Waar heb ik recht op tijdens en na de scheiding

Een scheiding brengt vaak onzekerheden met zich mee. Waar heb je namelijk recht op tijdens en na de scheiding? Heeft een vrouw meer rechten dan een man? En hoe zorg ik dat mijn rechten worden vastgelegd en gewaarborgd? Stuk voor stuk vragen waar veel scheidende mensen mee kampen. In dit artikel leggen we beknopt uit waar je recht op hebt tijdens en na de scheiding.

Waar heb ik recht op na de scheiding?

Grofweg kun je jouw rechten na de scheiding opsplitsen in 4 hoofdcategorieën:

 • Inkomen
 • Bezittingen en schulden
 • Pensioen
 • Kinderen.

Inkomen en tegemoetkomingen na je scheiding

Dat een scheiding aanvragen een grote impact heeft op je inkomen zal je niet verbazen. Je gaat vaak van twee inkomens ineens naar één inkomen. En dat terwijl de vaste lasten allemaal voor jouw eigen rekening komen. Om te voorkomen dat één van de partners niet meer kan rondkomen na de scheiding, is de alimentatieplicht in het leven geroepen. Dit houdt in dat je ook na een scheiding de plicht hebt om elkaar financieel te onderhouden.

Alimentatie

Er bestaan twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie.

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage voor de zorg voor jullie kinderen. Kinderalimentatie wordt betaald voor kinderen tot 18 jaar. Afhankelijk van jullie situatie betaalt meestal de niet-verzorgende ouder alimentatie aan de verzorgende ouder. Bij een co-ouderschap wordt vaak naar rato een verdeling gemaakt.

Partneralimentatie is enerzijds voor partners die na de scheiding niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en anderzijds voor mensen die na de scheiding niet meer kunnen leven zoals ze dat tijdens het huwelijk gewend waren. Stel dat jullie tijdens jullie huwelijk een luxere levensstijl hadden, en één van de partners kan dat leven na de scheiding niet meer leiden, dan ontvangt die partner vaak partneralimentatie. Mits de andere partner dat kan bekostigen uiteraard. Wie aan wie betaalt en hoe hoog de alimentatie dan precies is, kun je laten berekenen door bijvoorbeeld een mediator of financieel adviseur.

De hoogte van de alimentatie heeft alles te maken met behoefte en draagkracht. Je mag niet zomaar een torenhoge alimentatie eisen van je ex-partner. De hoogte van kinderalimentatie wordt bijvoorbeeld berekend door een rechter of dit hebben jullie samen in het ouderschapsplan bepaald. Bij partneralimentatie gebeurt dat niet. De hoogte van partneralimentatie zullen jullie samen moeten regelen. Pas als jullie er echt niet uitkomen, kan er een rechter aan te pas komen. Dan wordt de hoogte van de te betalen alimentatie getoetst aan de hand van de zogeheten Tremanormen. Degene die alimentatie moet betalen, moet die kosten natuurlijk wel kunnen dragen. Dit heet draagkracht. De rechter toetst deze draagkracht door te kijken naar het inkomen minus de kosten die de betaler zelf moet maken om rond te komen. Je hoeft nooit meer alimentatie te betalen dan je kunt missen, ook niet als je ex een hogere alimentatie eist. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat degene die alimentatie ontvangt zelf zo snel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien.

Wist je dat de hoogte van alimentatie in de loop der tijd kan veranderen (wanneer je zelf meer gaat verdienen) of zelfs helemaal wegvallen?

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Toeslagen

Na een scheiding is je inkomen vaak drastisch veranderd. Hierdoor kan het zo zijn dat je ineens aanspraak kunt maken op toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Bij minderjarige kinderen ontvang je (wanneer je werkt) ook kinderbijslag en/of een kindgebonden budget. Vooral voor alleenstaande ouders kan dit een flinke extra bijdrage leveren om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien.

Bijstandsuitkering

Heb je na de scheiding onvoldoende inkomen om in je levensonderhoud te voorzien? Dan kun je wellicht aanspraak maken op een bijstandsuitkering vanuit de gemeente. Let op: hierbij wordt wel rekening gehouden met de eventuele partneralimentatie die je ontvangt.

Bij een scheiding heb je recht op toeslagen en tegemoetkomingen vanaf de datum dat je fiscaal partnerschap is beëindigd. Dit is het geval als het verzoek tot een echtscheiding is ingediend bij de rechtbank en als jullie allebei op een apart adres staan ingeschreven in de basisregistratie personen.

Bezittingen en schulden

Tijdens een scheiding moeten bezittingen en schulden verdeeld worden. Denk aan inboedel, spaargeld, vermogen, de auto, verzekeringen etc. Het betekent óók dat schulden verdeeld moeten worden. Zoals een openstaande hypotheekschuld of andere schulden. Je kunt onderling afspraken maken over wie de schuld op zich neemt. Weet echter dat een schuldeiser hier niet naar hoeft te kijken. Die mag de schuld op jullie allebei verhalen. Maak hier dus duidelijke afspraken over met je (ex-)partner.

Waar je precies recht op hebt is geheel afhankelijk van de afspraken die jullie onderling hebben gemaakt. Bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden.

 • Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan hebben jullie beiden recht op de helft van alle bezittingen en schulden. Erfenissen en schenkingen zijn vaak de uitzondering op de regel.
 • Zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen na 1 januari 2018? Dan ben je automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de bezittingen en schulden die al van jou waren voordat je ging trouwen jouw privé eigendom blijven.
 • Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan zijn de afspraken leidend die jullie destijds hebben opgesteld in de voorwaarden.

Recht op hypotheekaftrek na scheiding

Als je na de scheiding (tijdelijk) samen eigenaar blijft van jullie koopwoning, komen jullie in aanmerking voor de echtscheidingsregeling in de Wet op Inkomstenbelasting. Dat betekent dat jullie allebei de hypotheekrenteaftrek mogen opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. En dat gedurende 2 jaar lang, ook als één van jullie of jullie beiden een eigen woning koopt. Jullie krijgen dan allebei 50% van de hypotheekrenteaftrek. Hieraan zijn wel twee belangrijke voorwaarden verbonden. Namelijk dat één van jullie de woning nog als hoofdverblijf gebruikt en dat jullie beiden daadwerkelijk een deel van de hypotheekrente hebben betaald.

Partneralimentatie berekenen

Pensioen

Veel mensen bouwen pensioen op bij een werkgever of hebben een pensioenregeling voor ondernemers. Als je gaat scheiden heb je allebei recht op een deel van elkaars pensioen. Volgens de wet is dat de helft, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jullie daar onderling andere afspraken over hebben gemaakt. Geef de scheiding wel op tijd door aan de pensioenfondsen. Dit moet binnen 2 jaar na de scheiding gebeurd zijn.

Ook kan er sprake zijn van een nabestaandenpensioen. Mocht je ex-partner komen te overlijden, ontvang je meestal zo’n 70% nabestaandenpensioen als hij/zij dat heeft opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Als je ex-partner voor zijn/haar overlijden opnieuw getrouwd is, zakt dat percentage al snel naar zo’n 25-30%.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Kinderen

Je hebt het recht om je kinderen te zien. Ook als ze niet bij jou wonen na de scheiding. Er zijn hierin vier uitzonderingen. Namelijk als de ouder niet in staat of niet geschikt is voor omgang met het kind, als de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van het kind erdoor in de knel komt, als het omgangsrecht andere zwaarwegende belangen in de weg staat of als het kind zelf bezwaar heeft tegen de omgangsregeling. Het kind moet wel 12 jaar of ouder zijn om dat aan te mogen geven.

Een vader heeft evenveel rechten bij de scheiding als een moeder.

Recht om afspraken te wijzigen

Tijdens jullie scheiding maken jullie onderling afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het is niet zo dat deze afspraken de rest van je leven gelden. Je hebt altijd het recht om een afspraak aan te passen. Dit zul je wel altijd in overleg met je ex-partner moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van de hoogte van de alimentatie of de omgangsregeling met de kinderen. Wil je ex-partner niet meewerken? Dan kun je naar de rechter stappen.

alimentatie

Wat zijn mijn plichten bij een scheiding?

Bij een scheiding heb je niet alleen rechten, maar ook plichten. Deze plichten sommen we hieronder kort en bondig voor je op.

Zorgeloosch scheiden

 1. Eén duidelijk aanspreekpunt voor alle zaken tijdens de scheiding.
 2. Tijdens eerste gesprek al duidelijk wat er financieel mogelijk is.
 3. Door onze totaalaanpak handelen we de scheiding sneller af.
 4. De kinderen staan bij ons op één, daarom hebben we speciaal oog voor hen tijdens jullie scheiding.
 5. Partnerschappen met banken als ING en Rabobank zorgen voor goede afwikkeling van hypotheek.
 6. Allebei financieel en emotioneel fit uit de scheiding.
 7. Kennismakingsgesprek is gratis.
Kies voor Zorgeloosch, de alles-in-één scheidenoplossing

Bij een scheiding moet je drie zaken nooit, maar dan ook nooit scheiden: de mediator, de financieel expert en de jurist. Alleen dan ben je in staat om alles goed te overzien. Zorgeloosch heeft als enige in de markt al die noodzakelijke specialisten in huis. En daarmee alles wat je nodig hebt voor je scheiding.

Ouderschapsplan

Hebben jullie minderjarige kinderen samen op het moment dat jullie gaan scheiden? Dan zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden alle afspraken over de zorg voor en opvoeding van de kinderen vastgelegd. Dit ouderschapsplan stuur je samen met het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank.

Onderhoudsplicht

Als je gaat scheiden heb je de plicht om elkaar financieel te onderhouden, oftewel: een alimentatieplicht. Kan je ex-partner niet voorzien in zijn/haar eigen levensonderhoud, dan moet je partneralimentatie betalen. Mits jouw eigen draagkracht natuurlijk voldoende is. Ook heb je een onderhoudsplicht naar je kinderen. Je betaalt kinderalimentatie tot jullie kind 21 jaar is of financieel onafhankelijk. Vanaf het 18e levensjaar van jullie kind is het kind de ontvangstgerechtigde is van de kinderalimentatie.

Partneralimentatie berekenen

Jouw rechten en plichten tijdens en na de scheiding goed regelen? Schakel mediation in!

Wil je zeker weten dat jouw rechten en plichten goed worden vastgelegd? Regel de scheiding dan met hulp van een mediator scheiding. Een mediator scheiding regelt alle zaken omtrent jullie scheiding en bemiddelt tussen jou en je ex-partner. Hierdoor kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden en is de scheiding sneller rond. Je kunt erop vertrouwen dat alles volgens de juiste wet- en regelgeving wordt vastgelegd. Bij Zorgeloosch Scheiden beiden we zelfs de garantie dat jullie scheiding, convenant en ouderschapsplan worden goedgekeurd.

Een mediator is onpartijdig en handelt in de belangen van beide partners. Je kunt er dus ook van op aan dat er voor jullie allebei een prettige en leefbare situatie ontstaat tijdens en na de scheiding. Ook wordt een vechtscheiding voorkomen dankzij mediation. Kortom: met het inschakelen van een mediator zorg je voor een professionele partij die jullie volledig begeleidt en ontzorgt in de gehele scheidingsprocedure. Dat geeft rust voor nu en zekerheid voor later.

Scheiden met Zorgeloosch Scheiden

Bij Zorgeloosch Scheiden regelen we jullie scheiding van A tot Z. Als enige mediator in Nederland krijg je bij ons niet alleen een mediator toegewezen, maar ook een financieel adviseur. Deze adviseur kijkt tijdens het scheidingstraject continu mee of jullie woonwensen en financiële toekomstplannen wel haalbaar zijn. Zo weten jullie allebei direct waar je aan toe bent.

Mensen die tijdens de scheiding goede afspraken hebben gemaakt kijken over het algemeen met een beter gevoel terug op de scheiding. Ze zijn meer tevreden over hun financiën en ook emotionele situatie na de scheiding. Mediation zorgt dus voor rust tijdens jullie scheidingstraject en voor een stukje zekerheid voor later. Wil je zelf ontdekken wat Zorgeloosch Scheiden voor jullie scheiding kan betekenen?

“Prima gesprekken gehad, zou het iedereen die in deze situatie terechtkomt aanbevelen.”
Mediator:
Marco van Nus
9
“Er is zoveel wat er bij komt kijken waar wij geen weet van hadden! Dit wordt je gelukkig allemaal uit handen genomen.”
Mediator:
Nina Tillema
10