Partneralimentatie verandert per 1 januari 2020

Inkomen & Financiën

15 nov - 7 min

Ongeveer een jaar geleden las je over het wetsvoorstel voor de inkorting van de partneralimentatie. Het wetsvoorstel is inmiddels geaccepteerd en zal doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2020. De maximale duur van de partneralimentatie gaat hiermee van twaalf naar vijf jaar.

Ongeveer een jaar geleden las je over het wetsvoorstel voor de inkorting van de partneralimentatie. Het wetsvoorstel is inmiddels geaccepteerd en zal doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2020. De maximale duur van de partneralimentatie gaat hiermee van twaalf naar vijf jaar.

Partneralimentatie, wat is het?

Tot eind dit jaar is degene die beter verdient dan de ander, verplicht die ander maximaal twaalf jaar financieel bij te staan door middel van partneralimentatie. Bijvoorbeeld als een van de twee er na de scheiding flink op achteruit gaat en niet meer zijn leven kan leiden zoals voorheen. Dan heeft diegene recht op partneralimentatie.

Vanwaar de wijziging naar maximaal vijf jaar?

De oude regeling van maximaal twaalf jaar, wordt gezien als ‘niet meer van deze tijd’. Eerst was het zo dat vrouwen vaak thuis bleven na het krijgen van kinderen en zorgde de man voor het inkomen. Vrouwen waren toen dus veel financieel afhankelijker van de man, dan nu het geval is. Vrouwen hebben nu vaak wel een baan, al dan niet fulltime. De gedachte is dat in vijf jaar tijd, de vrouw er wel voor kan zorgen dat ze meer uren krijgt of ander werk vindt, om zo financieel onafhankelijk te zijn.

In bovenstaand voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de vrouw er na de scheiding financieel op achteruit gaat, maar andersom kan natuurlijk ook. In dat geval krijgt de man ook maar maximaal vijf jaar partneralimentatie.

Er zijn uitzonderingen

Elke wet of regelgeving kent wel uitzonderingen. En ook bij deze wet is dat het geval. Hier volgen ze in het kort:

  • Wie voor 1 januari 1970 is geboren en langer dan vijftien jaar getrouwd is geweest (of een samenlevingscontract heeft), krijgt (eventueel) tien jaar partneralimentatie.
  • Zijn er kinderen onder de 12 jaar, dan blijft het recht op partneralimentatie twaalf jaar. Zorg en arbeid gaan nu eenmaal moeilijk samen met jonge kinderen.
  • Wie binnen tien jaar na de scheiding AOW-gerechtigd wordt en langer dan vijftien jaar getrouwd is geweest (of een samenlevingscontract heeft), krijgt tien jaar alimentatie.
  • De alimentatieverplichting vervalt niet automatisch meer voor de betalende partij als die de AOW-leeftijd bereikt.
  • Mocht er sprake zijn van een schrijnende situatie waarvoor niet direct een oplossing kan worden gevonden, dan heeft de rechter het laatste woord. Dan kan het zomaar gebeuren dat er langer partneralimentatie moet worden betaald dan vijf jaar.

Terugwerkende kracht doorvoeren?

Stel: je bent gescheiden op 13 januari 2019. Kun je dan de duur van de alimentatie met terugwerkende kracht wijzigen naar maximaal vijf jaar? Het antwoord is: nee. De wet geldt pas voor mensen die gescheiden zijn na 31 december 2019.

In overleg afwijken

Wanneer je gaat scheiden en je nog on speaking terms bent, kun je samen beslissen om af te wijken van de duur van de alimentatie (en de hoogte). Als jullie maar goed met elkaar in gesprek gaan en blijven.

Dylan Online Marketeer

Delen: