Beste omgangsregeling voor kind

Ga je scheiden met kinderen? Dan is één van de belangrijkste dingen die jullie goed moeten regelen de zorg over de kinderen. Wie zorgt voor de kinderen en wanneer en welke regeling is het beste voor ze? Het zal je niet verbazen dat kinderen na de scheiding echter toch vaak de andere ouder missen.

Verdeling kind bij scheiding

Natuurlijk moet je, naast het belang van de kinderen, ook rekening houden met de wat wel en niet mogelijk is. Werk, wonen, gezondheid hebben invloed op de zorgverdeling. Er zijn verschillende manieren om de zorg omtrent de kinderen zo goed mogelijk in te richten.

Ouderschapsplan

Het is niet zomaar verplicht dat er een ouderschapsplan moet worden opgesteld, wanneer je gaat scheiden en gezamenlijke gezag over de kinderen hebt. Om misverstanden te voorkomen: een kind heeft recht op omgang met beide ouders dus ook als je niet allebei het gezag over de kinderen hebt, moet er een omgangsregeling worden afgesproken.

Het ouderschapsplan bevat een aantal wettelijk verplichte onderwerpen. Bij het ouderschapsplan geldt vaak dat hoe uitgebreider het is, hoe beter het is. Je hoeft natuurlijk niet elk scenario vast te leggen maar het is beter om te veel dan te weinig in het ouderschapsplan vast te leggen. Onduidelijkheden in de toekomst worden zo beperkt en dat voorkomt weer discussie. Zie hier een ouderschapsplan voorbeeld.

Wanneer zijn kinderen het gelukkigste?

Uit onderzoek van Sarah Westphal blijkt dat kinderen het gelukkigste zijn, als ze afwisselend bij beide ouders wonen. Kinderen die afwisselend bij beide ouders wonen, hebben een hoger sociaal en psychisch welzijn dan kinderen die bij één van beide ouders wonen.

Ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar: Co-ouderschap
De verschillende woonvormen bij een scheiding zijn afgelopen 50 jaar behoorlijk veranderd. De laatste jaren kiezen ouders steeds vaker voor co-ouderschap. De zorg van de kinderen wordt eerlijk en gelijk verdeeld. De kinderen zien hun ouders ongeveer even vaak en dat heeft Sarah Westphal een positief effect op het welzijn van de kinderen.

Voordelen van Co-ouderschap

Co-ouderschap kent ook andere voordelen. Een ander belangrijk voordeel is, blijkt uit het onderzoek, dat de kans op vechtscheidingen kleiner wordt door een eerlijk verdeelde zorg. Dat een vechtscheiding nadelige gevolgen heeft voor kinderen, is bekend. Het is niet altijd makkelijk om als gescheiden ouders te blijven samenwerken en communiceren. Er zal discussie voorkomen en dat is niet erg zolang het niet leidt tot escalatie. Juist omdat ouders moeten blijven communiceren, hebben kinderen veel profijt van co-ouderschap.

3 kenmerken van goede zorgverdeling

Er zijn veel verschillende manieren om de zorg te verdelen. Een goede zorgverdeling moet minimaal aan de volgende 3 kenmerken voldoen:

  1. Zorg voor zo weinig mogelijk afwisseling
    Als de kinderen vaak van huis moeten wisselen, zorgt dit voor onrust en stress.
  2. Zorg voor zo veel mogelijk duidelijkheid. Zorg voor vaste patronen en een duidelijke verdeling van de zorg. De kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Dit is dus niet alleen prettig voor ouders maar ook voor kinderen.
  3. Zorg voor vaste wisselmomenten. Maak goede afspraken over wie wanneer de zorg heeft. Duidelijke momenten waarop de zorg wisselt, geeft rust en overzicht voor de kinderen. Schoolmomenten zijn bij uitstek geschikt om te wisselen. Wanneer je bijvoorbeeld om de week de kinderen hebt, kan een wisselmoment het moment zijn waarop de kinderen maandagochtend naar school worden gebracht. Mocht je kind ziek zijn op dat moment dan is het de verantwoordelijkheid van de op dat moment zorgende ouder om hiervoor een oplossing te vinden. En ook dat kun je weer vastleggen in het ouderschapsplan.
“Niets anders dan een 10 voor Shabnam! Bewondering hoe Shabnam weet te schakelen tussen empathie en zakelijk. Ze heeft daar precies de juiste balans in. Shabnam reageerde altijd snel op vragen, wist ze juist en duidelijk te beantwoorden en nam daar de tijd voor. Je merkt duidelijk dat je hart hebt voor je werk. Bedankt dat je een fijne bijdrage hebt kunnen leveren in een minder leuke situatie.”
10
“Nina en haar team hebben ons goed ontzorgd in deze stress volle periode.”
Mediator:
Nina Tillema
10