inrichten.

In verreweg de meeste gevallen stijgen de financiële lasten en kosten na een scheiding. Deze kosten moet je wel op kunnen vangen. Het is dan ook ontzettend belangrijk om je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Houd je aan het einde van je geld een stuk maand over? Dan is het tijd om in te grijpen. Neem bijvoorbeeld een extra (bij)baan, bespaar op kosten of vraag toeslagen aan als je daar recht op hebt. Omdat je inkomen na een scheiding verandert, heb je kans dat je ineens aanspraak kunt maken op bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag.

Maar een scheiding heeft meer financiële gevolgen. Zo heeft een scheiding gevolgen voor je pensioen, krijg je te maken met alimentatie en veranderende belastingregels.

Alimentatie

Ook na de scheiding ben je als ex-partners verplicht om financieel voor elkaar te blijven zorgen. Dit heet de alimentatieplicht. Hoeveel alimentatie je moet betalen of ontvangt en wie aan wie betaalt, is helemaal afhankelijk van jullie financiële situatie. Er bestaan twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage voor de zorg voor jullie kinderen. Kinderalimentatie wordt betaald voor kinderen tot 21 jaar. Afhankelijk van jullie situatie betaalt meestal de niet-verzorgende ouder alimentatie aan de verzorgende ouder. Bij een co-ouderschap wordt vaak naar rato een verdeling gemaakt. Na de 18e verjaardag van je kind betaal je de alimentatie in de meeste gevallen rechtstreeks aan je kind. Wel kun je dan onderling afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer je kind zelf geld verdient met een bijbaan.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is enerzijds voor partners die na de scheiding niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en anderzijds voor mensen die na de scheiding niet meer kunnen leven zoals ze dat tijdens het huwelijk gewend waren. Stel dat jullie tijdens jullie huwelijk een luxere levensstijl hadden, en één van de partners kan dat leven na de scheiding niet meer leiden, dan ontvangt die partner vaak partneralimentatie. Mits de andere partner dat kan bekostigen uiteraard. Wie aan wie betaalt en hoe hoog de alimentatie dan precies is, kun je laten berekenen door bijvoorbeeld een mediator of advocaat. De hoogte van de alimentatie heeft alles te maken met behoefte en draagkracht.

Behoefte

Je kunt niet zomaar zoveel alimentatie eisen als je zelf wilt. De hoogte van alimentatie kan worden berekend door een rechter (in het geval van kinderalimentatie), maar jullie kunnen dit ook in onderling overleg doen tijdens een mediationtraject. Bij partneralimentatie maakt de rechter nooit een berekening. De hoogte van partneralimentatie zullen jullie samen moeten regelen. Pas als jullie er echt niet uitkomen, kan er een rechter aan te pas komen. Dan wordt de hoogte van de te betalen alimentatie getoetst aan de hand van de zogeheten Tremanormen.

Draagkracht

Degene die alimentatie moet betalen, moet die kosten natuurlijk wel kunnen dragen. Dit heet draagkracht. De rechter toetst deze draagkracht door te kijken naar het inkomen minus de kosten die de betaler zelf moet maken om rond te komen. Je hoeft nooit meer alimentatie te betalen dan je kunt missen, ook niet als je ex een hogere alimentatie eist. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat degene die alimentatie ontvangt zelf zo snel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien.

Wist je dat de hoogte van alimentatie in de loop der tijd kan veranderen (wanneer je zelf meer gaat verdienen) of zelfs helemaal wegvallen?

Eigen woning

Jullie gezamenlijke woning is waarschijnlijk jullie grootste bezit. Hier gaat dus ook veel geld mee gemoeid. Misschien blijft één van jullie in de woning wonen en moet de andere partner worden uitgekocht. Dit gaat vaak om grote sommen geld. Of jullie verkopen de woning en delen de overwaarde of restschuld zoals jullie hebben afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden.

koophuis verdelen bij scheiding

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

  1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
  2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
  3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Vermogen

Als je gaat scheiden moet jullie gezamenlijke vermogen ineens verdeeld worden. Denk aan spaargeld, een kapitaalverzekering, levenslooptegoeden etc. Over de verdeling van vermogen hebben jullie afspraken gemaakt in jullie huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd wordt het vermogen eerlijk verdeeld tussen jou en je (ex-)partner.

Een eigen bedrijf

Als je ondernemer bent of jullie hebben samen een bedrijf, dan zal dit een belangrijk financieel onderdeel zijn van jullie scheiding. De continuïteit van het bedrijf mag niet in gevaar komen, maar de waarde van het bedrijf wordt wel meegeteld als vermogen bij jullie scheiding, en zal dus verdeeld moeten worden. Hierin zijn uiteraard meerdere scenario’s mogelijk. Het is slim om je hierin deskundig te laten adviseren omdat het verdelen van een eigen bedrijf nogal complex kan zijn.

Scheiden en belasting

Het zal je niet verbazen dat een scheiding ook fiscaal gezien veel impact heeft. Je inkomen wijzigt na de scheiding en dus ook je belastingzaken. Teveel mensen onderschatten dit, waardoor er veel fouten in de belastingaangifte blijken te zitten van pas-gescheiden mensen. Dit kan leiden tot forse naheffingen en zelfs financiële problemen. Laat je daarom goed adviseren over jouw belastingzaken, bijvoorbeeld door een mediator scheiding of accountant.

Partneralimentatie berekenen

Kosten van een scheiding

Laten we niet vergeten dat scheiden zelf ook geld kost. Wat een scheiding precies kost is geheel afhankelijk van jullie situatie. Kosten waar je rekening mee moet houden zijn advocaatkosten en/of kosten van een mediator. Scheiden met de hulp van een mediator is vaak goedkoper dan een advocaat in de arm nemen. Bovendien zorgt mediation ervoor dat jullie scheiding vlot en goed geregeld verloopt. Daarnaast betaal je griffiekosten van de rechtbank. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met minderjarige kinderen, moet je de scheiding of ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap laten bekrachtigen door een rechter. Heb je uittreksels nodig tijdens de scheiding (bijvoorbeeld het geboorteregister), dan zitten daar ook kosten aan verbonden.

Scheiden met weinig inkomen: gesubsidieerde rechtsbijstand

Veel stellen die weinig te besteden hebben blijven noodgedwongen bij elkaar uit angst voor hoge scheidingskosten. Hierdoor ontstaat vaak een nijpende situatie die soms zelfs gevaarlijk is. Zo kunnen hoogoplopende ruzies eindigen in een vechtscheiding.

Speciaal voor mensen met weinig tot geen inkomen bestaat er de Wet op de Rechtsbijstand, ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Je betaalt alleen een eigen bijdrage en de rest van de kosten voor de scheiding worden door de overheid betaald.

Voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand
Uiteraard moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen als je aanspraak wilt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo mogen je inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Aan een eigen bijdrage kom je niet onderuit.

Aanvragen rechtsbijstand
Een mediator of advocaat kan de aanvraag voor rechtsbijstand voor je indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als het wordt toegewezen krijg je een bijdrage om de scheiding te bekostigen. De hoogte van deze bijdrage is ook afhankelijk van je inkomen en vermogen.

Pensioen na scheiding

Hoewel dit onderwerp bij veel scheidende stellen niet op nummer één staat, heeft een scheiding wel degelijk grote gevolgen voor je pensioen. Ga je scheiden op latere leeftijd? Dan speelt pensioen na je scheiding wel een vrij prominente rol. Je hebt misschien verschillende soorten pensioenen opgebouwd die je zult moeten verdelen bij een scheiding. Hoe jullie pensioenen worden verdeeld, is opgenomen in jullie huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden.

AOW
Je AOW hoef je niet te delen met je (ex-)partner maar is van jou persoonlijk. Stel dat je al AOW ontving op het moment dat je ging scheiden, heb je wel kans dat dit wordt verhoogd.

Ouderdomspensioen
In de meeste gevallen hebben jullie beiden recht op de helft van het pensioen van de ander. Hier zal dus een berekening over moeten worden gemaakt. Hoe dit in jullie geval precies verdeeld is, is afhankelijk van de afspraken die jullie daarover maakten.

Bijzonder nabestaandenpensioen
Mocht je ex-partner komen te overlijden, ontvang je meestal zo’n 70% nabestaandenpensioen als hij/zij dat heeft opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Als je ex-partner voor zijn/haar overlijden opnieuw getrouwd is, zakt dat percentage al snel naar zo’n 25-30%. Als je gaat scheiden moet je dit op tijd (maar in ieder geval binnen 2 jaar) doorgeven aan jullie pensioenfonds. Doe je dit niet, dan zul je het uitbetalen van je pensioen zelf moeten regelen.

Scheiding van tafel en bed: financiële gevolgen

Een scheiding van tafel en bed betekent dat jullie uit elkaar zijn, maar volgens de wet nog wel getrouwd. Deze vorm van scheiden komt meestal voor bij stellen die vanwege hun geloofsovertuiging niet mogen scheiden, of mensen die vanwege financiële redenen geen officiële echtscheiding willen. Het aanvragen van een scheiding van tafel en bed is te vergelijken met het aanvragen van een reguliere scheiding. De financiële gevolgen zijn dus ook gelijk aan de financiële gevolgen van een officiële scheiding. Jullie zullen bezittingen, schulden en vermogen met elkaar moeten verdelen en ook bij een scheiding van tafel en bed krijg je te maken met alimentatie en het verdelen van pensioenen.

Mediation en geldzaken

De financiële gevolgen van een scheiding zijn omvangrijk. Het is nogal wat om uit te moeten zoeken of en hoeveel alimentatie je ontvangt, hoeveel geld je kunt lenen voor een nieuwe woning of het uitkopen van je partner, of je recht hebt op tegemoetkomingen en hoe de belastingpercentages nu voor je uitvallen.

Maak je hier fouten in op het moment dat je afspraken gaat vastleggen in een echtscheidingsconvenant dan ondervind je daar vaak jarenlang en soms zelfs de rest van je leven de gevolgen van. Steeds meer mensen kiezen daarom voor professionele hulp als ze gaan scheiden. Deze hulp komt meestal in de vorm van mediation.

Een mediator is een onpartijdige professional die jullie scheiding met jullie regelt. Zo weet je zeker dat alle afspraken deskundig worden vastgelegd en dat jullie niets belangrijks over het hoofd zien. Ook weet je zeker dat de afspraken die jullie maken aan de wet- en regelgeving voldoen en of deze überhaupt wel haalbaar zijn.

Het andere grote voordeel van mediation tijdens je scheiding is natuurlijk de bemiddeling. Een mediator bemiddelt tussen jou en je partner en heeft oog voor de belangen van jullie beiden! Geld is namelijk een onderwerp dat vaak leidt tot discussies en zelfs vechtscheidingen. Het tegenstrijdige hieraan is dat je bij een vechtscheiding meestal een advocaat in de arm moet nemen. Dit maakt de scheiding alleen maar duurder. Scheiden met een mediator is vaak goedkoper dan scheiden met een advocaat.

Kortom: wil je zeker weten dat alles op het gebied van financiën rondom jullie scheiding goed geregeld is? Mediation helpt!

gesprek met partner over scheiden

Financieel zorgeloos scheiden met Zorgeloosch

Bij Zorgeloosch Scheiden regelen we jullie scheiding van A tot Z. Als enige mediator in Nederland krijg je bij ons niet alleen een mediator toegewezen, maar ook een financieel adviseur. Deze adviseur kijkt tijdens het scheidingstraject continu mee of jullie woonwensen en financiële toekomstplannen wel haalbaar zijn. Zo weten jullie allebei direct waar je aan toe bent.

Mensen die tijdens de scheiding goede afspraken hebben gemaakt over financiën kijken over het algemeen met een beter gevoel terug op de scheiding. Ze zijn meer tevreden over hun financiën en ook emotionele situatie na de scheiding. Mediation zorgt dus voor rust tijdens jullie scheidingstraject en voor een stukje zekerheid voor later. Wil je zelf ontdekken wat Zorgeloosch Scheiden voor jullie scheiding kan betekenen?

“Fijne rustige benadering, om je door dit proces heen te begeleiden.
Er komt zoveel bij kijken, ook dingen waar je helemaal niks vanaf weet.
Goede uitleg en geduld voor als je iets niet begrijpt.
Je zit al in een emotioneel moeilijke periode, en dan is het fijn als er mee gedacht wordt.”
Mediator:
Marco van Nus
8
“Het was een prettige samenwerking”