Kinderalimentatie: de basisbeginselen

Als je gaat scheiden en je hebt kinderen dan moet je met je aanstaande ex-partner hier afspraken over maken. In geldelijke zin spreken we dan van kinderalimentatie. Deze heeft zelfs een dwingend karakter. In sommige gevallen komt er zelfs een rechter aan te pas om de hoogte van het alimentatiebedrag vast te stellen.

mediator gesprek

Kinderalimentatie: de basisbeginselen

Wat is kinderalimentatie?

Kort gezegd zit er in het alimentatiebedrag alles wat je normaal ook voor je kinderen zou betalen. Dus niet alleen eten en kleding, ook de kosten voor kinderopvang, de judoles en clubjes worden meegerekend om tot het uiteindelijke bedrag te komen. Wie van jullie welk deel van het bedrag betaalt leg je vast in een echtscheidingsconvenant. Bij minderjarige kinderen toetst de rechter trouwens altijd de hoogte van het bedrag.

Hoe hoog is het bedrag?

De rechter oordeelt altijd in het belang van het kind. Hij kijkt naar de kosten van het kind zelf, de samenstelling en de hoogte van het huidige gezinsinkomen en de draagkracht van de partners. Op basis daarvan komt het bedrag tot stand met de bedoeling dat het kind er zo min mogelijk op achteruit gaat. De scheiding alleen is al achteruitgang genoeg.

Hoe lang moet je kinderalimentatie betalen?

In principe betaal je kinderalimentatie totdat het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. In de leeftijd van 18 tot 21 jaar spreekt de wet van jongmeerderjarigen. Zodra het kind 18 jaar wordt dan ontvangt het de alimentatie zelf, tenzij het kind dat niet wil. Het is mogelijk dat de alimentatie naar beneden bijgesteld wordt indien het gedrag van het kind daar aanleiding toe geeft. De financiële draagkracht van de ouders en het kind kan hier ook meegewogen worden. Overigens gelden er aangepaste regels voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap.

Kun je wat hulp gebruiken?

Wetgeving rond kinderen en alimentatie is streng. De rechter zal altijd in het belang van het kind oordelen. Kun je wat hulp gebruiken om meer inzicht te krijgen in jouw rechten en plichten op dit gebied? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

“Ze kwamen met oplossingen die wij nooit hadden kunnen bedenken. Zijn heel meelevend en zeker onpartijdig. Ze praten op een rustige manier zodat de onbekende wereld een stukje begrijpelijker wordt. Scheiden is echt rot maar ze maken het je wel een stuk fijner door je echt, zoals ze je beloven, de administratieve zorgen te ontnemen. Ik geef mijn leerlingen niet vaak een 10 maar die hebben jullie verdiend! Bedankt.”
10
“Ik heb Marco ervaren als een prettige gesprekspartner, die doelgericht en systematisch de zaken bespreekt die aan de orde moeten komen tijdens de scheiding. Verduidelijkt waar nodig en focust op proces en overeenstemming.”
Mediator:
Marco van Nus
8