Nieuwe pensioenregeling bij scheiding in 2021

Vanaf 2021 gaat de verdeling van het opgebouwde pensioen van beide partners er anders uitzien. Dat geldt ook als slechts een van de twee partners een pensioen heeft opgebouwd. Want als ex-partner heb je recht op de helft van het pensioen dat tijdens de relatie of het huwelijk door je partner is opgebouwd. Dat was zo, dat is ook komend jaar nog zo en evengoed in 2021 het geval. Wat verandert er dan?

 

Omzetting van het een naar het ander

“Conversie” is het sleutelwoord in de nieuwe regeling. Conversie betekent zoveel als “omzetting van het een naar het ander”. In de nieuwe pensioenregeling betekent het dat ex-partners niet meer met elkaar te maken hoeven te hebben voor de toekomstige pensioenuitkering. Ze hebben voortaan zelfstandig recht op die pensioenuitkering zonder nog bij hun ex-partner te hoeven aankloppen.

Voor dat zelfstandig recht worden allerlei rekenregels opgesteld. Er wordt onder meer gekeken naar de leeftijd van beide partners en de hoeveelheid pensioengeld die moet worden verdeeld in de toekomst.

Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken krijgen met de nieuwe regeling voortaan meteen melding van de scheiding en kunnen hun gegevens daarop aanpassen. Voor iedereen is dat meteen te zien op Mijnpensioenoverzicht.nl. De opgebouwde pensioenen worden 50/50 verdeeld, ongeacht hoe hoog de toekomstige uitkering is en wie van de twee het meest verdient.

Ex achter de broek zitten

Vanaf 2021 is de tijd voorbij dat je je ex-partner achter de broek moet zitten om de verdeling van het pensioen te regelen. Nu nog moet dat binnen twee jaar na de scheiding bij het pensioenfonds worden gemeld. En bij de verstrekkers van eventuele aanvullende pensioenverzekering(en) en koopsompolis(sen). Daarna moet je wachten tot je ex-partner met pensioen gaat om die uitkering te ontvangen. In de toekomst ben je niet meer afhankelijk van de pensioendatum van je ex-partner.

De verantwoordelijke ministers Koolmees en Dekker hopen met deze nieuwe regels dat meer recht wordt gedaan aan de tijd waarin we leven. Tot in lengte van dagen aan je ex vastzitten vanwege geld, is dan in elk geval van de baan.

“Het was een prettige samenwerking”
“Shabnam heeft ons waanzinnig goed begeleid. Zij wist ons op de juiste momenten te helpen door te wijzen op datgene wat je soms snel uit het oog verliest. Onze kinderen heeft ze op zeer vakkundige en liefdevolle manier door het proces geholpen. Door haar vakkundige hulp en tomeloze inzet is onze scheiding zonder 1 onvertogen woord afgewikkeld en kunnen wij met een traan en een lach terugkijken op een bijzondere ervaring.”
10