Scheiden; hoe doe je dat eigenlijk

Scheiden & Mediation

9 feb -

Als je de ingrijpende beslissing neemt om te gaan scheiden volgt ogenblikkelijk nog een zware stap. Je moet het nog doen ook. Wist je dat het uitmaakt wat voor soort relatie je hebt met je partner hoe je dit aanpakt? In dit artikel wat meer informatie voor als je getrouwd bent. In het volgende artikel schrijven we verder over de andere samenlevingsvormen.

Als je de ingrijpende beslissing neemt om te gaan scheiden volgt ogenblikkelijk nog een zware stap. Je moet het nog doen ook. Wist je dat het uitmaakt wat voor soort relatie je hebt met je partner hoe je dit aanpakt? In dit artikel wat meer informatie voor als je getrouwd bent. In het volgende artikel schrijven we verder over de andere samenlevingsvormen.

Algemeen

Scheiden is een hoop regelwerk. Helemaal als er kans is op rottigheid onderweg is het zaak om alles goed, op papier vast te leggen. Van wie zijn al die spulletjes die je samen kocht? Kom je er niet uit dan is het slim om je bij te laten staan door een mediator. Die heeft vaker met dit bijltje gehakt en kan jullie door dit proces heen loodsen. Hebben jullie kinderen? Dan moet de zorg officieel geregeld worden en de afspraken over alimentatie gedocumenteerd.

Getrouwd

Wanneer je getrouwd bent is scheiden het meeste werk. Je kunt kiezen voor een echtscheiding waarin jullie huwelijk wordt ontbonden of een scheiding van tafel en bed, waarin je niet langer bij elkaar blijft wonen maar wel getrouwd blijft.

Huwelijkse voorwaarden

Het kan zijn dat je, voordat je trouwde, al afspraken maakte over eigendommen. Meestal gaat het dan over zaken die één van de partners al heeft voordat de relatie begon. Een eigen bedrijf bijvoorbeeld. In Nederland is het zo dat, wanneer je niets regelt, je gezamenlijk eigenaar bent van al jullie bezittingen. Fifty-fifty dus. Gemeenschap van goederen noemen ze dat. Ga je scheiden ben je dus automatisch voor de helft eigenaar van alles wat jullie bezitten, tenzij je huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld waarin iets anders staat.

Kinderen

Voor kinderen maak je afspraken over zorg en de financiering hiervan. Je bent verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin jullie alles beschrijven. Lees meer over scheiden met kinderen.

Ontbinding

De uiteindelijke ontbinding van jullie huwelijk verzorgt de rechter. De procedure start met een verzoekschrift tot echtscheiding. Dat verzoekschrift kan gemeenschappelijk zijn, dus door jullie samen, of eenzijdig, wanneer jullie samen geen afspraken (konden) maken over de scheiding. In alle gevallen is het verstandig om een echtscheidingsconvenant op te stellen waarin jullie alle afspraken documenteren. Dat helpt bij de rechter en het schept duidelijkheid.

Niet getrouwd

Er zijn voldoende relaties waar er geen sprake is van een huwelijk maar wel van een scheiding. Ook dan moet je het nodige regelen, al hoeft dat niet altijd via de rechter. In het volgende artikel meer hierover.

Dylan Online Marketeer

Delen: