Scheiden door toevoeging voor lage inkomens

Inkomen & Financiën

12 dec -

Een huwelijk dat op zijn einde loopt, kan wel eens langer duren dan is gewenst. Je probeert toch nog de relatie te redden, je wacht nog ‘even’ tot de kinderen wat ouder zijn, je wacht tot beide partners een behoorlijke baan hebben… allemaal redenen om een scheiding uit te stellen.

Als de financiën ervoor zorgen dat een scheiding niet volbracht kan worden, kan de  zogeheten “scheiding door toevoeging” uitkomst bieden.

Een huwelijk dat op zijn einde loopt, kan wel eens langer duren dan is gewenst. Je probeert toch nog de relatie te redden, je wacht nog ‘even’ tot de kinderen wat ouder zijn, je wacht tot beide partners een behoorlijke baan hebben… allemaal redenen om een scheiding uit te stellen.

Als de financiën ervoor zorgen dat een scheiding niet volbracht kan worden, kan de  zogeheten “scheiding door toevoeging” uitkomst bieden.

Scheiding door toevoeging

Dankzij de scheiding door toevoeging, een subsidiëring van de kosten voor rechtsbijstand, kan een scheiding worden doorgezet. Of er nu via een mediator of via advocaten wordt gescheiden: mensen die een laag inkomen hebben, krijgen die kosten grotendeels vergoed. Er is sprake van een bescheiden eigen bijdrage van € 54,00 per persoon (voor het geval beide partners die financiële hulp nodig hebben). Je moet aan de toetsingsvoorwaarden voldoen, om in aanmerking te komen voor de subsidie die een scheiding door toevoeging mogelijk maakt. Je zou kunnen zeggen dat de subsidie de “toevoeging” is, in niet-juridische taal.

Subsidie na toetsing

De Raad voor de Rechtsbijstand is het orgaan dat de subsidie verleent. In het strafrecht kennen we dat ook: daar komt een pro deo-advocaat in actie als iemand die van een vergrijp of van een misdaad wordt verdacht, een te laag inkomen heeft om een advocaat te betalen.

De mediator of advocaat van iedere partner vraagt de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad toetst het inkomen van de aanvrager en verleent op grond daarvan de subsidie.

Peiljaar geeft de grondslag

De Raad kijkt naar het inkomen van (bijna) twee jaar geleden: dat wordt het “peiljaar” genoemd. Dat inkomen dient als grondslag. Voor 2019 geldt € 38.600 (peiljaar 2017). Daarnaast wordt ook gekeken naar het vermogen van de twee bijna ex-partners. Blijft dat onder de heffingsvrije grens van € 25.000 (peiljaar 2017), en wordt ook aan de inkomenstoets voldaan, dan verleent de Raad een voorlopige toevoeging.

Waarom een voorlopige toevoeging? Het kan heel goed zijn dat nadat alles is geregeld, het vermogen van degene(n) die voor toevoeging in aanmerking kwam(en), boven 50% van de vermogensgrondslag uitkomt. Denk daarbij aan de overwaarde van de echtelijke woning, als die vanwege de scheiding wordt verkocht. Afhankelijk van het soort woning, het onderhoud daarvan en de locatie, kan die overwaarde flink in de papieren lopen. In dat geval wordt de toevoeging ingetrokken en moet de scheiding alsnog met eigen geld worden betaald.

Resultaatsbeoordeling

De controle achteraf wordt “resultaatsbeoordeling” genoemd. In het geval van een toekenning die komt te vervallen, hoeft er niets te worden terugbetaald door de scheidende echtelieden. De subsidie komt niet op hun bankrekening, de mediator of advocaten krijgen die naderhand uitgekeerd. Wel moeten beide partners dan de eigen knip trekken om de rekening van mediator of advocaat te voldoen. Dat is niet meer dan redelijk: het eigen vermogen is een stuk gegroeid sinds de aanvraag van de subsidie, dus het motief voor toekenning (te weinig geld om de scheiding zelf te betalen) komt te vervallen.

Bij Zorgeloosch hebben we ook enkele mediators die door de Raad van Rechtsbijstand zijn bestempeld als ‘High Trust’ en dus een toevoeging mogen aanvragen. Wie een scheiding overweegt, maar aanhikt tegen de kosten daarvan, kan in een kennismakingsgesprek bij Zorgeloosch samen met de mediator nagaan of een van de twee, of allebei, in aanmerking komt(en) voor de toevoeging. Blijkt dat het geval te zijn, dan zal de mediator de aanvraag indienen.

Dylan Online Marketeer

Delen: