Het uitkopen van je ex-partner

Blijf je na een scheiding in de gezamenlijke woning wonen? Dan moet je je ex-partner mogelijk uitkopen. De waarde van de woning is immers van jullie samen. Dat geldt zowel voor een overwaarde als restschuld. Het uitkopen van een partner roept veel vragen op. Is het uitkopen van je partner verplicht? En hoe wordt een uitkoopsom berekend? Op deze en veel andere vragen geven we hieronder uitgebreid antwoord.

Partner uitkopen woning

Uitkopen partner huis

Een scheiding is niet alleen een emotionele periode. Het is ook een periode waarin er veel geregeld moet worden. Wanneer jullie samen eigenaar zijn van een koopwoning, moeten jullie beslissen wat er met de woning gebeurt. Blijft één van jullie in de woning wonen, of besluiten jullie het huis te verkopen? Afspraken hierover leg je vast in een echtscheidingsconvenant. Wil je meer informatie over het scheiden met een koophuis? Lees dan ons uitgebreide artikel over scheiden koophuis.

Als jullie de woning verkopen, wordt de overwaarde of restschuld naar eigendomsverhouding tussen jullie verdeeld. Stel dat één van jullie in het huis blijft wonen zal allereerst berekend moeten worden of diegene de hypotheeklasten alleen kan dragen. Ook is het in dat geval belangrijk om te weten wat jullie huis waard is.

Je kunt ervoor kiezen om de woning opnieuw te laten taxeren, maar kunt ook uitgaan van de WOZ waarde. Hoe je de waarde van de woning laat berekenen, bepalen jullie onderling. De waarde van de woning is namelijk nodig om te berekenen of er sprake is van een overwaarde of onderwaarde. Dit heet de vrije verkoopwaarde. De woning is immers een bedrag waard dat tussen jullie verdeeld moet worden.

De berekening van een uitkoopsom gebeurt door de resterende hypotheek van de woningwaarde af te trekken. Is jullie woning meer waard dan de hypotheek? Dan is er sprake van overwaarde. De partner die in de woning blijft wonen betaalt in de meeste gevallen een deel van die overwaarde aan de partner die de woning verlaat. Dit heet uitkopen en kan om behoorlijk grote bedragen gaan.

Als jullie woning minder waard is dan de hypotheek, dan is er sprake van onderwaarde. Ook wel een restschuld genoemd. De partner die de woning verlaat, zal in veel gevallen een deel van de restschuld moeten betalen aan de partner die in de woning blijft. Ook dit heet uitkopen.

De bovenstaande twee situatieschetsen zijn overigens erg zwart/wit. In de praktijk bestaat er vaak een grijs gebied. Wanneer één van de partners bijvoorbeeld een grote investering in de woning heeft gedaan vanuit het eigen vermogen, is er wellicht helemaal geen sprake van een uitkoopsom. Kortom: de verdeling van de waarde van een woning verschilt per situatie en de voorwaarden die jullie hebben opgesteld. Laat je hierover altijd goed adviseren.

Hypotheekscan: weet of jij de woning over kan nemen

Veel mensen weten niet dat er vaak veel meer mogelijk is met de woning als je uit elkaar gaat. Wist je bijvoorbeeld dat als je de woning wilt overnemen, je vaak een veelvoud kunt lenen van wat je normaal kunt lenen bij een hypotheekverstrekker?

Dagelijks spreken wij stellen die niet weten wat er allemaal mogelijk is met de hypotheek. Het is essentieel dat je je goed laat voorlichten over de mogelijkheden.

Doe de scan en weet

 1. Of je de woning kan overnemen
 2. Toegang tot een gratis consult van onze hypotheekspecialist
 3. Inzicht in jouw situatie

Zorgeloosch een woning vinden met hypotheek

Waarde van de woning verdelen

Hoe wordt de waarde van jullie woning verdeeld? De verdeling is deels afhankelijk van jullie samenlevingsvorm. Zijn jullie getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan onder huwelijkse voorwaarden of een (beperkte) gemeenschap van goederen? En welke verdeling is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden? Wat ook meetelt is de eigendomsverhouding. Dit is bij lange na niet altijd 50/50. Wanneer één van de partners bijvoorbeeld grote investeringen in het huis heeft gedaan, kan de verdeling anders liggen.

Partner uitkopen hypotheek

De partner die in de woning blijft wonen moet de hypotheeklasten alleen kunnen dragen. Er bestaan allerlei tools waarmee je die lasten kunt berekenen. Ook kan een gesprek met je hypotheekadviseur hierbij helpen. Het is aan jou om te bepalen of de hypotheeklasten haalbaar voor je zijn. Ook kan een bank toetsen of zij de hypotheeklasten verantwoord vinden. Kun je de hypotheeklasten niet dragen? Dan is het verkopen van de woning vaak de enige oplossing.

Blijf jij in de woning wonen? Dan komen alle hypotheeklasten volledig voor jouw rekening. Je ex-partner is niet langer aansprakelijk. Dit laat je vastleggen door een notaris in een akte van verdeling en een hypotheekakte. Daarover verderop in dit artikel meer. Lees hier meer over op de pagina ‘partner uit huis zetten koopwoning‘.

Huis verdelen bij scheiding
Mediation gesprek met koppel scheiding

Hypotheek verhogen voor uitkopen partner

Niet iedereen heeft een spaarpot waarmee de uitkoopsom zomaar kan worden betaald. In de praktijk komt het vaak voor dat degene die in de woning blijft zijn/haar hypotheek moet verhogen voor het uitkopen van de partner, of een extra hypotheek moet afsluiten.

Voordelen hypotheek overnemen

Waarom zou je ervoor kiezen om in de woning te blijven wonen, en dus de hypotheek over te nemen van je ex-partner?

 1. Vooral voor gezinnen met kinderen is het fijn als zij in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen.
 2. Je hebt geen verhuiskosten.
 3. Afhankelijk van je huwelijkse voorwaarden, betaal je waarschijnlijk geen overdrachtsbelasting.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Uitkopen partner verplicht?

Het uitkopen van je partner is niet verplicht. Wanneer je dit niet kunt of wilt doen, moet de woning verkocht worden. Waren jullie samen eigenaar van de woning? Dan wordt de overwaarde eerlijk tussen jullie verdeeld na de verkoop, of zijn jullie samen verantwoordelijk voor een eventuele restschuld bij onderwaarde.

Mediator met koppel over omgangsregeling

Uitkoopsom berekenen

Wij krijgen regelmatig de vraag: hoeveel kost het om iemand uit te kopen? Om de uitkoopsom te berekenen, moet je weten wat de woning waard is. Hiervoor is het nodig om de woning te laten taxeren. Bijvoorbeeld door een taxateur of makelaar. Wanneer je ex-partner en jij samen eigenaar zijn van de woning (bijvoorbeeld omdat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd) bedraagt de uitkoopsom de helft van de overwaarde of onderwaarde van de woning.

Taxatiewaarde woning € 375.000
Openstaande hypotheek € 280.000
Overwaarde € 95.000
Je partner uitkopen kost: € 47.500
Taxatiewaarde woning € 375.000
Openstaande hypotheek € 280.000
Overwaarde € 95.000
Je partner uitkopen kost: € 47.500
De verschillen tussen een fiscaal partner en toeslagpartner

Partner uitkopen in termijnen

Kun je de uitkoopsom niet in één keer betalen? Dan kun je met je (ex-)partner afspraken maken om de uitkoopsom later of in termijnen te betalen. Bij een betalingsregeling heb je uiteraard wel de medewerking nodig van je (ex-)partner. Hoe dit werkt? Je legt de afspraken vast in het convenant die je met elkaar maakt over het uitkopen van je partner in termijnen.

Uitkopen partner notariskosten

Wanneer één van de partners in de woning blijft wonen, moet de woning op één naam worden gezet. Ook moet je officieel vastleggen wie de hypotheeklasten op zich neemt. Dit alles gebeurt met een akte van verdeling. Een akte van verdeling is dus nodig om vast te leggen dat jij of je ex-partner eigenaar wordt van de woning. Deze akte wordt opgemaakt door een notaris. Zowel jij als je ex-partner ondertekenen deze akte.

Hebben jullie een echtscheidingsconvenant waarin het huis aan één van de partners is toegewezen? Dan hebben jullie alsnog een akte van verdeling nodig om het huis officieel op één naam te zetten.

Was het huis al eigendom van jou voordat je ging trouwen? Of ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en stond er in die voorwaarden dat het huis jouw eigendom blijft? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen akte van verdeling nodig.

Partneralimentatie berekenen

Notariskosten bij uitkopen partner

Bij het uitkopen van je partner komen dus notariskosten kijken. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de complexiteit van jullie verdeling. Betreft het alleen de woning die verdeeld moet worden, of moeten ook alle bezittingen verdeeld worden in de akte? Afhankelijk van jullie situatie bedragen notariskosten gemiddeld tussen de € 500,- en € 2250,-.

Wie betaalt de notariskosten?

Jij en je ex-partner bepalen onderling wie de notariskosten betaalt. Het meest gebruikelijk is dat de partij die uitkoopt de notariskosten betaalt.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Fiscale gevolgen uitkopen partner

Het uitkopen van een partner betreft vaak grote sommen geld. Wat zijn de fiscale gevolgen van een huis uitkopen bij een scheiding?

Gemeenschap van goederen = geen belasting betalen

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is de woning net zoveel van je ex-partner als van jou. Als er sprake is van uitkopen, ontvangt de uitgekochte partner in één keer een groot geldbedrag. Je zou denken dat hierover belasting moet worden betaald. Maar omdat het geld net zo goed van de uitgekochte partner zelf is, hoeft er geen belasting te worden betaald. Het is immers eigen geld. Let op: het kan wel voorkomen dat de partner die de andere partner uitkoopt overdrachtsbelasting moet betalen.

Een deel van de uitkoopsom betalen

Sommige ex-partners kiezen ervoor om niet de hele uitkoopsom te betalen, maar slechts een gedeelte. Dit kan het geval zijn wanneer je graag wilt dat de kinderen in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen, ook al heeft je partner niet genoeg geld om je een uitkoopsom te betalen. De belastingdienst ziet het gedeelte van de uitkoopsom dat wél betaald wordt als een schenking. Hierover moet je dus schenkbelasting betalen. Tenzij jullie nog fiscale partners zijn, dan geldt deze schenkbelasting niet. Een fiscaal partnerschap eindigt pas wanneer één van de partners op een ander adres staat ingeschreven en de echtscheidingsbeschikking staat ingeschreven in het huwelijksregister.

Uitkoopsom in termijnen betalen

Wanneer een uitkoopsom in termijnen wordt betaald, hoeft er geen belasting worden geheven. Geen overdrachtsbelasting en geen schenkbelasting.

Partner uitkopen bij scheiding

Uitgekocht en nu? Krapte op de woningmarkt

Eén van de aspecten van scheiden waar veel mensen onzeker over zijn is een nieuwe of tijdelijke woning. De krapte op de huizenmarkt en de steeds hoger oplopende prijzen schrikken veel mensen af. Sommige stellen blijven daarom zelfs noodgedwongen bij elkaar. Met soms alle gevolgen van dien.

Wij zijn al ruim 10 jaar de beste mediator in combinatie met financieel advies. Ook zijn wij de enige scheidingsspecialist in Nederland die niet alleen jullie scheiding regelt, maar ook jullie woon- en hypotheekopties met jullie doorneemt. Daarnaast hebben we vaste samenwerkingen met Europarcs (voor een gereduceerd tarief bij een tijdelijke woonoplossing) en met banken zoals ING en Rabobank.

Onze ervaren adviseurs gaan met jullie rond de tafel en er alles aan doen om voor jullie beiden de best mogelijke woonoplossing te vinden. Of dat nu permanent of tijdelijk is. We halen het maximale uit jullie situatie doordat de mediator en financieel adviseur samenwerken. Wees ook niet bang voor extra kosten, want deze service zit bij de prijs inbegrepen!

Uitkopen partner goed regelen? Schakel mediation in

Bij het uitkopen van je partner komen grote sommen geld kijken. Waar het ene stel daar goede afspraken over heeft gemaakt, kan het bij het andere stel strubbelingen opleveren.

Komen jullie er samen niet uit om alles rond jullie woning te regelen? Of is er een onenigheid over de uitkoopsom? Mediation kan helpen om uit de impasse te komen. Een mediator is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige die jullie helpt de scheiding te regelen. Ook verzorgt een mediator bemiddeling, waardoor afspraken gemaakt kunnen worden, de scheiding rond komt en een vechtscheiding wordt voorkomen.

Mediation biedt niet alleen hulp bij het persoonlijke aspect van de scheiding, maar ook juridisch en financieel advies. Met mediation voorkom je bovendien dat je dure advocaten moet inschakelen en de scheiding moet uitvechten via de rechtbank. Kortom: met het inschakelen van een mediator zorg je voor een professionele partij die jullie volledig begeleidt en ontzorgt in de scheidingsprocedure.

mediator gesprek

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor bijvoorbeeld jullie woning en de hypotheek, het regelen van de uitkoopsom, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, partneralimentatie, de kinderen en meer. Ook helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan. 

“Er is zoveel wat er bij komt kijken waar wij geen weet van hadden! Dit wordt je gelukkig allemaal uit handen genomen.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“Scheiden is een emotioneel traject. In mijn geval ben ik 'wars' van alle administratieve rompslomp, omdat het emotionele de overhand neemt. De administratieve kant staat me tegen, al weet ik dat ik hier ook doorheen moet.

Met Zorgeloosch heb ik heel weinig met de administratie te maken gehad. Alles werd geregeld en uitgelegd, dus het is echt op een administratief zorgeloze manier scheiden.”
Mediator:
Nina Tillema
10