Psychische gevolgen scheiding: psychische problemen kind na scheiding?

Jaarlijks maken bijna 50.000 kinderen mee dat hun ouders gaan scheiden. Een scheiding heeft altijd impact op kinderen. Naast praktische gevolgen zoals een mogelijke verhuizing en een stiefgezin zien we ook vaak psychische problemen bij een kind na een scheiding, wat ook weer emotionele gevolgen heeft. Die gevolgen kun je opsplitsen in gevolgen op korte termijn en lange termijn. In dit artikel leggen we uit welke psychische en emotionele gevolgen van een scheiding bij kinderen voorkomen.

voogdij kinderen na scheiding

Effect scheiden op kind

Uit nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat kinderen met gescheiden ouders twee keer zoveel problemen hebben dan kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn. Ook is er onderzoek gedaan naar kinderen met zichtbare problemen. Vaak blijken deze kinderen gescheiden ouders te hebben. Je kunt in die zin dus stellen dat een scheiding wel degelijk een risicofactor is voor kinderen. Het lastige aan dit probleem is dat de issues vaak niet zichtbaar zijn aan de buitenkant. Veel kinderen kroppen hun gevoelens op of willen hun ouders er niet mee lastig vallen omdat zij het al moeilijk genoeg hebben.

Kinderalimentatie regelen na scheiding

Psychische problemen kind na scheiding

Kinderen kunnen psychische en emotionele problemen krijgen na een scheiding. Deze problemen kun je grofweg opsplitsen in problemen op de korte termijn en op langere termijn. Hieronder laten we je zien welke psychische problemen vaak merkbaar zijn op korte termijn na de scheiding.

Gedragsproblemen

Kinderen met gescheiden ouders lopen een verhoogd risico op gedragsproblemen. Dit kan vrij onschuldig beginnen. Als deze gedragsproblemen echter niet op tijd gesignaleerd worden, kunnen ze uitgroeien tot serieuze gedragsproblemen. Je kunt hierbij denken aan roken en alcohol- of drugsgebruik. Maar ook aan agressie, vandalisme of delinquentie.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Psychische problemen kind na scheiding

Kinderen kunnen psychische en emotionele problemen krijgen na een scheiding. Deze problemen kun je grofweg opsplitsen in problemen op de korte termijn en op langere termijn. Hieronder laten we je zien welke psychische problemen vaak merkbaar zijn op korte termijn na de scheiding.

Gedragsproblemen

Kinderen met gescheiden ouders lopen een verhoogd risico op gedragsproblemen. Dit kan vrij onschuldig beginnen. Als deze gedragsproblemen echter niet op tijd gesignaleerd worden, kunnen ze uitgroeien tot serieuze gedragsproblemen. Je kunt hierbij denken aan roken en alcohol- of drugsgebruik. Maar ook aan agressie, vandalisme of delinquentie.

Problemen in de omgang met anderen

Een scheiding veroorzaakt bij kinderen een deuk in het vertrouwen. Hierdoor krijgen ze vaak een slechtere band met beide ouders of één van de ouders. Wanneer het één van de ouders betreft, is het vaak de vader. Ook in andere relaties kunnen problemen ontstaan, zoals de omgang met vrienden en klasgenoten.

Lichamelijke problemen

Een scheiding is een stressvolle periode, ook voor kinderen. Dit kan zich – naast de psychische en emotionele problemen – uiten in lichamelijke klachten. Denk hierbij aan stressklachten zoals slaapproblemen, hoofdpijn, misselijkheid en buikpijn.

Emotionele problemen

Een scheiding van ouders leidt vaak tot emotionele problemen bij kinderen. Denk aan angstgevoelens, stress en depressieve gevoelens. Ook kan een laag zelfbeeld ontstaan. Sommige kinderen zijn geneigd te denken dat de scheiding hun schuld is. Wanneer kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen beide ouders, kunnen tevens loyaliteitsproblemen ontstaan. Dit is vooral het geval bij vechtscheidingen waarbij ouders negatief over de andere ouder praten waar de kinderen bij zijn.

