Jullie gaan scheiden: waarom vertel je het de juf?

Voor kinderen van alle leeftijden is het van belang dat de school op de hoogte is van jullie scheiding. Het komt namelijk nogal eens voor dat een kind op school slechter gaat presteren, zich meer terugtrekt of juist heel druk is. Als de juf of meester weet waar het door komt, kan hij of zij extra aandacht geven als je kind dat nodig heeft.

Ouderschapsplan kinderen
Scheiden en kinderen met co-ouderschap

Scheidenprotocol

Steeds meer scholen hebben een scheidenprotocol. Informeer bij de school van jouw kind(eren) of er zo’n protocol is. Hierin staat omschreven hoe scholen met scheiding omgaan en op welke manier je kunt melden dat jullie uit elkaar zijn of gaan.

Vinger aan de pols

Zeker in de eerste maanden na de scheiding kun je verwachten dat een kind slecht in zijn vel zit en het minder goed doet op school. Maar zelfs een jaar of langer na de scheiding kunnen schoolprestaties achterblijven. Als het bekend is op school, dan kan de leraar of lerares een vinger aan de pols houden en jullie op de hoogte houden als het misschien iets minder gaat.

Volgens de wet

Wist je dat de school wettelijk verplicht is om beide ouders te informeren over de ontwikkelingen van een kind? Maar als je niet het gezag hebt als ouder, krijg je deze informatie van school alleen als je daar om vraagt. Het gaat dan om concrete vragen over de prestaties en ontwikkeling van jouw kind. Maak hier dus heldere afspraken over.

Ouderavonden

Bedenk bijvoorbeeld bij het opstellen van het ouderschapsplan of je de ouderavonden alleen of gezamenlijk gaat bezoeken. Ook iets om bij stil te staan: hoe gaan jullie om met rapporten, eindmusical, schoolnieuws en andere informatie die je van school krijgt? Deze dingen kunnen allemaal opgenomen worden in een ouderschapsplan. Zie hier een ouderschapsplan voorbeeld.

Tips:

 1. Als jullie je kind(eren) hebben verteld dat jullie uit elkaar gaan, laat dit dan ook gelijk aan school weten. De juf of meester kan jouw kind dan extra in de gaten houden, een luisterend oor bieden en het onderwerp bespreekbaar maken in de klas.
 2. Informeer of de school een scheidenprotocol heeft.
  Neem signalen van de juf of meester serieus, bijvoorbeeld als je kind zich in de klas anders gedraagt. De school kan je vaak goed adviseren bij welke hulpverlenende instanties je kind terecht kan om beter om te gaan met de scheiding.
 3. Stel het belang van jouw kind altijd voorop. Maak dus ook geen ruzie met de andere ouder op het schoolplein of in de klas.
 4. Maak voor school relevante afspraken uit het ouderschapsplan kenbaar, ook als er iets wijzigt.
Waarom vertel je het de juf op school

Feiten

 1. Kinderen uiten hun gevoelens vaak in gedrag. Gedragsverandering tijdens en na een scheiding komen vaak voor.
 2. Als kinderen een scheiding meemaken kunnen ze (tijdelijk) mindere schoolprestaties laten zien. Ze kunnen zich bijvoorbeeld slecht concentreren.
 3. Een vijfde van de kinderen in de klas heeft gescheiden ouders
 4. 18% van de kinderen ziet één van zijn ouders niet
  10-15% van de scheidingen zijn zogenaamde vechtscheidingen. Dit aantal neemt toe.
“Dagelijks help ik scheidende stellen die niet weten dat er ruimere regels bestaan bij banken als het gaat om scheiden en de aankoop van een woning. Wij kennen de banken én weten als specialist precies welke regels er zijn”
Mediator:
9
“Scheiden is een emotioneel traject. In mijn geval ben ik 'wars' van alle administratieve rompslomp, omdat het emotionele de overhand neemt. De administratieve kant staat me tegen, al weet ik dat ik hier ook doorheen moet.

Met Zorgeloosch heb ik heel weinig met de administratie te maken gehad. Alles werd geregeld en uitgelegd, dus het is echt op een administratief zorgeloze manier scheiden.”
Mediator:
Nina Tillema
10