10x de meest voorkomende misverstanden over alimentatie

Wanneer mensen, met of zonder kinderen, gaan scheiden, moet er vaak alimentatie worden betaald. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie. Maar over deze alimentatie bestaan veel misverstanden, zeker als het gaat om partneralimentatie.

Weet je bijvoorbeeld of je ook alimentatie moet betalen bij overspel? Of hoe de alimentatie écht berekend wordt? Dit zijn de tien meest voorkomende misverstanden over alimentatie die wij bij Zorgeloosch Scheiden vaak tegenkomen in onze kennismakingsgesprekken.

De verschillen tussen een fiscaal partner en toeslagpartner

1) De vastgestelde duur van de alimentatie ligt vast

De periode dat iemand recht heeft op alimentatie is van verschillende factoren afhankelijk. De rechtbank kan altijd beslissen om de duur van de alimentatie te verlengen of verkorten. Dit gebeurt o.a. vaak bij veranderde omstandigheden.

2) Alimentatie geldt alleen bij een echtscheiding

Het recht op alimentatie bestaat niet alleen als je getrouwd was. Partneralimentatie moet soms ook worden betaald na het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Ook als je hebt samengewoond kun je afspreken om partner- en/of kinderalimentatie te betalen. Voor kinderalimentatie geldt dat natuurlijk alleen als jullie samen kinderen hebben.

3) Er is altijd recht op alimentatie

Je hebt niet automatisch recht op alimentatie wanneer je gaat scheiden. Er geldt hier een aantal voorwaarden. Je hebt recht op alimentatie, alleen als je niet (volledig) in je eigen onderhoud kunt voorzien.

4) Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie

Het is natuurlijk erg pijnlijk als je partner is vreemdgegaan. Vreemdgaan speelt juridisch gezien echter nauwelijks een rol. Als je overspel hebt gepleegd, vervalt je recht op alimentatie normaal gesproken niet.

5) Afzien van alimentatie is altijd definitief

In sommige gevallen kan de alimentatiegerechtigde afzien van alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige een aantal schulden op zich heeft genomen. De persoon die normaal gesproken recht had op alimentatie, kan in sommige gevallen later alsnog alimentatie afdwingen.

6) Afzien van alimentatie heeft geen gevolgen

Als de degene die recht heeft op alimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft dit gevolgen voor de alimentatieplichtige. De gemeente kan de alimentatieplichtige hiervoor aansprakelijk stellen, waardoor hij of zij voor de kosten moet opdraaien.

7) Evenveel mannen als vrouwen betalen alimentatie

Het percentage mannen en vrouwen die alimentatie aan de ex-partner betaalt, loopt sterk uiteen. Er zijn meer mannen die alimentatie betalen dan vrouwen.

8) Partneralimentatie is niet aftrekbaar

Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. Partneralimentatie daarentegen wel. Het wordt dan gezien als ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. De hoogte van de alimentatie hoeft niet per se vastgesteld te zijn door de rechtbank. Voorwaarde is wel dat de voorlopige afspraken schriftelijk vastgesteld moeten zijn en beide partijen hiervoor hebben getekend.

9) De duur van partneralimentatie wordt spoedig verkort

Momenteel bestaan er plannen die de duur van het recht op alimentatie zullen verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Dit wetsvoorstel bevindt zich echter nog in een vroeg stadium. Het is onduidelijk wanneer het voorstel wordt ingevoerd en of het überhaupt wordt doorgevoerd.

Update: Inmiddels is het wetsvoorstel aangenomen en is de duur van de partneralimentatie verkort tot 5 jaar, enkele uitzonderingen daar gelaten. Bijvoorbeeld als er kinderen in het spel zijn, of als beide partners in goed overleg iets anders besluiten.

10) Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van mijn inkomen

De alimentatie wordt berekend op basis van een aantal factoren. Een belangrijke factor is het inkomen van de ontvangende persoon. Daarnaast wordt echter ook naar andere zaken gekeken, zoals de draagkracht van degene die alimentatie gaat betalen.

“Goed ervaringen mee gehad, alles tot in de puntjes geregeld echt ontzorgd!”
8
“Shabnam heeft ons waanzinnig goed begeleid. Zij wist ons op de juiste momenten te helpen door te wijzen op datgene wat je soms snel uit het oog verliest. Onze kinderen heeft ze op zeer vakkundige en liefdevolle manier door het proces geholpen. Door haar vakkundige hulp en tomeloze inzet is onze scheiding zonder 1 onvertogen woord afgewikkeld en kunnen wij met een traan en een lach terugkijken op een bijzondere ervaring.”
10