7 tips voor het helpen van je kind tijdens de scheiding

Een scheiding is ingrijpend voor kinderen. Na de scheiding verandert er veel voor jullie kind. Er valt een stuk veiligheid weg en dit kan veel vragen, gevoelens en onzekerheden oproepen bij kinderen. Daarom is het belangrijk dat je als ouder weet wat je kan zeggen en kan doen om je kind hierbij te helpen. Hieronder vind je de 7 belangrijkste tips voor ouders die gaan scheiden met kinderen.

mediator gesprek

1. Leef je in in de belevingswereld van je kind

Verplaats je in je kind. Wat zijn voor hem of haar belangrijke gevolgen van de scheiding? Dit kan voor een kind heel anders zijn dan voor jou als volwassene. Kinderen kunnen zich druk maken over hoe het zal gaan met een huisdier, z’n verjaardag of speelgoed. Beantwoord vragen van je kind en vraag naar de zorgen die je kind kan hebben.

2. Samenwerken als ouders

Probeer als ouders zo snel mogelijk een goede samenwerking te creëren. Voor kinderen is dit een van de belangrijkste punten. Laat ze voelen dat jullie, ondanks de scheiding, toch samen ouders blijven. Maak goede afspraken en vermijdt discussies waar de kinderen bij zijn.

3. Luister naar je kind

Kinderen worden graag betrokken in het proces van de scheiding. Vraag ze naar hun beleving en mening. Hoe ouder je kind is hoe meer je met ze kan bespreken. Kinderen lopen vaak rond met veel verschillende vragen. Door naar je kind te luisteren, weet je beter wat er in ze omgaat en kan je soms zelfs zorgen wegnemen.

4. Geef erkenning voor gevoelens

Tijdens een scheiding ervaren kinderen veel verschillende gevoelens. Ook al is dit niet altijd aan ze te zien. Kinderen kunnen zich boos, verdrietig, bang of opgelucht voelen. Deze gevoelens kunnen allemaal naast elkaar bestaan. Laat je kinderen merken dat het niet gek is dat ze zich rot voelen en laat ze weten dat ze verdrietig mogen zijn. Geef je kind het gevoel dat hij/ zij bij jou terecht kan en toon begrip voor alle verschillende gevoelens.

5. Duidelijkheid

Geef goede informatie en betrek je kind in het scheidingsproces. Een kind is gebaat bij eerlijkheid. Wees open en eerlijk naar je kind. Hoe moeilijk of pijnlijk dit ook is. Je kind heeft het meeste aan goede, duidelijke informatie. Zorg wel dat je je kind niet belast met details die niet passend zijn bij de leeftijd van je kind.

6. Praat met respect over elkaar

Praat met respect over de andere ouder. Maak elkaar nooit zwart naar je kind toe. Dit is zeer pijnlijk en kan zelfs schadelijk zijn voor kinderen. Een kind krijgt hierdoor vaak het gevoel dat je ook een deel van hem of haar afwijst. Wees dus positief (of minimaal neutraal) over de andere ouder.

7. Schuldgevoelens

Veel kinderen voelen zich schuldig over de scheiding. Ze hebben het gevoel dat zij iets verkeerds hebben gedaan waardoor jullie uit elkaar gaan. Benadruk meerdere keren en op verschillende momenten dat het niet de schuld van je kind is, maar dat het iets tussen volwassenen is.

Als ouder kun je veel betekenen bij het verwerken van de scheiding voor je kind. Door bovenstaande tips toe te passen zal je je kind helpen om de scheiding een plekje te kunnen geven.

Dit artikel is geschreven door Rian Meddens, Orthopedagoog bij Psychogoed.
Rian schrijft meer artikelen met informatie & tips voor ouders die gaan scheiden, deze vind je op psychogoed.nl/scheiden.

“Nina en haar team hebben ons goed ontzorgd in deze stress volle periode.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“Scheiden is een emotioneel traject. In mijn geval ben ik 'wars' van alle administratieve rompslomp, omdat het emotionele de overhand neemt. De administratieve kant staat me tegen, al weet ik dat ik hier ook doorheen moet.

Met Zorgeloosch heb ik heel weinig met de administratie te maken gehad. Alles werd geregeld en uitgelegd, dus het is echt op een administratief zorgeloze manier scheiden.”
Mediator:
Nina Tillema
10