Problemen op school

Kinderen van gescheiden ouders hebben vaker problemen op school dan kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn. Door de spanningen die privé spelen, ervaren kinderen vaak concentratieproblemen op school. Hierdoor kunnen de schoolprestaties in het gedrang komen, met lagere cijfers tot gevolg. Ook kunnen leerlingen vaak minder goed overweg met hun medeleerlingen. Ze zijn bijvoorbeeld sneller boos of trekken zich juist terug.

Bij zo’n 80% van de jongeren gaan deze problemen binnen 2 jaar weer over. Na deze 2 jaar is de rust in het gezinsleven immers wedergekeerd en is er meer stabiliteit. Bij zo’n 20% van de jongeren blijven de problemen echter aanhouden op latere leeftijd.

Ouderschapsplan kinderen

Gevolgen scheiding kind op latere leeftijd

Gevolgen van een scheiding op latere leeftijd zijn vaak iets moeilijker te monitoren. Toch is hier veel onderzoek naar gedaan. Gevolgen op langere termijn na een scheiding zijn:

 • Groter risico op depressie of andere mentale problemen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het aantal keren dat er psychische hulp wordt ingeschakeld.
 • Kinderen van gescheiden ouders lopen zelf een hoger scheidingsrisico.
 • Kinderen van gescheiden ouders hebben doorgaans een lager opleidingsniveau.
 • En daarmee vaak ook een lager inkomen.
 • De band met (één van) de ouders is slechter.

Impact scheiding kind

De precieze impact van een scheiding op een kind verschilt natuurlijk enorm per leeftijdscategorie. Waar jonge kinderen vooral een verandering in de sfeer opmerken, maar niet goed begrijpen wat er precies aan de hand is, weten iets oudere kinderen natuurlijk heel goed dat hun ouders uit elkaar gaan. Ook andere factoren spelen hierin een rol. Is er sprake van een vechtscheiding bijvoorbeeld, of gaan de ouders als vrienden uit elkaar? Worden broers en zussen van elkaar gescheiden na de scheiding?

Er is veel onderzoek gedaan naar de impact van een scheiding op kinderen. Deze impact is het beste uit te leggen per leeftijdscategorie.

Effect scheiden op kind 0-2 jaar

Zeer jonge kinderen hebben natuurlijk geen idee wat een scheiding inhoudt. Toch heeft een scheiding wel degelijk effect op hun ritme en stabiliteit. Baby’s hebben namelijk een grote behoefte aan emotionele en fysieke veiligheid en ritme. Wordt dit verstoord, dan kan dat zich uiten in slecht eten en slapen en veel huilen. Ook snappen kinderen van deze leeftijd nog niet dat pappa of mamma weer terugkomt als ze weggaan. Door hier extra aandacht aan te besteden kun je hechtingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Effect scheiden op kind 4-8 jaar

Kleuters en jonge basisschoolkinderen begrijpen nog niet de reden achter de scheiding. Deze leeftijdscategorie is daarom geneigd de schuld bij zichzelf te leggen. Op deze leeftijd zijn kinderen bezig met hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. De ouders dienen hierbij als rolmodel. Als er door de scheiding veel stress en conflicten zijn, kan dit problemen opleveren bij jonge kinderen. Hierbij kun je denken aan terugvallen in een fantasiewereld en het krijgen van loyaliteitsproblemen.

Effect scheiden op kind 8-12 jaar

Schoolgaande kinderen van 8 tot 12 jaar maken zich voorzichtig los van hun ouders. Ze focussen zich meer op het maken van vriendjes en het opbouwen van hun zelfvertrouwen. Vooral de praktische gevolgen van een scheiding (verhuizen, veranderen van school en omgeving) kunnen voor veel weerstand zorgen in deze leeftijdscategorie. Denk aan driftbuien of het gevoel van afwijzing. Ook kunnen de schoolprestaties hierdoor achteruit gaan. Deze leeftijdscategorie is bij een scheiding vaak ook heel bezorgd om de ouders. Kinderen proberen dan hun ouders overdreven te ‘pleasen’.

Effect scheiden op kind 12-18 jaar

Pubers en adolescenten van 12 tot 18 jaar zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Ze nemen vaker afstand van hun ouders, worden zelfstandiger en ontdekken seksuele gevoelens. Omdat kinderen in deze leeftijdscategorie wat zelfstandiger worden, zijn ze bij een scheiding vaak geneigd om hun heil buiten het gezin te zoeken. Bij vrienden bijvoorbeeld of op straat. Ook is er vaak grote weerstand tegen nieuwe partners van hun ouders en zetten ze zich ook af tegen hun eigen ouders. Dat vraagt dus om een groot incasseringsvermogen van de ouders. Sommige pubers lopen een verhoogd risico op leer- of gedragsproblemen door de scheiding van hun ouders. Andere kinderen zijn daarentegen geneigd om alle problemen die spelen in het gezinsleven weg te wuiven of weg te bluffen. Dat is meestal uiterlijke schijn, want van binnen kampen pubers vaak met negatieve gevoelens door de scheiding.

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
kind scheiding

Gevolgen stiefgezin voor kinderen

Zo’n 60% van alle kinderen woont na een scheiding in een stiefgezin. Ook dit heeft een grotere impact op kinderen dan vaak gedacht wordt. Kinderen hebben soms nauwelijks de tijd om de scheiding van hun ouders te verwerken voordat zij in een stiefgezin terechtkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen vaak moeite hebben met het feit dat stiefouders zich bemoeien met hun opvoeding. Vooral wanneer hun opvattingen over opvoeding verschillen van die van hun eigen ouders.

Zorgeloosch meisje die zelf gemaakte tekening vasthoudt

Negatieve gevolgen voorkomen

Psychische en emotionele gevolgen na een scheiding zijn in principe niet te voorkomen. Een zekere vorm van impact zal er altijd zijn. Je kunt negatieve gevolgen wel verzachten. Door te blijven praten met je kinderen bijvoorbeeld. Door hen de ruimte te geven om hun gevoelens te uiten. Maar ook door niet slecht te praten over je ex-partner waar je kinderen bij zijn. Merk je dat het niet goed gaat met je kind tijdens of na de scheiding? Dan zijn er verschillende programma’s en instanties die hulp bieden.

Meer lezen over scheiden met kinderen

Meer informatie lezen over wat je moet doen als je gaat scheiden met kinderen? Onze experts hebben ook meer informatie geschreven over:

Alles goed regelen voor de kinderen? Schakel mediation in

Hoewel jullie na de scheiding geen partners meer zijn, blijven jullie altijd samen ouders. In het belang van jullie kinderen is het goed om duidelijke afspraken te maken over de zorg en opvoeding. Op deze manier blijven beide ouders een band onderhouden met de kinderen.
Soms lukt het maken van die afspraken niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vechtscheiding of conflicten. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan mediation de oplossing bieden. Een onafhankelijke en onpartijdige mediator scheiding gaat met jullie in gesprek. Alles omtrent de zorg voor de kinderen en het ouderschapsplan wordt besproken en geregeld. Jullie worden van A tot Z begeleid en ontzorgd. Mediation biedt dus bemiddeling en helpt je om alles goed te regelen. Voor jullie zelf, maar vooral ook voor jullie kinderen.
Kies je voor een advocaat in plaats van mediation? Dan krijg je een situatie waarin twee ouders lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. Niet alleen duurt het dan langer voordat de scheiding rond is, het kost bovendien meer geld. Ook levert dit veel spanningen op binnen het gezinsleven.

Kies voor Zorgeloosch,

de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

kind scheiding

Over Zorgeloosch

Zorgeloosch verzorgt mediation en financieel advies bij een scheiding. Wij ondersteunen jullie van A tot Z. Zo helpen wij jullie alles te regelen voor de kinderen en het ouderschapsplan. Maar ook voor jullie woning en hypotheek, het aanvragen van de scheiding bij de rechtbank, het regelen van verzekeringen, kinderalimentatie en meer. Bovendien helpen onze mediators een escalatie te voorkomen. Bij Zorgeloosch vind je alles onder één dak om jullie scheiding in goede banen te leiden en zorgeloos uit elkaar te gaan.

“Er is zoveel wat er bij komt kijken waar wij geen weet van hadden! Dit wordt je gelukkig allemaal uit handen genomen.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“In een tijd van onzekerheid, emoties en verandering kregen we professionele maar ook inlevende begeleiding en steun waar nodig en werd er gekeken naar de totale situatie maar zeker ook individueel. De kinderen waren goed in beeld en door adviezen en begeleiding goed betrokken bij het proces.”
10