Marc Grandia
Scheidingsbemiddelaar in Eindhoven, Helmond e.o.

Goede communicatie is de sleutel tot een oplossing.

Even voorstellen

Mijn naam is Marc Grandia. Voordat ik startte als scheidingsbemiddelaar heb ik jaren gewerkt als leidinggevende in de grond, weg en waterbouw waarvan ruim 15 jaar in het buitenland. Coaching is daar een onderdeel van geworden. In dit vak ontdekte ik dat mijn werkplezier vooral voort komt uit het contact met mensen en het bieden van hulp daar waar een oplossing gevraagd wordt of nodig is.

De verschillende culturen waarmee ik in het buitenland kennis mocht maken, hebben gezorgd voor een persoonlijke verrijking, een bredere kijk op verschillen en meer respect voor behoeften van mensen om mij heen. Deze kwaliteiten wil ik graag inzetten bij het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe richting in hun leven.

In mijn vriendenkring heb ik een aantal keren van dichtbij ervaren dat een goede afstemming tussen partners bijdraagt aan een nieuwe, Zorgeloosche toekomst. Na verdieping in de werkwijze van Zorgeloosch Scheiden, heb ik vervolgens de keuze gemaakt om bij deze organisatie, mediator te worden. Kiest u voor mijn bemiddeling, dan hoop ik daadwerkelijk het verschil voor jullie te kunnen maken.

Maatwerk

Wanneer een partnerschap of huwelijk eindigt, is het van belang dat dit op een zorgvuldige en juiste wijze word afgehandeld, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Openstaan voor de zienswijze, het gevoelsleven en behoeftes van de ander, het werken aan gelijkwaardigheid in de gesprekken tijdens het proces, zijn doelstellingen waarnaar ik streef.

Iedere scheiding is uniek. Een nieuwe toekomst, gescheiden van elkaar, vergt maatwerk, er zijn immers geen twee mensen zoals jullie.Wat ik als meerwaarde kan bieden is dat ik jullie, als onpartijdige derde, door middel van een gestructureerde, persoonlijke en betrokken aanpak kan helpen het overzicht te bewaren en tot goede afspraken te komen waarin ieder van jullie zich in kan vinden en gehoord voelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdeling van de zorg voor de kinderen, maar ook afspraken over het huis, de financiën, enzovoorts.

De gemaakte afspraken neem ik op in een echtscheidingsconvenant, en indien van toepassing een ouderschapsplan. Het juridische traject wordt vervolgens ook door Zorgeloosch Scheiden geregeld.

Kinderen

Door een scheiding verandert er ook veel in het leven van de kinderen. Als vader van een zoon en dochter, ervaar ik mijn kinderen als mijn grootste “bezit”. Een scheiding geeft niet alleen zorgen bij de partners, maar ook bij hen. Voor mij zal het het, net als voor jullie, van belang zijn om steeds oog te houden voor het perspectief van de kinderen. Rust, heldere afspraken en wederzijds respect zijn daarbij belangrijk. Ieder kind reageert anders op een scheiding.

De manier waarop de scheiding invulling krijgt maar ook hoe jullie vervolgens de opvoeding blijven vorm geven, hebben invloed op de belevingswereld en het welbevinden van jullie kinderen. Zij staan dan ook centraal in het ouderschapsplan dat opgesteld moet worden. We zorgen er samen voor dat het niet alleen een plan op papier is, maar door jullie beiden gedragen wordt en uitvoerbaar is in de praktijk.

Woning

Een andere zorg kan de huisvesting zijn. De vraag is vaak of je zelf, of mijn partner in onze woning kan blijven wonen? Samen met de financieel deskundige van Zorgeloosch Scheiden brengen we jullie financiële situatie in kaart en bekijken we wat de beste oplossing voor jullie situatie is.

Waarom mediation?

Soms kiezen mensen bij een echtscheiding ieder voor een eigen advocaat. In dat geval neemt de rechter de uiteindelijke beslissing over belangrijke zaken zoals o.a de woning en de kinderen. Bij mediation behouden jullie de regie in handen en nemen jullie beiden de beslissingen. Ook is er tijd en ruimte voor het uiten van zorgen en emoties en het stellen van vragen. Mediation geeft de mogelijkheid om iets wat jullie samen zijn gestart, ook samen constructief en respectvol, op een bij jullie passende wijze, af te ronden.

Is er een klik?

Willen jullie onderzoeken of er een klik is met mij? En willen jullie weten wat ik in jullie situatie van toegevoegde waarde kan zijn? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan, overdag maar ook in de avonduren, plaatsvinden op kantoor of bij jullie thuis.

Vrijblijvende kennismaking inplannen?

Tijdens een vrijblijvende kennismaking leggen we het volledige scheidentraject uit voor jullie situatie.

Gratis kennismaking inplannen

Plan een gratis kennismakingsgesprek

Wil je een gratis kennismakingsgesprek? Vul het formulier in en we bellen je binnen het uur terug om een afspraak te plannen (tijdens kantooruren).