Partner uit huis zetten koopwoning

De kogel is door de kerk: jullie gaan scheiden. Jij wil niet veel langer in dezelfde woning blijven wonen en bent benieuwd naar de mogelijkheden van je partner uit huis zetten met een koopwoning. Bij Zorgeloosch geven we je graag advies. Daarom lees je op deze pagina alles over hoe het zit met een koopwoning tijdens en na een scheiding.

Gesprek mediator en mensen die scheiden

Kun je je ex-partner uit woning zetten bij koopwoning?

Nee. De ene partner kan niet zomaar de andere partner uit huis zetten. Daar zitten een aantal regels aan verbonden. Deze zijn per situatie verschillend.

Je bent namelijk beschermd op grond van huwelijksrecht, jullie samenlevingscontract of huurrecht. Daarvoor is wel nodig dat je getrouwd bent, een samenlevingscontract hebt of als medehuurder op het contract staat.

Hebben jullie gelijke rechten en lukt het niet om samen te beslissen wie er in het huis mag blijven? Dan kun je een rechter vragen om een oordeel te geven.

Wanneer kan het wel?

Je ex-partner moet in principe de woning verlaten als:

 • Jij (alleen) eigenaar bent van de woning;
 • Je ex-partner geen mede-eigenaar is van de woning;
 • Jullie niet getrouwd zijn geweest;
 • Jullie geen geregistreerd partnerschap hebben gehad.

Wel is het goed om je besluit over je partner uit huis zetten goed te overwegen. Bedenk wat redelijk is, voordat je je ex-partner verplicht om het huis te verlaten. Praat met elkaar over jullie financiële situaties, woonwensen, eventuele zorg voor kinderen, etc.

Wanneer kan het niet?

Eigenlijk kan het in alle andere gevallen niet (zomaar). Hieronder bespreken we per huwelijksvorm wat de opties zijn.

Partner uit huis zetten met koopwoning

Als jullie getrouwd zijn en er is een koopwoning in het spel, zal er eerst gekeken worden naar wie de eigenaar is van de woning. Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tijdens het aangaan van het huwelijk.

Er zijn drie manieren om te trouwen, elk met hun eigen ‘regels’ (bij een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels):

 1. Algehele gemeenschap van goederen (voor 1 januari 2018)
 2. Beperkte gemeenschap van goederen (na 1 januari 2018)
 3. Huwelijkse voorwaarden

Algehele gemeenschap van goederen (voor 1 januari 2018)

In deze vorm van huwelijk zijn alle huidige en toekomstige bezittingen en schulden van jou en je partner samen. Een koopwoning dus ook. Dat betekent dat je niet zomaar je partner uit de woning mag zetten.

Bij een scheiding moeten er daarom afspraken gemaakt worden over de verdeling van de koopwoning. Bijvoorbeeld dat jij of je ex-partner in de woning blijft wonen of dat de woning in de verkoop gaat. In het eerste geval zal de blijvende partner de vertrekkende uit moeten kopen (de helft van de overwaarde).

Om de hypotheek op één naam te zetten, is wel toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. De partner die blijft, moet immers over voldoende financiële middelen beschikken om de woonlasten te kunnen blijven dragen.

Beperkte gemeenschap van goederen (na 1 januari 2018)

Deze vorm houdt in dat alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk volledig eigen bezit zijn. Is de woning dus gekocht voor het huwelijk? Dan valt deze niet onder de gemeenschap van goederen en is de desbetreffende partner eigenaar van het huis.

Huwelijkse voorwaarden

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden betekent voor het koophuis dat de afspraken die jullie hebben gemaakt, bepalen wie de eigenaar van de woning is. Hebben jullie afgesproken dat de woning jouw eigendom blijft? Ook dan mag je na de echtscheiding je partner niet zomaar uit huis zetten.

Niet gehuwd en geen geregistreerd partnerschap?

Dan is de woning waarschijnlijk van degene die het heeft gekocht. De koper (de eigenaar) mag besluiten wie er in de woning mag wonen. Ook als jullie een samenlevingscontract hebben ondertekend, want dan ben je niet automatisch gezamenlijk eigenaar.

Welke stappen doorlopen om partner uit koopwoning te zetten?

Dit is slechts een algemene richtlijn. Elk geval is uniek. Win juridisch advies in om ervoor te zorgen dat alles rechtmatig en eerlijk verloopt.

 1. Overleg en mediation. Het is meestal het beste om eerst samen te proberen een oplossing te vinden door middel van gesprekken en eventueel mediation. Dit kan conflicten voorkomen en een regeling creëren die voor jullie beiden aanvaardbaar is.
 2. Juridisch advies. Raadpleeg eventueel een advocaat. Deze professional kan je adviseren over de specifieke stappen die in jouw situatie van toepassing zijn.
 3. Als jullie getrouwd zijn en scheiden, moet je een echtscheidingsprocedure starten.
 4. Vaststellen van eigendom. Bepaal wie juridisch de eigenaar is van de woning. Lees hierboven hoe dat zit met de verschillende huwelijksvoorwaarden.
 5. Afspraken over de woning. Als de woning van jullie beiden is, maak dan afspraken over de woning, zoals wie erin blijft wonen en of de woning wordt verkocht. Dit kan worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.
 6. Uitkopen. Als één partner in de woning wil blijven, moet hij de vertrekkende partner uitkopen.
 7. Hypotheekwijziging. Als de woning op beide namen staat en de ene partner de andere wil uitkopen, moet de hypotheek gewijzigd worden. Je hypotheekverstrekker moet hier toestemming voor verlenen en kan aanvullende financiële informatie vereisen.
 8. Rechterlijke procedure. Als jullie het niet eens kunnen worden over de woning, kan een rechterlijke procedure nodig zijn. Dit kan via een kort geding of een verzoek tot uitsluiting van de partner worden ingediend.
 9. Uitsluiting van partner. Als de rechter akkoord gaat, kan de partner worden uitgesloten van de woning. Dit betekent dat de partner de koopwoning moet verlaten en geen toegang meer heeft.

Wat als je ex-partner weigert?

Als je ex-partner weigert om vrijwillig mee te werken aan het verlaten van de koopwoning na een scheiding, kun je een aantal zaken overwegen:

 • Overweeg professionele mediation om te proberen tot een overeenkomst te komen. Een mediator kan helpen bij het vinden van een compromis tussen jou en je ex-partner.
 • Raadpleeg een advocaat gespecialiseerd in familierecht voor juridisch advies en begeleiding. Een advocaat informeert je over je rechten en opties.
 • Als jullie nog geen echtscheidingsconvenant hebben, probeer dan een overeenkomst op te stellen waarin de regelingen met betrekking tot de woning duidelijk worden vastgelegd. Dit kan ook de verdeling van bezittingen en schulden omvatten.
 • Als alle andere pogingen mislukken, kun je een rechterlijke procedure starten. Je kunt een verzoek tot uitsluiting van je ex-partner indienen bij de rechtbank. Een rechter zal de zaak beoordelen en een beslissing nemen over wie in de woning mag blijven en wat er met de woning moet gebeuren.
 • Als de rechter besluit dat je ex-partner de woning moet verlaten maar weigert, kun je een deurwaarder inschakelen om de uitsluiting uit te voeren. De deurwaarder zal de wettelijke procedure volgen om je ex-partner uit de woning te verwijderen.
 • In sommige gevallen kan hulp van de politie nodig zijn om de uitsluiting uit te voeren als je ex-partner blijft weigeren te vertrekken na een gerechtelijke uitspraak.
Mediator in gesprek met mensen die scheiden

Iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

Als je uit elkaar gaat is dat niet wat je had verwacht toen jullie je relatie begonnen. Het is geen fijne periode in je leven en uiteindelijk wil je zo goed mogelijk weer de draad oppakken. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk af te zetten in de volgende fase van je leven. Door alles goed te regelen voor jou, je ex-partner en de kinderen. Voor, tijdens en na het uit elkaar gaan. Zorgeloosch maakt het uit elkaar gaan zorgelozer. Onze missie: iedereen verdient een nieuwe kans op geluk.

 1. Uit elkaar gaan op de manier die jullie past: Mediation, Zelf Regelen of met een advocaat
 2. Specialist in hypotheek en uit elkaar gaan
 3. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de gezamenlijke hypotheek als ik mijn partner uit de woning wil zetten?

Wat er na het scheiden met de hypotheek gebeurt, is afhankelijk van jullie situatie.

Hypotheek op één naam en die persoon blijft in het huis

Afhankelijk van hoe jullie alles onderling geregeld hebben. Neem contact op met een juridisch adviseur om te bekijken wat dit voor jullie betekent.

Hypotheek op beide namen en één van jullie blijft in het huis

Je kunt een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen om de vertrekkende partner te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als dit is goedgekeurd, blijft alleen de blijvende partner hoofdelijk aansprakelijk. Het verzoek tot ontslag regel je via een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Ook verdeel je de waarde van het huis. De vertrekkende partner krijgt de helft van de waarde van het huis (min de helft van de restschuld van de hypotheek). Dat betekent dat de blijvende partner de vertrekkende uit zal moeten kopen. Hiervoor kun je mogelijk de hypotheek verhogen of een tweede hypotheek nemen.

Hypotheek op beide namen en niemand blijft wonen

Als jullie beiden niet in het huis blijven, en daarom besluiten het te verkopen, betaal je met de verkoopopbrengst de hypotheek vergoedingsvrij terug. Als de verkoopopbrengst groter is dan de openstaande hypotheekschuld, dan is er sprake van overwaarde. Als de opbrengst lager is, is er sprake van een restschuld.

Overwaarde: bij overwaarde krijg je te maken met een bijleenregeling. Ook als je naar een huurwoning verhuist. De bijleenregeling houdt in dat je de overwaarde gebruikt voor de hypotheek op een nieuw huis.

Restschuld: jullie hebben het huis met verlies verkocht en kunnen niet de gehele hypotheek terugbetalen. Er is een restschuld. Wat nu? Een eenduidig antwoord is er niet. Iedere situatie is namelijk anders. Check bij je hypotheekadviseur wat de mogelijkheden zijn. Als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning, staat je huis onder water.

Welke documenten zijn nodig om het eigendom van de woning op mijn naam te zetten?
 • Huidige hypotheek (inclusief eventuele polissen)
 • Financiële positie: spaargeld, leningen, schenkingen, schulden
 • Taxatierapport, indien van toepassing
 • Onderbouwing betaalbaarheid hypotheek: onderbouwing adviseur, NIBUD formulier, budgetformulier
 • Aangiftes, jaarcijfers, organogram, prognoses (als je ondernemer bent)

Wat er precies nodig is, hangt af van jouw specifieke situatie.

Wat zijn de financiële moeilijkheden als ik mijn partner uit de woning wil zetten?

Als je je partner uit de woning wil zetten en de woning behoudt, moet je je partner uitkopen. Dit houdt in dat je hem of haar de helft van de overwaarde van de woning moet betalen. Dit kan een aanzienlijke financiële verplichting zijn, en je moet ervoor zorgen dat je over voldoende financiële middelen beschikt om dit te kunnen doen.

Na het uitsluiten van je partner uit de woning, ben je volledig verantwoordelijk voor de hypotheeklasten en andere woonkosten, zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud. Je moet er zeker van zijn dat je in staat bent deze kosten in je eentje te dragen.

Als de hypotheek op beide namen staat en je partner wordt uitgesloten, moet je de hypotheekverstrekker overtuigen om de hypotheek op jouw naam te zetten. Dit kan leiden tot extra kosten en vereisten, zoals herfinanciering.

Veranderingen in eigendom van onroerend goed kunnen belastingimplicaties met zich meebrengen. Het is belangrijk om de fiscale gevolgen van de eigendomsoverdracht te begrijpen en mogelijk advies van een belastingadviseur in te winnen.

Als de uitsluiting van je partner leidt tot de verkoop van de woning, kunnen er verkoopkosten zoals makelaarskosten en overdrachtsbelasting ontstaan.

Het veranderen van de eigendomsstructuur van de woning kan leiden tot financiële onzekerheid en instabiliteit, vooral als je niet goed bent voorbereid op de veranderingen in de financiële situatie.

Hoelang duurt het proces om mijn partner uit de woning te krijgen?

De duur van het proces om je partner uit de woning te krijgen, kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren: bereidheid om samen te werken, juridische procedures, hypotheekwijzigingen, overdracht van eigendomsdocumenten, belastingkwesties, mediation en onderhandeling, etc.

“Dagelijks help ik scheidende stellen die niet weten dat er ruimere regels bestaan bij banken als het gaat om scheiden en de aankoop van een woning. Wij kennen de banken én weten als specialist precies welke regels er zijn”
Mediator:
9
“In een tijd van onzekerheid, emoties en verandering kregen we professionele maar ook inlevende begeleiding en steun waar nodig en werd er gekeken naar de totale situatie maar zeker ook individueel. De kinderen waren goed in beeld en door adviezen en begeleiding goed betrokken bij het proces.”
10