Samenwerking Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl zorg en medische zorg. Hieronder vindt je een overzicht van aangesloten organisaties.

Zorg van de Zaak zegt: “Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.”

In de dagelijkse praktijk ziet Zorg van de Zaak dat uitval op het werk veel verschillende oorzaken kan hebben. Naast medische problemen gaat het dan om problemen die hun oorsprong vinden op het gebied van leefstijl en gedrag; ze zijn veelal psychisch van aard. Voorbeelden zijn stress, burn-out, verslavingen, schuldenproblematiek en eetstoornissen. Specialistische zorg is nodig om deze problematiek aan te pakken.

Welke dienstverlening?

De organisaties in het netwerk van Zorg van de Zaak voorzien in dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), payroll (LPD) en Christelijke GGZ (In de Bres). Met het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk in ons netwerk beschikken we over korte lijnen met medisch specialisten. Het betreft een intensief samenwerkingsverband dat erop gericht is nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen met als doel zorg binnen Nederland te innoveren en optimaliseren.

Kijk hier voor meer informatie over Zorg van de Zaak.

Ook heeft Zorg van de Zaak een samenwerkingsverband met Vereniging van en voor Kindertherapeuten. Via deze organisatie biedt Zorgeloosch een korte lijn tot professionele hulpverlening, gericht op kinderen, jongeren en ouders.

Meer weten over mediation?

Zorgeloosch Scheiden is dé formule voor mensen die op een goede manier uit elkaar willen gaan met een koopwoning.

“Ik had er bij het eerste gesprek meteen een goed gevoel over dat de scheiding goed geregeld zou worden. Ik ben ook opgelucht dat ik niet alles tot in detail heb moeten uitzoeken en daar goede hulp bij had...”
Mediator:
Marco van Nus
9
“De contactmomenten waren prettig. De uitleg helder en afspraken concreet.”
8