‘No more vechtscheidingen’. Het regeerakkoord over scheiden.

Scheiden & Mediation

18 okt -
tweede kamer

Ruim een week geleden presenteerden VVD, CDA, D66 en Christenunie hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ondertussen is Rutte bezig met de formatie van het nieuwe kabinet. In het akkoord staan een aantal opmerkingen die van invloed kunnen zijn als je in de toekomst gaat scheiden. We pikten de belangrijkste eruit voor je.

Ruim een week geleden presenteerden VVD, CDA, D66 en Christenunie hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ondertussen is Rutte bezig met de formatie van het nieuwe kabinet. In het akkoord staan een aantal opmerkingen die van invloed kunnen zijn als je in de toekomst gaat scheiden. We pikten de belangrijkste eruit voor je.

Minister van Familiezaken

Dit staat niet in het regeerakkoord maar is wel goed om te benoemen. De geruchten zijn dat er maar liefst 5 ministers worden aangewezen zonder ministerie. Naast de minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou het gaan om een minister voor ouderen en familiezaken, klimaat, asiel en immigratie en landbouw. Als er een minister van familiezaken zou komen dan is dit een signaal dat het kabinet serieus aandacht wil besteden aan zaken als scheiding en mediation. Of het zover komt, is nog even afwachten. In ieder geval zou de minister van familiezaken zich ook gaan bezighouden met de volgende opmerkingen uit het akkoord.

‘No more vechtscheidingen’

Ok, dit staat er ook niet letterlijk in. Maar onder het kopje ‘personen-en familierecht’ staan wel een paar interessante opmerkingen. Zo pleit het akkoord voor “landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van vechtscheidingen”. Het beleid richt zich op “het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van deze schade”. Dit gaat over de schade die een vechtscheiding met zich meebrengt vooral voor kinderen, “het belang van het kind moet te allen tijde voorop staan”. Een mooie opmerking, die wij natuurlijk van harte ondersteunen. En een mooie uitdaging voor de eventuele nieuwe minister.

Mediationwet

Een onderwerp dat al langer speelt in de politiek is ‘de mediationwet’. De discussie gaat over het beroep mediator, maar ook over de eventuele verplichting van mediation als je bijvoorbeeld uit elkaar gaat. Achterliggende gedachte is burgers te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. Zaken die ze zelf kunnen regelen, moeten ze zelf ook oppakken. Door een vorm van mediation te verplichten zal een gang naar de rechter minder vanzelfsprekend zijn. Vanuit het oogpunt van de overheid bespaart dit kosten. Het grootste voordeel is er echter voor de kinderen. Samen ‘eruit komen’ zorgt ervoor dat je de emotionele schade voor hen beperkt. Het akkoord zegt over mediation: “Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om buitenrechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden”.

Familierecht

Er wordt al onderzocht hoe het familierecht kan worden gemoderniseerd. In het akkoord staat dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de “herijking van het familierecht”. Het gaat dan onder andere om echtscheidingen, alimentatie en de positie van de grootouders. Welke uitkomsten zullen worden geïmplementeerd deze kabinetsperiode is afwachten.

35.000 kinderen

Natuurlijk is het akkoord niet heel specifiek in beloftes en uitwerking. Toch is het opvallend dat vechtscheidingen specifiek benoemd worden en er landelijk preventiebeleid wordt geïmplementeerd. Ook wordt steeds het belang van het kind onderstreept bij bovengenoemde opmerkingen. Dat biedt perspectief aan de 35.000 kinderen die ieder jaar worden geconfronteerd met scheidende ouders.

Meer weten over mediation? We raden je dit artikel aan

Maxim van Oostrum

Delen: