Gevangenschap in het huwelijk aangepakt

Scheiden & Mediation

6 dec - 7 min

Je wilt scheiden. Niet alleen voor wat betreft het burgerlijk huwelijk, maar ook betreft het religieuze huwelijk. Dit blijkt vaak onmogelijk. Het kabinet wil daar verandering in brengen met een nieuwe wet.

In veel religies erkennen ze een scheiding niet. De rechter doet dan wel een uitspraak, maar de partner die wil scheiden zit nog steeds gevangen in het huwelijk. Vaak is dat de vrouw. Veel religies eisen volstrekte gehoorzaamheid of zelfs onderwerping van de getrouwde vrouw aan haar man. Het is voor een vrouw zo goed als onmogelijk om daar een eind aan te maken.

Je wilt scheiden. Niet alleen voor wat betreft het burgerlijk huwelijk, maar ook betreft het religieuze huwelijk. Dit blijkt vaak onmogelijk. Het kabinet wil daar verandering in brengen met een nieuwe wet.

In veel religies erkennen ze een scheiding niet. De rechter doet dan wel een uitspraak, maar de partner die wil scheiden zit nog steeds gevangen in het huwelijk. Vaak is dat de vrouw. Veel religies eisen volstrekte gehoorzaamheid of zelfs onderwerping van de getrouwde vrouw aan haar man. Het is voor een vrouw zo goed als onmogelijk om daar een eind aan te maken.

Híj bepaalt de zaken

In veel religies bepaalt niet zij, maar hij of een huwelijk al dan niet eindigt. En omdat scheiden volgens die religie is verboden, werkt de man niet mee aan een religieuze scheiding. Ook al is het stel dan volgens de wet gescheiden, het leven van een vrouw kan dan een drama worden. Fysiek en psychisch geweld, gevangenschap in eigen huis, het weghalen van haar kinderen… het gebeurt elke dag. Het kabinet wil dat nu aanpakken.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de rechter in één procedure de echtscheiding en de ontbinding van een religieus huwelijk kan regelen. Komt die wet door de Tweede Kamer – en daarna door de Eerste Kamer – dan is het niet meer nodig om twee keer een procedure te doorlopen.

Jarenlang onderduiken

Nu al moet een partner meewerken aan de burgerlijke echtscheiding. Straks, als de wet wordt aangenomen, moet de partner ook meewerken aan het ontbinden van het religieuze huwelijk. Dat betekent het eind van gevangenschap binnen het huwelijk, jarenlang thuis worden opgesloten, of, als vluchten mogelijk is, jarenlang onderduiken. Dekker is van mening dat iedereen het recht heeft om te scheiden.

Is daarmee het drama van de baan? Wettelijk gezien wel, maar veel  families zullen zich nog steeds in hun eer voelen aangetast. De cultuuromslag die eveneens moet plaatsvinden, is niet wettelijk af te dwingen. Maar de religieuze scheiding is een stap in de goede richting.

Dylan Online Marketeer

Delen: