Uit elkaar met samenlevingscontract en koophuis

De kogel is door de kerk: jullie gaan niet samen verder. Maar, jullie hebben wel een samenlevingscontract en een koophuis. Hoe werkt uit elkaar gaan met een samenlevingscontact en een koophuis?  We vertellen er alles over op deze pagina.

Goedkoop scheiden

Wat is een samenlevingscontract?

Maar eerst; wat is een samenlevingscontract precies? Een samenlevingscontract is een juridisch document waarin twee mensen die samenwonen – en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben – afspraken vastleggen over hun gezamenlijke huishouding en andere zaken die belangrijk zijn voor hun samenwoning.

Waarschijnlijk hebben jullie dit contract samen opgesteld en ondertekend bij een notaris.

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Enkele typische onderwerpen die in een samenlevingscontract geregeld kunnen worden zijn:

  • Verdeling van de kosten voor de huishouding:Wie betaalt wat en in welke verhouding, bijvoorbeeld de kosten voor huur – of in jullie geval hypotheek, gas water en licht, en de boodschappen.
  • Eigendom van bezittingen:Hoe de persoonlijke bezittingen en eventuele gezamenlijke aankopen worden verdeeld bij het eventueel beëindigen van de samenwoning.
  • Pensioen:Afspraken over het pensioen en of partners over en weer recht hebben op partnerpensioen.
  • Partneralimentatie:Of er sprake is van een onderhoudsverplichting naar elkaar toe na het beëindigen van de samenwoning.
  • Erfenis:Hoe de nalatenschap wordt verdeeld als een van de partners overlijdt, vooral als er geen testament is.

Een samenlevingscontract kan een bepaalde juridische en financiële zekerheid bieden aan samenwonende partners. Het is echter geen volledige vervanging van de rechten en plichten die voortkomen uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Daarom werkt uit elkaar gaan met een samenlevingscontract anders dan scheiden van een huwelijk.

Stappenplan hypotheek overnemen zonder uitkoop

Wat zijn de juridische gevolgen van uit elkaar gaan met een samenlevingscontract en een koophuis?

Het uit elkaar gaan met een samenlevingscontract en een koophuis heeft verschillende juridische gevolgen:

Samenlevingscontract ontbinden

Het samenlevingscontract kan in onderling overleg worden ontbonden. Het is verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Als er geschillen zijn over de interpretatie of uitvoering van het contract, kan een rechter hierover een uitspraak doen.

Verdeling van het koophuis

Hoe het koophuis verdeeld wordt, hangt af van wat er in het samenlevingscontract is afgesproken en wie de eigenaren zijn volgens de eigendomsakte. Als beide partners eigenaar zijn, moet er een besluit worden genomen over of een van de partners het huis overneemt of dat het huis verkocht wordt.

Hierbij moeten jullie rekening houden met eventuele overwaarde of restschuld.

Hypotheek

De hypotheek moet worden aangepast. Als één partner in het huis blijft wonen en de ander uitkoopt, moet de hypotheek op één naam worden gezet. De partner die het huis verlaat, moet door de bank worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Inboedel en gezamenlijke bezittingen

De inboedel en andere gezamenlijke bezittingen moeten worden verdeeld volgens de afspraken in het samenlevingscontract. Als er geen afspraken zijn gemaakt, zal de verdeling in onderling overleg plaatsvinden.

Partneralimentatie

In tegenstelling tot bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is er bij het beëindigen van een samenlevingscontract geen wettelijke verplichting tot het betalen van partneralimentatie, tenzij dit is opgenomen in het samenlevingscontract.

Pensioen

Afspraken over pensioenrechten die zijn vastgelegd in het samenlevingscontract moeten worden nagekomen. Er is geen wettelijk vereiste voor pensioenverevening zoals bij een echtscheiding.

Kinderen

Als er kinderen betrokken zijn, moeten er afspraken worden gemaakt over de verzorging en opvoeding en kinderalimentatie. Jullie zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen

Hoe beëindig ik een samenlevingscontract?

Je kunt een samenlevingscontract ontbinden met een simpele brief. Jullie sturen allebei een brief aan elkaar waarin je zegt dat het samenzijn stopt. Je hoeft daar geen notaris voor in te schakelen, waardoor je kosten bespaart.

Er zijn geen wettelijke eisen waar deze brief aan moet voldoen. Een aantal zinnen in je eigen woorden is voldoende.

Hoe zit het als je uit elkaar gaat met een samenlevingscontract én koophuis?

Misschien staat jullie koophuis nu op één van jullie namen bij de bank en in het Kadaster. Wanneer het samenlevingscontract ontbonden wordt, blijft het op die naam staan. Staan jullie beiden ingeschreven als eigenaar, dan moet je goede afspraken maken over de koopwoning.

Jullie spreken zelf af wie in de woning blijft wonen of maken samen de keuze om het koophuis te verkopen.

Bij Zorgeloosch ondersteunen we je in deze periode

Een samenlevingscontract zorgt ervoor dat de afspraken grotendeels zijn vastgelegd. Maar, het kan ook dan zijn dat je afspraken moet interpreteren. Een mediator kan beide partijen bijstaan.

Echter: het meest relevant zijn wij als er een koopwoning in het spel is. Ook al is er vastgelegd wat er moet gebeuren, het moet wel uitgevoerd (kunnen) worden.

Ook als je een samenlevingscontract hebt en je uit elkaar gaat, heb je advies en hulp nodig bij het uitvoeren van de afspraken rond de hypotheek. Wij weten wat er formeel mag, moet en kan en zo hebben we altijd de beste financiële oplossing voor jou!

Scheidingsbemiddeling & financieel advies, samen in één klantvriendelijke dienstverlening. Of het nu gaat om jullie kinderen, de woning of financiële zaken, alles wordt door Zorgeloosch geregeld. Maar hoe zorgen we ervoor dat alles ook echt Zorgeloosch verloopt? Lees hieronder meer over onze werkwijze:

stap 1-01

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste, gratis en vrijblijvende gesprek maken jullie kennis met de financieel scheidenexpert. Om een goede inschatting te maken, gaan we in op jullie situatie. Hoe zit het met jullie koophuis? Zijn er kinderen in het spel?

De financieel adviseur peilt ook jullie verwachtingen en vertelt wat jullie precies van hem/haar kunnen verwachten. Natuurlijk hebben jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Door het gebruik van de Snelwonenscan weten jullie dan al meteen of jullie woonwensen haalbaar zijn.
stap 2

Opstellen VSO (vaststellingsovereenkomst)

We stellen voor jullie een VSO (vaststelllingsovereenkomst) op. Jullie kunnen dit ook zelf doen via ons Zelf regelen pakket.
stap 3

Regelen met de bank

We regelen alles rond jullie koopwoning met de bank. We kijken ook naar de woonmogelijkheden voor degene die uit het huis vertrekt.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met onze koopwoning als we ons samenlevingscontract beëindigen?

Wat er gebeurt met de koopwoning, is afhankelijk van de gemaakte afspraken die in het samenlevingscontract staan. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Een van de partners koopt de ander uiten wordt de eigenaar van de woning.
  2. Jullie verkopen de woning en de opbrengst (of de schuld) wordt verdeeld volgens de afspraken in het samenlevingscontract.

Naast deze twee veelvoorkomende scenario’s zijn er nog een aantal mogelijkheden. Wil je hier meer informatie over? Schakel dan een financieel adviseur in.

Kunnen we ons samenlevingscontract ook wijzigen in plaats van het te ontbinden?

Ja, het is mogelijk om een samenlevingscontract te wijzigen in plaats van het te ontbinden. Als jullie situatie verandert of als jullie wensen of behoeften veranderen, kunnen jullie ervoor kiezen om het contract aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Wat gebeurt er met onze hypotheek als één van ons het huis overneemt?

Als jullie beiden (deels) eigenaar zijn van jullie koophuis en één van jullie blijft er wonen, dan kun jij de hypotheek overnemen van je partner. Jij bent dan alleen aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Hiervoor moeten jullie voor de vertrekkende partner een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid regelen.

Bij overwaarde van de woning, moet je je vertrekkende partner uitkopen. Is er sprake van onderwaarde, dan betaalt jouw partner een deel aan jou. Hiervoor moet een erkend taxateur of makelaar eerst de waarde van jullie huis bepalen.

Vervolgens wordt de hypotheekschuld overgeschreven op naam van degene die na de scheiding het koophuis overneemt. Dit klinkt makkelijk, maar is redelijk complex. Een goede voorbereiding kan de doorlooptijd aanzienlijk versnellen. Ook moet de financiering van het resterende schuldbedrag worden geregeld.

Tot slot vindt, na de overname van de hypotheek, de overname van de woning plaats. Dit regelt een notaris. Het OHA is hiermee een feit. De hypotheek staat nu op één naam.

“Nina en haar team hebben ons goed ontzorgd in deze stress volle periode.”
Mediator:
Nina Tillema
10
“Het was een prettige samenwerking”